Відбіркова комісія (Всі визначення терміна — 2)

Відбіркова комісія - структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її функції у відокремленому структурному підрозділі вищого навчального закладу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Вступне випробування (Всі визначення терміна — 12)

Вступне випробування - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, співбесіди, вступного іспиту, творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Вступний іспит (Всі визначення терміна — 7)

Вступний іспит - оцінювання знань особи та здатності до опанування навчальної програми певного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Вступник (Всі визначення терміна — 10)

Вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до вищого навчального закладу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Єдина державна електронна база з питань освіти (Всі визначення терміна — 10)

Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Конкурсний бал (Всі визначення терміна — 12)

Конкурсний бал - сума балів вступника, до якої входять результати вступних випробувань, та інших показників, що обраховується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу для осіб, що вступають для здобуття відповідного ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Конкурсний предмет (Всі визначення терміна — 11)

Конкурсний предмет - навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до вищого навчального закладу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Право на зарахування за квотами (Всі визначення терміна — 7)

Право на зарахування за квотами - право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до вищого навчального закладу на основі базової чи повної загальної середньої освіти за квотами, що реалізується відповідно до цих Умов;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Право першочергового зарахування (Всі визначення терміна — 4)

Право першочергового зарахування - право вступника на зайняття вищої позиції в рейтинговому списку при однаковому з іншими вступниками конкурсному балі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Рейтинговий список вступників (Всі визначення терміна — 11)

Рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями (спеціалізаціями), що формується відповідно до цих Умов та правил прийому до вищого навчального закладу;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Співбесіда (Всі визначення терміна — 9)

Співбесіда - перевірка рівня знань, умінь та навичок, здібностей до певного виду діяльності з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Творчий конкурс (Всі визначення терміна — 9)

Творчий конкурс - форма вступного випробування для вступу на основі повної та базової загальної середньої освіти, метою якого є перевірка та оцінювання здібностей особи до творчої діяльності за спеціальностями (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників, затвердженим наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Технічна помилка (Всі визначення терміна — 15)

Технічна помилка - описка, граматична помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії під час внесення даних заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі;

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016

Фахове випробування (Всі визначення терміна — 9)

Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.

Знайти визначення терміна в тексті документа від 15.07.2016


вгору