Документ z1690-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.10.2012  № 483


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 жовтня 2012 р.
за № 1690/22002

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)

Відповідно до вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити уніфіковані форми актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), що додаються:

1.1. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, захист, використання та відтворення лісів.

1.2. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання.

1.3. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

1.4. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зоологічних колекцій, у тому числі диких тварин у неволі.

1.5. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо охорони, утримання зелених насаджень у населених пунктах України.

1.6. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів.

1.7. Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів щодо поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами.

2. Внести до Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10 вересня 2008 року № 464, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2009 року за № 18/16034, такі зміни:

2.1. У главі 1:

пункт 1.3 викласти в такій редакції:

"1.3. Цей Порядок поширюється на державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції України, державної екологічної інспекції в Автономній Республіці Крим, державних екологічних інспекцій в областях, містах Києві та Севастополі, Державної Азовської морської екологічної інспекції, Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря, Державної Азово-Чорноморської екологічної інспекції (далі - органи Держекоінспекції) та суб'єктів господарювання.";

абзац третій пункту 1.4 викласти в такій редакції:

"державний інспектор - Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря, Азовського моря та Азовського і Чорного морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища на відповідних територіях, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища на відповідних територіях;".

2.2. У главі 4:

пункт 4.13 викласти у такій редакції:

"4.13. За результатами проведеної планової або позапланової перевірки, в тому числі спільно з іншими органами державного нагляду (контролю), державним інспектором складається уніфікований акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містить перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), залежно від ресурсу, що перевірявся.";

пункт 4.15 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.16 - 4.29 вважати відповідно пунктами 4.15 - 4.28.

2.3. Додаток 3 до Порядку виключити.

У зв’язку з цим додатки 4, 5 вважати відповідно додатками 3, 4.

2.4. У тексті Порядку та додатках до нього слова "органи Мінприроди" у всіх відмінках замінити словами "органи Держекоінспекції" у відповідних відмінках.

3. Державній екологічній інспекції України (Жила П.Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Вільдмана І.Л.

Міністр

Е.А. Ставицькийвгору