Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України
Міноборони України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 03.07.2013448
Документ z1590-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.09.2015, підстава - z1006-15

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.07.2013  № 448


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2013 р.
за № 1590/24122

Про затвердження Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 383 від 04.08.2015}

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Збройні Сили України", з метою приведення квартирно-експлуатаційного забезпечення військ у відповідність до вимог чинного законодавства, враховуючи порядок фінансування квартирно-експлуатаційного забезпечення, утримання, експлуатації та обліку фондів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
03.07.2013  № 448


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2013 р.
за № 1590/24122

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає організацію та завдання квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України (далі - ЗС України).

Організація квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України (далі - квартирно-експлуатаційне забезпечення) - це комплекс заходів, спрямованих на безпечну експлуатацію, утримання казармено-житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення, комунальних споруд та інженерних мереж військових містечок, забезпечення військових частин квартирним майном.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

військова частина - військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації ЗС України;

{Абзац другий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

військове містечко - майновий комплекс будівель, споруд, іншого нерухомого військового майна разом з казарменим фондом, житловим фондом, об’єктами соціально-культурного призначення, комунальними спорудами та інженерними мережами, які використовуються для його обслуговування, розміщений на відокремленій земельній ділянці, яка належить до категорії земель оборони;

експлуатація - використання фондів і території військового містечка згідно з функціональним призначенням та проведення необхідних заходів щодо збереження стану, за якого вони здатні виконувати задані функції;

житловий фонд - житлові будинки, гуртожитки, казарми поліпшеного планування (спеціально пристосовані казарми у розташуванні військової частини, які призначені для розміщення військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу служби за контрактом), готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду;

земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування та визначеними щодо неї правами;

інженерні мережі - внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання, електропостачання (повітряні та кабельні) і споруди на цих мережах, що забезпечують казармений і житловий фонд;

казармений фонд - казарми, навчальні будівлі і споруди, їдальні, будівлі штабів та управлінь, клуби, культурно-побутові та спортивні будівлі і споруди, комунально-побутові та торгово-побутові будівлі і споруди, будівлі медичних та дитячих закладів, вартові приміщення, виробничі будівлі, будівлі військових майстерень, сховищ та складів, пожежні депо;

квартирне майно - комунальна техніка, обладнання, меблі, казармений інвентар, матеріали, пожежне обладнання та інвентар, інше майно квартирно-експлуатаційного забезпечення;

командир військової частини – командир військової частини, начальник військового навчального закладу, установи, організації ЗС України.

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

комунальна техніка - спеціальна техніка, що забезпечує обслуговування об’єктів та інженерних мереж;

комунальні споруди - стаціонарні електростанції та трансформаторні підстанції (крім тих, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ), водоканалізаційні установки (насосні станції, станції перекачки, очисні споруди водопостачання та каналізації, водозабірні споруди, артезіанські свердловини, водонапірні башти, споруди-резервуари для зберігання води під землею), котельні установки, теплові пункти (крім тих, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ);

передислокація військової частини - зміна місця дислокації військової частини, а саме переміщення її з військового містечка, яке вона займає в одному населеному пункті, до іншого військового містечка іншого населеного пункту;

переміщення військової частини - вивільнення військового містечка (фондів), на яких розташовувалася військова частина, та переміщення її до іншого вільного військового містечка (фондів) у межах одного населеного пункту;

розквартирування військ - розміщення військових частин у визначених пунктах (районах), надання їм необхідних земельних ділянок, будівель і споруд для житла, зберігання бойової і спеціальної техніки, запасів матеріальних засобів, проведення бойової і спеціальної підготовки, а також для господарчих та інших потреб;

територія військового містечка - частина земельної ділянки з установленими межами, на якій розміщуються фонди військового містечка, що використовується для розквартирування військових частин та розміщення військовослужбовців і працівників ЗС України;

утримання - комплекс заходів, спрямованих на забезпечення експлуатації, ремонту фондів і території військового містечка відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством;

фонди військового містечка - казармений фонд, житловий фонд, об’єкти соціально-культурного призначення, комунальні споруди, інженерні мережі.

1.3. Основними завданнями квартирно-експлуатаційного забезпечення є:

забезпечення військових частин фондами військового містечка, територією та земельними ділянками;

утримання і експлуатація фондів військового містечка, які знаходяться в користуванні військових частин;

забезпечення військових частин комунальними послугами та енергоносіями;

участь в організації забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями;

забезпечення військових частин квартирним майном;

здійснення функцій замовника з будівництва, реконструкції, капітального ремонту фондів військового містечка, а також виконання технічного нагляду за ходом проведення у військових частинах робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту військових об’єктів;

здійснення організації квартирно-експлуатаційного забезпечення в особливий період;

організація навчання і підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників квартирно-експлуатаційних органів;

планування витрат та організація фінансування заходів квартирно-експлуатаційного забезпечення.

