Документ z2101-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.12.2012 N 1843/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за N 2101/22413

Про внесення змін
до деяких наказів Міністерства
юстиції України щодо реєстрації
громадських об'єднань

Відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання"
( 4572-17 ), пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 395 ( 395/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до Положення про головні управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в
областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом
Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року N 1707/5
( z0759-11 ),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 червня 2011 року за N 759/19497 (із змінами), такі зміни:
1.1. У пункті 3 слова "реєстрації (легалізації) об'єднань
громадян" замінити словами "реєстрації (легалізації, прийняття
повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських
спілок,".
1.2. У пункті 4: 1.2.1. У підпункті 4.43 слова "легалізації місцевих
громадських організацій" виключити. 1.2.2. Підпункти 4.51, 4.52 викласти в такій редакції: "4.51 у встановленому порядку здійснює легалізацію обласних,
регіональних і республіканських професійних спілок та їх
об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій,
державну реєстрацію місцевих благодійних організацій, відділень
(філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій, регіональних торгово-промислових палат, регіональних
(місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських
творчих спілок,обласних, республіканських Автономної Республіки
Крим, Київської та Севастопольської міських організацій
роботодавців та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок,
постійно діючих третейських судів, друкованих засобів масової
інформації місцевої сфери розповсюдження, реєстрацію статуту
територіальної громади міста Севастополя, місцевих асоціацій
органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з
урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які
поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що
об'єднуються; бере до уваги повідомлення організацій
всеукраїнських професійних спілок; приймає рішення про реєстрацію
(погодження або взяття до відома)змін до статутних документів
громадських формувань, приймає рішення щодо взяття до відома
інформації про зміни у складі керівних органів громадських
формувань; веде відповідні реєстри, виконує функції Реєстратора
Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність
щодо вищезазначених об'єднань громадян та друкованих засобів
масової інформації, яку подає у встановлені строки до
Укрдержреєстру;
4.52 здійснює контроль за додержанням структурними
утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій
та законодавства, контроль за діяльністю місцевих благодійних
організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та
міжнародних благодійних організацій, звертається до компетентного
суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва постійно
діючого третейського суду;". 1.2.3. У підпункті 4.53 слова "легалізації об'єднань
громадян, реєстрації благодійних організацій" замінити словами
"реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення)
об'єднань громадян, громадських спілок, інших громадських
формувань".
2. Внести до Положення про районні, районні у містах, міські
(міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління
юстиції ( z0760-11 ), затвердженого наказом Міністерства юстиції
України від 23 червня 2011 року N 1707/5 ( z0759-11 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року
за N 760/19498 (із змінами), такі зміни.
2.1. У пункті 3 слова "реєстрації (легалізації) об'єднань
громадян," замінити словами "реєстрації (легалізації, прийняття
повідомлення про утворення) об'єднань громадян, громадських
спілок,".
2.2. Підпункти 4.16, 4.17 пункту 4 викласти в такій редакції: "4.16 здійснює згідно із законодавством реєстрацію
громадських об'єднань, вносить до Реєстру громадських об'єднань
відомості про відокремлені підрозділи громадських об'єднань,
прийняття повідомлення про утворення громадського об'єднання,
легалізацію місцевих та первинних професійних спілок та їх
об'єднань, реєстрацію структурних утворень політичних партій,
державну реєстрацію місцевих асоціацій органів місцевого
самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням
адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється
діяльність органів місцевого самоврядування, що об'єднуються,
місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв)
всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій,
регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків
всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців
та їх об'єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статутів
територіальних громад сіл, селищ, міст (крім міст Києва та
Севастополя); взяття до уваги повідомлення організацій місцевих,
обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських
професійних спілок; реєстрацію (погодження або взяття до відома)
змін до статутних документів громадських формувань, взяття до
відома інформації про зміни у складі керівних органів громадських
формувань, прийняття повідомлень про зміни до статутів громадських
об'єднань, зміни у складі керівних органів громадських об'єднань,
зміну особи (осіб), уповноваженої(их) представляти громадське
об'єднання, зміну місцезнаходжень громадських об'єднань; видачу
виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців; ведення відповідних реєстрів, виконання
функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, Реєстру
громадських об'єднань, а також готує звітність щодо зареєстрованих
(легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка
подається до структурного підрозділу, що забезпечує реалізацію
повноважень Укрдержреєстру, відповідного головного управління
юстиції;
4.17 контролює додержання структурними утвореннями політичних
партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції
( 254к/96-ВР ) та законів України, здійснює відповідно до
компетенції контроль за діяльністю місцевих благодійних
організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та
міжнародних благодійних організацій;".
3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування,
але не раніше дня введення в дію Закону України "Про громадські
об'єднання" ( 4572-17 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
Перший заступник Міністра І.І.Ємельянова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Л.В.Єфіменковгору