Документ z0445-02, поточна редакція — Редакція від 25.05.2018, підстава - z0480-18

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища № 71 від 16.02.2009}

Начальник Управління
атмосферного повітря


В. ГорбуновДодаток 2
до розділу 3 Інструкції
про порядок та критерії взяття
на державний облік об'єктів,
які справляють або можуть справити
шкідливий вплив на здоров'я людей
і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

__________________________________________________________________
(повна назва об'єкта / код за ЄДРПОУ)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження, телефон)

__________________________________________________________________
(назва області / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________
(назва району / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________
(назва населеного пункту / код за КОАТУУ)

__________________________________________________________________
(відомча підпорядкованість / код за СКОДУ)

__________________________________________________________________
(назва виду економічної діяльності / код за КВЕД)

Географічні координати об'єкта:

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(0)

(')

(")

(0)

(')

(")

1

2

3

4

5

6

Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин, що

викидаються в атмосферне повітря, додається на ____ арк.

____________________
(керівник об'єкта)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

__________
Примітки:


1. Коди області, району та населеного пункту надаються згідно з класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).


2. Коди міністерств або органу управління надаються згідно із Статистичним класифікатором органів державного управління (СКОДУ).


3. Коди видів економічної діяльності (КВЕД) надаються згідно із загальним класифікатором видів економічної діяльності.


4. Коди об'єктів установлюються відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій України (ЄДРПОУ).


5. Кодова та адресна частини Загальних відомостей заповнюються об’єктом на підставі реєстраційних відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.


6. Географічні координати визначаються об'єктом відповідно до Інструкції щодо порядку визначення геодезичних координат джерел викидів забруднюючих речовин при проведенні державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, яка затверджена наказом Мінекоресурсів від 22.05.2001 № 190 та зареєстрована в Міністерстві юстиції 13.06.2001 за № 506/5697.

Інформація про види та обсяги забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря

на_______________________________________________________________________
(повна назва об'єкта)

Таблиця 2.1

№ з/п

Забруднююча речовина

Потенційний обсяг викидів

Викиди за 200__ рік (факт)

Порогові значення потенційних викидів

код

найменування

тонн/рік

тонн/рік

тонн/рік

1

2

3

4

5

6

"___" _____________ 200_ р.

____________________
(керівник об'єкта)

___________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

__________
Примітки:


1. У графі 2 "Код забруднюючої речовини" зазначається відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.


2. У графах 4, 5 показники зазначаються з трьома десятковими знаками після коми.


3. У графі 5 указується обсяг викидів за звітний період. Для новостворених об'єктів графа 5 не заповнюється.


4. У графі 6 зазначається обсяг викидів, відповідно до додатка 1 до цієї Інструкції.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017, № 108 від 04.04.2018}Додаток 3
до пункту 4.5 Інструкції про порядок
та критерії взяття на державний облік
об'єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров'я
людей і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ПЕРЕЛІК
об'єктів, які перебувають на державному обліку

в ____________________________________________________________області (місті)

№ з/п

Код за ЄДРПОУ

Найменування об'єкта

Місцезнаходження/код КОАТУУ

Потенційний викид, тонн/рік

1

2

3

4

5

"___" _____________ 200_ р.

Уповноважена особа Мінприроди

________________
(посада)

_________
(підпис)

__________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)


М.П.


{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}Додаток 4
до пункту 4.5 Інструкції про порядок
та критерії взяття на державний облік
об'єктів, які справляють або можуть
справити шкідливий вплив на здоров'я
людей і стан атмосферного повітря, видів
та обсягів забруднюючих речовин,
що викидаються в атмосферне повітря

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів, узятих на державний облік
(знятих з обліку)

№ з/п

Дата взяття об'єкта на держоблік

Код за ЄДРПОУ

Найменування об'єкта, телефон

Дата зняття об'єкта з держобліку

Примітка

1

2

3

4

5

6


{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних ресурсів № 104 від 03.03.2017}вгору