Документ z1417-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.12.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2015  № 401


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2015 р.
за № 1417/27862

Про внесення змін до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

Відповідно до частини четвертої статті 13 Закону України “Про карантин рослин”, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 29 листопада 2006 року № 715, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2006 року за № 1309/13183, виклавши його у новій редакції, що додаються.

2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Т. в. о. Голови
Державної регуляторної служби України
О.М. ВержиховськийС.М. Глущенко


В.П. ЗагороднійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
29.11.2006 № 715
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 21.10.2015 № 401)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2015 р.
за № 1417/27862

ПОРЯДОК
проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Закону України “Про карантин рослин”, визначає процедуру проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

2. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза об’єктів регулювання здійснюється на вимогу фізичних або юридичних осіб (далі - особа), що оскаржують результати попередньої фітосанітарної експертизи, яка проводилась вперше щодо цього об’єкта регулювання.

II. Порядок проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи

1. Проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи здійснюється за кошти особи, яка не погоджується з результатами попередньої фітосанітарної експертизи, відповідно до поданої до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, заяви за місцем розташування вантажу з об’єктами регулювання.

2 Заява про оскарження результатів попередньої фітосанітарної експертизи подається у довільній формі протягом 48 годин після одержання висновку фітосанітарної експертизи разом із копією висновку фітосанітарної експертизи, з результатами якої не погоджуються.

Якщо результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи відрізняються від результатів попередньої фітосанітарної експертизи, застосовуються результати повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

3. Для проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи використовуються об’єкти експертизи: заражений зразок об’єктів регулювання, якщо він не був використаний під час попередньої фітосанітарної експертизи, виявлений зразок-документ (шкідливі організми - комахи, кліщі, паразитичні нематоди, насіння бур’янів, мікропрепарати шкідливих організмів) згідно з вимогами чинного законодавства.

4. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться за вибором особи у фітосанітарній лабораторії, яка уповноважена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин. Перелік уповноважених фітосанітарних лабораторій розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин.

5. Відповідно до поданої заяви територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, видає направлення на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 1), яке підписується керівником територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, або його заступником, скріплюється печаткою та підписується особою.

6. За направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, особа забезпечує доставку об’єкта експертизи, який запакований та опломбований державним фітосанітарним інспектором в присутності особи та представника фітосанітарної лабораторії, яка проводила попередню фітосанітарну експертизу.

Час на доставку зразка не повинен перевищувати 48 годин від моменту його відбору.

7. Повторна фітосанітарна (арбітражна) експертиза проводиться протягом 24 годин з моменту подання об’єкта експертизи на аналіз, а у разі проведення складного аналізу - протягом 30 днів.

8. За результатами проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи оформлюється висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (додаток 2).

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи підписується керівником лабораторії, яка здійснювала повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, або уповноваженою ним особою і скріплюється печаткою цієї лабораторії.

Висновок повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи оформлюється в трьох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін: особі, фітосанітарній лабораторії, яка здійснювала повторну фітосанітарну (арбітражну) експертизу, та територіальному органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин, який видав направлення на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи.

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ.М. ТопчійДодаток 1
до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи
(пункт 5 розділу ІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
на проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи


Додаток 2
до Порядку проведення повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи
(пункт 8 розділу ІІ)

ВИСНОВОК
повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизивгору