Документ v0048839-13, поточна редакція — Прийняття від 11.03.2013

ДЕРЖАВНА МІГРАЦІЙНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.03.2013  № 48

Про затвердження інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг ДМС

На виконання статті 8 Закону України "Про адміністративні послуги" та постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 44 "Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки надання адміністративних послуг ДМС, пов'язані з оформленням та видачею документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, що додаються.

2. Начальникам ГУДМС, УДМС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити заповнення та розміщення інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг на офіційному веб-сайті та у місцях здійснення прийому суб'єктів звернень.

3. ДУСРР (Дехтяренко С.С.), ДПРГ (Пімахова Д.В.), ДСБІ (Науменко Н.М.), УЮЗ (Приндюк Г.І.) забезпечити проведення відповідної роз'яснювальної та методологічної роботи.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

М.М. КовальчукДодаток 1
до наказу ДМС
11.03.2013 № 48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ
(назва адміністративної послуги)

______________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги


3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 2 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" від 26.06.92 № 2503-XII.
П. 7 ч. 1 ст. 24 Закону України "Про громадянство України" від 18.01.2001 № 2235-III.
Ст. 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Відсутні

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України" від 13.04.2012 № 320

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Паспорт громадянина України видається кожному громадянинові України після досягнення 16-річного віку

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви додаються такі документи:
1. 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
2. свідоцтво про народження;
3. довідка про реєстрацію особи громадянином України;
4. паспорт громадянина України для виїзду за кордон - для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну;
5. посвідчення про взяття на облік бездомних осіб, видане відповідним центром обліку бездомних осіб (для бездомних осіб).
6. документи, що підтверджують обставини, на підставі яких паспорт підлягає обміну (зміна (переміна) прізвища, імені або по батькові; установлення розбіжностей у записах)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна


У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 30 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання

16.

Примітка


Директор Департаменту
паспортної роботи
та громадянстваД.В. ПімаховаДодаток 2
до наказу ДМС
11.03.2013 № 48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ У РАЗІ ОБМІНУ ЗАМІСТЬ ВТРАЧЕНОГО ЧИ ПОШКОДЖЕНОГО
(назва адміністративної послуги)

_____________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги


3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 19 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "від 26.06.92 № 2503-XII "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон".
Ст. ст. 16, 21 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України" від 13.04.2012 № 320

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Втрата чи пошкодження паспорта громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви додаються такі документи:
1. заява про видачу паспорта громадянина України;
2. або 3 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
3. платіжний документ з відміткою банку про сплату державного мита або копію документа про звільнення від сплати державного мита;
4. документи, на підставі яких у паспорті проставляються відповідні відмітки;
5. паспорт громадянина України для виїзду за кордон - для громадян України, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх на проживання в Україну;
6. витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта)

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України замість втраченого чи пошкодженого звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна


У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Пп. "а" п. 6 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Державне мито - 34 грн. (2 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян).
Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати


12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 30 (у деяких випадках 60) робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Неналежність особи до громадянства України, неможливість ідентифікації особи

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання

16.

Примітка


Директор Департаменту
паспортної роботи
та громадянстваД.В. ПімаховаДодаток 3
до наказу ДМС
11.03.2013 № 48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ 25- І 45-РІЧНОГО ВІКУ
(назва адміністративної послуги)

_________________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги


3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. п. 7, 8 Положення про паспорт громадянина України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26.06.92 № 2503-XII

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Відсутні

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС "Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України" від 13.04.2012 № 320

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Досягнення 25- і 45- річного віку

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви додаються такі документи:
1. 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5 см;
2. паспорт громадянина України

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального підрозділу ДМС відповідно до місця проживання

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна


У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

-

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

-

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 5 днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального підрозділу ДМС за місцем проживання

16.

