Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Правила, Вимоги, Перелік від 11.04.2012295

Абонентська лінія зв'язку

Абонентська лінія зв’язку - лінія телекомунікаційної мережі, яка з’єднує кінцеве обладнання споживача з комутаційною системою та складається з магістральних, розподільних ліній зв’язку і абонентської проводки

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Абонентська проводка

Абонентська проводка - частина абонентської лінії зв’язку від кінцевого обладнання споживача до кінцевих кабельних пристроїв розподільної частини абонентської лінії (розподільної коробки, кабельного ящика тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Автоматизована система розрахунків за послуги (білінгова система)

Автоматизована система розрахунків за послуги (білінгова система) - сукупність технічних і програмних засобів, що виконують функції з тарифікації, розрахунку платежів за надані послуги, формування платіжних документів для абонентів тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Аномальна інтенсивність викликів

Аномальна інтенсивність викликів - спрямування міжнародних та/або національних (міжміських та місцевих) викликів на мережі інших операторів телекомунікацій тривалістю більше однієї години на одному і тому ж напрямку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Відключення кінцевого обладнання (Всі визначення терміна — 2)

Відключення кінцевого обладнання - від’єднання кінцевого обладнання від телекомунікаційної мережі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Відмова в обслуговуванні

Відмова в обслуговуванні - відмова в обслуговуванні кінцевого обладнання абонента через вплив на комп’ютерну систему з наміром зробити комп’ютерні ресурси недоступними користувачам, для яких комп’ютерна система призначена (DoS attack)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Глобальна телекомунікаційна послуга (Всі визначення терміна — 2)

Глобальна телекомунікаційна послуга - послуга телефонного зв’язку, до якої всі абоненти телефонної мережі загального користування мають вільний доступ і яка надається за кодами послуг 700, 800, 900 тощо

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Договір про надання послуг (договір)

Договір про надання послуг (далі - договір) - правочин, укладений між споживачем і оператором, провайдером, за яким оператор, провайдер зобов’язується на замовлення споживача надавати послуги, а споживач - їх оплачувати (якщо інше не передбачено договором)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка)

Додаткова радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (додаткова радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається від основної радіоточки без обмежувача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання

Електронний код (ідентифікатор) кінцевого обладнання - код, який присвоюється виробником технічних засобів телекомунікацій для унікальної ідентифікації кінцевого обладнання (міжнародні серійні коди IMEI, ESN, MEID тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

З'єднання

З’єднання - установлення зв’язку між кінцевими обладнаннями абонентів для обміну інформацією

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Зациклення трафіку

Зациклення трафіку - навмисна помилка маршрутизації, яка призводить до спрямування трафіку у зворотному напрямку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Згода споживача

Згода споживача - волевиявлення, виражене споживачем у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням оператора, провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Зловмисні виклики (Всі визначення терміна — 3)

Зловмисні виклики - поодинокі, повторювані або масові з’єднання, в тому числі з телефонними номерами служб екстреної допомоги, інформаційно-довідкових, сервісних служб оператора, провайдера, а також надсилання повідомлень про проведення акцій, розіграшів, конкурсів, надання послуг, продуктів, товарів, які не замовлялися, повідомлень із пропозиціями щодо поповнення особового рахунка, що надходять не від оператора, які неможливо зупинити і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода споживачеві та/або операторові, провайдерові

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Зловмисні виклики - поодинокі, повторювані або масові з’єднання, в тому числі з телефонними номерами служб екстреного виклику, які неможливо зупинити через анонімність особи, що здійснює виклик, і якими завдається моральна та/або матеріальна шкода споживачеві та/або операторові, провайдерові

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Зона дії телефонної станції (підстанції) (Всі визначення терміна — 2)

Зона дії телефонної станції (підстанції) - територія, на якій забезпечується надання послуг споживачам, яким присвоєно телефонний номер такої станції (підстанції)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Зона нумерації

Зона нумерації - частина території, на якій кінцеві пристрої телефонного зв’язку мають єдиний формат номерів і однаковий код зони

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Ідентифікаційна телекомунікаційна картка (ідентифікаційна картка)

Ідентифікаційна телекомунікаційна картка (далі - ідентифікаційна картка) - засіб, який використовується для позначення (ідентифікації) кінцевого обладнання абонента в телекомунікаційній мережі (SIM-картка, USIM-картка, R-UIM-картка тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Картка попередньо оплаченої послуги

Картка попередньо оплаченої послуги - засіб для замовлення та попередньої оплати послуг, що дає право споживачеві на отримання визначеного переліку та/або обсягу послуг оператора, провайдера в межах визначеного активу такого засобу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Картка поповнення рахунка

Картка поповнення рахунка - засіб поповнення особового рахунка абонента для оплати послуг оператора, провайдера в межах визначеного активу такого засобу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Кодування (Всі визначення терміна — 3)

Кодування - використання кодувальних пристроїв та/або програмного забезпечення для обмеження вільного доступу абонентів до перегляду телепрограм таким чином, щоб прийом сигналу став неможливим без декодувального пристрою

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Контент-послуга

Контент-послуга - інформаційна, довідкова, замовна, розважальна або інша послуга, в тому числі за кодом послуги 900, що надається операторами телекомунікацій або операторами, провайдерами з використанням телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій та оплачується, зокрема шляхом списання коштів з особового рахунка абонента, споживачем операторові, провайдерові, до мереж та/або технічних засобів якого підключене кінцеве обладнання абонента

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Мережа телерадіомовлення (Всі визначення терміна — 2)

Мережа телерадіомовлення - сукупність технічних засобів, призначених для забезпечення передачі та трансляції телерадіопрограм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Мережевий ідентифікатор споживача (Всі визначення терміна — 2)

Мережевий ідентифікатор споживача - індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний кінцевому обладнанню абонента та/або споживачеві в телекомунікаційній мережі чи Інтернеті

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Міжміський телефонний зв'язок

Міжміський телефонний зв’язок - телефонний зв’язок у межах України між споживачами, розташованими в різних зонах нумерації або різних місцевих телефонних мережах

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Міжнародний телефонний зв'язок

Міжнародний телефонний зв’язок - телефонний зв’язок із споживачами, розташованими на території інших держав

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Місцева телефонна мережа (Всі визначення терміна — 5)

Місцева телефонна мережа - телекомунікаційна мережа, яка обмежена територією одного міста, району та забезпечує комутований доступ до інших телекомунікаційних мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Місцевий телефонний зв'язок

Місцевий телефонний зв’язок - телефонний зв’язок між споживачами, розташованими в межах одного міста, району

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Надання послуг на умовах наступної оплати

Надання послуг на умовах наступної оплати - можливість споживача отримувати послуги з перенесенням їх оплати на певний строк відповідно до договору

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Непродуктивний трафік

Непродуктивний трафік - спрямування на телекомунікаційну мережу оператора п’яти і більше викликів на хвилину, які мають нульову тривалість та не закінчуються наданням телекомунікаційних послуг, що призводить до непродуктивного використання канальної ємності та негативно впливає на якісні показники обслуговування трафіку

Знайти визначення терміна в тексті документа від 23.03.2018

Несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж

Несанкціоноване втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж - дії осіб, що зафіксовані відповідно до законодавства і призвели до витоку, втрати, підробки, блокування, перекручення чи знищення інформації, порушення порядку маршрутизації трафіку, отримання послуг безоплатно або за тарифами, нижчими від тих, що встановлені, а також розповсюдження комп’ютерних вірусів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка)

Основна радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (основна радіоточка) - радіоточка, на яку звукове мовлення подається через обмежувача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Повідомлення споживача

Повідомлення споживача - повідомлення, що надсилається споживачеві у будь-якій формі

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Послуга з доступу до Інтернету

