Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об'єднань
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Висновок, Форма типового документа від 14.12.20121845/5
Документ z2103-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1845/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2103/22415

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

Про порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1991/5 від 23.09.2013
№ 120/5 від 21.01.2014
№ 290/5 від 07.02.2014
№ 1948/5 від 19.11.2014
№ 981/5 від 17.06.2015}

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпункту 19 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 401, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань, що додається.

2. Затвердити Зміни до Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 08 липня 2011 року № 1828/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 855/19593 (із змінами), що додаються.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, але не раніше дня введення в дію Закону України «Про громадські об’єднання».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
реєстраційної служби УкраїниЛ.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.12.2012  № 1845/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
23.09.2013 № 1991/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2103/22415

ПОРЯДОК
підготовки та оформлення рішень щодо громадських об’єднань

1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань, місцевих осередків громадських об’єднань зі статусом юридичної особи (далі - місцеві осередки), акредитації відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, акредитації представництв, філій іноземних благодійних організацій, реєстрації символіки громадських об’єднань.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

2. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції документів щодо реєстрації громадського об’єднання, прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання, а також рішень щодо прийняття повідомлень про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення, видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту громадського об’єднання, внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання, визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

3. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головні територіальні управління юстиції) документів щодо прийняття повідомлень про зміни до статуту (положення), зміни у складі керівних органів, зміни місцезнаходження місцевого осередку, саморозпуск чи реорганізацію місцевого осередку, припинення діяльності місцевого осередку та видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) місцевого осередку.

{Порядок доповнено новим пунктом 3 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

4. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та оформлення рішень, які приймаються за результатами розгляду Міністерством юстиції України (далі - Мін’юст) документів щодо акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації в Україні представництв, філій іноземних благодійних організацій, повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень; припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, припинення діяльності в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації; підтвердження всеукраїнського статусу, втрати всеукраїнського статусу; реєстрації символіки громадського об’єднання, видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою, заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

5. Відповідно до цього Порядку приймаються рішення стосовно:

реєстрації громадського об’єднання (прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання);

прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, статуту (положення) місцевого осередку, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, місцевого осередку, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, місцевого осередку;

{Абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення;

видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об’єднання, місцевого осередку;

{Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, місцевого осередку;

{Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

припинення діяльності громадського об'єднання, місцевого осередку;

{Пункт 5 доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації;

прийняття повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень;

припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, припинення діяльності в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації;

підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

втрати всеукраїнського статусу;

реєстрації символіки громадського об’єднання;

видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою;

заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням.

6. Районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції приймають одне з таких рішень:

1) про реєстрацію або про відмову в реєстрації громадського об’єднання, про подання документів на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті;

2) про прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання або неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;

3) про прийняття або відмову в прийнятті повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, про направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті;

4) про прийняття повідомлення або про відмову в прийнятті повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення; про направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті;

5) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту або про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті;

6) про внесення або відмову у внесенні до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання;

7) про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання;

8) про прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

7. Головні територіальні управління юстиції приймають одне з таких рішень:

1) про прийняття або відмову в прийнятті повідомлення про зміни до статуту (положення), зміни у складі керівних органів, зміну місцезнаходження місцевого осередку, про направлення висновку за результатами правової експертизи на доопрацювання чи про залишення документів без розгляду по суті;

2) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) місцевого осередку або про залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) місцевого осередку без розгляду по суті;

3) про визнання або відмову у визнанні рішення про саморозпуск чи реорганізацію місцевого осередку;

4) про прийняття рішення про припинення діяльності місцевого осередку.

{Порядок доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

8. Мін’юст приймає одне з таких рішень:

1) про акредитацію або про відмову в акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації;

2) про внесення змін до свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації;

{Пункт 8 доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

3) про прийняття або відмову у прийнятті повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень;

4) про припинення діяльності акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації та про скасування в Реєстрі громадських об’єднань запису про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації;

5) про підтвердження всеукраїнського статусу або про відмову у підтвердженні всеукраїнського статусу громадського об’єднання;

6) про втрату громадським об’єднанням всеукраїнського статусу;

7) про реєстрацію або відмову в реєстрації символіки громадського об’єднання чи про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки;

8) про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою або про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою;

9) про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням або про залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням, у зв’язку з внесенням змін до свідоцтва.