II. Квартирно-експлуатаційні органи ЗС України

2.1. Квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин здійснюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України, до яких відносяться:

Головне квартирно-експлуатаційне управління Збройних Сил України (далі - Головне КЕУ ЗС України);

територіальні квартирно-експлуатаційні управління та Київське квартирно-експлуатаційне управління (далі - КЕУ);

квартирно-експлуатаційні відділи (квартирно-експлуатаційні частини) (далі - КЕВ (КЕЧ));

квартирно-експлуатаційні служби військових частин.

Квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин проводиться за схемами:

Головне КЕУ ЗС України - КЕУ - КЕВ (КЕЧ)) - військові частини; Головне КЕУ ЗС України - види Збройних Сил України - військові частини (згідно з рішенням Міністра оборони України).

2.2. Головне КЕУ ЗС України є органом військового управління і призначене для реалізації у ЗС України державної, військово-технічної політики з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення ЗС України, розвитку системи технічної експлуатації фондів військових містечок з метою підтримання військ у стані високої бойової та мобілізаційної готовності.

Головне КЕУ ЗС України організовує роботу, пов’язану з будівництвом військових об’єктів, експлуатацією і ремонтом фондів військових містечок, забезпечує використання земельних ділянок.

2.3. КЕУ є територіальним органом військового управління ЗС України і призначене для реалізації у військах (силах), дислокованих у межах відповідальності територіального квартирно-експлуатаційного управління, державної військово-технічної політики з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення з метою підтримання військ (сил) у стані високої бойової та мобілізаційної готовності.

КЕУ підпорядковується Головному КЕУ ЗС України.

2.4. КЕВ (КЕЧ) здійснює безпосереднє квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин, дислокованих у межах відповідальності.

КЕВ (КЕЧ) підпорядковується КЕУ за територіальним принципом. З питань використання фондів і територій військових містечок виконує накази (розпорядження) начальника гарнізону.

ІІІ. Квартирно-експлуатаційна служба Збройних Сил України

3.1. На квартирно-експлуатаційну службу військової частини (далі - КЕС) покладається:

утримання, експлуатація і проведення своєчасного поточного ремонту фондів і територій військових містечок, квартирного майна, що передані військовій частині;

складання плану розподілу квартирного майна, палива, матеріалів для поточного ремонту між підрозділами військової частини;

забезпечення економного споживання палива, води, електроенергії та газу, а також матеріалів, які виділяються військовій частині на квартирно-експлуатаційне забезпечення та ремонтно-будівельні роботи;

слідкування за утриманням лісонасаджень, здійснення озеленення та благоустрою військових містечок;

організація та проведення роботи зі своєчасної підготовки до експлуатації у зимових умовах фондів і територій військових містечок;

здійснення контролю за протипожежним станом будівель, споруд і територій військових містечок;

організація збереження та матеріальний облік фондів і територій військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок, переданих військовій частині на утримання та експлуатацію, проведення їх інвентаризації;

розроблення планів заходів з енергозбереження та економної роботи у квартирно-експлуатаційній службі та забезпечення їх виконання;

контроль за роботою працівників КЕС, зайнятих експлуатацією та ремонтом фондів і територій військових містечок;

складання розрахунків, заявок, звітів з усіх видів квартирно-експлуатаційного забезпечення та надання їх до постачального органу.

3.2. Обов’язки з питань квартирно-експлуатаційної служби, які визначені у п. 3.1 цього розділу, у військових частинах виконують начальники КЕС військових частин, а в тих військових частинах, де такі посади не передбачені, їх обов’язки виконують за сумісництвом інші особи, призначені наказом командира військової частини.

3.3. Начальник КЕС призначається з числа осіб, що мають відповідну технічну освіту, за погодженням:

начальника КЕУ - начальник КЕС оперативного та повітряного командування;

начальника КЕВ (КЕЧ) - начальник КЕС військової частини.

3.4. Начальник КЕС військової частини підпорядковується заступникові командира військової частини з тилу або посадовій особі, яку визначає командир військової частини, та із спеціальних питань виконує накази (розпорядження) начальника КЕВ (КЕЧ).

3.5. Обов’язки начальника КЕС військової частини визначені наказом Міністра оборони України від 16 липня 1997 року № 300 "Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України", зареєстрованим в Міністерстві юстиції Ураїни 22 грудня 1997 року за № 615/2419.

3.6. З питань квартирно-експлуатаційного забезпечення начальник КЕС військової частини керується цим Положенням та іншими актами чинного законодавства України.

IV. Забезпечення військових частин фондами військового містечка, територією та порядок надання земельних ділянок

4.1. Право на квартирно-експлуатаційне забезпечення мають військові частини, які входять до складу ЗС України, утримуються згідно із затвердженими штатами та (або) штатними розписами і фінансуються за рахунок бюджетних асигнувань.

4.2. Квартирно-експлуатаційне забезпечення військових частин здійснюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України виходячи з відповідних номенклатур та норм.

