Документ z1635-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2016, підстава - z1568-15

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2013 № 1990/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 вересня 2013 р.
за № 1635/24167

Про впорядкування відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства юстиції № 607/5 від 02.04.2013, до якого вносились зміни}

Відповідно до пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, підпункту 10 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401, НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 2 квітня 2013 року № 607/5 "Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2013 року за № 534/23066, такі зміни:

слова "головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції" замінити словами "територіальних органів Мін’юсту";

слова та цифри "на нерухоме майно загальною площею понад 5000 кв. метрів" замінити словами та цифрами "на об’єкти нерухомого майна загальною площею понад 5000 кв. метрів, що розташовані на земельній ділянці";

слова "щодо вищезазначених речових прав державна реєстрація" замінити словами "стосовно вищезазначених речових прав рішення щодо державної реєстрації";

слово "проводяться" замінити словом "приймаються";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Дія цього наказу не поширюється на випадки внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про речові права на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.".

2. У додатку до наказу Міністерства юстиції України від 2 квітня 2013 року № 607/5 "Про заходи щодо взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 квітня 2013 року за № 534/23066:

1) у пункті 1:

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:

"на об’єкти нерухомого майна загальною площею понад 5000 кв. метрів, що розташовані на земельній ділянці;";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Дія цього Порядку не поширюється на випадки внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про право власності та/або речові права на нерухоме майно, реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення.";

2) в абзаці першому пункту 5 слова "на підставі якого вносить запис про державну реєстрацію, скасування державної реєстрації речових прав або скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно," виключити;

3) пункт 6 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"внесення запису про державну реєстрацію, скасування державної реєстрації речових прав або скасування записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення, прийнятого державним реєстратором прав на нерухоме майно Укрдержреєстру;".

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати абзацами третім, четвертим відповідно.

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) вжити усіх заходів, необхідних для реалізації цього наказу.

4. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної реєстраційної служби України Ворону Д.М.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної реєстраційної
служби УкраїниД.М.Воронавгору