Примітка


Директор Департаменту
паспортної роботи
та громадянстваД.В. ПімаховаДодаток 4
до наказу ДМС
11.03.2013 № 48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА АБО ОБМІН
ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН
(назва адміністративної послуги)

_____________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги


3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 1 ст. 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.94 № 3857-XII.
П. 3 Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-V.
Ст. 20, ст. 22 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил оформлення і видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон і проїзного документа дитини, їх тимчасового затримання та вилучення" від 31.03.95 № 231

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини" від 21.12.2004 № 1603

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви додаються такі документи:
1. заява-анкета встановленого зразка;
2. паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
3. копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органами державної податкової служби, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
4. квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;
5. особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального органу, територіального підрозділу ДМС

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна


У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Ч. 6 статті 2, пп. "б" п. 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93.
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" від 26.10.2011 № 1098

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Державне мито - 170 грн. (10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); Розмір плати - 87,15 грн.; Вартість бланка - 120 грн.
Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати


12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 30 днів з дати подання заявником необхідних документів.

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Громадянину може бути тимчасово відмовлено у разі, коли:
1. він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);
2. діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
3. стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
4. він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення;
5. він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;
6. він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;
7. він підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;
8. щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;
9. він перебуває під адміністративним наглядом органів внутрішніх справ, - до припинення нагляду

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального органу, територіального підрозділу ДМС

16.

Примітка


Директор Департаменту
паспортної роботи
та громадянстваД.В. ПімаховаДодаток 5
до наказу ДМС
11.03.2013 № 48

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ДОСТРОКОВЕ (ДО ДЕСЯТИ РОБОЧИХ ДНІВ) ОФОРМЛЕННЯ
ТА ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН
(назва адміністративної послуги)

_______________________________________________________
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб'єкта надання адміністративної послуги

Адреса суб'єкта надання адміністративної послуги

2.

Інформація щодо режиму роботи суб'єкта надання адміністративної послуги


3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб'єкта надання адміністративної послуги


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

П. 1 ст. 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" від 21.01.94 № 3857-XII.
П. 3 Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 23.02.2007 № 719-V.
Ст. 22 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 № 5492-VI

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон і проїзних документів дитини" від 21.12.2004 № 1603

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування

Відсутні

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява громадянина України

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

До заяви додаються такі документи:
1. заява-анкета встановленого зразка;
2. паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для осіб віком до 16 років) (після прийняття документів повертається);
3. копія документа про реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, виданого органами державної податкової служби, крім осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомляють про це відповідні державні органи;
4. квитанція про сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від його сплати;
5. особи віком від 18 до 25 років, які підлягають призову на строкову військову службу, разом із заявою про оформлення паспорта подають довідку відповідного військового комісаріату щодо можливості виїзду з України

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги звертається до територіального органу, територіального підрозділу ДМС

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна


У разі платності:

11.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Ч. 5 ст. 2, пп. "л" п. 6 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 № 7-93.
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби платних послуг" від 26.10.2011 № 1098

11.2.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Державне мито - 340 грн. (20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Розмір плати - 174,30 грн. Вартість бланка - 270 грн.
Оплата наданої послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування

11.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати


12.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше 10 робочих днів з дати подання заявником необхідних документів

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Громадянину може бути тимчасово відмовлено у разі, коли:
1. він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю, - до закінчення строку, встановленого Законом України "Про державну таємницю" (у разі виїзду за кордон на постійне проживання);
2. діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання, - до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, чи забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України;
3. стосовно нього в порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого йому заборонено виїжджати за кордон, - до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень;
4. він засуджений за вчинення кримінального правопорушення, - до відбуття покарання або звільнення;
5. він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань;
6. він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості, - до з'ясування причин і наслідків подання неправдивих відомостей;
7. він підлягає призову на строкову військову службу, - до вирішення питання про відстрочку від призову;
8. щодо нього подано цивільний позов до суду, - до закінчення провадження у справі;
9. він перебуває під адміністративним наглядом

14.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернутися до територіального органу, територіального підрозділу

16.

Примітка
вгору