Документ z1745-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.12.2015, підстава - z1518-15

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.10.2012  № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1745/22057

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 458 від 01.12.2015}

Про затвердження форм документів та надання інформації, визначених Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства
№ 583 від 30.09.2013}

З метою виконання Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Форму заявки про розгляд документів суб’єктів господарювання для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

1.2. Форму реєстру суб’єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об’єктів.

1.3. Форму інформації про використання бюджетних коштів, спрямованих суб’єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів.

1.4. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 583  від 30.09.2013}

1.5. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.5 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 583  від 30.09.2013}

1.6. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.6 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 583  від 30.09.2013}

1.7. Форму інформації від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована.

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.7 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 583  від 30.09.2013}

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012  № 597


Голові комісії _________________
_____________________________

ЗАЯВКА*
про розгляд документів суб’єктів господарювання для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів

Прошу розглянути документи для отримання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів у 20__ році.

Відомості про суб’єкта господарювання:

1. Найменування:

1.1. Повне ____________________________________________________________________

1.2. Скорочене (за наявності) ____________________________________________________

2. Місцезнаходження ___________________________________________________________

Телефон ____________________ Факс_______________ E-mail________________________

3. Прізвище, ім’я, по батькові (для фізичних осіб - підприємців) ______________________

4. Місце проживання (для фізичних осіб - підприємців) _____________________________

Телефон _____________________ Факс_____________ E-mail_________________________

5. Найменування об’єкта та місце його будівництва (реконструкції)

______________________________________________________________________________

6. Форма власності _____________________________________________________________

7. Види діяльності ______________________________________________________________

8. Код за ЄДРПОУ _____________________________________________________________

9. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
(для фізичних осіб - підприємців) ________________________________________________

10. Банківські реквізити ________________________________________________________

11. Найменування органу державної реєстрації _____________________________________

12. Дата та номер запису про проведення державної реєстрації суб’єкта господарювання

_____________________________________________________________________________

13. Орган управління майном ___________________________________________________

Керівник

______________
(підпис)

М.П.

__________________
(прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер

______________
(підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

"___"______________ 20__ року


__________
*Заявка подається за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання.

Заступник директора
Департаменту тваринництва


О.О. Альшанова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012  № 597

РЕЄСТР
суб’єктів господарювання, які претендують на відшкодування вартості об’єктів,
станом на "___"__________________ 20__ року

№ з/п

Найменування та місцезнаходження (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання (для фізичної особи - підприємця) суб’єкта господарювання. Найменування та місце будівництва об’єкта

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Вид та кількість тварин згідно з проектом. Потужність підприємства з виробництва комбікормів, тонн/доба

Вид будівництва (Б - будівництво, Р - реконструкція)

Наявність переваг у суб'єкта господарювання згідно з вимогами пункту 8 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2010 року № 900

Рік початку будівництва та реконструкції

Рік завершення етапів будівництва та реконструкції

Вартість завершених етапів будівництва та реконструкції (без ПДВ), тис. грн

Площа завершених етапів будівництва та реконструкції, м-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим /
начальник Головного управління
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації /
начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації


__________
(підпис)


________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту тваринництва


О.О. Альшанова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012  № 597

ІНФОРМАЦІЯ
про використання бюджетних коштів, спрямованих суб’єктам господарювання на часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів
станом на "___"____________ 20__ року

№ з/п

Найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця) суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування

Код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (для фізичної особи - підприємця)

Спрямовано бюджетних коштів, тис. грн

Використано бюджетних коштів, тис. грн

Площа завершених етапів будівництва та реконструкції, м-2

Вартість 1 м-2 завершених етапів будівництва та реконструкції, грн

Обсяг відшкодування з розрахунку на 1 м-2, грн

1

2

3

4

5

6

7

8

Всього

х


Міністр аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим /
начальник Головного управління
агропромислового розвитку обласної
державної адміністрації /
начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації


__________
(підпис)


________________
(ініціали та прізвище)

Заступник директора
Департаменту тваринництва


О.О. АльшановаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі скотарства, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я свиней, усього голів
у тому числі основних свиноматок
Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів
Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів
Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів
Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від свинарства, усього тис. гривень
Рівень рентабельності свинарства, %
Кількість створених робочих місць
{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 583 від 30.09.2013}

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. ГетяЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі свинарства, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року 

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я свиней, усього голів
у тому числі основних свиноматок
Середньодобовий приріст свиней на вирощуванні, відгодівлі та нагулі, грамів
Вирощено (у живій масі) свиней, центнерів
Реалізовано на забій (у живій масі) свиней, центнерів
Середня забійна вага однієї голови свині, реалізованої на забій, кілограмів
Отримано поросят на 100 основних свиноматок, голів
Собівартість 1 центнера приросту живої маси свиней, гривень
Середня ціна реалізації 1 центнера (у живій масі) свиней, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від свинарства, усього тис. гривень
Рівень рентабельності свинарства, %
Кількість створених робочих місць
{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 583 від 30.09.2013}

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність об’єкта в галузі птахівництва, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року 

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Поголів’я птиці всіх видів, усього тис. голів
у тому числі курей-несучок
курей-несучок м'ясних порід
Отримано яєць від однієї курки-несучки, штук
Вироблено яєць, тис. штук
Вирощено (у живій масі) птиці, тонн
Реалізовано на забій (у живій масі) птиці, тонн
Проінкубовано яєць, тис. штук
Виведено здорового молодняку, тис. штук
Собівартість 1 тис. штук яєць, гривень
Собівартість 1 центнера приросту живої маси молодняку, гривень
Середня ціна реалізації 1 тис. штук яєць, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від птахівництва, усього тис. гривень
Рівень рентабельності птахівництва, %
Кількість створених робочих місць
{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 583 від 30.09.2013}

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
03.10.2012 № 597
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 30.09.2013 № 583)

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання про діяльність підприємства з виробництва комбікормів, вартість якого частково відшкодована

_______________________________________________________________________
(найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи - підприємця)
суб’єкта господарювання, який отримав часткове відшкодування)

станом на "___"____________ 20__ року 

Показники

20__ рік

20__ рік

20__ рік

1

2

3

4

Вироблено комбікормів, усього тонн
Потужність комбікормового заводу, тонн/доба
Собівартість виробництва однієї тонни комбікормів, гривень
Прибуток (+), збитки (-) від виробництва комбікормів, усього тис. гривень
Рівень рентабельності виробництва комбікормів, %
Кількість створених робочих місць
{Форма в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 583 від 30.09.2013}

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетявгору