Document z1834-12, valid, current version — Revision on April 24, 2018, on the basis - z0399-18

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.10.2012  № 633


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2012 р.
за № 1834/22146

Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 117 від 13.03.2018}

Відповідно до підпункту 4.3.7 підпункту 4.3 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом Президента України від 12 травня 2011 року № 581, та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 “Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід, що додаються.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

2.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2.2. Правильне застосування цього наказу та поінформувати про рівень тарифів пасажирів на вокзалах і в пунктах продажу проїзних документів.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства інфраструктури України від 19 серпня 2011 року № 321 “Про затвердження Тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 вересня 2011 року за № 1072/19810.

4. Цей наказ набирає чинності з 09 грудня 2012 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр
інфраструктури УкраїниБ. Колесніков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Керівника
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу на національному рівні

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

А.А. МаксютаО.В. Мірошниченко


С.М. КондрюкМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
23.10.2012  № 633


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 листопада 2012 р.
за № 1834/22146

ТАРИФИ
на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід - Захід

I. Загальні положення

1. Ці Тарифи, установлені для міжнародного сполучення Схід - Захід, є граничними (максимальними) та застосовуються під час обчислення вартості квитка за проїзд пасажирів територією України, перевезення багажу і вартості плацкарти у вагонах України (за весь шлях прямування).

{Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 117 від 13.03.2018}

2. Тарифи на перевезення пасажирів диференційовані залежно від відстані поїздки, категорії поїзда і вагона та виражені в євро.

3. Вартість квитка для дітей віком від 4 до 12 років становить 50 відсотків вартості квитка дорослого пасажира, а вартість плацкарти дорівнює вартості плацкарти дорослого пасажира.

4. Вартість повного квитка на всі поїзди розраховується згідно з таблицею розділу ІІ.

5. Вартість квитка, до якого застосовується відповідна знижка, у тому числі дитячого, визначається шляхом множення вартості в євро, визначеної за таблицею розділу II, на відповідний коефіцієнт знижки і заокруглюється до одного знака після коми.

6. Вартість плацкарти у спальних вагонах на всі поїзди, крім поїздів, що курсують через кордон Ягодин, розраховується згідно з таблицею розділу IІІ.

7. Вартість плацкарти у спальних вагонах на всі поїзди, що курсують через кордон Ягодин, розраховується згідно з таблицею розділу ІV.

8. Вартість плацкарти на всі поїзди у вагонах з місцями для сидіння розраховується згідно з таблицею розділу V.

9. Податок на додану вартість нараховується згідно з чинним законодавством.

10. Страховий збір розраховується шляхом множення визначеної вартості квитка за весь шлях прямування та окремо плацкарти у гривнях на відповідний коефіцієнт та заокруглюється до двох знаків після коми.

11. Кожна складова квитка, плацкарти, доплатної квитанції розраховується та заокруглюється окремо.

12. Під час проїзду в міжнародному сполученні Схід - Захід з пересадкою на території України у вагони Укрзалізниці вартість плацкарти для ділянки прямування у внутрішньому сполученні розраховується за тарифом внутрішнього сполучення.

13. Під час проїзду в міжнародному сполученні Схід - Захід з пересадкою на території України у вагони Укрзалізниці вартість плацкарти для ділянки прямування у міжнародному сполученні з країнами СНД та Балтії розраховується за міжнародним Тарифом Схід - Захід.

14. Під час оформлення доплати до міжнародного квитка, оформленого за умовами Тарифу Схід - Захід, розрахунок вартості квитка для ділянки прямування у внутрішньому сполученні розраховується за тарифом внутрішнього сполучення.

15. Під час оформлення проїзду на умовах “СІТІ-СТАР” у сполученні з Болгарією, Сербією, Чорногорією та Словаччиною встановлюється така базова ставка на одного пасажира під час проїзду “туди і назад”:

у сполученні з Болгарією транзитом через Румунію, Сербією та Чорногорією транзитом через Румунію, Болгарію на відстань від 1 до 750 км у вагоні 2-го класу - 48 євро, у вагоні 1-го класу - 90 євро; на відстань понад 750 км у вагоні 2-го класу - 72 євро, у вагоні 1-го класу - 108 євро;

у сполученні зі Словаччиною на відстань від 1 до 500 км у вагоні 2-го класу - 25,2 євро, у вагоні 1-го класу - 40,32 євро; на відстань понад 500 км у вагоні 2-го класу - 50,4 євро, у вагоні 1-го класу - 80,64 євро.

При цьому перший пасажир повністю сплачує вищезазначену вартість проїзду, інші дорослі пасажири сплачують половину цієї вартості. За проїзд дітей сплачується четверта частина базової ставки дорослого пасажира.

