Документ v1514729-13, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2013  № 1514

Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів на 2013/2014 навчальний рік

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5 червня 1996 року № 226 "Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів" та Порядку призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2010 року № 958, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2010 року за № 1122/18417, НАКАЗУЮ:

1. Призначити на 2013/2014 навчальний рік іменні стипендії Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів згідно з додатками 1 і 2.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) передбачити кошти для виплати зазначених стипендій.

3. Керівникам вищих навчальних закладів забезпечити виплату призначених іменних стипендій Верховної Ради України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

Міністр

Д.В. Табачник
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти
і науки України
29.10.2013 № 1514

СПИСКИ
студентів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, яким призначено іменні стипендії Верховної Ради України на 2013/2014 навчальний рік

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу

Курс

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (у тому числі м. Севастополь)

1.

Абрамашвілі
Наталія Ісаївна

Севастопольський національний технічний університет

4

2.

Шишкін
Юрій Євгенович

Севастопольський національний технічний університет

4

3.

Глазкова
Юлія Вікторівна

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

4

4.

Шкіндер
Марія Вячеславівна

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

3

5.

Садретдінов
Осман Рінатович

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

4

6.

Юрдам
Султаніє Асанівна

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

4

7.

Бєлявцева
Олеся Олегівна

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ

8.

Краснощока
Анастасія Костянтинівна

Вінницький національний технічний університет

4

9.

Сорока
Людмила Юріївна

Вінницький національний технічний університет

4

10.

Зайцева
Валерія Станіславівна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

4

11.

Чабан
Наталія Володимирівна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

4

12.

Лебедєва
Юлія Вікторівна

Житомирський державний технологічний університет

4

13.

Чернецька
Анна Миколаївна

Житомирський державний технологічний університет

4

14.

Петровська
Тетяна Леонідівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

15.

Головецька
Зоряна Василівна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

4

16.

Баєва
Катерина Павлівна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

3

17.

Афадєєва
Марина Михайлівна

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

2

18.

Наглій
Олексій Іванович

Хмельницький національний університет

3

19.

Хмара
Юлія Василівна

Хмельницький національний університет

4

20.

Хомко
Ольга Володимирівна

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

21.

Івандюк
Анастасія Сергіївна

Луцький національний технічний університет

4

22.

Федорусь
Марко Юрійович

Луцький національний технічний університет

2

23.

Ткачук
Людмила Григорівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

24.

Тверда
Ірина Володимирівна

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

25.

Кравцова
Вікторія Миколаївна

Національна металургійна академія України

4

26.

Оруджов
Рустам Парвізович

Національна металургійна академія України

4

27.

Склярова
Олександра Євгенівна

Національна металургійна академія України

4

28.

Кручініна
Євгенія Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

4

29.

Нерсесян
Ганна Володимирівна

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

4

30.

Поспелова
Катерина Вікторівна

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

4

31.

Цуркан
Інга Ігорівна

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

4

32.

Пироговська
Кароліна Сергіївна

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

4

33.

Музика
Наталія Миколаївна

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

4

34.

Хомутовська
Алевтина Володимирівна

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

5

35.

Косячевський
Дмитро Олександрович

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

3

36.

Судзіловська
Юлія Вікторівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

37.

Стець
Анна Сергіївна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

38.

Гранкіна
Наталія Олександрівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4

39.

Смірнова
Ольга Сергіївна

Дніпродзержинський державний технічний університет

4

40.

Кашинський
Іван Сергійович

Дніпродзержинський державний технічний університет

4

41.

Градова
Євгенія Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

3

42.

Здещиц
Анастасія Валеріївна

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

3

43.

Бондаренко
Сергій Володимирович

Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна"

3

44.

Халюкова
Альона Сергіївна

Академія митної служби України

4

45.

Вербицька
Людмила Сергіївна

Дніпропетровська державна фінансова академія

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

46.

Іванцов
Олександр Сергійович

Донбаська державна машинобудівна академія

3

47.

Пиц
Оксана Ярославівна

Донбаська державна машинобудівна академія

4

48.

Курішко
Анастасія Сергіївна

Донецький державний університет управління

2

49.

