Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Угода, Форма типового документа [...] від 30.09.20152494
Документ z1379-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.05.2019, підстава - v0750874-19


1) визначення загального об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період з урахуванням передбачених цим Кодексом (договором розподілу природного газу) регламентних процедур щодо визначення об’ємів споживання (розподілу) природного газу;

{Підпункт 1 пункту 5 глави 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

2) переведення визначеного загального об’єму споживання (розподілу) природного газу в одиниці енергії (обсяг) відповідно до розділу XV цього Кодексу;

{Підпункт 2 пункту 5 глави 3 розділу ІХ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 84 від 26.01.2017; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

3) складення акта приймання-передачі природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий газовий місяць із зазначенням величини об’єму (м куб.) та обсягу (за трьома одиницями виміру - кВт·год, Гкал, МДж) споживання (розподілу) природного газу та передачі його споживачу;

{Підпункт 3 пункту 5 глави 3 розділу ІХ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

4) передачу даних Оператору ГТС про фактичний об’єм (м куб.) та обсяг (за трьома одиницями виміру - кВт·год, Гкал, МДж) розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача у порядку, визначеному Кодексом ГТС.

{Підпункт 4 пункту 5 глави 3 розділу ІХ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

6. Визначені Оператором ГРМ в акті приймання-передачі природного газу фактичні об’єм та обсяг розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за підсумками розрахункового періоду (календарного місяця) передаються Оператору ГТС у встановленому Кодексом ГТС порядку для проведення ним остаточної алокації по постачальнику споживача і є підставою для їх використання у взаємовідносинах між суб’єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між споживачем та його постачальником.

{Абзац перший пункту 6 глави 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Споживач зобов’язується поінформувати постачальника про загальний об’єм та обсяг розподіленого та спожитого природного газу за відповідний період відповідно до вимог Правил постачання природного газу.

{Пункт 7 глави 3 розділу IX виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

7. За наявності розбіжностей у частині визначення об’єму та/або обсягу спожитого (розподіленого) природного газу вони підлягають урегулюванню відповідно до умов договору розподілу природного газу, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. До вирішення цього питання об’єм (обсяг) спожитого (розподіленого) природного газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

{Пункт глави 3 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

8. Споживач, до газопроводу якого в установленому законодавством порядку приєднується (підключений) об’єкт іншого споживача, має організувати комерційний (у тому числі приладовий) облік природного газу у власних газових мережах таким чином, щоб забезпечити складення балансу природного газу з чітким визначенням величини об’єму власного споживання та об’єму споживання підключеним до його газових мереж іншим споживачем.

При цьому за наявності об’ємів втрат і витрат природного газу при визначенні загального об’єму споживання їх розподіл між споживачами визначається пропорційно їх частці споживання, що має бути погоджено з Оператором ГРМ.

4. Порядок комерційного обліку газу по об’єктах побутових споживачів (населення)

{Назва глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017}

1. Визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу по об’єкту побутового споживача здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника природного газу з урахуванням вимог цього Кодексу та договору.

{Абзац перший пункту 1 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Для визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ.

{Абзац другий пункту 1 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються дані лічильника газу побутового споживача. При цьому Оператор ГРМ має право протягом експлуатації лічильника газу та відповідно до вимог цього Кодексу здійснювати контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) для контролю та перевірки його показань.

У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі об’єм споживання природного газу розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.

ункт 1 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

2. Періодом, за який по об’єкту побутового споживача визначається об’єм та обсяг спожитого (розподіленого) природного газу, є календарний місяць. При цьому відповідно до вимог Кодексу ГТС Оператор ГРМ на щоденній основі забезпечує передачу Оператору ГТС через його інформаційну платформу інформації про прогноз відборів/споживання природного газу по побутовому споживачу на кожну наступну газову добу протягом газової доби (оновлені прогнози), а також надає дані про фактичний (попередній) обсяг природного газу, спожитий за кожну попередню газову добу.

