Документ z2055-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.01.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.11.2012  № 687


Зареєстрований в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2012 р.
за № 2055/22367

Про внесення змін до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті

Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті, статті 18 Закону України «Про автомобільний транспорт», підпункту 4.8.40 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року № 51 «Про виконання Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року № 153 про тривалість робочого часу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті», з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв колісних транспортних засобів НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції з використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільному транспорті, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 24 червеня 2010 року № 385, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 946/18241, такі зміни:

1.1. В розділі І:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Ця Інструкція визначає порядок установлення, технічного обслуговування та використання контрольних пристроїв (тахографів) на автомобільних транспортних засобах (крім таксі), які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів».

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

«1.3. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері надання послуг з перевезення пасажирів та/або вантажів автомобільними транспортними засобами (крім таксі).».

1.2. Пункт 2.5 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2.5. Повірку тахографів здійснюють повірочні лабораторії, які атестовані відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в залежності від типу тахографів: цифровий контрольний пристрій - один раз на шість років, аналоговий контрольний пристрій - один раз на чотири роки.».

1.3 У пункту 2 додатка 2:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«константу тахографів у формі «k-… об/км" або «k-… імп/км»;

доповнити абзацами восьмим та дев’ятим такого змісту:

«розмір шин;

Ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN).».

2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

К. Єфименко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

В.о. Міністра фінансів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу на національному рівніВ.Ю. Захарченко


В. Надрага

А. МярковськийМ.Ю. БродськийО. Мірошниченко

С.М. Кондрюквгору