Полякова
Ганна Сергіївна

Донецький державний університет управління

3

50.

Ковальова
Ольга Валеріївна

Донецький державний університет управління

3

51.

Тараненко
Іван Анатолійович

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

4

52.

Михайлов
Андрій Валерійович

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

4

53.

Лебеденко
Павло Юрійович

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

3

54.

Почтар
Наталія Володимирівна

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

4

55.

Грувер
Євген Юрійович

Донецький національний університет

4

56.

Проценко
Ярослав Андрійович

Донецький національний університет

2

57.

Дейна
Антон Юрійович

Донецький національний університет

4

58.

Крутій
Гордана Вікторівна

Маріупольський державний університет

4

59.

Кулікова
Юлія Володимирівна

Маріупольський державний університет

4

60.

Щетінін
Кирило Вадимович

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

61.

Кулішов
Борис Олександрович

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

4

62.

Мельник
Павло Олегович

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

2

63.

Гуськова
Віра Геннадіївна

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

3

64.

Василенко
Олена Вікторівна

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

4

65.

Федченко
Тарас Володимирович

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

4

66.

Крісак
Олег Сергійович

Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"

4

67.

Попов
Олександр Олександрович

Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

4

68.

Левченко
Арина Антонівна

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

4

69.

Пшеничка
Ірина Олегівна

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

3

70.

Шаповалов
Михайло Сергійович

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

4

71.

Култаєва
Вікторія Євгенівна

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

4

72.

Лугова
Тетяна Геннадіївна

Автомобільно-дорожній інститут державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73.

Різак
Любов Юріївна

Мукачівський державний університет

3

74.

Слава
Світлана Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

4

75.

Скоблей
Вікторія Сергіївна

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

5

76.

Куц
Єва Михайлівна

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

2

77.

Кручаниця
Василь Васильович

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

78.

Дубовик
Андрій Станіславович

Бердянський державний педагогічний університет

3

79.

Боговін
Ірина Олександрівна

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

4

80.

Понедельнік
Марина Юріївна

Запорізька державна інженерна академія

4

81.

Сайков
Данило Володимирович

Запорізька державна інженерна академія

3

82.

Бічік
Андрій Олегович

Запорізький національний технічний університет

4

83.

Манькова
Марія Андріївна

Запорізький національний технічний університет

3

84.

Черномаз
Катерина Геннадіївна

Запорізький національний технічний університет

4

85.

Лебедєва
Анастасія Володимирівна

Запорізький національний університет

4

86.

Плотнікова
Катерина Олегівна

Запорізький національний університет

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

87.

Антонов
Іван Олегович

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

3

88.

Семенов
Владислав Сергійович

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

4

89.

Гретченко
Тетяна Василівна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

4

90.

Андрущенко
Оксана Іванівна

Кіровоградський національний технічний університет

3

91.

Лузан
Катерина Петрівна

Кіровоградський національний технічний університет

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

92.

Гайдук
Іван Степанович

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

93.

Фомін
Кирило Євгенович

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

4

94.

Осипенко
Ольга Сергіївна

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

95.

Волохов
Олексій Михайлович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

4

96.

Шаповалов
Артем Сергійович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

3

97.

Шинкарьова
Олена Іванівна

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

98.

Оверчук
Марта Олександрівна

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

99.

Щебель
Юрій Романович

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

100.

Фролов
Дмитро Артурович

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

101.

Чорненька
Христина Юріївна

Львівський національний університет імені Івана Франка

4

102.

Данилів
Марія Василівна

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

4

103.

Бобітко
Іван Богданович

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

4

104.

Ващишин
Олеся Юріївна

Національний університет "Львівська політехніка"

6

105.

Войцехівська
Соломія Ростиславівна

Національний університет "Львівська політехніка"

4

106.

Переста
Ольга Юріївна

Національний університет "Львівська політехніка"

4

107.

Стахів
Зоряна Володимирівна

Національний університет "Львівська політехніка"

6

108.

Медведчук
Аліна Олександрівна

Львівська національна академія мистецтв

3

109.