Прогноз добового відбору/споживання природного газу по побутовому споживачу визначається Оператором ГРМ виходячи із розрахункових (прогнозних) даних, що ґрунтуються на статистиці його фактичних добових (за їх наявності) та/або місячних обсягів споживання природного газу за попередні три роки, та враховує зміни температури навколишнього середовища, профілі споживання, дні тижня, сезон відпусток та інші параметри, що впливають на добовий відбір/споживання природного газу. Якщо лічильник газу по побутовому споживачу обладнаний в установленому порядку засобами дистанційної передачі даних, прогноз відбору/споживання природного газу, що надається Оператором ГРМ протягом газової доби, визначається Оператором ГРМ виходячи із фактичних даних, зчитаних з лічильника газу.

Обсяг природного газу, спожитий побутовим споживачем за попередню газову добу, визначається на рівні останнього оновленого прогнозу на цю добу, здійсненого Оператором ГРМ у попередній добі. При цьому такі дані корегуються Оператором ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС виходячи з даних про фактичне споживання природного газу споживачем за підсумками газового місяця. Якщо лічильник газу по побутовому споживачу обладнаний в установленому порядку засобами дистанційної передачі даних, обсяг природного газу, спожитий побутовим споживачем за попередню газову добу, визначається Оператором ГРМ виходячи із фактичних даних, зчитаних з лічильника газу.

ункт 2 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

3. Якщо побутовий споживач за договором розподілу природного газу не забезпечений лічильником газу, фактичний об’єм спожитого (розподіленого) природного газу по об’єкту побутового споживача за відповідний календарний місяць визначається за нормами споживання.

{Абзац перший пункту 3 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Визначені об’єми споживання природного газу за нормами споживання у розрізі календарних місяців мають бути зазначені Оператором ГРМ в персоніфікованих даних заяви-приєднання до договору розподілу природного газу. При цьому місячні об’єми споживання мають бути зазначені за величиною об’єму природного газу (м куб.) та величиною обсягу енергії за трьома одиницями виміру (кВт·год, ГКал, МДж), що визначаються згідно з вимогами цього Кодексу.

Споживач зобов’язаний своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк письмово повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни, що стосуються видів споживання газу, та/або опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих на його об’єкті.

У разі тимчасового не проживання зареєстрованих на об’єкті споживача осіб споживач (або уповноважена ним особа) має своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк повідомити про це Оператора ГРМ та надати документи, які підтверджують відсутність зареєстрованої особи. Якщо період відсутності зареєстрованої особи буде перевищувати шість місяців, споживач (або уповноважена ним особа) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду має надавати Оператору ГРМ оновлену письмову заяву з відповідними підтвердними документами.

{Абзац четвертий пункту 3 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

Якщо на певний період, зокрема в неопалювальний період, споживач не планує використовувати природний газ та бажає щоб за його об’єктом чи окремим газовим приладом не здійснювалося нарахування за нормами споживання, він має письмово звернутися із заявою до Оператора ГРМ про припинення розподілу природного газу на об’єкт споживача або на окремий газовий прилад. У разі отримання такої заяви Оператор ГРМ протягом п’яти робочих днів у міській місцевості та десяти робочих днів у сільській місцевості з дня реєстрації заяви зобов’язаний здійснити відповідне припинення (обмеження) розподілу природного газу на об’єкт (газовий прилад) споживача шляхом закриття та опломбування в установленому законодавством порядку запірних пристроїв. Відновлення розподілу природного газу в такому разі має бути здійснено Оператором ГРМ в установленому цим Кодексом порядку.

Якщо по об’єкту споживача будуть відсутні зареєстровані особи та на об’єкт споживача не буде в установленому законодавством порядку припинено розподіл природного газу, об’єм спожитого природного газу нараховується, виходячи з розрахунку на одну особу. Якщо на об’єкті споживача зареєстрована одна особа та розподіл природного газу в установленому законодавством порядку не припинявся у випадку її тимчасової відсутності, перерахунок об’єму розподіленого/поставленого природного газу, пов’язаний з її тимчасовою відсутністю, не здійснюється.

