Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Угода, Форма типового документа [...] від 30.09.20152494
Документ z1379-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.05.2019, підстава - v0750874-19


де:

-

об’єм газу, приведений до стандартних умов, (м куб.);


-

об’єм газу, виміряний ЗВТ, (м куб.);


-

коефіцієнт приведення до стандартних умов вимірювання.

Для проведення розрахунків по вузлах обліку, які не обладнані корекцією тиску та температури, коефіцієнт приведення до стандартних умов (k) необхідно визначати за відповідними додатками до Методики приведення об'єму природного газу до стандартних умов за показами побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 26 лютого 2004 року № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 19 березня 2004 року за № 346/8945.

Оператор ГРМ зобов’язаний розмістити на власному сайті інформацію про розміри коефіцієнтів приведення об’ємів природного газу до стандартних умов, у разі якщо вузли обліку природного газу споживачів не забезпечують такого приведення.

2. Визначення теплоти згоряння та маршрути переміщення газу

1. Для визначення вищої теплоти згоряння газу застосовують:

1) метод, при якому вимірювання ФХП природного газу на об'єкті ГТС, ГРМ або комерційному вузлі обліку вимірюється за допомогою потокових засобів визначення ФХП газу;

2)метод, при якому вимірювання ФХП природного газу на об'єкті ГТС, ГРМ або комерційному вузлі обліку забезпечується за рахунок відбирання проб для визначення компонентного складу газу атестованими хіміко-аналітичними лабораторіями.

Пріоритетність надається даним, отриманим методом визначення теплоти згоряння з використанням потокових засобів вимірювальної техніки.

2. Для більш об’єктивного та прозорого визначення параметрів теплоти згоряння газу Оператор ГРМ зобов’язаний розробити, пронумерувати, затвердити та розмістити на власному сайті відповідні маршрути переміщення газу з однаковими ФХП, в яких описано та схематично зображено маршрут переміщення газу від джерела (джерел) його надходження до користувачів цього газу з відображенням місць відбору проб ФХП природного газу та/або встановлення автоматичних потокових приладів визначення ФХП газу.

Зразки оформлення маршрутів наведено в додатку 17 до цього Кодексу.

3. Маршрут може бути розроблений як для одного споживача (великі промислові споживачі, підприємства теплоенергетики тощо), так і для групи споживачів, які споживають газ з однаковими ФХП.

На рівні міст та селищ групування споживачів може визначатися за категоріями:

1) населені пункти сільського та селищного типу;

2) вулиці з приватною та малоповерховою (до 5-ти поверхів) забудовою в містах;

3) багатоповерхові будинки (5 та більше поверхів) у будь-яких населених пунктах.

4. У випадку розподілу газу споживачу (групі споживачів) різними маршрутами складаються і затверджуються всі можливі маршрути.

За наявності двох чи більше джерел надходження природного газу розробляються окремі маршрути:

для споживачів, що отримують незмішаний газ із будь-якого одного джерела;

для споживачів, що отримують змішаний газ із двох і більше джерел.

5. Якщо в певній точці (ділянці) одного маршруту вже визначено ФХП природного газу, то ФХП газу в іншій точці (ділянці) цього маршруту є ідентичними.

6. Величина добової та місячної середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу в точках виходу з ГТС до ГРМ визначається за даними Оператора ГТС та доводиться до Оператора ГРМ у порядку, визначеному Кодексом ГТС.

3. Вимоги до округлення числових значень фізичних величин

1. Кількість знаків після цілої частини, які необхідно привести для значення кожного параметра, має відображати очікувану точність обчислення визначеної властивості. Розрядність відображення результатів розрахунку має бути:

1) обсяг енергії газу Е - 0,01 кВт·год (0,00001Гкал; 0,01 МДж);

2) вища теплота згоряння - 0,01 кВт·год/куб. м (0,01 МДж/ м куб.);

3) об’єм газу V - 0,01 м куб.;

4) температура газу - 0,1 0С; 0,1 К;

5) тиск газу - 0,1 кПа;

6) фактор стисливості, коефіцієнт стисливості, коефіцієнти приведення - 0,0001.

Округлення результатів розрахунку до вищевказаної розрядності необхідно проводити за алгебраїчним законом.