Мовчій
Вікторія Михайлівна

Львівська національна академія мистецтв

4

110.

Цвентарна
Валентина Олександрівна

Львівська національна академія мистецтв

3

111.

Стецюк
Катерина Миколаївна

Українська академія друкарства

6

112.

Грузінова
Ірина Анатоліївна

Українська академія друкарства

4

113.

Копій
Марія Леонідівна

Національний лісотехнічний університет України

6

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

114.

Шикман
Олена Вікторівна

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

3

115.

Прокопенко
Павла Юріївна

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

4

116.

Коваленко
Анна Вікторівна

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

3

117.

Мудрієвська
Ольга Олегівна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

4

118.

Гречук
Олена Василівна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

119.

Болгар
Надія Степанівна

Одеська державна академія будівництва та архітектури

4

120.

Олійніченко
Олексій Олександрович

Одеська державна академія будівництва та архітектури

3

121.

Герасимова
Олена Михайлівна

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

4

122.

Балєва
Яна Михайлівна

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

3

123.

Крилова
Дар'я Ігорівна

Одеська національна академія харчових технологій

4

124.

Криворотенко
Ольга Едуардівна

Одеська національна академія харчових технологій

4

125.

Руденко
Олексій Олегович

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

4

126.

Цимбал
Наталія Миколаївна

Одеська національна морська академія

3

127.

Бабій
Іван Віталійович

Одеська національна морська академія

3

128.

Барнич
Катерина Іванівна

Національний університет "Одеська юридична академія"

4

129.

Суржко
Наталія Олегівна

Національний університет "Одеська юридична академія"

4

130.

Мазур
Андрій Васильович

Одеський державний екологічний університет

4

131.

Балагура
Леонід Едуардович

Одеський державний екологічний університет

4

132.

Мелешко
Аліна Анатоліївна

Одеський національний економічний університет

4

133.

Русакова
Анастасія Вікторівна

Одеський національний економічний університет

4

134.

Топалова
Олександра Олександрівна

Одеський національний морський університет

4

135.

Гончаренко
Євгеній Олександрович

Одеський національний морський університет

4

136.

Роговенко
Вікторія Сергіївна

Одеський національний політехнічний університет

4

137.

Мшанецький
Володимир Сергійович

Одеський національний політехнічний університет

4

138.

Завертаний
Денис Володимирович

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

3

139.

Мельник
Тетяна Анатоліївна

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

3

140.

Ганган
Катерина Миколаївна

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського"

4

141.

Аврахова
Ганна Олександрівна

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

142.

Шара
Вікторія Іванівна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

3

143.

Порохня
Юлія Миколаївна

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

3

144.

Пєнова
Ніна Миколаївна

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

4

145.

Чекулаєв
Дмитро Станіславович

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

146.

Гнатюк
Дмитро Юрійович

Національний університет водного господарства та природокористування

4

147.

Ковтонюк
Олександр Сергійович

Національний університет водного господарства та природокористування

6

148.

Мирончук
Надія Юріївна

Національний університет "Острозька академія"

2

149.

Переходько
Василь Вікторович

Рівненський державний гуманітарний університет

3

150.

Салівончик
Леонід Миколайович

Рівненський державний гуманітарний університет

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

151.

Гиркіна
Олена Олексіївна

Сумський державний університет

4

152.

Шкурат
Марина Сергіївна

Сумський державний університет

4

153.

Андросенко
Іван Михайлович

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

3

154.

Гунченко
Ірина Сергіївна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

4

155.

Семененко
Наталія Ігорівна

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

156.

Коваль
Ганна Юріївна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

3

157.

Вілянський
Андрій Іванович

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

158.

Фречка
Марина Василівна

Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого"

4

159.

Бурим
Іван Григорович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "ХАІ"

6

160.

Григоренко
Оксана Володимирівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "ХАІ"

4

161.

Волошина
Ірина Олександрівна

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "ХАІ"

4

162.

Ліпіса
Юрій Борисович

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

3

163.

Кравченко
Ірина Володимирівна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

6

164.

Сержантов
Владислав Дмитрович

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

3

165.