4.3. Підставою для прийняття військових частин на квартирно-експлуатаційне забезпечення та зняття з квартирно-експлуатаційного забезпечення є наказ (директива) Міністерства оборони України (далі – МО України) стосовно формування, переформування і розформування військових частин або їх передислокації (переміщення).

{Абзац перший пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

Прийняття на квартирно-експлуатаційне забезпечення сформованих військових частин, що прибули, проводиться в КЕВ (КЕЧ) за розпорядженням начальника Головного КЕУ ЗС України.

Книга обліку військових частин, що перебувають на квартирно-експлуатаційному забезпеченні, ведеться у КЕВ (КЕЧ), Київському КЕУ. Контроль за обліком здійснюється у Головному КЕУ ЗС України та КЕУ.

Передислоковані (переміщені) військові частини зараховуються на квартирно-експлуатаційне забезпечення на новому місці розквартирування на підставі наданого до КЕВ (КЕЧ) Атестата на квартирно-експлуатаційне забезпечення (додаток 1), виданого постачальним КЕВ (КЕЧ) за попереднім місцем розквартирування.

4.4. Військовим частинам для виконання покладених на них функцій та завдань земельні ділянки надаються в постійне користування в порядку, визначеному Земельним кодексом України та Законом України “Про використання земель оборони”.

Фонди військових містечок закріплюються на праві оперативного управління за військовими частинами, про що видаються відповідні накази МО України.

Підготовку проектів відповідних наказів МО України про закріплення (перезакріплення) фондів військових містечок за військовими частинами на праві оперативного управління здійснюють органи військового управління, у підпорядкуванні яких перебувають такі військові частини.

Фонди і територія військового містечка, а також земельні ділянки передаються військовим частинам на утримання і експлуатацію через квартирно-експлуатаційні органи за Актом приймання (передачі) для утримання та експлуатації будівель, споруд і території військового містечка (додаток 2), який затверджується начальником територіального квартирно-експлуатаційного управління.

{Пункт 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

4.5. Командир військової частини зобов’язаний забезпечувати утримання і експлуатацію за призначенням переданих військовій частині фондів і території військового містечка, квартирного майна та земельних ділянок, вживати заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів у районі розташування військової частини, забезпечувати економне використання комунальних послуг та енергоносіїв.

У разі самовільного захоплення, незаконного вилучення земель оборони або нерухомого військового майна командир військової частини зобов’язаний вжити заходів щодо захисту інтересів держави відповідно до чинного законодавства.

4.6. У військовому містечку, де розташовано декілька військових частин, обов’язки командирів військових частин щодо організації збереження та використання фондів та території військового містечка визначаються наказом начальника гарнізону.

4.7. Підставою для вивільнення військовою частиною фондів і території військового містечка є наказ (директива) МО України стосовно її розформування, переформування, передислокації (переміщення). Відповідний наказ (директиву) МО України щодо проведення організаційних заходів у Збройних Силах України до відома відповідної КЕВ (КЕЧ) та начальника гарнізону для призначення комісії з приймання (передачі) фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива доводять органи військового управління, у підпорядкуванні яких перебувають такі КЕВ (КЕЧ) та військові частини.

{Абзац перший пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

Приймання (передача) фондів і території військового містечка, квартирного майна та земельних ділянок здійснюється представниками квартирно-експлуатаційних органів ЗС України та військових частин за Актами приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка (додаток 3), які затверджуються начальником територіального квартирно-експлуатаційного управління.

{Абзац другий пункту 4.7 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

З цією метою наказом начальника гарнізону призначається комісія у складі:

голови - начальника КЕВ (КЕЧ);

членів:

командира військової частини, яка вибуває;

начальника протипожежної служби гарнізону;

начальника медичної служби гарнізону.

Якщо фонди і територія військового містечка призначені для передачі іншій військовій частині, до складу комісії включається командир військової частини, якій передаються будівлі і споруди.

4.8. Для оформлення приймання (передачі) фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива командир військової частини, яка вибуває, зобов’язаний підготувати і подати комісії:

акт, за яким військова частина, яка вибуває, раніше прийняла фонди і територію військового містечка, квартирне майно та паливо;

звіт про рух палива і донесення про потребу та забезпечення квартирним майном на день здачі фонду і майна;

акт перевірки території військового містечка на наявність вибухонебезпечних предметів.

Комісія проводить огляд фондів і території військового містечка, квартирного майна та палива, перевіряє їх стан і звіряє наявність з обліковими даними, після чого складає Акт приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка.

