Документ z1535-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2016. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

07.11.2016  № 1954


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2016 р.
за № 1535/29665

Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», статті 27 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у сферах електроенергетики та теплопостачання та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2012 року за № 1791/22103 такі зміни:

1) у підпунктах 1.13 та 1.14 пункту 1 абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП»;

2) форму звітності № 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» викласти в новій редакції, що додається;

3) Інструкцію щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» викласти в новій редакції, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити подання цієї постанови в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

В. о. Голови
Антимонопольного комітету України

В. о. Голови
Державної служби статистики України

Голова
Державної регуляторної служби УкраїниІ. Насалик


М. Ніжнік


І. Жук


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
07.11.2016 № 1954)

ЗВІТ
про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльностіЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання
у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
07.11.2016 № 1954)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 листопада 2016 р.
за № 1535/29665

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та здійснюють ліцензовану діяльність (далі - ліцензіат). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності» (далі - форма звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про засади функціонування ринку електричної енергії України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 11 жовтня 1996 року № 152, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 1996 року за № 637/1662 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, а також з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

II. Порядок та термін подання інформації

1. Форма звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання подається до НКРЕКП після відмітки керівника територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні щодо повноти і правильності її заповнення. Копія звіту залишається в територіальному органі НКРЕКП у відповідному регіоні.

2. Звіт надсилається ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc6eep@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту.

3. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та подається за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 26 числа місяця, наступного за звітним періодом, та за рік - не пізніше 01 березня (у паперовому та електронному вигляді).

4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, наведеної у формі звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання.

5. Звітні дані у формі звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання наводяться без податку на додану вартість.

6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання, при цьому ставить прочерки у відповідних графах.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання

1. У формі звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання показники наводяться таким чином:

грошові показники - у тис. грн у цілих числах;

корисний відпуск е/е - у млн кВт·год (три знаки після коми);

рентабельність - у відсотках (два знаки після коми);

обсяг електричного обладнання - в у. о. (умовні одиниці).

2. Витрати на оплату праці та фонд оплати праці - сукупність складових елементу «витрати на оплату праці» в повній собівартості структури відповідних тарифів (у прямих загальновиробничих витратах виробничої собівартості, адміністративних витратах і витратах на збут), що визначається відповідно до Закону України «Про оплату праці», у складі основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

3. У графі 1 розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за перший квартал як 1/4, за другий - як 1/2, за третій - як 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів.

4. У графі 3 розраховуються та зазначаються дані, що стосуються діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, відповідно за перший квартал як 1/4, за другий - як 1/2, за третій - як 3/4 від річного значення, що затверджені структурою тарифів. У разі перегляду тарифів ліцензіатів у середині року необхідно враховувати кількість місяців дії відповідної структури тарифів.

5. У рядках 200-321, 500-605, 635-670 графи 1 зазначаються дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів на відповідний період.

6. У рядках 200-321, 500-610, 635-670, 687-695 графи 2 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за відповідний період.

7. У рядках 200-321, 500-605, 635-670 графи 3 зазначаються дані, що стосуються діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів на відповідний період.

8. У рядках 200-321, 500-670, 687-695 графи 4 зазначаються фактичні дані, що стосуються діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом за відповідний період.

9. У рядках 200-321, 337, 500-605, 640-670 графи 5 зазначаються сумарні дані, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які передбачені затвердженою НКРЕКП структурою тарифів на відповідний період.

10. У рядку 337 графи 5 зазначаються дані, що стосуються ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, які є джерелом фінансування інвестиційної програми та/або фінансування операційної діяльності.

11. У рядку 337 графи 6 зазначається фактична вартість реактивної енергії.

12. У рядках 200-345, 500-610, 640-670, 687-695 графи 6 зазначаються фактичні сумарні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за відповідний період.

13. У рядках 200-321, 335, 340-345, 600-605 графи 7 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються іншої ліцензованої діяльності (з виробництва електричної енергії, виробництва теплової енергії тощо, на яку отримано ліцензію НКРЕКП).

14. У рядках 200-305, 335, 340-345, 600 графи 8 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності з приєднання електроустановок до електричних мереж. У цій графі заповнюються витрати, що стосуються стандартних та нестандартних приєднань електроустановок до електричних мереж, які формують виробничу собівартість (вартість видачі технічних умов, витрати на підключення, підготовка проекту договору про приєднання тощо).

15. У рядках 200-305, 335, 340-345, 600 графи 9 зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються діяльності, пов’язаної з ліцензованою діяльністю, перелік яких затверджений постановою НКРЕКП, за вирахуванням фактичних даних, наведених у графі 8.

16. У рядках 200-305, 335, 340-345, 600-605 графи 10 зазначаються дані, що стосуються інших витрат (доходів) по інших видах господарської діяльності.

17. У рядках 200-395, 600-610, 375-700 графи 11 зазначаються фактичні дані, що стосуються фактичних сумарних витрат, граф 6-10 за відповідний період. У рядку 605 граф 2, 4, 6, 7, 10, 11 зазначається фактична середня заробітна плата за відповідний період.

18. У рядках 200-305 граф 12-14 зазначаються довідкові дані щодо витрат, які віднесені до капітальних витрат, у тому числі:

у графі 12 - фактичні дані щодо капітальних витрат, що стосуються стандартних та нестандартних приєднань електроустановок до електричних мереж;

у графі 13 - фактичні дані щодо капітальних витрат на заходи з виконання ремонтів;

у графі 14 - фактичні дані щодо капітальних витрат по всіх інших заходах (заходи інвестиційної програми без урахування приєднань тощо). При цьому фактичні дані щодо капітальних витрат, які сформовані шляхом виконання робіт господарським способом, розподіляються по відповідних витратах (сировина та матеріали, паливо, витрати на оплату праці тощо). Фактичні дані щодо капітальних витрат, які сформовані шляхом виконання робіт підрядним способом, зазначаються у рядку 210 відповідної графи.

У рядках 12-14 капіталізація зазначається як віднесення витрат, понесених у певному періоді, до довгострокових активів підприємства, тобто до збільшення вартості основних засобів.

19. Розділи А та В заповнюють усі ліцензіати. Розділ Б додатково заповнюють ліцензіати, для яких розрахунки тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електроенергії за регульованим тарифом або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами здійснюються за стимулюючим регулюванням. Якщо у ліцензіата деякі витрати не плануються або не розподіляються за видами діяльності, відповідні клітинки не заповнюються.

20. Ліцензіати надають щокварталу до НКРЕКП розшифрування рядка 305 «інші» граф 1-14 форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання у довільній формі, в якій зазначаються дані щодо інших операційних витрат, передбачених затвердженою НКРЕКП структурою тарифів, та фактичних даних за відповідний період.

21. Для забезпечення подання ліцензіатами звітності НКРЕКП направляє їм електронною поштою три файли: інструкцію для заповнення форми ins15.doc, таблицю-шаблон форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання SHAB15.XLS та таблицю-шаблон додатка SHAB23.XLS.

22. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB15(23).XLS потрібно скопіювати до папки NKRE_6 з ім'ям, яке формується так:

15(23)_kkkkkk_nxx_рр. xls,

де xx - місяць з початку року;

n - ознака;

рр - рік;

kkkkkk - код ліцензіата.

Приклад. Для заповнення звітності за три місяці 2016 року по ПАТ «Вінницяобленерго» таблицю SHAB15.XLS необхідно скопіювати в нову таблицю з ім'ям 15_000900_n03_16.xls, таблицю SHAB23.XLS скопіювати в нову таблицю з ім'ям 23_000900_n03_16.xls.

У рядку 3 графи H скопійованого файла (xls) необхідно зазначити цифрами місяці звітного періоду (3, 6, 9, 12).

23. Таблиці SHAB15(23).XLS залишаються незмінними. Вони щокварталу використовуються для роботи як шаблон.

24. В електронному вигляді форма звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання заповнюється показниками відповідно до видів діяльності. Дані заносять лише в білі клітинки. Зелені клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно з написаними формулами. Жовті клітинки не заповнюються.

25. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання, доповнювати листи, графи та змінювати їх назви не допускається.

26. Після заповнення таблиці шаблону форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання в електронному вигляді необхідно її надіслати електронною поштою до НКРЕКП з дотриманням вимог пунктів 22-25 цього розділу.

27. У додатку «Фактична структура чисельності персоналу» до форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання зазначаються фактичні дані відповідного періоду, що стосуються персоналу, задіяного у діяльності з розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом або з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами за відповідний період.

28. У рядках 005-085 додатка «Фактична структура чисельності персоналу» до форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання зазначаються дані, що стосуються виробничого персоналу, тобто працівників, робота яких безпосередньо пов'язана з виробничими процесами та на яких покладено виробничі функції.

29. У рядках 090-155 додатка «Фактична структура чисельності персоналу» до форми звітності № 6-НКРЕКП-енергопостачання зазначаються дані щодо адміністративного персоналу та працівників, на яких покладено адміністративні функції.

30. Електронні таблиці зберігаються ліцензіатом протягом року.

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетикиА. Огньоввгору