{Кодекс доповнено новим розділом XV згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 84 від 26.01.2017}

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. РябухаДодаток 1
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу І)

ГРУПИ СПОЖИВАННЯ
за побутовими споживачами, що розраховуються за лічильниками газу, та їх річний профіль споживання природного газу

Тип будинку

Номер групи споживання

Назва групи споживання

м куб. на
1 особу /1м кв.*

Багатоквартирні будинки

1

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (з наявним централізованим гарячим водопостачанням)

54 м куб.
на 1 особу

2

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі (без централізованого гарячого водопостачання)

78 м куб.
на 1 особу

3

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води

132 м куб.
на 1 особу

4

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 64 м кв. включно

20 м куб.
на 1 м кв.

5

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею понад 64 м кв.

20 м куб.
на 1 м кв.

6

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею до 64 м кв. включно

24 м куб.
на 1 м кв.

7

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 64 м кв.

24 м куб.
на 1 м кв.

Індивідуальні (приватні) будинки

8

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі

132 м куб.
на 1 особу

9

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води

180 м куб.
на 1 особу

10

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею до 50 м кв. включно

28 м куб.
на 1 м кв.

11

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно

26 м куб.
на 1 м кв.

12

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно

23 м куб.
на 1 м кв.

13

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення, з опалювальною площею понад 250 м кв.

16 м куб.
на 1 м кв.

14

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею до 50 м кв. включно

33 м куб.
на 1 м кв.

15

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно

28 м куб.
на 1 м кв.

16

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно

26 м куб.
на 1 м кв.

17

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води), з опалювальною площею понад 250 м кв.

16 м куб.
на 1 м кв.

__________
* За відсутності даних про фактичне споживання за останні 12 місяців та для нових споживачів (замовників) річний обсяг споживання газу визначається, виходячи з величини річного споживання на 1 особу чи 1 м кв. відповідної групи споживання.

Місячна частка від планового річного об’єму споживання природного газу

№ групи спожи-вання

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

1

8,50 %

7,67 %

8,49 %

8,22 %

8,49 %

8,22 %

8,49 %

8,49 %

8,22 %

8,49 %

8,22 %

8,50 %

2

10,70 %

9,50 %

10,00 %

8,40 %

7,70 %

6,10 %

5,70 %

5,70 %

7,20 %

8,30 %

9,80 %

11,00 %

3

10,30 %

9,10 %

9,30 %

8,50 %

7,70 %

6,30 %

6,40 %

6,50%

7,60 %

9,20 %

9,30 %

9,80 %

4

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

5

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

6

16,47 %

16,35 %

7,97 %

7,37 %

2,47 %

2,88 %

2,03 %

2,60%

1,91 %

5,41 %

17,35 %

17,18 %

7

16,47 %

16,35 %

7,97 %

7,37 %

2,47 %

2,88 %

2,03 %

2,60%

1,91 %

5,41 %

17,35 %

17,18 %

8

10,70 %

9,50 %

10,00 %

8,40 %

7,70 %

6,10 %

5,70 %

5,70%

7,20 %

8,30 %

9,80 %

11,00 %

9

10,30 %

9,10 %

9,30 %

8,50 %

7,70 %

6,30 %

6,40 %

6,50%

7,60 %

9,20 %

9,30 %

9,80 %

10

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

11

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

12

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

13

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00%

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

14

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38%

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

15

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38%

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

16

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38%

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

17

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38%

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %


Додаток 2
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу І)

ТЕХНІЧНА УГОДА
про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 3
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

ДОГОВІР
на експлуатацію складових газорозподільної системи


Додаток 4
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

ДОГОВІР
на господарське відання складовими газорозподільної системиДодаток 5
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

ДОГОВІР
на користування складовими газорозподільної системи


{Додатки 6-10}

{Кодекс доповнено новими додатками 6-10 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1953 від 07.11.2016}


Додаток 11
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу V)

ДОГОВІР
на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що є стандартним)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017}


Додаток 12
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу V)

ДОГОВІР
на приєднання до газорозподільної системи (для приєднання, що не є стандартним)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016, № 1437 від 27.12.2017}Додаток 13
до Кодексу газорозподільних систем
(пункт 4 глави 1 розділу V)вгору