4.9. У разі залишення військовою частиною військового містечка або вивільнення окремих будівель і споруд командир військової частини до вибуття її до нового пункту дислокації зобов’язаний спільно з КЕВ (КЕЧ) забезпечити:

приведення в порядок фондів військового містечка та квартирного майна;

прибирання території військового містечка, вивезення сміття та нечистот, очищення і дезінфекцію вигрібних ям, сміттєпроводів, очищення і промивання санітарних приладів;

складування у штабелі дров, буртів вугілля на паливному складі військової частини, а також складування будівельних матеріалів та конструкцій, меблів, казарменого інвентарю та іншого квартирного майна у визначених місцях;

проведення консервації будівель та споруд (за необхідності);

передачу військовій частині, яка визначена відповідним наказом (директивою), фондів і території військового містечка, квартирного майна та залишків палива через постачальні КЕВ (КЕЧ) з оформленням відповідних актів;

отримання від КЕВ (КЕЧ) Атестата на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

4.10. Передача будівель, споруд, окремих приміщень та їх заселення здійснюється за дозволом начальника гарнізону і оформленням у КЕВ (КЕЧ).

4.11. Вилучення фондів і територій військових містечок та земельних ділянок з оперативного управління військових частин та їх безоплатна передача до сфери управління органів, уповноважених управляти державним майном, установам і організаціям, у комунальну власність територіальних громад, а також відчуження і реалізація зазначеного нерухомого військового майна здійснюються згідно з чинним законодавством України.

4.12. Під час тимчасового вибуття військової частини з військового містечка заходи з консервації, охорони закріплених фондів і території, квартирного майна та палива військового містечка організовуються командиром військової частини спільно з органами Військової служби правопорядку та КЕВ (КЕЧ) в зоні їх відповідальності.

{Абзац перший пункту 4.12 розділу IV в редакції Наказу Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

У разі коли у військовому містечку звільняється не весь фонд, а тільки його частина, за збереження, утримання і пожежну безпеку частини фонду, який тимчасово вільний, відповідає один з командирів військових частин, які залишаються в цьому військовому містечку.

Охорона вивільнених військових містечок здійснюється військовими частинами за територіальним принципом (незалежно від підпорядкування), які не несуть бойового чергування та не є військовими частинами спеціального призначення. Військова частина, на яку покладається охорона вивільнених військових містечок, визначається наказом начальника гарнізону.

V. Розквартирування військових частин та облік фондів військових містечок і земельних ділянок

5.1. Розквартирування військових частин проводиться квартирно-експлуатаційними органами ЗС України згідно із затвердженими штатами і нормами розквартирування військових частин ЗС України.

5.2. Військові частини розміщуються у військових містечках.

5.3. До складу фондів військових містечок входять:

будівлі та споруди, що перебувають у державній власності і знаходяться на балансі військових частин та квартирно-експлуатаційних органів;

орендовані будівлі та споруди.

Оренда нерухомого майна проводиться згідно з чинним законодавством України.

5.4. Приймання КЕВ (КЕЧ) будівель, споруд, інженерних мереж здійснюється:

від будівельних організацій - новобудов (реконструйованих);

від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

від військових частин, що вибувають, - у разі звільнення ними фондів і територій військових містечок.

5.5. Приймання в експлуатацію новобудов (реконструйованих) оформлюється відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Приймання КЕВ (КЕЧ) будівель, споруд, інженерних мереж від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування здійснюється комісіями, які призначаються наказами начальника КЕУ. Приймання оформлюється за Актом приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка та за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет) "Акт приймання-передачі основних засобів", затвердженою спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року № 125/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 612/2416, які є підставою для взяття будівель, споруд, інженерних мереж на баланс у КЕВ (КЕЧ).

5.7. Приймання (передача) фондів і територій військових містечок між КЕВ (КЕЧ) здійснюється комісією, яка призначається начальником КЕУ. Приймання оформлюється за Актом приймання (передачі) будівель, споруд та території військового містечка та за типовою формою № ОЗ-1 (бюджет) "Акт приймання-передачі основних засобів", затвердженою спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02 грудня 1997 року № 125/70, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1997 року за № 612/2416, які є підставою для взяття зазначеного нерухомого майна на баланс у КЕВ (КЕЧ).

Під час приймання КЕВ (КЕЧ) зобов’язані отримати всю технічну документацію на нерухоме майно, що передається.

5.8. Передача КЕВ (КЕЧ) будівель, споруд, інженерних мереж здійснюється:

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

в оренду;

військовій частині на утримання і в експлуатацію.

Передача і зняття з балансу будівель, споруд, інженерних мереж здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

5.9. Будівлі, споруди, інженерні мережі та об’єкти незавершеного будівництва списуються за умови, якщо вони непридатні до подальшого використання (у разі коли їх відновлення є неможливим або економічно недоцільним).

Закінчення встановлених строків служби будівель, споруд, інженерних мереж не може бути підставою для їх списання, якщо вони за своїм станом або після ремонту ще придатні для подальшого використання за призначенням.

5.10. Визначення технічного стану, списання будівель, споруд, інженерних мереж, а також оформлення необхідної документації на їх списання здійснюється комісіями балансоутримувача фондів.