{Абзац шостий пункту 3 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу (індивідуальним або загальнобудинковим), відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу XI цього Кодексу), фактичний об’єм спожитого (розподіленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об’ємами споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 15 до цього Кодексу.

{Абзац сьомий пункту 3 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

4. Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (до 05 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ у спосіб, визначений договором розподілу природного газу.

У разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу та за умови, що лічильник газу не оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання побутового споживача, з урахуванням вимог цього Кодексу. Якщо за підсумками наступного місяця споживач своєчасно надасть покази лічильника газу, формування об’єму розподілу та споживання природного газу за період зазначеного місяця здійснюється з урахуванням наданих показань. Група споживання по кожному об’єкту побутового споживача, який розраховується за лічильником газу, визначається Оператором ГРМ згідно з цим Кодексом. Номер групи споживання зазначається Оператором ГРМ в персоніфікованих даних заяви-приєднання споживача до умов договору розподілу природного газу та в рахунках Оператора ГРМ про сплату послуг за договором розподілу природного газу.

{Абзац другий пункту 4 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017}

Група споживання відображає річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців середньостатистичним побутовим споживачем у відповідній групі за ознаками складу газових приладів і пристроїв, категорії будинку (індивідуальний, багатоквартирний) та в окремих випадках з урахуванням опалювальної площі та наявності централізованого гарячого водопостачання. При зміні критеріїв (зокрема зміні приладів або площі), за якими побутовий споживач був віднесений до певної групи споживання, споживачу присвоюється інша група споживання.

На підставі групи споживання побутового споживача та його середньорічного споживання природного газу за останні 12 календарних місяців по об’єкту побутового споживача визначаються планові місячні об’єми споживання природного газу. У разі якщо по об’єкту споживача (та за новими об’єктами споживачів (замовників)) на дату формування заяви-приєднання до договору розподілу природного газу період фактичного споживання газу менше 12 місяців, планові місячні об’єми споживання природного газу визначаються, виходячи з даних річного обсягу споживання природного газу, визначеного на 1 особу чи 1 м кв. для відповідної групи споживання.

Визначені Оператором ГРМ планові місячні об’єми споживання у розрізі календарних місяців мають бути зазначені Оператором ГРМ в персоніфікованих даних заяви-приєднання до договору розподілу природного газу. При цьому планові місячні об’єми споживання мають бути зазначені за величиною об’єму природного газу (м куб.) та величиною обсягу енергії за трьома одиницями виміру (кВт·год, ГКал, МДж), що визначаються згідно з вимогами цього Кодексу.

Оператор ГРМ має право здійснювати контрольні зняття показів лічильника природного газу споживача та зобов’язаний не рідше одного разу на шість місяців здійснювати контрольне зняття показань лічильника газу (з урахуванням встановленого строку для контрольного огляду вузла обліку) та формувати об’єм розподілу і споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий місяць, в якому було здійснено контрольне зняття показань лічильника газу, з урахуванням його фактичних показань.

Якщо у споживача, який використовує природний газ комплексно (для опалення, приготування їжі та/або підігріву води), на дату контрольного зняття показань ЗВТ показання лічильника газу будуть менші, ніж надані споживачем за попередній місяць в опалювальний період, то ці контрольні показання вважаються фактичними показаннями лічильника природного газу станом на 01 число місяця, в якому провадиться таке контрольне зняття показань ЗВТ.

Якщо в установленому законодавством порядку відбуваються зміни критеріїв (зокрема зміна приладів або площі), за якими побутовий споживач був віднесений до певної групи споживання, Оператор ГРМ змінює по об’єкту споживача його групу споживання.

Розрахунок планових місячних обсягів споживання на наступний календарний рік визначається Оператором ГРМ з урахуванням підсумків поточного календарного року.

5. Після визначення за підсумками розрахункового періоду (газового місяця) об’єму розподіленого та спожитого природного газу по об’єкту побутового споживача Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку здійснює переведення величини об’єму природного газу в обсяг розподіленої (спожитої) енергії за трьома одиницями виміру: у кВт·год, Гкал, МДж.

{Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Дані про об’єм (м куб.) та обсяг (кВт·год, Гкал, МДж) розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за розрахунковий період (газовий місяць) зазначаються Оператором ГРМ в особистому кабінеті споживача на сайті Оператора ГРМ (за наявності) та/або в рахунку про сплату послуги за договором розподілу природного газу.

{Абзац другий пункту 5 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Оператор ГРМ відповідно до вимог Кодексу ГТС передає інформацію про об’єм та обсяг розподіленого споживачу (спожитого ним) природного газу за відповідний період Оператору ГТС для проведення ним остаточної алокації по постачальнику споживача.

{Абзац третій пункту 5 глави 4 розділу IX в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Визначені за умовами цієї глави та договору розподілу природного газу об’єми та обсяги розподілу та споживання природного газу є обов’язковими для їх використання у взаємовідносинах між побутовим споживачем та його постачальником.

{Абзац четвертий пункту 5 глави 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

Розбіжності у частині визначення об’єму та/або обсягу розподіленого та спожитого природного газу врегульовуються договором розподілу природного газу, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку. До вирішення цього питання величина об’єму та обсягу розподіленого та спожитого природного газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

{Пункт 6 глави 4 розділу IX виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

5. Особливості організації обліку газу в багатоквартирних будинках та гуртожитках

1. За ініціативи балансоутримувача (управителя) або Оператора ГРМ та за їх рахунок в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків (гуртожитків), мешканці яких в повному обсязі чи частково розраховуються за нормами споживання, або для цілей складання загального балансу споживання природного газу може бути організований та встановлений загальнобудинковий вузол обліку природного газу.

Балансоутримувач (управитель) не може відмовити Оператору ГРМ в організації та встановленні загальнобудинкового вузла обліку природного газу, якщо ці заходи здійснюються за рахунок Оператора ГРМ.

2. У разі наявності ВОГ природного газу, встановленого для ведення такого обліку в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків або гуртожитків, визначення об’єму спожитого природного газу мешканцями зазначених об’єктів здійснюється відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання загальнобудинкового вузла обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 620.

ункт 2 глави 5 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

Х. Особливості приладового обліку природного газу

1. Загальні умови приладового обліку

1. Приладовий облік природного газу в ГРМ організовується та здійснюється з метою отримання та реєстрації за допомогою комерційного ВОГ інформації про об’єми передачі (розподілу, споживання) природного газу в точках вимірювання та подальшого її використання при забезпеченні комерційного обліку природного газу між суб’єктами ринку природного газу.

2. Комерційні вузли обліку природного газу розподіляються на п’ять категорій залежно від річного об’єму передачі (розподілу, споживання) через них природного газу в точках вимірювання, а саме:

I категорія - більше 3 млн м куб.;

II категорія - від 1 до 3 млн м куб. (включно);

III категорія - від 0,1 до 1 млн м куб. (включно);

IV категорія - від 0,01 до 0,1 млн м куб. (включно);

V категорія - менше 0,01 млн м куб.

3. На об’єкті споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) в точці вимірювання організовується єдиний комерційний вузол обліку за виключенням випадку, коли через метрологічні характеристики, сезонну роботу відповідного обладнання, необхідність відокремлення обліку газу за окремою тарифною групою чи інші об’єктивні (обґрунтовані) причини можуть встановлюватися два та більше вузлів обліку.

4. Передача (розподіл, споживання) природного газу до/з газорозподільної системи здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу. Побутові споживачі у разі відсутності лічильника газу споживають природний газ за нормами споживання, встановленими законодавством, до термінів, передбачених Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", та з урахуванням вимог цього Кодексу.