Рябчикова
Катерина Миколаївна

Українська інженерно-педагогічна академія

4

166.

Харченко
Костянтин Володимирович

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

4

167.

Реваковський
Максим Сергійович

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

4

168.

Дуфала
Владислава Петрівна

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

4

169.

Товстоган
Наталія Миколаївна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

4

170.

Манзул
Антон Олександрович

Харківський національний університет будівництва та архітектури

4

171.

Мельник
Костянтин Григорович

Харківський державний університет харчування та торгівлі

4

172.

Саркісян
Гор Саркісович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

4

173.

Брусенцева
Марина Володимирівна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

4

174.

Петрова
Катерина Володимирівна

Харківський національний економічний університет

4

175.

Шушура
Віталій Юрійович

Харківський національний економічний університет

4

176.

Вензик
Неля Миколаївна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

4

177.

Срібний
Євген Валерійович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

3

178.

Рубанов
Дмитро Геннадійович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

3

179.

Бородін
Олег Олегович

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

3

180.

Яцина
Ангеліна Ігорівна

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

4

181.

Дзюба
Єлизавета Сергіївна

Харківський національний університет радіоелектроніки

3

182.

Бондаренко
Олег Сергійович

Харківський національний університет радіоелектроніки

4

183.

Власов
Богдан Олександрович

Українська державна академія залізничного транспорту

4

184.

Каланіна
Єлизавета Вікторівна

Харківська державна академія фізичної культури

2

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

185.

Дунаєва
Крістіна Андріївна

Херсонський національний технічний університет

2

186.

Гавриленко
Владислав Олександрович

Херсонський національний технічний університет

4

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

187.

Лук'янчук
Олександр Сергійович

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

4

189.

Бойко
Сергій Михайлович

Черкаський державний технологічний університет

3

190.

Голик
Ганна Олександрівна

Черкаський державний технологічний університет

4

191.

Перепелюк
Ольга Максимівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

4

192.

Хрипта
Вікторія Степанівна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

2

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО РЕГІОНУ

193.

Охота
Вікторія Вікторівна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

4

194.

Грицишин
Роман Михайлович

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

4

195.

Писків
Галина Іванівна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

4

196.

Озьмінська
Марія Віталіївна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

4

197.

Стрільчик
Богдан Андрійович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

4

198.

Чайковська
Іванна Ярославівна

Тернопільський національний економічний університет

4

199.

Кузів
Оксана Богданівна

Тернопільський національний економічний університет

3

200.

Марценюк
Вадим Миколайович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4

201.

Вітяк
Юрій Миколайович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

4

202.

Кошова
Яна Іванівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

3

203.

Козловський
Богдан Вікторович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2

204.

Додяк
Христина Богданівна

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

2

205.

Карп
Ірина Георгіївна

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

3

206.

Лендирук
Петро Михайлович

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

4

207.

Шпільчак
Олеся Ігорівна

Буковинський державний фінансово-економічний університет

3

РАДА РЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

208.

Вірченко
Інна Олегівна

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

4

209.

Бузовська
Олена Миколаївна

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

3

210.

Чвільова
Катерина Павлівна

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

3

211.

Батечко
Тетяна Миколаївна

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

4

212.

Купісовська
Тетяна Вадимівна

Київський національний лінгвістичний університет

3

213.

Думікян
Артур Камоєвич

Київський національний торговельно-економічний університет

4

214.

Бессараб
Діна Ігорівна

Київський національний торговельно-економічний університет

4

215.

Боровиченко
Юлія Олександрівна

Київський національний торговельно-економічний університет

4

216.

Васильєв
Дмитро Ігорович

Київський національний університет будівництва і архітектури

4

217.

Гавва
Ілона Олександрівна

Київський національний університет будівництва і архітектури

4

218.

Сурганова
Ганна Ігорівна

Київський національний університет будівництва і архітектури

4

219.

Рибалка
Денис Олегович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4

220.

Великодна
Ірина Анатоліївна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

3

221.

Остапенко
Павло Олегович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6

222.

Дунін
Денис Євгенович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6

223.