{Підпункт 9 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

9. Рішення, зазначені в пунктах 5, 6, 7 цього Порядку, оформляються наказами, до яких додається правовий висновок щодо:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

відповідності законам України установчих документів, поданих на реєстрацію (додаток 1);

відповідності законам України установчих документів, поданих на прийняття повідомлення про утворення (додаток 2);

відповідності законам України та статуту (положенню) громадського об’єднання повідомлення про зміни до статуту (положенню) громадського об’єднання, місцевого осередку, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, місцевого осередку, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, місцевого осередку (додаток 3);

{Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

відповідності законам України повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення (додаток 4);

відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положенню) громадського об’єднання, місцевого осередку (додаток 5);

{Абзац шостий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих на внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання (додаток 6);

відповідності законам України та статуту (положенню) громадського об’єднання, місцевого осередку документів, поданих для визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, місцевого осередку (додаток 7);

{Абзац восьмий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

відповідності законам України документів, поданих для прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання, місцевого осередку та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об`єднань (додаток 8);

{Абзац дев'ятий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

відповідності Конституції України та законам України документів, поданих для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації (додаток 9);

відповідності Конституції України та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повідомлення про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень (додаток 10);

закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до Реєстру громадських об’єднань (додаток 11);

відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання (додаток 12);

втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу (додаток 13);

відповідності законодавству України документів, поданих для реєстрації символіки громадського об’єднання (додаток 14);

відповідності законодавству України документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об`єднання у зв’язку з його втратою (додаток 15);

відповідності законодавству України документів, поданих для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об`єднання у зв’язку з його пошкодженням (додаток 16).

Правовий висновок є невід’ємною частиною наказу. У разі прийняття кількох рішень щодо одного громадського об’єднання такі рішення можуть оформлюватись одним наказом.

10. Правовий висновок у районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управліннях юстиції підписують спеціалісти з питань легалізації об’єднань громадян та затверджують начальники відповідних районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

У разі відсутності спеціаліста з питань легалізації об’єднань громадян правовий висновок готують, підписують та затверджують начальники відповідних районних, міжрайонних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує начальник районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції.

{Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

11. Правовий висновок у головних територіальних управліннях юстиції підписують спеціалісти, погоджують керівники структурних підрозділів, що забезпечують виконання покладених завдань з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та затверджують заступники начальників відповідних головних територіальних управлінь юстиції з питань державної реєстрації - начальники управлінь державної реєстрації.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує начальник головного територіального управління юстиції.

{Порядок доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

12. Правовий висновок у Мін’юсті підписують спеціаліст, начальник відділу, погоджує начальник Управління реєстрації громадських формувань, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств Департаменту державної реєстрації (далі - Управління) і затверджує директор Департаменту державної реєстрації.

На підставі правового висновку готується наказ, який підписує Міністр юстиції.

{Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

13. Наказ може бути оформлений індивідуально на кожне громадське об’єднання, місцевий осередок або із включенням списку громадських об’єднань, місцевих осередків, щодо яких прийнято рішення.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

14. Наказ про відмову, неприйняття повідомлення про утворення, направлення документів для доопрацювання, направлення висновку за результатами правової експертизи, залишення документів без розгляду по суті є індивідуальним і готується на кожне громадське об’єднання, місцевий осередок окремо.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

15. На підставі наказу оформлюються:

свідоцтво про реєстрацію громадського об’єднання, яке підписує начальник районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції. Підпис начальника районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції засвідчується печаткою відповідного управління юстиції.

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

{Абзац третій пункту 15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

свідоцтво про реєстрацію місцевого осередку, яке підписує начальник головного територіального управління юстиції. Підпис начальника головного територіального управління юстиції засвідчується печаткою головного територіального управління юстиції;

{Пункт 15 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації, яке підписує Міністр юстиції;

свідоцтво про реєстрацію символіки громадського об’єднання, яке підписує Міністр юстиції;

статут громадського об’єднання, статут (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки, оформлені відповідно до цього Порядку.

Копії свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, місцевого осередку, про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації, про реєстрацію символіки громадського об’єднання, статуту громадського об’єднання, статуту (положення) місцевого осередку, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки зберігаються в матеріалах реєстраційної справи.

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

У разі видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання, місцевого осередку, про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, про акредитацію представництва, філії іноземної благодійної організації, про реєстрацію символіки громадського об’єднання, дубліката оригіналу статуту громадського об’єднання, статуту (положення) місцевого осередку, рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки у правому куті свідоцтва/статуту/рішення проставляється відмітка (штамп) «Дублікат».

{Абзац пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

{Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

16. Статут громадського об’єднання, статут (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, примірник рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки прошиваються і завіряються на звороті останньої сторінки печаткою районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції, Управління з проставленням кількості сторінок, дати прийняття рішення про реєстрацію, акредитацію та підписуються спеціалістом, який відповідає за ведення Реєстру громадських об’єднань.

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

У лівому куті титульної сторінки статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки проставляється відмітка (штамп) «Зареєстровано», «Акредитовано», яка містить назву районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції, Управління, дату і номер відповідного наказу, номер свідоцтва і завіряється уповноваженою посадовою особою реєстраційної служби, управління юстиції, Управління.

{Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 981/5 від 17.06.2015}

У правому куті титульної сторінки копії статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації, рішення органу управління громадського об’єднання разом із зображенням та описом символіки проставляється відмітка (штамп) «Копія», на звороті останньої сторінки проставляється відмітка (штамп) «Згідно з оригіналом».