ункт 4 глави 1 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

5. Для визначення об’єму спожитого (розподіленого) природного газу по об’єкту споживача використовуються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного ВОГ у Оператора ГРМ використовуються дані комерційного ВОГ споживача. Споживач не може відмовитись від встановлення комерційного ВОГ з ініціативи та за кошти Оператора ГРМ. В іншому випадку розподіл природного газу такому споживачу припиняється в порядку, визначеному розділом VІ цього Кодексу.

6. Вимоги до складових частин вузлів обліку природного газу, їх правил експлуатації та порядку вимірювання ними обсягів (об’ємів) природного газу визначаються нормативними документами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

7. Будь-які роботи, пов’язані з порушенням роботи чи схеми комерційного вузла обліку, або зміни типу ЗВТ проводяться за погодженням з Оператором ГРМ у присутності представників споживача і Оператора ГРМ та оформляються відповідним актом.

Роботи з розпломбування, випробування, вимірювання, зміни схеми комерційного вузла обліку, заміни типів ЗВТ без оформлення акта в присутності уповноважених осіб споживача та Оператора ГРМ не допускаються.

Після закінчення робіт комерційний ВОГ та/або його складові опломбовуються та передаються на збереження відповідно до вимог цього розділу.

2. Порядок організації приладового обліку в точці вимірювання

1. Приладовий облік природного газу в точці вимірювання може складатися з:

комерційного ВОГ з використанням звужуючого пристрою з обчислювачем об’єму газу;

комерційного ВОГ з використанням лічильника газу в комплекті з вбудованим чи окремим коректором або обчислювачем об’єму газу;

комерційного ВОГ з використанням побутового лічильника газу.

2. Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри ЗВТ, вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об’єкта споживача).

У технічних умовах Оператор ГРМ також визначає параметри природного газу (тиск, температуру, максимальну годинну витрату газу) з урахуванням його фактичних сезонних коливань та категорійності газопроводу.

Точки вимірювання в місцях передачі природного газу в газорозподільну мережу від об’єктів (установок) газодобувних підприємств та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які приєднуються до ГРМ, повинні передбачати встановлення приладів, які на безперервній основі будуть забезпечувати контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густиномір, вимірювач точки роси), з можливістю дистанційного їх контролю і передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до газорозподільної системи.

Точки вимірювання, які відповідно до вимог цього розділу мають бути забезпечені засобами дистанційної передачі даних, повинні передбачати відповідні заходи та обладнання. За необхідності Оператор ГРМ може передбачати в технічних умовах відповідні заходи і для точок вимірювання, які не є обов’язковими для облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних згідно з вимогами цього Кодексу, але такі заходи та обладнання будуть забезпечені за рахунок Оператора ГРМ.

Оператор ГРМ може в технічних умовах визначати вимоги щодо передбачення в конструкції комерційного ВОГ окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих (контрольних) ЗВТ та/або перевірки працездатності та метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою підключення еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

До складу комерційного ВОГ з використанням побутового лічильника газу входять:

лічильник газу;

фільтр газу, якщо це передбачено технічними умовами та проектом;

автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, якщо це передбачено технічними умовами.

вимикаючі засувки на вході до комерційного ВОГ;

автоматизовані пристрої приведення об’ємів природного газу до стандартних умов (коректор об’єму газу, що складається з обчислювача, коректора, вимірювального перетворювача температури газу, вбудованої механічної системи приведення до стандартних умов, інші пристрої та засоби, передбачені діючими стандартами. Такі пристрої можуть не застосовуватися в разі встановлення побутового лічильника в опалювальному приміщенні та розміщення вхідного штуцера лічильника на відстані не менше 1,5 м від входу до опалювального приміщення);

{Абзац одинадцятий пункту 2 глави 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

захисні шафи комерційного ВОГ та/або його елементів.

До складу комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою з обчислювачем об’єму газу входять:

стандартний звужуючий пристрій;

потоковипрямляч (за необхідності);

фільтр газу;

вимірювальний трубопровід з прямими ділянками та місцевими опорами;

засоби вимірювальної техніки та/або вимірювальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури і параметрів газу;

обчислювач об’єму газу;

автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв’язку і допоміжні засоби;

обвідний газопровід (за необхідності);

вимикаючі засувки на вході та на виході з комерційного ВОГ;

захисні шафи комерційного ВОГ та/або його складових.