Будівлі та споруди, які знаходяться на вартісному обліку квартирно-експлуатаційних органів, списуються із залученням представників військових частин, за якими закріплені ці фонди, на підставі затвердженого Акта списання будівлі (споруди) (додаток 4).

Експлуатація списаних будівель та споруд, а також тих, що підлягають розбиранню, заборонена.

Списані будівлі та споруди підлягають розбиранню у тримісячний строк з дати затвердження акта списання.

Розбирання будівель та споруд оформляється Актом розбирання будівель та споруд (додаток 5), на підставі якого списані будівлі та споруди знімаються з обліку.

5.11. Будівлі, споруди, інженерні мережі, що є придатними для подальшого використання, але не знаходять застосування у повсякденній діяльності військ, відповідно до чинного законодавства можуть відчужуватись або передаватися в оренду.

5.12. Оренда нерухомого майна державної та комунальної власності, яке необхідне для розміщення військових частин, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Організація роботи щодо оренди такого майна покладається на Головне КЕУ ЗС України.

{Розділ V доповнено новим пунктом 5.12 згідно з Наказом Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

5.13. Будівлі, споруди, інженерні мережі, які втратили своє значення, але придатні для подальшого використання, не можуть бути списані і підлягають зберіганню.

Придатність для подальшого використання встановлюється квартирно-експлуатаційними органами ЗС України.

5.14. Фонди військових містечок та земельні ділянки, утримання яких фінансується за рахунок бюджетних асигнувань відповідно до кошторису МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення, обліковуються у КЕВ (КЕЧ).

{Пункт 5.14 Розділу V в редакції Наказу Міністерства оборони № 383 від 04.08.2015}

5.15. Кількісний облік фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок у КЕВ (КЕЧ) здійснюється з метою:

своєчасного забезпечення відповідних посадових осіб КЕУ достовірними даними про наявність, рух і якісний (технічний) стан цього нерухомого майна, необхідними для планування та організації квартирно-експлуатаційного забезпечення військ;

контролю за збереженням, законністю, доцільністю та ефективністю використання нерухомого військового майна;

підготовки вихідних даних для складання звітних документів.

5.16. Облік будівель і споруд, які не відносяться до казарменого фонду (командні пункти, спеціальні і фортифікаційні споруди, гідротехнічні споруди, будівлі та споруди, що розташовані у службово-технічній забудові при аеродромах та технічних позиціях зенітних ракетних та радіотехнічних військ, арсеналів, баз і складів зберігання боєприпасів, їх огородження), здійснюється балансоутримувачем.

5.17. КЕВ (КЕЧ) здійснює кількісний облік будівель, споруд, інженерних мереж, які:

належать державним (казенним) підприємствам, організаціям і установам (крім бюджетних установ), що знаходяться у сфері управління МО України (далі - підприємства). Щорічно станом на 01 січня поточного року підприємства проводять звірки наявності й руху фондів з відповідними КЕВ (КЕЧ) та надають останнім документи, які підтверджують наявність та рух фондів (копії актів приймання (передачі), актів списання та розбирання, договорів купівлі-продажу);

належать міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування і передані МО України в оренду.

5.18. Облік фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок полягає в оформленні первинних документів, здійсненні своєчасних, повних, достовірних і точних записів у книгах (картках) кількісного обліку (накопичувачах інформації ПЕОМ) усіх операцій, пов’язаних з прийманням (передачею), зміною якісного (технічного) стану та списанням з кількісного обліку будівель і споруд.

5.19. Уся документація з кількісного обліку фондів військових містечок та земельних ділянок зберігається у відповідному КЕВ (КЕЧ).

5.20. За організацію обліку відповідають начальники відповідних КЕВ (КЕЧ). Особи, що безпосередньо ведуть облік, відповідають за правильне оформлення (у межах обов’язків) усіх облікових документів згідно з чинним законодавством України.

5.21. Посадові особи Головного КЕУ ЗС України та КЕУ під час перевірок квартирно-експлуатаційних органів ЗС України вживають необхідних заходів щодо наведення і підтримання належного порядку в кількісному обліку казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж.

5.22. Бухгалтерський облік організовується і ведеться в КЕВ (КЕЧ) та у фінансових органах, які для КЕВ (КЕЧ) є розпорядниками коштів вищого рівня.

5.23. Начальники квартирно-експлуатаційних органів ЗС України здійснюють контроль за веденням кількісного та вартісного обліку казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж.

5.24. Планові інвентаризації фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок проводяться в строки, визначені чинним законодавством України.

Позапланові інвентаризації проводяться обов’язково у разі:

приймання (здачі) посади матеріально відповідальними особами;

формування, переформування і розформування військової частини;

установлення фактів зловживань службовим становищем, інших службових порушень, крадіжок або зіпсування, а також за рішенням органів досудового розслідування або суду;

катастрофи, аварії, пожежі або стихійною лиха.

Інвентаризаційні відомості з генеральними планами військових містечок, зведені картки фондів військових містечок, квартирного майна та земельних ділянок КЕВ (КЕЧ) подають до КЕУ. Матеріали інвентаризації за КЕУ (по кожній КЕВ (КЕЧ)) подаються до Головного КЕУ ЗС України.

VІ. Утримання та експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж і територій військових містечок

6.1. Завданням утримання та експлуатації казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок є тривале, не менше встановлених строків служби, збереження їх у справному стані для нормального розміщення, забезпечення бойової підготовки і культурно-побутових потреб особового складу, зберігання техніки та майна військових частин.

6.2. Правильна експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок досягається:

утриманням їх згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, відповідними правилами і нормами технічної експлуатації;

своєчасним і якісним проведенням технічного обслуговування, поточного та капітального ремонту казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, благоустрою територій військових містечок (доріг, тротуарів, дитячих і спортивних майданчиків, огорож тощо);

проведенням профілактичних заходів з пожежної безпеки;

дотриманням правил охорони праці.

6.3. Утримання та експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок здійснюються працівниками КЕВ (КЕЧ) та військових частин за штатними розписами в межах ліміту чисельності та коштів, що виділяються на ці цілі.

КЕВ (КЕЧ) та військові частини можуть залучати на договірних засадах суб’єктів господарювання (незалежно від форми власності) для надання послуг та виконання робіт з утримання казарменого фонду, комунальних споруд та інженерних мереж військових містечок.

Розрахунки за надані послуги та виконані роботи здійснюються в межах бюджетних асигнувань, які передбачені кошторисом МО України на квартирно-експлуатаційне забезпечення.

6.4. Експлуатація казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, територій військових містечок здійснюється з дотриманням максимальної економії коштів та матеріальних засобів без нанесення шкоди технічному стану будинків, комунальних споруд, інженерних мереж, без зменшення їх строків служби, а також без погіршення санітарно-гігієнічних і культурно-побутових умов особового складу військових частин.

6.5. Командири військових частин зобов’язані забезпечувати належне утримання та експлуатацію казарменого фонду, комунальних споруд, інженерних мереж та територій військових містечок, належну бойову готовність та повсякденну життєдіяльність військових частин.

У разі появи в конструкціях будівель, споруд, приміщень будь-яких дефектів командир військової частини зобов’язаний негайно забезпечити огляд дефектних конструкцій відповідними фахівцями військової частини, вжити заходів з обмеження доступу особового складу до пошкоджених будівель, споруд, приміщень, повідомити начальника КЕВ (КЕЧ) та спільно організувати усунення недоліків.

Навчання та допуск особового складу до самостійної роботи з утримання комунальних споруд та інженерних мереж повинні організовуватися спільно з начальниками КЕВ (КЕЧ).

6.6. Освітленість казармених і службових приміщень повинна відповідати нормам, встановленим чинним законодавством України.

Порядок користування освітленням визначається командиром військової частини. Відповідність освітленості приміщень встановленим нормам повинна періодично перевірятися фахівцями КЕВ (КЕЧ).

6.7. Повітряні та кабельні лінії електропередачі напругою до 1000 В і вище та внутрішня електропроводка оглядаються в установлені строки (за графіком) інженерно-технічними працівниками КЕВ (КЕЧ) району, району електричних мереж (далі - РЕМ), електрогосподарств військових частин і електромонтерами, що їх обслуговують.

Позачергові огляди ліній електропередачі проводяться після аварій, ураганів, при ожеледиці, після туману, під час льодоходів і розливів річок, при пожежах біля ліній, морозах нижче 40 °С і виникненні інших, відмінних від нормального режиму роботи, умов.

Усі дефекти, виявлені в зовнішніх лініях електроживлення та внутрішній електропроводці, повинні негайно усуватися з метою запобігання ураженню людей електричним струмом, коротким замиканням і пожежам.

6.8. Улаштування електропроводки та підключення до існуючих електромереж додаткових струмоприймачів здійснюється тільки з дозволу начальника КЕВ (КЕЧ).

6.9. Контроль за дотриманням норм і правил з улаштування та експлуатації блискавкозахисних пристроїв на об’єктах комунально-побутового призначення (водонапірні башти, димові труби котелень, вежі пожежних депо, сховища з речовим, медичним та технічним майном), які за ступенем блискавкозахисту відносяться до ІІІ категорії, покладається на квартирно-експлуатаційні органи ЗС України.

Контроль за дотриманням норм і правил з улаштування та експлуатації блискавкозахисних пристроїв окремих будівель і споруд І-ІІІ категорій, які не відносяться до вищезазначених об’єктів, покладається на балансоутримувача.

Блискавкозахисні пристрої оглядаються та перевіряються щороку перед початком грозового сезону з наступним усуненням усіх виявлених дефектів. Результати проведених перевірок оформляються актами, відмічаються в паспорті на пристрій та заносяться до Журналу обліку стану стрижневих блискавковідводів (додаток 6).