Бердник
Лідія Олександрівна

Київський національний університет технологій та дизайну

3

224.

Овчаренко
Олена Володимирівна

Київський національний університет технологій та дизайну

4

225.

Онищенко
Нелля Геннадіївна

Київський національний університет технологій та дизайну

3

226.

Шелудченко
Тамара Всеволодівна

Київський національний університет технологій та дизайну

3

227.

Рощук
Марія Василівна

Національний авіаційний університет

3

228.

Дивнич
Василь Миколайович

Національний авіаційний університет

4

229.

Бодачівський
Юрій Станіславович

Національний авіаційний університет

4

230.

Борисюк
Анна Іванівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

4

231.

Вискребенцева
Віолетта Анатоліївна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

3

232.

Софієнко
Ольга Григорівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

3

233.

Ніколаєв
Сергій Сергійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

6

234.

Коваленко
Марк-Віктор Борисович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

6

235.

Шимко
Гліб Анатолійович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

6

236.

Пересипкіна
Наталія Володимирівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

6

237.

Романюк
Катерина Олександрівна

Національний транспортний університет

4

238.

Доманський
Олексій Олександрович

Національний транспортний університет

4

239.

Вітюгов
Антон Ілліч

Національний транспортний університет

4

240.

Бугрик
Максим Іванович

Національний транспортний університет

4

241.

Повзик
Анастасія Олександрівна

Національний університет харчових технологій

4

242.

Бусленко
Богдана Володимирівна

Національний університет харчових технологій

4

243.

Кащенко
Вадим Сергійович

Національний університет харчових технологій

4

244.

Івахнюк
Микола Олександрович

Національний університет харчових технологій

4

245.

Міден
Ервін Лотарович

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

4

246.

Йовенко
Олександр Валерійович

Чернігівський державний технологічний університет

4

247.

Ігнатова
Роксолана Владиславівна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

4

Директор департаменту

Ю.М. Коровайченко
Додаток 2
до наказу Міністерства освіти
і науки України
29.10.2013 № 1514

СПИСКИ
студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, яким призначено іменні стипендії Верховної Ради України на 2013/2014 навчальний рік

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Назва вищого навчального закладу

Курс

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ (у тому числі м. Севастополь)

1.

Орлов
Анатолій Миколайович

Сімферопольський автотранспортний технікум

3

2.

Новаков
Богдан Петрович

Керченський політехнічний коледж Національного університету харчових технологій

3

3.

Ченчик
Єлизавета Сергіївна

Сімферопольський коледж Національного університету харчових технологій

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

4.

Махновецька
Наталія Сергіївна

Вінницький технічний коледж

2

5.

Василяка
Валентин Олександрович

Вінницький коледж Національного університету харчових технологій

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

6.

Дударчук
Євгеній Валентинович

Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний коледж"

3

7.

Стреха
Вадим Іванович

Технічний коледж Луцького національного технічного університету

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

8.

Микитенко
Сергій Сергійович

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

3

9.

Воробйова
Вероніка Костянтинівна

Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський політехнічний коледж"

2

10.

Волохов
Віталій Вікторович

Державний вищий навчальний заклад "Український політехнічний технікум"

4

11.

Дірявка
Олександра Володимирівна

Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський індустріальний коледж"

3

12.

Шульгіна
Анастасія Павлівна

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровський енергобудівний коледж"

3

13.

Селіна
Валентина Сергіївна

Дніпропетровський індустріально-педагогічний технікум

2

14.

Виноградова
Юлія Вікторівна

Дніпропетровський радіо-приладобудівний коледж

3

15.

Дровозюк
Максим Миколайович

Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктури

3

16.

Шпакова
Алла Михайлівна

Криворізький коледж економіки та управління державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

2

17.

Париняк
Денис Сергійович

Гірничий технікум державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

3

18.

Резниченко
Олександр Олександрович

Гірничо-електромеханічний технікум державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

4

19.

Посьмашний
Андрій Сергійович

Нікопольський технікум Національної металургійної академії України

3

20.

Лещенко
Альона Геннадіївна

Новомосковський технікум Національної металургійної академії України

3

21.