До складу комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з вбудованим чи окремим коректором або обчислювачем об’єму газу входять:

лічильник газу;

коректор або обчислювач об’єму газу;

датчик тиску та/або температури газу;

фільтр газу;

потоковипрямляч (за необхідності);

вимірювальний трубопровід з прямими ділянками та місцевими опорами, розташованими безпосередньо до і після лічильника газу;

обвідний газопровід (за необхідності);

вимикаючі засувки на вході та на виході з комерційного ВОГ;

автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв’язку між складовими комплексу та допоміжні пристрої до ліній зв’язку;

захисні шафи комерційного ВОГ та/або його елементів.

3. На підставі технічних умов приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об’єкта споживача) розробляється проектна документація в частині організації комерційного вузла обліку (комерційного ВОГ) в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування, та з урахуванням вимог цієї глави.

4. Проектна документація має містити розділ щодо розрахунку комерційного вузла обліку, в якому необхідно:

1) вказати перелік газового обладнання із зазначенням його паспортних технічних характеристик та позначити, яке обладнання існує, проектується, відводиться в резерв та/або демонтується;

2) провести розрахунок комерційного ВОГ з урахуванням максимальної і мінімальної витрати газового обладнання, яке планується підключити до газових мереж після комерційного ВОГ, та параметрів газу, наданих Оператором ГРМ в завданні на проектування чи технічних умовах приєднання.

У разі застосування комерційного ВОГ на базі лічильника газу розрахунок проводиться за формулою:

де

q max г.о

максимальна можлива витрата всього газоспоживаючого обладнання, м-3/год;


q min г.о

мінімальна можлива витрата газоспоживаючого обладнання, м-3/год;


q max г.о.с

максимальна можлива витрата всього газоспоживаючого обладнання за стандартних умов, що визначається згідно з технічною документацією на газоспоживаюче обладнання, м-3/год;


q min г.о.с

мінімальна можлива витрата газоспоживаючого обладнання за стандартних умов визначається згідно з технічною документацією на газоспоживаюче обладнання, м-3/год;


Pmin(max)

мінімальний (максимальний) абсолютний тиск газу, МПа;


t max(min) = 273,15 + t

абсолютна максимальна (мінімальна) температура газу, К;


Z

коефіцієнт стислості газу при відповідних Р та t.

За отриманими значеннями витрат підбирається найближчий типорозмір лічильника, при цьому повинні виконуватися такі умови:

q max г.л q max г.о;

q min г.л q min г.о,

де

q max г.л

максимальна пропускна спроможність лічильника згідно з паспортом заводу-виробника, м-3/год;


q min г.л

мінімальна пропускна спроможність лічильника згідно з паспортом заводу-виробника, м-3/год.

У випадку нового приєднання або реконструкції існуючих газових мереж об’єктів споживачів фактична максимальна витрата лічильника газу не повинна бути більша в 1,6 раза за максимальну витрату газоспоживаючого обладнання. Вимоги положень цього абзацу не застосовуються, якщо витрата газу встановленого (або такого, що проектується) газового обладнання менша або дорівнює 1,5 м-3/год.

{Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 4 глави 2 розділу X в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

У разі застосування комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою за допомогою програмного комплексу, атестованого у встановленому законодавством порядку, складові та параметри комерційного ВОГ вибираються з урахуванням забезпечення мінімально можливої похибки виміру витрат газу.

5. Схему комерційного ВОГ необхідно відображати з прив’язкою до місця встановлення із зазначеними габаритами, розмірами шафи та умовами монтажу комерційного ВОГ з розрахунку забезпечення зручності обслуговування та експлуатації. Усі елементи, які входять до складу комерційного ВОГ, повинні бути винесені в окрему специфікацію з позначенням виробників, маркування, технічних та метрологічних характеристик згідно з технічними умовами, за якими виготовляються ці складові.