17. У разі схвалення рішення про прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, статуту (положення) місцевого осередку, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації оформлюється статут у новій редакції. З лівого боку титульної сторінки проставляється відмітка (штамп) «Прийнято повідомлення про зміни», яка (який) містить назву районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції, головного територіального управління юстиції, Мін’юсту, дату і номер відповідного наказу, номер свідоцтва і завіряється уповноваженою посадовою особою районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції, головного територіального управління юстиції, Управління.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014, № 981/5 від 17.06.2015}

У разі схвалення рішення про прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, статуту (положення) місцевого осередку, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації титульна сторінка статуту громадського об’єднання, статуту (положення) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повинна містити інформацію про реєстрацію та про прийняті повідомлення про зміни.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

18. У разі якщо є підстави для відмови в державній реєстрації громадського об’єднання, направлення документів на доопрацювання, залишення документів без розгляду по суті; неприйняття повідомлення про утворення громадського об’єднання; залишення заяви про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту без розгляду по суті; відмови у прийнятті повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, статуту (положення) місцевого осередку, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, місцевого осередку, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті; відмови в прийнятті повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення, про направлення висновку за результатами правової експертизи чи про залишення документів без розгляду по суті; відмови у визнанні рішення про саморозпуск або реорганізацію громадського об’єднання; місцевого осередку; відмови в акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації; відмови у прийнятті повідомлення акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого в Україні представництва, філії іноземної благодійної організації про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень; відмови в підтвердженні всеукраїнського статусу громадського об’єднання, втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу, відмови в реєстрації символіки громадського об’єднання чи про залишення без розгляду по суті заяви про реєстрацію символіки; залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою; залишення без розгляду по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його пошкодженням готуються наказ та правовий висновок з викладенням підстав для прийняття такого рішення з посиланням на положення законодавства України, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані документи.

{Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014}

У наказі викладається рішення Мін’юсту, головного територіального управління юстиції, районного, міжрайонного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного управління юстиції та роз’яснюється порядок його оскарження. У преамбулі наказу зазначаються закони України та інші нормативно-правові акти, які встановлюють повноваження для прийняття відповідних рішень, та/або судові рішення, які стали підставою для прийняття уповноваженим органом з питань реєстрації відповідного рішення та/або вчинення дії.

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1948/5 від 19.11.2014, № 981/5 від 17.06.2015}

{Порядок в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013}

В.о. директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко
Додаток 1
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на реєстрацію

{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 2
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України установчих документів, поданих на прийняття повідомлення про утворення

{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 3
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту повідомлення про зміни до статуту, зміни у складі керівних органів, зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження

{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 1948/5 від 19.11.2014, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 4
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання

{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 5
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об'єднання» документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту (положення) громадського об'єднання, місцевого осередку

{Додаток 5 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 1948/5 від 19.11.2014, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 6
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об'єднання» документів, поданих на внесення до Реєстру громадських об'єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

{Додаток 6 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 7
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України та статуту громадського об’єднання документів, поданих для визнання рішення про саморозпуск чи реорганізацію громадського об’єднання, місцевого осередку

{Додаток 7 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 1948/5 від 19.11.2014, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 8
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законам України документів, поданих для прийняття рішення про припинення діяльності громадського об’єднання, місцевого осередку та скасування запису про реєстрацію в Реєстрі громадських об’єднань

{Додаток 8 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 1948/5 від 19.11.2014, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 9
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Конституції України та законам України документів, поданих для акредитації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитації представництва, філії іноземної благодійної організації

{Додаток 9 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 10
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Конституції України та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації повідомлення про зміни до статуту (положення), зміну керівника, зміну представника іноземної неурядової організації (іноземної благодійної організації) чи продовження строку його повноважень

{Додаток 10 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 11
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо закінчення терміну дії довіреності на ім’я керівника акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, акредитованого представництва, філії іноземної благодійної організації та внесення запису про припинення діяльності до Реєстру громадських об’єднань

{Додаток 11 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 12
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності Закону України «Про громадські об’єднання» документів, поданих для підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання

{Додаток 12 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 13
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо втрати громадським об’єднанням всеукраїнського статусу

{Додаток 13 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 14
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для реєстрації символіки громадського об’єднання

{Додаток 14 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 15
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для видачі дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об’єднання у зв’язку з його втратою

{Додаток 15 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}


Додаток 16
до Порядку підготовки
та оформлення рішень щодо
громадських об’єднань
(пункт 9)

ПРАВОВИЙ ВИСНОВОК
щодо відповідності законодавству України документів, поданих для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки громадського об’єднання у зв'язку з його пошкодженням

{Додаток 16 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1991/5 від 23.09.2013, № 981/5 від 17.06.2015}
вгору