Недільчук
Дарина Сергіївна

Криворізький коксохімічний технікум Національної металургійної академії України

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

22.

Ожегов
Віталій Сергійович

Горлівський технікум Донецького національного університету

3

23.

Якобчук
Євгенія Василівна

Донецька філія Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

2

24.

Кіндюшенко
Роман Андрійович

Артемівський індустріальний технікум державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

3

25.

Головченко
Альона Андріївна

Маріупольський машинобудівний коледж державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"

2

26.

Пуріц
Вікторія Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад "Донецький державний коледж харчових технологій і торгівлі"

3

27.

Дейнега
Микола Сергійович

Костянтинівський індустріальний технікум державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

2

28.

Дарсавелидзе
Олена Дмитріївна

Державний вищий навчальний заклад "Донецький промислово-економічний коледж"

2

29.

Вірченко
Дар'я Олексіївна

Шахтарський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

2

30.

Кондратюк
Олександр Олегович

Дружківський житлово-комунальний коледж Донбаської національної академії будівництва і архітектури

3

31.

Кононенко
Олександр Анатолійович

Державний вищий навчальний заклад "Маріупольський будівельний коледж"

2

32.

Федоров
Іван Дмитрович

Костянтинівський індустріальний технікум державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет"

2

33.

Козак
Тетяна Андріївна

Маріупольський коледж державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет"

3

34.

Єсін
Геннадій Геннадійович

Макіївський металургійний технікум

3

35.

Малахова
Катерина Анатоліївна

Єнакієвський політехнічний технікум

2

36.

Бадуріна
Світлана Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад "Макіївський політехнічний коледж"

3

37.

Цулая
Теона Тенгізівна

Краматорський технікум Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

38.

Сафлютіна
Ольга Іванівна

Житомирський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-економічного університету

3

39.

Остапчук
Альона Юріївна

Житомирський технологічний коледж

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

40.

Білова
Катерина Олександрівна

Бердянський машинобудівний коледж Запорізького національного технічного університету

3

41.

Бречко
Руслан Сергійович

Токмацький механічний технікум Запорізького національного технічного університету

4

42.

Золотарьова
Яна Сергіївна

Запорізький авіаційний коледж ім. О.Г. Івченка

3

43.

Ілларіонова
Кристина Анатоліївна

Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного педагогічного університету

2

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

44.

Павлюк
Надія Юріївна

Івано-Франківський коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України

3

45.

Фомченко
Назарій Вікторович

Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету

4

46.

Тягур
Тарас Володимирович

Державний вищий навчальний заклад "Калуський політехнічний коледж"

2

47.

Барабаш
Тетяна Андріївна

Прикарпатський лісогосподарський коледж

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

48.

Шитря
Юлія Валеріївна

Кіровоградський машинобудівний коледж Кіровоградського національного технічного університету

3

49.

Резнік
Володимир Валерійович

Гайворонський машинобудівний технікум

3

50.

Ситник
Юлія Олексіївна

Світловодський політехнічний коледж Кіровоградського національного технічного університету

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

51.

Баштовий
Ілля Сергійович

Державний вищий навчальний заклад "Антрацитівський коледж інформаційних технологій та економіки"

4

52.

Данько
Наталія Володимирівна

Державний вищий навчальний заклад "Лисичанський нафтохімічний технікум"

3

53.

Малхасян
Софія Айківна

Стаханівський промислово-економічний технікум

2

54.

Норець
Аліна Віталіївна

Відокремлений підрозділ "Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"

4

55.

Склярова
Ірина Вікторівна

Державний вищий навчальний заклад "Луганський коледж будівництва, економіки та права"

4

56.

Скірневський
Павло Сергійович

Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

3

57.

Щербак
Ганна Олексіївна

Відокремлений підрозділ "Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка"

4

58.

Ясінський
Богдан Юрійович

Первомайський індустріально-педагогічний технікум

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

59.

Грабовська
Уляна Іванівна

Львівський техніко-економічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"

2

60.

Проць
Роксолана Петрівна

Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу"

3

61.

