Документ z1553-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.10.2018, підстава - z1067-18

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.11.2016  № 957


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2016 р.
за № 1553/29683

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 732 від 03.09.2018}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16 «Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.

Міністр

О. ДанилюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
14.11.2016  № 957


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2016 р.
за № 1553/29683

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України

I. Загальні положення

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі України (далі - Комісія) утворюється відповідно до пункту 5 Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 (із змінами) (далі - Порядок).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та актами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Положенням.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Комісія призначена для прийняття рішень про надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій, розгляду та вивчення поданих заяв та інших матеріалів, які є підставою для надання статусу учасника бойових дій особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби України (ДФС), які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

2. Комісія має право:

розглядати та вивчати подані керівниками підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС (далі - підрозділи АТО) довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, форма яких встановлена додатком 1 до Порядку, довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, форма яких встановлена додатком 4 до Порядку, та інші документи, визначені пунктом 4 Порядку, які є підставою для надання громадянам статусу учасника бойових дій (далі - документи);

{Абзац другий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

розглядати та вивчати звернення, документи та матеріали, надані особами рядового та начальницького складу підрозділів АТО, іншими співробітниками ДФС, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, в разі неподання до Комісії документів, необхідних для надання статусу учасника бойових дій, керівниками таких підрозділів;

{Абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

у разі потреби заслуховувати пояснення осіб, стосовно яких подані документи, та свідків;

повертати документи керівникам підрозділів АТО для подальшого доопрацювання;

відмовляти в наданні статусу учасника бойових дій у разі відсутності підстав;

приймати рішення про надання (позбавлення) статусу учасника бойових дій особам рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС.

3. Комісія вивчає документи, у разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків та у місячний строк з дня надходження документів приймає рішення щодо надання статусу учасника бойових дій.

У разі відсутності у документах, внесених на розгляд Комісії, підстав для надання статусу учасника бойових дій Комісія повертає такі документи для подальшого доопрацювання.

4. У разі повернення Комісією неякісно та неповно оформлених матеріалів керівник підрозділу АТО доопрацьовує їх та повторно надсилає на розгляд Комісії.

5. Комісія подає на розгляд міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або iнвалiдностi волонтера i деяких інших категорій осіб, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (далі - міжвідомча комісія) документи iз спірних питань, які потребують міжвідомчого врегулювання.

6. У разі відмови в наданні статусу учасника бойових дій питання надання особі зазначеного статусу може повторно виноситися на розгляд Комісії за рішенням Голови ДФС.

7. Комісія відмовляє в наданні статусу учасника бойових дій у разі:

відсутності документів, що містять достатні докази безпосередньої участі особи у виконанні завдань антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях в районах її проведення;

{Абзац другий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

надання недостовірних даних про особу;

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

{Абзац четвертий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

{Абзац п'ятий пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

8. Комісія позбавляє статусу учасника бойових дій у разі:

наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину в період участі в антитерористичній операції чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях;

{Абзац другий пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

виявлення факту підроблення документів про участь в антитерористичній операції, у забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення або надання недостовірних даних про особу;

{Абзац третій пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 732 від 03.09.2018}

подання особою заяви про позбавлення її статусу учасника бойових дій.

9. Рішення Комісії може бути оскаржено в судовому порядку.

III. Склад Комісії, повноваження голови і секретаря Комісії

1. Комісія складається з голови Комісії, двох заступників голови Комісії, секретаря та інших членів Комісії.

2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів ДФС. За рішенням Голови ДФС до складу Комісії можуть також включатися представники громадських організацій (за їх згодою).

3. Персональний склад Комісії затверджується наказом ДФС.

4. Голова Комісії:

очолює Комісію, здійснює загальне керівництво Комісією та забезпечує організацію її роботи;

представляє ДФС на засіданнях міжвідомчої комісії або визначає представника ДФС для участі в її засіданнях;

організовує в межах своїх повноважень взаємодію Комісії з органами виконавчої влади;

підписує протоколи та рішення, що приймаються Комісією;

бере участь у заходах щодо висвітлення діяльності Комісії.

5. Секретар Комісії організовує підготовку до засідання Комісії, інформує членів Комісії про час та дату його проведення, готує проект порядку денного, веде та оформляє протокол засідання Комісії.

ІV. Організація роботи Комісії

1. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться не рідше двох разів на місяць (за наявності документів для розгляду).

2. Засідання Комісії веде її голова. У разі відсутності голови Комісії головує на її засіданнях один із заступників голови Комісії.

3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

4. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5. Рішення Комісії складається за формою, наведеною у додатку до цього Положення, підписується головою і секретарем Комісії та скріплюється гербовою печаткою ДФС.

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюк


Додаток
до Положення про Комісію з питань
розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій
у Державній фіскальній службі України
(пункт 5 розділу IV)

РІШЕННЯ
Комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій у Державній фіскальній службі Українивгору