Вимоги до оформлення рішень державними реєстраторами прав на нерухоме майно
Наказ Міністерства юстиції України; Вимоги від 21.11.20163276/5
Документ z1505-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.11.2018, підстава - z0721-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
21.11.2016  № 3276/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 листопада 2016 р.
за № 1505/29635

ВИМОГИ
до оформлення рішень державними реєстраторами прав на нерухоме майно

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1827/5 від 12.06.2018}

1. Рішення державних реєстраторів прав на нерухоме майно (далі - рішення) оформлюються за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2. Рішення оформлюється українською мовою. Дата у рішенні зазначається арабськими цифрами у форматі - «день, місяць, рік».

3. Рішення містить відомості про:

дату формування рішення;

номер рішення;

прізвище, ім'я, по батькові державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор);

найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назву нотаріального округу;

номер заяви;

реєстраційні дії, щодо яких подано заяву;

заявника (заявників);

суб’єкта (суб’єктів) речового права, обтяження такого права (крім випадків, коли в одній особі поєднано особу заявника та відповідного суб’єкта);

речове право, обтяження такого права;

об’єкт нерухомого майна, у тому числі його реєстраційний та/або кадастровий номер;

реєстраційний номер заяви (у разі відкликання заяви);

номер запису про речове право, обтяження такого права (у разі внесення змін до записів Державного реєстру прав);

номер запису про речове право, обтяження такого права (у разі скасування записів Державного реєстру прав (крім випадків скасування документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 01 січня 2013 року, або скасування записів про державну реєстрацію прав, інформація про які відсутня в Державному реєстрі прав));

номер рішення державного реєстратора прав на нерухоме майно (у разі скасування відповідного рішення);

підставу прийняття відповідного рішення з обов’язковим посиланням на Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до нього;

вичерпний та обґрунтований перелік обставин, які стали передумовою для зупинення розгляду заяви, відмови у проведенні реєстраційних дій (у разі прийняття рішення про зупинення розгляду заяви, відмови у проведенні реєстраційних дій).

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи, у тому числі органу державної влади та органу місцевого самоврядування, вказуються повністю.

Реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна зазначається обов’язково, якщо на момент формування заяви відповідний номер присвоєний об’єкту нерухомого майна за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.

Кадастровий номер земельної ділянки зазначається обов’язково, якщо заява подається відносно земельної ділянки.

4. На рішення в електронній формі накладається кваліфікований електронний підпис із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, державного реєстратора.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1827/5 від 12.06.2018}

5. Рішення державного реєстратора у випадках, передбачених законодавством, може бути оформлено у паперовій формі шляхом його друку за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав на аркушах паперу форматом А4 (210 х 297 міліметрів) без використання спеціальних бланків, проставлення підпису та печатки державного реєстратора.

Директор Департаменту
приватного права


О.М. Ференсвгору