Якщо вирахувана вартість за цими умовами є вищою від звичайного тарифу (вартості повного квитка), застосовується звичайний тариф.

16. У разі проїзду групи від 6 і більше осіб надається знижка в розмірі 20%.

17. Знижки від вартості квитка та плацкарти на поїзди, напрямки, дні тижня, а також періоди року встановлюються відповідно до протоколів міжнародних нарад, угод, договорів тощо.

18. Вартість проїзду пасажирів територією України у сполученні Хирів - Ясло встановлюється в розмірі 0,6 євро.

19. Вартість проїзду пасажирів територією України у сполученні Тересва - Сігет установлюється в розмірі 3,6 євро.

20. Вартість перевезення багажу встановлюється в розмірі 0,0036 євро за кожні (повні й неповні) 10 кг на 1 кілометр відстані.

21. Вартість порожнього пробігу спеціальних пасажирських поїздів та спеціальних вагонів у складі регулярних поїздів, вартість пробігу спеціальних вагонів, не призначених для перевезення пасажирів (вагонів-ресторанів, вагонів-барів, конференц-вагонів, багажних вагонів тощо), установлюється в розмірі 0,6 євро за 1 вагоно-км, якщо інше не передбачено окремими угодами.

22. Вартість перевезення пасажирів у вагоні-салоні дорівнює вартості проїзду (квитка та плацкарти) для 11 дорослих пасажирів у вагоні 1-го класу.

23. Вартість за спеціальний поїзд (вагон) дорівнює вартості повних проїзних документів за всю кількість місць у поїзді (вагоні) за тарифом відповідного класу поїзда (вагона) з урахуванням тільки групових знижок, якщо інше не передбачено окремими угодами (домовленостями).

24. Вартість за простій спеціальних поїздів (вагонів) встановлюється в розмірі 40 євро на 1 вагон за добу, якщо інше не передбачено окремими угодами. Неповна доба вважається за повну.

25. Вартість квитка, плацкарти, порожнього пробігу вагонів, перевезення багажу та простою спеціальних поїздів (вагонів) визначена без урахування страхового збору та податку на додану вартість.

26. Вартість квитка, плацкарти (за відповідними таблицями розділів II, III, IV, V), порожнього пробігу вагонів, перевезення багажу та простою спеціальних поїздів (вагонів) у гривнях визначається шляхом множення ставок у євро на курс 1 євро до гривні. Для визначення курсу 1 євро до гривні необхідно вартість 100 євро у гривнях, установлену Національним банком України, поділити на 100 і заокруглити до чотирьох знаків після коми.

27. Під час розрахунку застосовується офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України на дату оплати послуг.

ІІ. Вартість повного квитка на всі поїзди у міжнародному сполученні Схід - Захід (у євро без ПДВ)

Відстань, км

Повна вартість

Відстань, км

Повна вартість

2-й клас

1-й клас

2-й клас

1-й клас

1 - 10

2,4

3,6

301 - 350

25,4

37,6

11 - 20

3,0

4,2

351 - 400

27,8

41,4

21 - 30

3,4

5,0

401 - 450

29,6

44,6

31 - 40

3,8

6,0

451 - 500

30,6

45,8

41 - 50

4,6

6,6

501 - 550

32,6

48,6

51 - 60

5,0

7,8

551 - 600

34,4

51,8

61 - 70

6,0

9,0

601 - 650

36,6

55,2

71 - 80

6,6

9,8

651 - 700

39,0

58,2

81 - 90

7,4

11,4

701 - 800

43,4

65,0

91 - 100

7,8

12,0

801 - 900

45,2

67,8

101 - 110

10,4

15,8

901 - 1000

48,0

72,0

111 - 120

10,8

16,2

1001 - 1100

52,2

78,6

121 - 130

11,4

17,0

1101 - 1200

54,2

81,6

131 - 140

12,2

18,2

1201 - 1300

56,6

85,2

141 - 150

12,6

18,6

1301 - 1400

59,6

89,4

151 - 160

13,2

19,8

1401 - 1500

61,8

93,0

161 - 170

13,8

20,6

1501 - 1600

63,8

95,4

171 - 180

14,4

21,6

1601 - 1700

66,2

99,6

181 - 190

14,6

22,2

1701 - 1900

71,0

106,8

191 - 200

17,0

25,4

1901 - 2100

80,0

120,2

201 - 250

18,8

28,2

2101 - 2300

84,2

126,6

251 - 300

21,2

31,80

2301 - 2500

88,8

133,2

ІІІ. Вартість плацкарти в міжнародному сполученні Схід - Захід у спальних вагонах України на всі поїзди, крім поїздів, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)