Шишак
Лілія Олегівна

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості Національного університету харчових технологій

4

62.

Бакаляр
Марта Андріївна

Львівський коледж легкої промисловості Київського національного університету технологій та дизайну

2

63.

Павлишин
Антоніна Ігорівна

Державний вищий навчальний заклад "Червоноградський гірничо-економічний коледж"

3

64.

Вольська
Мар'яна Михайлівна

Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65.

Степаненко
Юрій Євгенович

Миколаївський будівельний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури

4

66.

Бабич
Дмитро Андрійович

Первомайський політехнічний коледж Первомайського політехнічного інституту Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

67.

Крайовий
Дмитро Анатолійович

Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій

3

68.

Осаулко
Максим Вячеславович

Одеський коледж транспортних технологій

3

69.

Палій
Олександр Георгійович

Коледж зв'язку та інформатизації Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова

3

70.

Чекаловська
Юлія Ігорівна

Юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія"

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

71.

Бокоч
Іван Васильович

Полтавський технікум харчових технологій

3

72.

Тоценко
Андрій Сергійович

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум Полтавського технічного університету імені Юрія Кондратюка

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73.

Садовник
Ігор Іванович

Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування

3

74.

Тимощук
Анастасія Валеріївна

Державний вищий навчальний заклад "Рівненський коледж економіки та бізнесу"

3

75.

Борейчук
Лариса Миколаївна

Костопільський будівельно-технологічний технікум Національного університету водного господарства та природокористування

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

76.

Мельник
Ангеліна Ігорівна

Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного університету

3

77.

Голодна
Владислава Сергіївна

Машинобудівний коледж Сумського державного університету

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

78.

Дубина
Віталій Сергійович

Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

4

79.

Гнатій
Микола Михайлович

Гусятинський коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

80.

Приходько
Лайма Сергіївна

Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж текстилю та дизайну"

3

81.

Ганзій
Анастасія Геннадіївна

Харківський автотранспортний технікум ім. С. Орджонікідзе

3

82.

Рябець
Денис Олегович

Харківський машинобудівний коледж

3

83.

Аболонін
Андрій Ігорович

Харківський автомобільно-дорожній технікум

4

84.

Рибалко
Анастасія Юріївна

Харківський ордена "Знак пошани" електромеханічний технікум транспортного будівництва

3

85.

Войтенко
Олег Олександрович

Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж транспортних технологій"

3

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

86.

Трибунський
Максим Вікторович

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету

4

87.

Спєшилов
Дмитро Андрійович

Морський коледж Херсонської державної морської академії

2

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

88.

Петрина
Ірина Валеріївна

Кам'янець-Подільський планово-економічний технікум-інтернат

3

89.

Гайдамащук
Олександр Юрійович

Кам'янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

90.

Голуб
Євгеній Олегович

Черкаський політехнічний технікум

3

91.

Калоша
Вікторія Валеріївна

Смілянський промислово-економічний коледж

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

92.

Чаглей
Анастасія Нестерівна

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький коледж дизайну та економіки"

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІСТА КИЄВА

93.

Король
Оксана Василівна

Державний вищий навчальний заклад "Київський індустріальний коледж"

3

94.

Гарник
Андрій Андрійович

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

4

95.

Шаргородський
Сергій Євгенійович

Київський радіомеханічний коледж Національного авіаційного університету

3

96.

Довбня
Ольга Володимирівна

Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж легкої промисловості"

4

97.

Басиста
Аліна Олександрівна

Державний вищий навчальний заклад "Київський коледж транспортної інфраструктури"

4

98.

Коцар
Анастасія Олександрівна

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка

3

99.

Слобожанюк
Сергій Олександрович

Київський авіаційний технікум

3

100.

Ткачук
Микола Сергійович

Державний вищий навчальний заклад "Київський електромеханічний коледж"

4

РАДА ДИРЕКТОРІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

101.

Горобець
Олена Вадимівна

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну

4

Директор департаменту

Ю.М. Коровайченко

{Текст взято з сайту Міністерства освіти і науки http://www.mon.gov.ua}вгору