Документ z1490-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.09.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2013  № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2013 р.
за № 1490/24022

Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду

Відповідно до підпункту 49.1.4 підпункту 49.1 пункту 49 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Норматив фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду, що додається.

2. Департаменту фінансів та бухгалтерського обліку (А. Клименко) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату В. Коломійця.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра

Л. Дроздова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України


С.О. Рибак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
23.08.2013  № 527


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2013 р.
за № 1490/24022

НОРМАТИВ
фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду

І. Загальні положення

1.1. Норматив фінансування отримувача послуги денного догляду (далі - Норматив), що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895 (далі - Стандарт), - це обсяг витрат, розрахований відповідно до Стандарту, необхідний для забезпечення отримувача такою послугою.

1.2. Норматив застосовується для розрахунку необхідного обсягу видатків при плануванні витрат, передбачених на соціальний захист та соціальне забезпечення, відповідно до Бюджетного кодексу України.

1.3. Норматив складається з витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням послуги денного догляду (далі - соціальна послуга), а також витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу (загальновиробничих та адміністративних витрат).

ІІ. Розрахунок витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги

2.1. До витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги, належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, безпосередньо пов'язаних з наданням соціальної послуги основним та допоміжним персоналом (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти та перев'язувальні матеріали; продукти харчування; cупутні роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг тощо);

інші витрати (у тому числі транспортні витрати, необхідні для надання соціальної послуги; ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо).

2.2. Розрахунок витрат на оплату праці персоналу суб’єктів, які надають соціальну послугу, з розрахунку на рік на одного отримувача соціальної послуги повинен здійснюватися на підставі нормативів чисельності персоналу.

Зазначений розрахунок повинен враховувати зростання мінімальної заробітної плати; застосування тарифних розрядів відповідно до Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298; виплати обов’язкових підвищень до посадового окладу, обов’язкових та стимулюючих виплат, доплат та надбавок, у тому числі індексацій, премій тощо.

Середня кількість штатних працівників педагогічного, соціального, медичного та допоміжного персоналу на 8 отримувачів соціальної послуги наведена в таблиці.

Основний персонал

Допоміжний персонал

педагогічний персонал та соціальний персонал

медичний персонал

Соціальний працівник - 0,5 од.
Вихователь - 2 од.
Помічник вихователя - 0,5 од.
Підмінний вихователь - 0,5 од.
Культорганізатор - 0,3 од.

Лікар - 0,1 од.
Сестра медична - 0,3 од.
Сестра медична з дієтичного харчування - 0,1 од.

Кухар - 0,3 од.
Підсобний робітник - 0,3 од.
Мийник посуду - 0,3 од.

У разі більшої кількості отримувачів соціальної послуги чисельність основного та допоміжного персоналу збільшується пропорційно кількості, наведеній у таблиці.

Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновників закладів та установ незалежно від форми власності, у яких надається соціальна послуга.

2.3. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу визначається відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

2.4. Розрахунок витрат для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, у тому числі столового посуду, постільних речей, білизни, мийних і оброблювальних засобів, засобів для прибирання та дезінфекції, навчальних матеріалів та інших товарів, повинен здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін.

Витрати для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю не повинні перевищувати 3,5 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

2.5. Витрати для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів повинні здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін та не повинні перевищувати 0,1 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

2.6. Витрати для придбання продуктів харчування розраховуються відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики" та від 20 жовтня 2010 року № 953 "Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики".

2.7. Інші витрати (у тому числі транспортні витрати, необхідні для надання соціальної послуги; ремонт та обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо), необхідні для надання соціальної послуги, не повинні перевищувати 16,7 відсотка від фонду оплати праці з нарахуваннями на оплату праці основного та допоміжного персоналу.

ІІІ. Розрахунок витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу

3.1. До витрат, пов’язаних із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу, належать:

заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;

придбання товарів, робіт та послуг, що можуть бути віднесені до адміністративних або загальновиробничих витрат (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт та послуг тощо);

інші витрати (у тому числі оренда та обслуговування приміщень, будівель та споруд; витрати на комунальні послуги та енергоносії; витрати на зв’язок; транспортні витрати на загальновиробничі й адміністративні потреби; витрати на відрядження працівників; ремонт та обслуговування обладнання загальновиробничого й адміністративного призначення тощо).

3.2. Розрахунок витрат на оплату праці адміністративного та управлінського, а також господарського та обслуговуючого персоналу включає заробітну плату працівників, що здійснюють відповідні функції при наданні соціальної послуги.

До працівників адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу належать: директор, заступник директора, завідувач, головний бухгалтер (бухгалтер), касир, головний фахівець кадрової служби, юридичний консультант, завідувач господарства, сестра-хазяйка, машиніст із прання та ремонту спецодягу, водій автотранспортних засобів, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків, прибиральник службових приміщень, технік, електрик тощо.

Інші посади та їх кількість уводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням засновників закладів та установ незалежно від форми власності, у яких надається соціальна послуга.

3.3. Розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу визначається відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

3.4. Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зв’язку, ремонту та обслуговування обладнання та інших послуг на загальновиробничі й адміністративні потреби повинні здійснюватися відповідно до визначених законодавством норм з урахуванням фактичних витрат попередніх періодів та зростання індексів інфляції або споживчих цін.

3.5. Витрати, пов’язані із забезпеченням функціонування суб’єкта, що надає соціальну послугу, включаються до Нормативу у розмірі не більше ніж 13,4 відсотка витрат, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги.

3.6. Видатки на виконання Нормативу здійснюються в межах бюджетних призначень на відповідний рік, передбачених для фінансування відповідного типу закладу, установи незалежно від форми власності, в якому надається соціальна послуга.

Директор
Департаменту фінансів
та бухгалтерського облікуА. Клименковгору