Послуга з доступу до Інтернету - забезпечення можливості з’єднання кінцевого обладнання споживача з Інтернетом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Послуга з передачі даних

Послуга з передачі даних - обмін даними між кінцевими обладнаннями абонентів з використанням телекомунікаційних мереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Послуги для потреб телебачення і радіомовлення

Послуги для потреб телебачення і радіомовлення - послуги, які надаються операторами телекомунікацій з використанням мереж ефірного телерадіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Послуги ефірного телерадіомовлення

Послуги ефірного телерадіомовлення - технічне обслуговування і експлуатація технічних засобів випромінення в ефір, передача та трансляція телерадіопрограм з використанням споруд і ліній зв’язку до зазначених засобів та/або трансляція телерадіопрограм з використанням таких засобів

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Послуги рухомого (мобільного) зв'язку

Послуги рухомого (мобільного) зв’язку - послуги, які надаються оператором рухомого (мобільного) зв’язку і під час отримання яких кінцеве обладнання абонента може вільно переміщатися в межах телекомунікаційної мережі такого оператора або його роумінг-партнера із збереженням абонентського номера або мережевого ідентифікатора споживача

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Пошкодження телекомунікаційної мережі

Пошкодження телекомунікаційної мережі - втрата можливості функціонування елементів телекомунікаційної мережі, що унеможливлює надання споживачеві послуг або знижує до неприпустимих значень їх якість

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Припинення надання послуг (Всі визначення терміна — 2)

Припинення надання послуг - остаточне припинення оператором, провайдером надання споживачеві послуг внаслідок припинення дії чи зміни умов договору в частині скорочення переліку послуг, а також у випадках, встановлених законом

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Пункт колективного користування (Всі визначення терміна — 2)

Пункт колективного користування - приміщення, де споживачам надаються послуги з використанням розміщених у ньому засобів зв’язку (кінцевого обладнання) оператора, провайдера та/або кінцевого обладнання споживачів (автоматизований переговорний пункт, відділення зв’язку, Інтернет-пункт тощо)

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка)

Радіотрансляційна точка проводового радіомовлення (радіоточка) - пристрій, до якого підключають гучномовець для приймання радіопрограм

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) (Всі визначення терміна — 2)

Розподільна мережа проводового радіомовлення (радіотрансляційна мережа) - комплекс лінійних споруд (магістральні та розподільні фідерні лінії, абонентські лінії, будинкові розподільні мережі), які забезпечують розподіл програм радіомовлення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Роумінг (Всі визначення терміна — 6)

Роумінг - послуга, яка забезпечує можливість абонентові одного оператора рухомого (мобільного) зв’язку отримувати послуги в мережі іншого оператора із збереженням початкової реєстрації абонента в телекомунікаційній мережі свого оператора

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Роумінг-партнери (Всі визначення терміна — 2)

Роумінг-партнери - оператори, що уклали договір про роумінг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Сеанс зв'язку

Сеанс зв’язку - процес надання та отримання послуги з моменту встановлення з’єднання до його завершення

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Спам (Всі визначення терміна — 2)

Спам - електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно масово надсилаються на його адресу електронної пошти або кінцеве обладнання абонента, крім повідомлень оператора, провайдера щодо надання послуг

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Спарена схема включення кінцевого обладнання абонентів

Спарена схема включення кінцевого обладнання абонентів - спосіб включення кінцевого обладнання двох абонентів з двома різними абонентськими номерами в одну абонентську лінію, при якому з’єднання можливе тільки по черзі для кожного з них

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Таксофон (Всі визначення терміна — 2)

Таксофон - кінцеве обладнання, встановлене у вільнодоступних для споживачів місцях, обладнане механізмом приймання монет та/або таксофонних карток

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012

Таксофонна картка

Таксофонна картка - засіб оплати, що дає споживачеві можливість отримувати послуги з використанням таксофонів у межах визначеного активу такого засобу

Знайти визначення терміна в тексті документа від 11.04.2012


вгору