Документ v0063588-01, поточна редакція — Прийняття від 14.08.2001

     Примітка: *  -  Площі   приміщень   наведені   з   розрахунку 
наповнюваності класу 25 учнями. При наповнюваності класів
загальноосвітніх шкіл у кількості 30 учнів дозволяється приймати
площу класних приміщень, універсальних навчальних та
спеціалізованих кабінетів загальноосвітнього циклу із розрахунку
2,0 кв. м, а лабораторій з природничих наук - 2,4 кв. м на 1 учня.

Додаток 3

Освітлення приміщень загальноосвітніх
навчальних закладів

-------------------------------------------------------------- | Приміщення | Поверхня | При | Штучне | | |Г - горизонтальна| боковому |освітлення | | | В - вертикальна |освітленні| робочих | | | нормування |в Україні,| поверхонь,| | | освітлення | КПО, % | лк | | | КПО, висота | | | | | поверхні над | | | | | підлогою, м | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |1. Класні кімнати, |В - на середині | | 500 | |аудиторії, |дошки | | | |навчальні кабінети,|-----------------+----------+-----------| |лабораторії, |Г - 0,8 на | 1,5 | 300 | |лаборантські |робочих столах, | | | | |партах | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |2. Кабінети |В - на дошці | - | 500 | |технічного |-----------------+----------+-----------| |креслення |Г - 0,8 на | 2 | 500 | |і малювання |робочих столах | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |3. Майстерні |Г - 0,8 | 1,5 | 300 | |з обробки металу |-----------------+----------+-----------| |і дерева |Г - 0,8 | 1 | 200** | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |4. Інструментальна,| | | | |кімната майстра, | | | | |конструктора | | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |5. Кабінети | | | | |обслуговуючих видів| | | | |праці для дівчаток | | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |а) з обробки |Г - 0,8 | 1,5 | 400 | |тканини | | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |б) кулінарії |Г - 0,8 | 1 | 200 | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |6. Спортивні зали |Підлога | 1 | 75 | | |-----------------+----------+-----------| | |В - на рівні 2 м | - | 50 | | |від підлоги з | | | | |обох сторін на | | | | |подовжній осі | | | | |приміщення | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |7. Інвентарні, |Г - 0,8 | - | | |господарчі | | | | |приміщення | | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |8. Криті басейни |Г - на поверхні | 1 | 150 | | |води | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |9. Актові зали, |Підлога | - | 200 | |кіноаудиторії | | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |10. Естради актових|В - 1,5 | - | 300 | |залів | | | | |-------------------+-----------------+----------+-----------| |11. Кабінети і |Г - 0,8 | 1 | 200 | |кімнати викладачів |-----------------+----------+-----------| | |Підлога | 1 | 150 | --------------------------------------------------------------
--------------- ** Для місцевого освітлення слід передбачити штепсельні
розетки.

Додаток 4

Лист здоров'я (зразок)

----------------------------------------------------------- |П.І.П.|Довжина|Розмір| Група |Патологічна ураженість | | | тіла |меблів| по |(порушення зору; слуху;| | |(ріст) | |фізкультурі| постави; учні, які | | | | | | часто хворіють) | |------+-------+------+-----------+-----------------------| |------+-------+------+-----------+-----------------------| |------+-------+------+-----------+-----------------------| -----------------------------------------------------------

Додаток 5

Перелік обладнання медичного кабінету школи

----------------------------------------------- |1 | 2 | 3 | |---+-------------------------------+---------| |1. |Письмовий стіл | 1-2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |2. |Стільці | 4-6 шт. | |---+-------------------------------+---------| |3. |Ширма | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |4. |Кушетка | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |5. |Шафа канцелярська | 1-2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |6. |Шафа аптечна | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |7. |Медичний столик зі | | | |скляною кришкою: | | | |-------------------------------+---------| | |а) з набором інструментарію | 1 шт. | | |для щеплення; | | | |-------------------------------+---------| | |б) з засобами для надання | 1 шт. | | |невідкладної допомоги; | | |---+-------------------------------+---------| |8. |Холодильник (для вакцин | 1 шт. | | |і медикаментів) | | |---+-------------------------------+---------| |9. |Умивальник | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |10.|Відро з педальною кришкою | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |11.|Ваги медичні | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |12.|Ростомір медичний | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |13.|Спірометр | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |14.|Динамометр ручний | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |15.|Лампа настільна для | 1 шт. | | |офтальмологічного і | | | |отоларингологічного | | | |дослідження | | |---+-------------------------------+---------| |16.|Таблиця для визначення гостроти| 1 шт. | | |зору, розміщена в апарат Pomma | | |---+-------------------------------+---------| |17.|Тонометр | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |18.|Фонендоскоп | 2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |19.|Бинт маленький | 2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |20.|Бинт великий | 2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |21.|Джгут резиновий | 4-6 шт. | |---+-------------------------------+---------| |22.|Шприци одноразові з голками | | | |-------------------------------+---------| | |2.0 | 10 шт. | | |-------------------------------+---------| | |5.0 | 10 шт. | | |-------------------------------+---------| | |10.0 | 5 шт. | |---+-------------------------------+---------| |23.|Пінцет | | |---+-------------------------------+---------| |24.|Термометр медичний |20-25 шт.| |---+-------------------------------+---------| |25.|Ножиці | 2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |26.|Грілка резинова | 1-2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |27.|Міхур для льоду | 1-2 шт. | |---+-------------------------------+---------| |28.|Лоток фігурний | 5 шт. | |---+-------------------------------+---------| |29.|Шпатель металевий | 40 шт. | |---+-------------------------------+---------| |30.|Шини (Крамера, Дитерихса) | 10 шт. | | |пластмасові для верхніх | | | |кінцівок | | |---+-------------------------------+---------| |31.|Носилки | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |32.|Кварц тубусний | 1 шт. | |---+-------------------------------+---------| |33.|Окуляри в дитячій оправі (ДР | 1 шт. | | |56-58 мм) з лінзами в 1 дптр. | | |---+-------------------------------+---------| |34.|Поліхроматичні таблиці для | 1 шт. | | |дослідження кольорового зору | | | |Е.Б.Рабкіна | | |---+-------------------------------+---------| |35.|Плантограф дерев'яний (може | 1 шт. | | |бути виготовлений у шкільній | | | |майстерні) | | |---+-------------------------------+---------| |36.|Килимок (1 м х 1,5 м) | 1 шт. | -----------------------------------------------

Додаток 6

Гігієнічні вимоги до розкладу уроків
Сучасними науковими дослідженнями встановлено, що найвища
активність розумової діяльності у дітей шкільного віку припадає на
інтервал з 10 до 12-ої години. Цей час характеризується найбільшою
ефективністю засвоєння матеріалу при найменших психофізичних
затратах організму. Тому в розкладі уроків для молодших школярів предмети, що
вимагають значного розумового напруження, повинні проводитися на
2-3 уроках, а для учнів середнього і старшого віку - на 2, 3, 4
уроках. Неоднакова розумова діяльність учнів і в різні дні
навчального тижня: її рівень зростає до середини тижня і
залишається низьким на початку (понеділок) і в кінці (п'ятниця)
тижня. Тому розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен
бути таким, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок,
середу. На ці дні в шкільний розклад необхідно виносити предмети,
які потребують великого розумового напруження або ті, які не
вимагають значного навантаження, але у більшій кількості, ніж в
інші дні тижня. Вивчення нового матеріалу, контрольні роботи найкраще
проводити на II-IV уроках дня посеред тижня. Предмети, які вимагають значних затрат часу для виконання
домашніх завдань, не повинні групуватися в один день у розкладі
занять.
Необхідно проводити оцінку розкладу уроків. Для цього
пропонуємо використовувати методику, розроблену Н.П.Гребняком і
В.В.Машиністовим (1993 р.). За цією методикою кожний навчальний
предмет має різний бал складності:

---------------------------------- | Предмет |Ступінь важкості| |---------------+----------------| |Геометрія | 6 | |---------------+----------------| |Алгебра | 5,5 | |---------------+----------------| |Іноземна мова | 5,4 | |---------------+----------------| |Хімія | 5,3 | |---------------+----------------| |Фізика | 5,2 | |---------------+----------------| |Біологія | 3,6 | |---------------+----------------| |Укр. мова | 3,5 | |---------------+----------------| |Укр. література| 1,7 | |---------------+----------------| |Історія | 1,7 | ----------------------------------
При правильно складеному розкладі уроків найбільша кількість
балів за день по сумі усіх предметів повинна припадати на вівторок
і (або) середу. Для учнів молодшого і середнього віку розподіляти навчальне
навантаження в тижневому циклі слід таким чином, щоб його
найбільша інтенсивність (по сумі балів за день) припадала на
вівторок і середу, в той час як четвер був дещо полегшеним днем. Розклад складено неправильно, коли найбільше число балів за
день припадає на перший та останній робочі дні тижня або коли воно
однакове у всі робочі дні.

Додаток 7

Примірний комплекс вправ фізкультурних хвилинок (ФХ)
Шкільні заняття, які поєднують у собі психічне, статичне,
динамічне навантаження на окремі органи і системи і на весь
організм в цілому, потребують проведення на уроках ФХ для зняття
локального стомлення і ФХ загального впливу.
ФХ для покращення мозкового кровообігу
1. Вихідне положення (в. п.) - сидячи на стільці, 1-2 -
відвести голову назад і плавно нахилити назад, 3-4 - голову
нахилити вперед, плечі не піднімати. Повторити 4-6 разів. Темп
повільний.
2. В. п. - сидячи, руки на поясі, 1 - поворот голови направо,
2 - в. п., 3 - поворот голови наліво, 4 - в. п. Повторити 6-8
разів. Темп повільний.
3. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - махом ліву
руку занести через праве плече, голову повернути наліво,
2 - в. п., 3-4 - теж правою рукою. Повторити 4-6 разів. Темп
повільний.
ФХ для зняття стомлення з плечового поясу та рук
1. В. п. - стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 - праву руку
вперед, ліву вгору, 2 - перемінити положення рук. Повторити 3-4
рази, потім розслаблено опустити вниз і потрясти кистями, голову
нахилити вперед. Темп середній.
2. В. п. - стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі,
1-2 - звести лікті вперед, голову нахилити вперед, 3-4 - лікті
назад, прогнутися. Повторити 6-8 разів, потім руки вниз і потрясти
розслаблено. Темп повільний.
3. В. п. - сидячи, руки вгору, 1 зжати кисті в кулак, 2 -
розжати кисті. Повторити 6-8 разів, потім руки розслаблено
опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.
ФХ для зняття стомлення з тулуба
1. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко
повернути таз направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час
поворотів плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 6-8 разів.
Темп середній.
2. В. п. - стійка ноги нарізно, руки за голову, 1-3 - кругові
рухи тазом в один бік, 4-6 - теж у інший бік, 7-8 - руки вниз і
розслаблено потрясти кистями. Повторити 4-6 разів. Темп середній.
3. В. п. - стійка ноги нарізно, 1-2 - нахил вперед, права
рука сковзає вздовж ноги вниз, ліва, згинаючись, вздовж тіла
вгору, 3-4 - в. п., 5-8 - теж в інший бік. Повторити 6-8 разів.
Темп середній.
ФХ загального впливу комплектуються з вправ для різних груп
м'язів з урахуванням їх напруження в процесі діяльності.
Комплекс вправ ФХ для молодших школярів на уроках
з елементами письма
1. Вправа для покращення мозкового кровообігу. В. п. -
сидячи, руки на поясі. 1 - поворот голови направо, 2 - в. п., 3 -
поворот голови наліво, 4 - в. п., 5 - плавно нахилити голову
назад, 6 - в. п., 7 - голову нахилити вперед. Повторити 4 - 6
разів. Темп повільний.
2. Вправа для зняття стомлення з мілких м'язів кисті. В. п. -
сидячи, руки підняти вгору, 1 - стиснути кисті в кулак, 2 -
розтиснути кисті. Повторити 6-8 разів, потім руки розслаблено
опустити вниз і потрясти кистями. Темп середній.
3. Вправа для зняття стомлення з м'язів тулуба. В. п. -
стійка ноги нарізно, руки за голову, 1 - різко повернути таз
направо, 2 - різко повернути таз наліво. Під час поворотів
плечовий пояс оставити нерухомим. Повторити 4-6 разів. Темп
середній.
4. Вправа для мобілізації уваги. В. п. - стоячи, руки вздовж
тулуба, 1 - праву руку на пояс, 2 - ліву руку на пояс, 3 - праву
руку на плече, 4 - ліву руку на плече, 5 - праву руку вгору, 6 -
ліву руку вгору, 7-8 - хлопки руками над головою, 9 - опустити
ліву руку на плече, 10 - праву руку на плече, 11 - ліву руку на
пояс, 12 - праву руку на пояс, 13-14 - хлопки руками по стегнах.
Повторити 4-6 разів. Темп - 1 раз повільний, 2-3 рази - середній,
4-5 - швидкий, 6 - повільний.

Додаток 8

Комплекс вправ гімнастики для очей
Швидко покліпати очима, закрити очі та посидіти спокійно,
повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів. Міцно зажмурити очі (рахуючи до 3), відкрити очі та
подивитися вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи
голови, за повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз
вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4-5 разів. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок
1-4, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1-6. Повторити
4-5 разів. У середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима в
правий бік, стільки ж само у лівий бік. Розслабивши очні м'язи,
подивитися вдалечінь - на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази.

Додаток 9

Асортимент шкільних буфетів

------------------------------------------------------ | Назва страв та продуктів |Вихід на 1| | |порцію (г)| |-----------------------------------------+----------| | Бутерброди: | | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом вершковим | 30/10 | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом шоколадним | 30/10 | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом вершковим та повидлом (або | 30/5/20 | |без масла) | | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом вершковим та медом (або без| 40/5/30 | |масла) | | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом вершковим та сиром твердим | 30/5/15 | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом вершковим та яйцем вареним | 30/5/20 | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з маслом та оселедцем | 30/5/20 | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з сосискою вареною | 30/50 | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з ковбасою напівкопченою або | 30/20 | |копченою | | |-----------------------------------------+----------| |Хліб з котлетою, шніцелем або біфштексом | 40/50 | |рубленим, печінкою смаженою, куркою | | |смаженою, язиком відвареним (виготовлені | | |на харчоблоці школи) | | |-----------------------------------------+----------| |Салати з сирих овочів, варених овочів | 100-150 | |(капуста, морква, буряк) з олією (за | | |погодженням з територіальною установою | | |державної санепідслужби) | | |-----------------------------------------+----------| |Овочі, фрукти, цитрусові, тропічні | 50-200 | |фрукти, ягоди - натуральні порційні | | |-----------------------------------------+----------| |Соки овочеві, фруктові, плодоягідні, | 150-200 | |нектари та сокові напої промислового | | |виготовлення | | |-----------------------------------------+----------| |Напої: чай, кавові напої, цикорій, какао,| 150-200 | |компоти, киселі. Молоко та кисломолочні | | |напої (промислового виготовлення) | | |-----------------------------------------+----------| |Борошняні кулінарні вироби з дріжджового | 50-75 | |та листового тіста печені: ватрушки, | | |пиріжки, булочки | | |-----------------------------------------+----------| |Кондитерські вироби вироби: печиво, | 10-70 | |вафлі, мармелад, зефір промислового | | |виготовлення | | ------------------------------------------------------
З метою профілактики харчових отруєнь та захворювань
шлунковокишкового тракту категорично забороняється продаж в
шкільних пунктах харчування таких продуктів та страв: кондитерські
вироби з кремами, морозиво, яйця та м'ясо водоплаваючої птиці,
низькосортні м'ясні вироби (нижче I сорту), студні, зельци,
фаршмаки, гриби, молоко-самоквас, сметана та фляжне молоко та сир
м'який без термічної обробки, консерви непромислового
виготовлення, солодкі газовані напої, нарізні салати з майонезом,
оцтом, сметаною.

Додаток 10

Схема профілактичних оглядів дітей, які відвідують
загальноосвітні навчальні заклади

------------------------------------------------------------------------------ | Переломні | Скринінг і | Лікарсько-педагогічний | Спеціалізований | | вікові | лабораторні | етап | етап | | періоди | дослідження |------------------------------| | | | | Педіатр | Педагог, | | | | | | психолог | | |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |Перед |Середній |Огляд з |Рекомендації |Невропатолог, | |вступом в |медпрацівник |аналізом даних |по режиму, |окуліст, | |дошкільний |лікувально- |скринінг-тесту |адаптації в |отоларинголог, | |навчальний |профілактичного|і лабораторного|дошкільному |хірург-ортопед, | |заклад |закладу |дослідження. |навчальному |стоматолог, | | | |Розподіл по |закладі |логопед | | | |групам здоров'я| |(з 3-х років), | | | | | |за показниками - | | | | | |психіатр та інші | | | | | |спеціалісти | |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |За рік до |Середній |Огляд з |Визначення |Невропатолог, | |вступу до |медпрацівник |аналізом даних |функціональної|окуліст | |школи |дошкільного |скринінг-тесту |готовності |отоларинголог, | | |навчального |і лабораторного|до навчання |хірург-ортопед | | |закладу |дослідження |у школі (за |стоматолог, за | | | | |участю |показниками - | | | | |педіатра) |логопед, психіатр| |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |Перед |Середній |Огляд з |Визначення |Невропатолог, | |вступом до |медпрацівник |аналізом даних |функціональної|окуліст | |школи |дошкільного |скринінг-тесту |готовності до |отоларинголог, | | |навчального |і лабораторного|школи |хірург-ортопед, | | |закладу |дослідження. |(за участю |стоматолог, | | | |Розподіл на |педіатра) |за показниками - | | | |медичні групи | |логопед, психіатр| | | |для занять | | | | | |фізичною | | | | | |культурою | | | | | | | | | |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |Кінець |Середній |Рекомендації |Оцінка |Невропатолог, | |першого |медпрацівник |для |адаптації |окуліст, | |року |школи |оздоровлення |до навчання |отоларинголог, | |навчання | |під час літніх |в школі, |хірург-ортопед, | | | |канікул |рекомендації |стоматолог, за | | | | |на канікули |показниками - | | | | | |логопед, психіатр| |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |Перехід |Середній |Оцінки |Оцінка |Невропатолог, | |до |медпрацівник |нервово- |адаптації |окуліст, | |предметного|школи |психічного | |отоларинголог, | |навчання | |і фізичного | |хірург-ортопед, | | | |розвитку, | |стоматолог за | | | |визначення | |показниками - | | | |біологічного | |логопед, | | | |віку дитини і | |психіатр, | | | |відповідність | |гінеколог | | | |паспортному | | | |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |Пубертатний|Середній |Лікарсько- |Педагог, |Невропатолог, | |період |медпрацівник |професійна |психолог. |окуліст, | |(14-15 |школи |консультація, |Лікувально- |отоларинголог, | |років) | |подання |професійна |хірург-ортопед, | | | |відомостей |консультація |стоматолог за | | | |про юнаків | |показниками - | | | |допризовного | |логопед, | | | |віку до | |психіатр, | | | |військкоматів | |гінеколог | |-----------+---------------+---------------+--------------+-----------------| |Перед |Середній |Лікарсько- |Педагог, |Невропатолог, | |закінченням|медпрацівник |професійна |психолог. |окуліст, | |загально- |школи |консультація, |Лікувально- |отоларінголог, | |освітнього | |подання |професійна |хірург-ортопед, | |закладу | |відомостей |консультація |стоматолог за | |(10-11(12) | |про юнаків | |показниками - | |кл. - | |допризовного | |логопед, | |16-17(18) | |віку до | |психіатр, | |років) | |військкоматів | |гінеколог | ------------------------------------------------------------------------------

Додаток 11

Санітарно-дезинфекційний режим у загальноосвітніх
навчальних закладах на період карантину

---------------------------------------------------------------- | Найменування об'єкту | Спосіб і режим | | | знезараження* | |------------------------+-------------------------------------| | 1 | 2 | |------------------------+-------------------------------------| |1. Приміщення (підлога, |Обробку проводять способом протирання| |стіни, двері, підвіконня|ганчіркою, змоченою в одному із | |та ін.), жорсткі меблі. |дезинфікуючих розчинів: 0,5% розчин | | |хлораміну; 0,5% розчин хлорної вапни | | |або вапни білильної гашеної | | |термостійкої; 0,25% НГК, ДОСГК; 0,2% | | |розчин сульфохлорантину; 3% (по ДВ) | | |розчин перекисі водню з миючим | | |засобом (0,5%); 1% (по ДВ) розчин | | |пераміну; 1% (по ДВ) розчин | | |полісепту; 3% розчин амфолану; 0,5% | | |розчин катаміну АБ. | |------------------------+-------------------------------------| |2. Килими. |Двічі почистити щіткою, змоченою: | | |0,5% розчином хлораміну; 0,2% | | |розчином сульфохлорантину; 1% | | |розчином пераміну; 0,5% розчином | | |катаміну АБ і протягом карантину | | |прибрати. | |------------------------+-------------------------------------| |3. Посуд, звільнений від|Кип'ятити у воді або у 2% розчині | |залишків їжі та вимитий.|соди 25 хв. - при кишкових інфекціях,| | |45 хв. - при вірусному гепатиті з | | |моменту закипання. | |------------------------+-------------------------------------| |4. Залишки їжі. |Засипати хлорне вапно (чи вапно | | |білильне термостійке) | | |200 г/кг - 60 хв. НГК, | | |ДОСТК - 100 г/кг. | |------------------------+-------------------------------------| |5. Санітарно-технічне |Унітази та раковини протерти двічі | |обладнання (раковини, |одним із розчинів, вказаних в п. 1 | |унітази та ін.). |або протерти чистильно-дезінфікуючим | | |засобом: "Белка", "Блеск-2", | | |"Санита", "ПЧД", "Санитарный", | | |"Дезус", "Дезэф" та ін. - у | | |відповідності із рекомендаціями по | | |пристосуванню засобу на етикетці. | | |Використані квачі, прибиральні | | |матеріали занурити у 0,5% розчин НГК | | |чи 1% розчин хлорного вапна - на | | |30 хв., прополоскати та просушити. | | |Сховати чисті квачі та прибиральні | | |матеріали у спеціально промаркованій | | |тарі у господарчій шафі. | |------------------------+-------------------------------------| |6. Вироби медичного |Хімічний метод: занурити чи протерти | |призначення зі скла, |одним із дезинфікуючих розчинів: 1% | |металу, гуми, пластмас. |розчин хлораміну - 30 хв.; 2,5% | | |(0,5% по ДВ) розчин | | |хлоргексидінубіглюконату - 30 хв.; | | |3% (по ДВ) розчин перекису водню з | | |0,5% розчином миючого засобу 80 хв. | | |Фізичний метод (окрім виробів з | | |пластмас): кип'ятити у воді чи у 2% | | |розчину соди - 15 хв.; сухе гаряче | | |повітря 120 град. C - 45 хв. | |------------------------+-------------------------------------| |7. Руки персоналу. |Для гігієнічного знезараження руки | | |обробляють на протязі 2 хв. одним | | |із розчинів: 2,5% (0,5%) водним | | |розчином хлоргексидіна біглюконата; | | |1% розчином йодопірону; 0,3% | | |розчином хлораміну, а потім миють | | |милом. | ----------------------------------------------------------------
--------------- Примітка: * - Знезараження здійснюється також іншими
дезінфікуючими засобами, які дозволені МОЗ України для цих цілей.вгору