Про структуру апарату Верховної Ради України
Постанова Верховної Ради України від 20.04.20001678-III
Документ 1678-III, поточна редакція — Редакція від 11.07.2006, підстава - 8-V

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про структуру апарату Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 31, ст.253 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 30-IV ( 30-15 ) від 04.07.2002
N 1944-IV ( 1944-15 ) від 01.07.2004 )
{ Про збільшення граничної чисельності апарату
Верховної Ради України на двадцять штатних одиниць
див. Постанову ВР N 8-V ( 8-16 ) від 11.07.2006 }

Відповідно до пункту 35 статті 85 Конституції України
( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити граничну чисельність апарату Верховної Ради
України в кількості 1115 штатних одиниць. ( Пункт 1 із змінами,
внесеними згідно з Постановами ВР N 30-IV ( 30-15 ) від
04.07.2002, N 1944-IV ( 1944-15 ) від 01.07.2004 ) { Про збільшення граничної чисельності апарату Верховної Ради
України на двадцять штатних одиниць див. Постанову ВР N 8-V
( 8-16 ) від 11.07.2006 }
2. Реорганізувати структуру апарату Верховної Ради України,
затвердивши її у складі таких підрозділів:
Керівництво апарату;
Секретаріат Голови Верховної Ради України;
Секретаріат Першого заступника Голови Верховної Ради України;
Секретаріат заступника Голови Верховної Ради України;
Секретаріати комітетів, депутатських фракцій, груп;
Головне науково-експертне управління;
Головне юридичне управління;
Головне управління документального забезпечення;
Головне організаційне управління;
Інформаційне управління;
Управління комп'ютеризованих систем;
Управління по зв'язках з місцевими органами влади і органами
місцевого самоврядування;
Управління забезпечення міжпарламентських зв'язків;
Управління кадрів;
Відділ зв'язків з органами правосуддя;
Відділ контролю;
Відділ з питань звернень громадян;
Перший відділ;
Сектор мобілізаційної роботи;
Управління справами.
3. Апарат Верховної Ради України має статус юридичної особи.
4. Голові Верховної Ради України:
визначити чисельний склад структурних підрозділів, зазначених
у пункті 2 цієї Постанови, у межах витрат, передбачених кошторисом
Верховної Ради України;
забезпечити скорочення апарату Верховної Ради України на 207
штатних одиниць та проведення реорганізації апарату Верховної Ради
України відповідно до пунктів 1 і 2 цієї Постанови та вимог
законодавства;
забезпечити в установленому порядку вирішення трудових і
майнових питань, пов'язаних з реорганізацією апарату;
затвердити до 15 травня 2000 року Положення про апарат
Верховної Ради України, про структурні підрозділи, зазначені в
пункті 2 цієї Постанови;
погодити з Кабінетом Міністрів України питання про передачу
Верховній Раді України Національної Парламентської бібліотеки
України;
вирішити організаційні питання, пов'язані із перетворенням
Видавництва Верховної Ради України в самостійний госпрозрахунковий
підрозділ, що забезпечує діяльність Верховної Ради України;
вивчити до 1 жовтня 2000 року питання про можливість
функціонування Інституту законодавства Верховної Ради України як
самостійного підрозділу при Верховній Раді України.
5. Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту,
депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України,
Робочій групі по підготовці заходів щодо вдосконалення структури
апарату підготувати з урахуванням зауважень народних депутатів
України і подати, у разі необхідності, у жовтні 2000 року на
розгляд Верховної Ради України пропозиції стосовно удосконалення
структури апарату Верховної Ради України.
6. Визнати такими, що втратили чинність:
Постанову Президії Верховної Ради України від 20 квітня
1992 року "Про структуру і штати Секретаріату і Управління
справами Верховної Ради України" ( 2282-12 );
Постанову Президії Верховної Ради України від 31 жовтня
1994 року "Про структуру і штати Секретаріату Верховної Ради
України" ( 181/94-ПВ );
Постанову Верховної Ради України від 3 липня 1997 року "Про
структуру апарату Верховної Ради України" ( 427/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 28, ст. 185).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 20 квітня 2000 року
N 1678-IIIвгору