Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Свідоцтво, Журнал, Форма типового документа від 07.12.20163595/5
Документ z1620-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2018, підстава - z0962-18

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2016  № 3595/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1620/29750

Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 2786/5 від 27.08.2018}

Відповідно до статті 37 Закону України «Про нотаріат», підпункту 69 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою встановлення процедури видачі свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, що додається.

2. Департаменту приватного права (Ференс О.М.):

1) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;

2) забезпечити належне виконання цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
07.12.2016  № 3595/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 грудня 2016 р.
за № 1620/29750

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі уповноваженій посадовій особі органу місцевого самоврядування (далі – уповноважена особа) свідоцтва про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав.

2. Свідоцтво про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав (далі – свідоцтво) може бути видане уповноваженій особі, яка має вищу юридичну освіту, досвід роботи у галузі права не менше трьох років, пройшла протягом року стажування у державній нотаріальній конторі або приватного нотаріуса, завершила навчання щодо роботи з єдиними та державними реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та склала іспит із спадкового права.

3. Свідоцтво є підставою вчиняти уповноваженою особою нотаріальні дії, передбачені пунктами 6, 7 частини першої статті 37 Закону України «Про нотаріат», а саме: видавати свідоцтва про право на спадщину, а також про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

4. Свідоцтво видається Міністерством юстиції України на підставі рішення Комісії з питань складення іспиту із спадкового права посадовими особами органу місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій (далі – Комісія), що зберігається у справах департаменту відповідно до повноважень (далі – Департамент).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018}

5. Уповноважена особа, яка має намір одержати свідоцтво, подає заяву на ім’я керівника органу місцевого самоврядування про внесення до Міністерства юстиції України подання про видачу свідоцтва (далі – заява). Заява підлягає реєстрації в установленому порядку.

6. Орган місцевого самоврядування на підставі заяви надсилає до Міністерства юстиції України подання про видачу свідоцтва (далі – подання) разом з документами, передбаченими пунктом 7 цього Порядку.

7. До подання додаються копії таких документів:

заяви;

диплома про вищу юридичну освіту;

трудової книжки;

першої, другої, одинадцятої сторінок паспорта громадянина України.

Зазначені копії документів засвідчуються за місцем роботи уповноваженої особи в установленому законом порядку.

8. Документи, зазначені у пунктах 6, 7 цього Порядку, надсилаються кур'єрською доставкою до Міністерства юстиції України або подаються уповноваженим представником органу місцевого самоврядування, що діє на підставі довіреності або іншого документа, що надає йому відповідні повноваження.

9. Документи щодо видачі свідоцтва розглядаються Департаментом протягом десяти робочих днів з дня їх надходження.

10. Подання залишається без розгляду, якщо воно подане без документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, або якщо подані документи оформлені з порушенням встановлених вимог, про що Міністерство юстиції України повідомляє орган місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку.

11. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктами 6, 7 цього Порядку, та відповідності їх законодавству готується висновок про видачу свідоцтва, який є підставою для підготовки проекту наказу про видачу такого свідоцтва.

Висновок готується Департаментом та підписується його керівником.

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018}

На підставі наказу видається свідоцтво, форма якого наведена у додатку 1 до цього Порядку, яке підписується Міністром юстиції України.

12. Свідоцтво реєструється в журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав, форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку (далі – журнал).

13. Свідоцтво видається згідно з внесеним поданням органу місцевого самоврядування уповноваженому представнику органу місцевого самоврядування, що діє на підставі довіреності чи іншого документа, що надає йому повноваження, або надсилається органу місцевого самоврядування рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва. Про надіслання або видачу свідоцтва у графу 7 журналу заноситься відповідний запис.

14. У разі втрати або пошкодження свідоцтва, а також у разі необхідності внесення до нього виправлень видається повторне свідоцтво.

15. Повторне свідоцтво видається на підставі реєстраційного запису в журналі за поданнями органів місцевого самоврядування, щодо уповноважених осіб яких складено такий запис.

16. На свідоцтвах, що видаються повторно, на зворотному боці у правому куті проставляється відмітка «Повторне».