Позачергові огляди та перевірки блискавкозахисних пристроїв проводяться після стихійного лиха (шквальний вітер, землетрус, пожежа, паводок) і гроз надзвичайної інтенсивності.

Замір величин опору заземлення заземлювальних пристроїв блискавкозахисту необхідно проводити до початку або протягом грозового сезону в суху погоду, при сухому ґрунті та після всіх видів ремонту як блискавкозахисних пристроїв, так і самих будинків і споруд. Величини опору заземлення заземлювальних пристроїв блискавкозахисту не повинні перевищувати розрахункових значень протягом усього грозового сезону.

За даними замірів величин опору заземлення заземлювальних пристроїв блискавкозахисту складається план доведення опору до необхідних величин.

6.10. Технічний нагляд та технічне обслуговування, капітальний і поточний ремонт газопроводів, газових приладів і споруд виконуються згідно з Правилами безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758.

6.11. На території військових містечок, навчальних центрів і полігонів повинні бути виділені місця організованого збору сміття та побутових відходів, обладнані відповідними контейнерами.

Зовнішні вбиральні, умивальники та контейнери для сміття встановлюються згідно з вимогами діючих будівельних та санітарних норм. Місце їх встановлення погоджується з медичною службою військової частини (гарнізону) та КЕВ (КЕЧ).

Вигріби зовнішніх вбиралень та контейнери для сміття повинні бути щільно закриті, своєчасно очищатися від нечистот і сміття та систематично дезінфікуватися.

На території військових містечок, у службових та житлових приміщеннях повинні проводитися дератизація та дезінсекція.

6.12. Організація протипожежного захисту, пожежно-профілактичної роботи і забезпечення пожежним майном здійснюються згідно з Положенням про пожежну безпеку в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 10 квітня 2006 року № 185, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 травня 2006 року за № 529/12403.

6.13. За зеленими насадженнями на території військових містечок, навчальних центрів і полігонів силами особового складу військових частин повинен бути організований належний догляд (обрізка гілок, своєчасне поливання, підкорм дерев тощо).

6.14. Контроль за санітарним та екологічним станом територій військових містечок, навчальних центрів і полігонів здійснюється медичною службою, службою радіаційного, хімічного і біологічного захисту розквартированих військових частин та комісією, призначеною наказом начальника КЕВ (КЕЧ). З метою планування коштів та контролю ефективності заходів з охорони навколишнього природного середовища начальники КЕУ за своїм підписом повинні подавати звіти до Головного КЕУ ЗС України:

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом, - Звіт про використання коштів та виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища (додаток 7);

щорічно до 15 січня року, наступного за звітним, - Потребу в коштах на заходи з охорони навколишнього природного середовища (додаток 8) та Інформацію щодо наявності паспортів водного господарства, отримання дозволів на спецводокористування, на скиди стічних вод, на викиди забруднювальних речовин в атмосферу, на розміщення відходів (додаток 9).

6.15. Зони санітарної охорони джерел водопостачання, резервуари для води, насосні станції, споруди для знезаражування і очищення питної води повинні мати огорожі і знаходитися під систематичним спостереженням квартирно-експлуатаційної і медичної служб військових частин.

Свердловини, що не експлуатуються, повинні бути законсервовані або затампоновані з дотриманням санітарно-технічних правил.

Джерела водопостачання для зовнішнього та внутрішнього пожежогасіння повинні утримуватися у справному стані, мати під’їзди та обладнуватися лічильниками.

6.16. Скидати забруднені стічні води у водоймища і на рельєф категорично забороняється.

6.17. У разі якщо військове містечко, навчальний центр, полігон не передаються військовим частинам, що прибули (фонд пустує), будівлі, комунальні споруди і устаткування командиром військової частини, яка вибуває з даного військового містечка, навчального центру, полігона останньою, переводяться у стан консервації. Технічне керівництво роботами з консервації здійснює начальник КЕВ (КЕЧ).

Приміщення, що звільняються на літній період, обов’язково повинні провітрюватися. Провітрювання влітку всіх житлових і нежитлових приміщень, підвалів і горищ проводиться особами, які охороняють фонд, що пустує.

6.18. Консервація котлів та обладнання котельних проводиться згідно з інструкціями заводу-виробника.

У разі консервації будівель і споруд узимку всі внутрішні мережі та обладнання (водопровід, центральне опалення, каналізація, різні резервуари тощо) повинні бути повністю звільнені від води, а влітку з метою уникнення корозії трубопроводів системи водопостачання та центрального опалення заповнюються водою.

6.19. Квартирне майно військових частин, що вибувають з навчальних центрів з усіх приміщень (у тому числі й наметові містечка), збирається і складається у відведених для цього приміщеннях.

6.20. З метою підтримання казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж у належному експлуатаційному стані і запобігання їх передчасному зносу в установлені строки проводиться їх поточний та капітальний ремонт, а також підготовка до експлуатації в зимових умовах.