Прокладання газопроводів після комерційного ВОГ як правило передбачається над землею.

На кожен об’єкт газоспоживання необхідно передбачати вимикаючий пристрій з урахуванням забезпечення вільного доступу до нього (за межами об’єкта газоспоживання та інших зон з обмеженим доступом).

У разі якщо є технологічна необхідність та проектом передбачена обвідна лінія поза комерційним ВОГ, вона має бути прокладена над землею та оснащена двома засувками, манометром між ними та інвентарною заглушкою після першої по ходу засувки.

Необхідність встановлення фільтра та ступінь його фільтрації перед комерційним ВОГ визначаються згідно з вимогами експлуатаційних документів на ЗВТ та/або вимогами Оператора ГРМ.

Вимоги абзаців другого та третього цього пункту застосовуються до нових приєднань.

{Пункт 5 глави 2 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

6. Усі ЗВТ, які входитимуть до складу комерційного ВОГ, повинні бути допущені до застосування в Україні згідно із законодавством у сфері метрології та метрологічної діяльності, та відповідати вимогам цього Кодексу.

{Абзац перший пункту 6 глави 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

Усі складові (ЗВТ) комерційного ВОГ повинні встановлюватися в шафах або інших конструкціях, що забезпечують їх захист від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу. Конструкція шаф для розміщення лічильника газу (ЗВТ) повинна забезпечувати природну вентиляцію. Установку лічильника газу (ЗВТ) всередині приміщень передбачають поза зоною тепло- та вологовиділення в місцях з природною вентиляцією.

Для вільного доступу до комерційного ВОГ необхідно передбачити розміщення вузла обліку та його складових поза санітарними, режимними та іншими особливими зонами.

7. Конструкція та програмне забезпечення ЗВТ, які входять до складу комерційного ВОГ, повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Обчислювачі та коректори об’єму газу повинні забезпечувати можливість введення та реєстрації значень параметрів та ФХП газу як безпосередньо на місці експлуатації, так і дистанційно (за каналами зв’язку).

Індикатори обчислювачів та коректорів об’єму газу повинні відображати поточні значення температури та тиску газу, коефіцієнта стисливості газу, об’ємну витрату газу за робочих умов (для обчислювача коректора), об’єм та об’ємну витрату газу.

Конструкція обчислювача та коректора об’єму газу повинна забезпечувати можливість передачі інформації про параметри газу та результати вимірювань його об’єму на реєструвальні пристрої та/або на комп’ютер.

Програмне забезпечення обчислювача та коректора об’єму газу і накопичені в його пам’яті результати вимірювання об’єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Обчислювачі та коректори об’єму газу повинні бути обладнані електронним пристроєм індикації результатів вимірювань. Обчислювач та коректор об’єму газу повинні розрізняти аварійні ситуації та зберігати інформацію про такі аварійні ситуації і їх тривалість.

8. Проектна документація на реконструкцію комерційного ВОГ має бути погоджена Оператором ГРМ; один її екземпляр залишається у Оператора ГРМ.

{Абзац перший пункту 8 глави 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

Оператор ГРМ погоджує проектну документацію на реконструкцію комерційного ВОГ впродовж 15 днів з дня її отримання або у цей самий строк (у разі наявності) надає вичерпний перелік зауважень.

{Пункт 8 глави 2 розділу X доповнено новим абзацом другим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

У разі незгоди з даними проектної документації на комерційний ВОГ Оператор ГРМ може ініціювати її експертизу, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок Оператора ГРМ.

{Пункт 8 глави 2 розділу X доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

У разі незгоди з вихідними даними технічних умов на реконструкцію комерційного ВОГ або із зауваженнями Оператора ГРМ до проектної документації на реконструкцію комерційного ВОГ споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) може ініціювати експертизу технічних умов чи проектної документації, що здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу).

{Пункт 8 глави 2 розділу X доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

Якщо протягом року після погодження Оператором ГРМ проекту комерційний ВОГ не було введено в експлуатацію, проект на комерційний ВОГ підлягає перепогодженню з урахуванням діючих на дату перепогодження вимог нормативних документів.