17. Уповноважена особа, яка має намір одержати повторне свідоцтво, подає заяву на ім’я керівника органу місцевого самоврядування про внесення до Міністерства юстиції України подання про видачу повторного свідоцтва. Заява про внесення до Міністерства юстиції України подання про видачу повторного свідоцтва підлягає реєстрації в установленому порядку.

18. Орган місцевого самоврядування на підставі заяви, передбаченої пунктом 17 цього Порядку, надсилає до Міністерства юстиції України подання про видачу повторного свідоцтва разом з документами, передбаченими пунктом 19 цього Порядку.

19. До подання про видачу повторного свідоцтва додаються копії таких документів:

заяви, передбаченої пунктом 17 цього Порядку;

першої, другої, одинадцятої сторінок паспорта громадянина України;

повідомлення в засобах масової інформації про втрату свідоцтва або оригінал свідоцтва, яке пошкоджено або в яке необхідно внести виправлення.

Зазначені копії документів засвідчуються за місцем роботи уповноваженої особи в установленому законом порядку.

20. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктами 18, 19 цього Порядку, та відповідності їх законодавству Міністерством юстиції України приймається рішення про видачу повторного свідоцтва в порядку, передбаченому пунктом 11 цього Порядку.

21. У графі 8 журналу проставляються відмітка про видачу повторного свідоцтва та дата і номер наказу Міністерства юстиції України, на підставі якого видано повторне свідоцтво.

22. Повторне свідоцтво видається згідно з внесеним поданням органу місцевого самоврядування уповноваженому представником органу місцевого самоврядування, що діє на підставі довіреності чи іншого документа, що надає йому відповідні повноваження, або надсилається органу місцевого самоврядування рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про видачу свідоцтва. Про надіслання або видачу свідоцтва у графу 8 журналу заноситься відповідний запис.

23. Свідоцтво (повторне свідоцтво) не видається у разі невідповідності поданих документів законодавству та у випадку, коли на дату внесення подання органу місцевого самоврядування до Міністерства юстиції України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтв, а саме:

припинення уповноваженою особою громадянства України;

звільнення уповноваженої особи із служби в органах місцевого самоврядування;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду відносно уповноваженої особи;

набрання законної сили рішенням суду про визнання уповноваженої особи недієздатною, обмежено дієздатною або винесення ухвали про застосування до неї примусових заходів медичного характеру.

24. У випадках, передбачених пунктом 23 цього Порядку, готується висновок про відмову у видачі свідоцтва (повторного свідоцтва), який є підставою для підготовки проекту наказу про відмову у видачі такого свідоцтва.

Висновок готується Департаментом та підписується його керівником.

{Абзац другий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2786/5 від 27.08.2018}

Наказ про відмову у видачі свідоцтва (повторного свідоцтва) підписується Міністром юстиції України.

Копія наказу про відмову у видачі свідоцтва (повторного свідоцтва) надсилається органу місцевого самоврядування із супровідним листом за підписом директора Департаменту протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу про відмову у видачі свідоцтва (повторного свідоцтва).

Відмова у видачі свідоцтва (повторного свідоцтва) може бути оскаржена в суді у порядку адміністративного судочинства.

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференс


Додаток 1
до Порядку видачі свідоцтва про право
на вчинення нотаріальних дій щодо
оформлення спадкових прав
(пункт 11)

Лицьовий бік

Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав

Зворотний бік

Державний Герб України
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав

Видане

Свідоцтво є підставою вчиняти уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування нотаріальні дії, передбачені пунктами 6, 7 частини першої статті 37 Закону України «Про нотаріат», – видавати свідоцтва про право на спадщину; про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя.

Міністр юстиціїДодаток 2
до Порядку видачі свідоцтва про право
на вчинення нотаріальних дій щодо
оформлення спадкових прав
(пункт 12)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про право на вчинення нотаріальних дій щодо оформлення спадкових прав

№ з/п

Номер свідоцтва

Прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи, якій видано свідоцтво

Дата та номер рішення Комісії з питань складання іспиту із спадкового права посадовими особами органу місцевого самоврядування, уповноваженими на вчинення нотаріальних дій

Дата та номер наказу Мін'юсту про видачу свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Прізвище, ім'я та по батькові, підпис представника, який одержав свідоцтво, або вихідний номер листа Мін'юсту, яким було надіслано органу місцевого самоврядування свідоцтво

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8
вгору