Щороку до зимового періоду експлуатації готуються усі наявні фонди військового містечка, у тому числі законсервовані і тимчасово незадіяні.

6.21. КЕВ (КЕЧ) забезпечують в опалювальний період безперервну роботу систем центрального опалення казарменого фонду військових містечок.

Несправності і недоліки в системах центрального опалення виявляються під час загального весняного огляду та підлягають усуненню в літній період. Зазначені несправності ліквідуються не пізніше ніж за 15 днів до початку опалювального періоду, щоб мати можливість своєчасно виконати пробний пуск системи центрального опалення та остаточне її регулювання.

Підготовка казарменого фонду, комунальних споруд та інженерних мереж, наданих у користування військовим частинам, до експлуатації в зимовий період здійснюється згідно з вимогами наказу Міністерства оборони України та з урахуванням вимог Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України і Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001.

До початку опалювального періоду всі печі, димові труби та борова повинні бути відремонтовані та перевірені під час пробних пусків систем центрального опалення.

6.22. Парові та водогрійні котли з поверхнею нагріву більше 6 м-2, посудини, цистерни, бочки, балони, що працюють під тиском понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см-2), та вантажопідіймальні механізми до пуску в роботу підлягають реєстрації в органах державного нагляду за охороною праці МО України.

6.23. Експлуатація та реєстрація парових та водогрійних котлів, водопідігрівачів здійснюється згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см-2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115 °С, затвердженими наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23 липня 1996 року № 125, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05 листопада 1996 року за № 655/1680.

Експлуатація вантажопідіймальних кранів здійснюється згідно з Правилами будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затвердженими наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18 червня 2007 року № 132, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 09 липня 2007 року за № 784/14051.

6.24. Кількість палива, що підлягає спаленню в котельні, визначається за нормами витрат тепла і палива на комунально-побутові потреби для військових частин.

У приміщенні котельні в рамках під склом вивішуються:

таблиці добової витрати котельного палива залежно від температури зовнішнього повітря;

правила (виробничі інструкції, режимні карти) для працівників з утримання котлів та котельного обладнання, а також з техніки безпеки;

спеціальні інструкції з обслуговування газового обладнання.

6.25. У кожній котельні ведеться експлуатаційна документація.

Начальник теплового господарства КЕВ (КЕЧ) та начальник КЕС військової частини, інженерно-технічні працівники постачального КЕВ (КЕЧ) зобов’язані систематично перевіряти правильність ведення експлуатаційної документації котельні.

6.26. Основні етапи підготовки фонду до зимової експлуатації:

1-й етап (до 15 квітня) - комісійне проведення загального весняного огляду будівельних конструкцій, комунального обладнання та інженерних мереж, виявлення дефектів;

2-й етап (до 25 квітня) - планування заходів з підготовки казарменого фонду, комунальних споруд та інженерних мереж до експлуатації в зимових умовах. Перелік заходів для включення до Зведеного плану підготовки першочергових об’єктів комунального призначення ЗС України до експлуатації в зимовий період (додаток 10) надається відповідним начальником квартирно-експлуатаційного органу ЗС України за його підписом за підпорядкованістю від КЕВ (КЕЧ), КЕУ до Головного КЕУ ЗС України;

3-й етап (до 01 вересня) - виконання основних обсягів робіт з ремонту та технічного обслуговування. Щотижня, починаючи з 01 червня, начальники КЕУ за своїм підписом через диспетчерську службу, яка формується за рахунок існуючої штатної чисельності у квартирно-експлуатаційних органах ЗС України і відповідає за збір та узагальнення інформації щодо стану експлуатації казармено-житлового фонду, комунальних споруд та інженерних мереж ЗС України та забезпечення військових частин комунальними послугами, енергоносіями та котельним паливом, а також за своєчасне доведення інформації, отриманої від військових частин та підлеглих організацій, про виникнення аварійних ситуацій на об’єктах комунального призначення та інженерних мережах і здійснення контролю за їх усуненням, подають до Головного КЕУ ЗС України оперативні дані про хід підготовки об’єктів до зимової експлуатації: Довідку про хід підготовки казармено-житлового фонду та комунальних споруд до експлуатації в зимовий період (додаток 11) та Довідку про хід підготовки котелень до зимової експлуатації (додаток 12). Щомісяця до 25 числа, починаючи з червня, подають Довідку про хід підготовки першочергових об’єктів казармено-житлового фонду та комунальних споруд ЗС України до експлуатації в зимовий період (додаток 13);

4-й етап (до 10 вересня) - проведення випробувань та перевірок систем та мереж тепло-, електро-, водо-, газопостачання та водовідведення на функціонування, перевірка готовності експлуатаційного персоналу, усунення виявлених недоліків;

5-й етап (до 15 вересня) - комісійне проведення загального осіннього огляду фондів військового містечка із складанням Акта перевірки стану готовності будівель, споруд, інженерних мереж та території військового містечка до експлуатації в зимовий період (додаток 14).вгору