Документ 1603-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.11.2018, підстава - 2581-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про поліпшення матеріального становища
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю
внаслідок війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.347 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2192-IV ( 2192-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.93
N 2581-VIII ( 2581-19 ) від 02.10.2018, ВВР, 2018, N 46, ст.371 }

{ У назві тексті Закону слова "інвалід війни" у всіх відмінках і
числах замінено словами "особа з інвалідністю внаслідок війни"
у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 2581-VIII
( 2581-19 ) від 02.10.2018 }

Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища
учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. { Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2192-IV
( 2192-15 ) від 18.11.2004 }
Стаття 1. Кабінету Міністрів України, починаючи з 1 травня
2004 року, передбачати щомісячну виплату цільової грошової
допомоги на прожиття:
особа з інвалідністю внаслідок війним I групи у розмірі 70
гривень; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2192-IV ( 2192-15 ) від 18.11.2004 }
особам з інвалідністю внаслідок війни II та III груп у
розмірі 50 гривень, учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень,
незалежно від розміру пенсій та надбавок, підвищень, додаткової
пенсії, цільової грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги
перед Україною. { Абзац третій статті 1 в редакції Закону
N 2192-IV ( 2192-15 ) від 18.11.2004 }
Стаття 2. Виплата цільової грошової допомоги здійснюється за
рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 березня 2004 року
N 1603-IVвгору