Відстань, км

Вартість плацкарти

2/0

ТУРИСТ
2/4

ТУРИСТ
2/3

ДУБЛЬ,
БІЗНЕС-КЛАС
1/2

СИНГЛЬ,
БІЗНЕС-КЛАС
1/1

1 - 10

1

3

4

6

12

11 - 20

1

3

4

6

12

21 - 30

1

3

4

6

12

31 - 40

3

4

5

8

16

41 - 50

3

4

5

8

16

51 - 60

3

4

5

8

16

61 - 70

3

5

6

9

18

71 - 80

3

5

6

9

18

81 - 90

3

5

6

9

18

91 - 100

3

5

6

9

18

101 - 110

3

6

7

11

22

111 - 120

3

6

7

11

22

121 - 130

3

6

7

11

22

131 - 140

3

6

7

11

22

141 - 150

3

7

8

13

26

151 - 160

3

7

8

13

26

161 - 170

4

8

9

13

26

171 - 180

4

8

9

13

26

181 - 190

5

8

10

15

30

191 - 200

5

8

10

15

30

201 - 250

5

9

11

17

34

251 - 300

5

9

11

17

34

301 - 350

5

10

12

18

36

351 - 400

6

10

12

18

36

401 - 450

6

11

13

20

40

451 - 500

6

11

13

20

40

501 - 550

7

12

14

21

42

551 - 600

7

12

14

21

42

601 - 650

7

13

15

23

46

651 - 700

7

13

15

23

46

701 - 800

8

13

16

24

48

801 - 900

8

13

16

24

48

901 - 1000

8

14

17

26

52

1001 - 1100

8

14

17

26

52

1101 - 1200

8

15

18

28

56

1201 - 1300

9

16

19

29

58

1301 - 1400

9

17

20

30

60

1401 - 1500

9

17

20

30

60

1501 - 1600

9

17

20

30

60

1601 - 1700

10

18

21

32

64

1701 - 1900

10

18

21

32

64

1901 - 2100

10

18

22

33

66

2101 - 2300

11

19

23

35

70

2301 - 2500

11

20

24

37

74

2501 - 2700

12

21

25

38

76

2701 - 2900

13

22

26

39

78

2901 - 3100

13

23

28

43

86

3101 - 3300

13

24

29

44

88

3301 - 3500

14

26

31

47

94

3501 - 3700

16

28

33

50

100

3701 - 4000

17

29

35

53

106

4001 - 4300

18

31

37

56

112

4301 - 4600

18

33

40

61

122

4601 - 4900

20

35

42

63

126

4901 - 5200

21

37

44

67

134

5201 - 5500

22

39

47

71

142

5501 - 5800

23

41

49

74

148

5801 - 6100

24

43

52

79

158

6101 - 6400

25

45

54

82

164

6401 - 6700

27

48

57

87

174

6701 - 7100

28

49

59

89

178

7101 - 7500

29

53

63

96

192

7501 - 7900

31

55

66

100

200

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-місними купе;

ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-місними купе;

2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними місцями;

ДУБЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-місними купе;

СИНГЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномісними купе.

{Розділ III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 117 від 13.03.2018}

ІV. Вартість плацкарти в міжнародному сполученні Схід - Захід у спальних вагонах України на поїзди, що курсують через кордон Ягодин (у євро без ПДВ)

Відстань, км

Вартість плацкарти

2/0

ТУРИСТ
2/4

ТУРИСТ
2/3

ДУБЛЬ,
БІЗНЕС-КЛАС
1/2

СИНГЛЬ,
БІЗНЕС-КЛАС
1/1

01 - 10

2

6

8

12

24

11 - 20

2

6

8

12

24

21 - 30

2

6

8

12

24

31 - 40

6

8

10

16

32

41 - 50

6

8

10

16

32

51 - 60

6

8

10

16

32

61 - 70

6

10

12

18

36

71 - 80

6

10

12

18

36

81 - 90

6

10

12

18

36

91 - 100

6

10

12

18

36

101 - 110

6

12

14

22

44

111 - 120

6

12

14

22

44

121 - 130

6

12

14

22

44

131 - 140

6

12

14

22

44

141 - 150

6

14

16

26

52

151 - 160

6

14

16

26

52

161 - 170

8

16

18

26

52

171 - 180

8

16

18

26

52

181 - 190

10

16

20

30

60

191 - 200

10

16

20

30

60

201 - 250

10

18

22

34

68

251 - 300

10

18

22

34

68

301 - 350

10

20

24

36

72

351 - 400

12

20

24

36

72

401 - 450

12

22

26

40

80

451 - 500

12

22

26

40

80

501 - 550

14

24

28

42

84

551 - 600

14

24

28

42

84

601 - 650

14

26

30

46

92

651 - 700

14

26

30

46

92

701 - 800

16

26

32

48

96

801 - 900

16

26

32

48

96

901 - 1000

16

28

34

52

104

1001 - 1100

16

28

34

52

104

1101 - 1200

16

30

36

56

112

1201 - 1300

18

32

38

58

116

1301 - 1400

18

34

40

60

120

1401 - 1500

18

34

40

60

120

1501 - 1600

18

34

40

60

120

1601 - 1700

20

36

42

64

128

1701 - 1900

20

36

42

64

128

1901 - 2100

20

36

44

66

132

2101 - 2300

22

38

46

70

140

2301 - 2500

22

40

48

74

148

2501 - 2700

24

42

50

76

152

2701 - 2900

26

44

52

78

156

2901 - 3100

26

46

56

86

172

3101 - 3300

26

48

58

88

176

3301 - 3500

28

52

62

94

188

3501 - 3700

32

56

66

100

200

3701 - 4000

34

58

70

106

212

4001 - 4300

36

62

74

112

224

4301 - 4600

36

66

80

122

244

4601 - 4900

40

70

84

126

252

4901 - 5200

42

74

88

134

268

5201 - 5500

44

78

94

142

284

5501 - 5800

46

82

98

148

296

5801 - 6100

48

86

104

158

316

6101 - 6400

50

90

108

164

328

6401 - 6700

54

96

114

174

348

6701 - 7100

56

98

118

178

356

7101 - 7500

58

106

126

192

384

7501 - 7900

62

110

132

200

400

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

ТУРИСТ 2/4 - купейний вагон 2-го класу з 4-місними купе;

ТУРИСТ 2/3 - купейний вагон 2-го класу з 3-місними купе;

2/0 - вагон 2-го класу з плацкартними місцями;

ДУБЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/2 - вагон СВ 1-го класу з 2-місними купе;

СИНГЛЬ, БІЗНЕС-КЛАС 1/1 - вагон 1-го класу з одномісними купе.

{Розділ IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури № 117 від 13.03.2018}

V. Вартість плацкарти в міжнародному сполученні Схід - Захід на поїзди України у вагонах з місцями для сидіння (у євро без ПДВ)

Відстань, км

Вартість плацкарти для поїздів, що курсують у прикордонному сполученні

Вартість плацкарти на всі поїзди (крім Інтерсіті+ (ІС+))

Вартість плацкарти на швидкісні поїзди Інтерсіті+ (ІС+)

2/S

1/S

2/S

1/S

2/S

1 - 10

1

1

1

3

8

11 - 20

1

1

1

3

8

21 - 30

1

1

1

3

9

31 - 40

1

3

3

4

9

41 - 50

1

3

3

4

9

51 - 60

1

3

3

4

9

61 - 70

1

3

3

5

10

71 - 80

1

3

3

5

10

81 - 90

1

3

3

5

10

91 - 100

1

3

3

5

10

101 - 110

1

3

3

6

10

111 - 120

1

3

3

6

11

121 - 130

1

3

3

6

11

131 - 140

1

3

3

6

11

141 - 150

1

3

3

7

11

151 - 160

2

3

3

7

11

161 - 170

2

4

4

8

11

171 - 180

2

4

4

8

11

181 - 190

2

5

5

8

11

191 - 200

2

5

5

8

11

201 - 250

2

5

5

9

12

251 - 300

2

5

5

9

13

301 - 350

2

5

5

10

14

351 - 400

2

6

6

10

15

401 - 450

2

6

6

11

16

451 - 500

2

6

6

11

17

501 - 550

2

7

7

12

18

551 - 600

2

7

7

12

19

601 - 650

2

7

7

13

20

651 - 700

3

7

7

13

21

701 - 800

3

8

8

13

23

801 - 900

3

8

8

13

25

901 - 1000

3

8

8

14

27

1001 - 1100

3

8

8

14

29

1101 - 1200

3

8

8

15

31

1201 - 1300

3

9

9

16

33

1301 - 1400

3

9

9

17

35

1401 - 1500

3

9

9

17

37

1501 - 1600

3

9

9

17

39

1601 - 1700

4

10

10

18

41

1701 - 1900

4

10

10

18

44

1901 - 2100

4

10

10

18

48

2101 - 2300


11

11

19

52

2301 - 2500


11

11

20

56

2501 - 2700


12

12

21

60

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

1/S - вагон 1-го класу з місцями для сидіння;

2/S - вагон 2-го класу з місцями для сидіння.

Директор Департаменту
економіки та фінансів


О. Назаренкоon top