Внесення змін до проектної документації (коригування) за необхідності здійснюється до введення об’єкта будівництва в експлуатацію, коли спорудження об’єкта за цією документацією не завершено. Кожна зміна в проекті повинна бути погоджена з Оператором ГРМ.

9. Будівництво, монтаж та налагодження комерційного ВОГ та його складових здійснюються відповідно до погодженої Оператором ГРМ проектної документації та вимог цього Кодексу. Усі роботи виконуються спеціалізованими монтажними організаціями, які мають на це відповідний дозвіл, з дотриманням діючих норм та інструкцій та відповідно до вимог, зазначених у настановах з експлуатації заводів-виробників елементів, які входять до складу комерційного ВОГ.

При виконанні монтажу комерційного ВОГ та його складових необхідно передбачити можливість пломбування місць, через які можливе несанкціоноване втручання чи поза обліковий відбір природного газу, зокрема місць з’єднання газопроводів, вимикаючі пристрої, лічильник, коректор чи обчислювач об’єму газу, термоперетворювач.

10. Установлення лічильників газу побутовим споживачам здійснюється відповідно до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу».

11. Для підвищення надійності та достовірності вимірювань об’єму природного газу в точці вимірювання суміжні суб’єкти ринку газу можуть встановлювати дублюючі вузли обліку або дублюючі ЗВТ.

Якщо в передбачених цим Кодексом випадках дублюючий ВОГ чи дублюючий ЗВТ застосовується (буде застосований) сторонами як комерційний, на дублюючий ВОГ (ЗВТ) поширюються вимоги, передбачені цим Кодексом, як для комерційного ВОГ (ЗВТ).

Проектування, монтаж та налагодження дублюючого ВОГ (ЗВТ), що застосовується як комерційний, здійснюються відповідно до технічних вимог Оператора ГРМ.

Використання даних дублюючого ВОГ (ЗВТ) під час складання акта приймання-передачі природного газу регламентується договором, укладеним з Оператором ГРМ.

Дублюючий ВОГ (ЗВТ) не повинен впливати на роботу комерційного ВОГ.

3. Порядок облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних

1. З метою удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об’єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу України Оператори ГРМ та їх суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.

При встановленні на комерційному ВОГ засобу дистанційної передачі даних, який належить Оператору ГРМ, на території чи у приміщенні споживача (суміжного суб’єкта ринку природного газу) між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб’єктом ринку природного газу) має бути укладений договір про безоплатне відповідальне зберігання такого засобу дистанційної передачі даних на весь строк його експлуатації.

{Пункт 1 глави 3 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 691 від 12.07.2018}

2. Власники комерційних вузлів обліку (крім побутових споживачів із річним споживанням до 10 тис. м куб.; крім власників комерційних вузлів обліку природного газу з лічильниками типорозмірів G-1,6, G-2,5, G-4, G-6 та річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. м куб.) зобов'язані в установленому законодавством порядку забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних.

{Абзац перший пункту 2 глави 3 розділу X в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 750 від 17.05.2019}

Споживачі, у тому числі побутові, та суміжні Оператори ГРМ, газодобувні підприємства, виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел не мають права відмовити Оператору ГРМ, до ГРМ якого підключені їх об’єкти, в організації та облаштуванні їх комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних, якщо такі заходи забезпечуються за його рахунок.

При порушенні визначених законодавством строків на облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або недопуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок Оператор ГРМ має право застосувати до власника комерційного обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт. При цьому у випадку надання  власником комерційного вузла обліку Оператору ГРМ гарантійного листа (безумовного, безвідкличного), в якому такий власник письмово підтвердить свої зобов’язання у визначений ним строк, але не пізніше 01 травня 2019 року, облаштувати комерційний вузол обліку засобами дистанційної передачі даних, Оператор ГРМ протягом визначеного строку не має права застосовувати до власника комерційного вузла обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об’єкт.вгору