Документ z1355-05, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.10.2005
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.11.2005. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї
МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З
26.10.2005 N 2488
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2005 р.
за N 1355/11635

Про затвердження Інструкції про порядок
визначення переваги в наданні пільгових
довготермінових кредитів молодим сім'ям
та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла

Відповідно до пункту 19 Положення про порядок надання
пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29
травня 2001 року N 584 ( 584-2001-п ) (із змінами), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок визначення переваги в
наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла, що додається.
2. Департаменту молодіжної політики (Ярема О.Й.) забезпечити
державну реєстрацію цього наказу відповідно до Указу Президента
України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади" (із змінами).
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр Ю.О.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту
26.10.2005 N 2488
Рішення правління Державної
спеціалізованої фінансової
установи
"Державний фонд сприяння
молодіжному житловому
будівництву"
25.08.2005 N 30
( za355-05 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2005 р.
за N 1355/11635

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок визначення переваги в наданні
пільгових довготермінових кредитів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам
на будівництво (реконструкцію)
і придбання житла

1. Ця Інструкція встановлює порядок визначення регіональними
управліннями, іпотечними центрами Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву" (далі - Фонд) переваги в наданні пільгових
довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла (далі
- перевага в наданні кредиту) відповідно до Положення про порядок
надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла (далі - Положення), затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 травня 2001 року N 584
( 584-2001-п ) (із змінами).
2. Ця Інструкція не застосовується у разі надання кредиту за
рахунок коштів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб,
а також за рахунок коштів місцевих бюджетів, якщо інше не
визначено рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.
3. За умови платоспроможності кандидата перевага в наданні
кредиту визначається регіональними управліннями, іпотечними
центрами Фонду шляхом присвоєння кандидату рейтингу в порядку,
установленому цією Інструкцією.
4. Платоспроможність кандидата передбачає, що за умови сплати
щоквартального платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням
відсотків залишок потрійного середньомісячного доходу сім'ї
кандидата не може бути меншим, ніж потрійний сукупний прожитковий
мінімум, згідно із Законом України про затвердження прожиткового
мінімуму на відповідний рік на кожного члена сім'ї кандидата, і
розраховується за формулою:
П = (Сд х 3) - (Щп + В3%*) >= Pmin х 3;
де: П - платоспроможність; Сд - сукупний дохід сім'ї на місяць (грн.); Щп - розмір щоквартального платежу (грн.); В3% - відсотки за користування кредитом, перший квартал
погашення; Pmin - сукупний прожитковий мінімум на кожного члена сім'ї
кандидата. _______________
* показник застосовується у разі відсутності дітей.
Розмір щоквартального платежу позичальника в рахунок
погашення кредиту, наданого на будівництво (реконструкцію) житла,
визначається регіональним управлінням, іпотечним центром Фонду
шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів терміну
погашення з урахуванням вимог пунктів 30 і 31 Положення
( 584-2001-п ). Розмір щоквартального платежу позичальника в рахунок
погашення кредиту, наданого на придбання житла, установлюється
відповідно до Інструкції про визначення термінів погашення
пільгових довготермінових кредитів, наданих молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на придбання житла, затвердженої
наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
України від 21.07.2003 N 195 ( z0666-03 ) та рішенням правління
Фонду від 10.06.2003 N 12, зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 04.08.2003 за N 666/7987.
5. Рейтинг кандидата розраховується шляхом додавання балів за
такими критеріями: а) молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина
користуються правом першочергового або позачергового надання
житлових приміщень, - 10 балів; б) сім'ям, у яких один з членів сім'ї в поточному році
досягає граничного віку, визначеного Положенням ( 584-2001-п ), -
9 балів; в) молодим ученим, подружжю, у якому чоловік або дружина є
молодим ученим, та неповним сім'ям (сім'я, що складається з матері
або батька і дитини (дітей), у яких мати або батько є молодим
ученим, - 8 балів; г) молодим спортсменам, які мають найвищі досягнення на
офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до
складу збірних команд України, - 7 балів; ґ) молодим громадянам, подружжю, у якому чоловік або дружина
перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов: від 3 до 5 років - 5 балів; від 5 до 10 років - 6 балів; більше 10 років - 7 балів; д) молодим громадянам, сім'ї, у якій чоловік або дружина
мають вчене звання: старший науковий співробітник - 1 бал; доцент - 2 бали; професор - 3 бали; е) молодим громадянам, сім'ї, у якій чоловік або дружина
мають науковий ступінь: кандидат наук - 4 бали; доктор наук - 5 балів; є) кількість дітей кандидата: за кожну дитину - 1 бал; ж) строк реєстрації кандидата в регіональному управлінні
Фонду: до 3 років - 1 бал; від 3 до 5 років - 2 бали; більше 5 років - 3 бали. Бали, передбачені пунктами "в", "г", "д", "е", нараховуються
кожному із подружжя.
6. Кандидат перед отриманням кредиту для підтвердження права
на перевагу подає в регіональне управління, іпотечний центр Фонду
за місцем проживання такі документи: - довідку про перебування на квартирному обліку кандидата із
зазначенням дати постановки на облік громадян, що потребують
поліпшення житлових умов, та підстави для такого обліку; - паспортні дані повнолітніх членів сім'ї; - довідку з місця роботи про займану посаду; - документи, необхідні для визначення платоспроможності
кандидата (довідка з місця роботи дорослих членів його сім'ї, у
разі потреби - договір поруки, інші документи, що підтверджують
його доходи); - довідку з місця навчання; - дипломи доктора, кандидата наук або атестат старшого
наукового співробітника, видані Вищою атестаційною комісією,
атестати професора і доцента, видані МОН України; - свідоцтво про народження дитини (дітей); - копію наказу органу виконавчої влади з фізичної культури і
спорту про включення члена сім'ї кандидата до складу національних
збірних команд України.
7. Документальне підтвердження встановлених Інструкцією
критеріїв є обов'язком кандидата.
8. При рівних сумах балів у декількох кандидатів перевага
надається кандидату, який зареєструвався у регіональному
управлінні Фонду раніше.
Директор департаменту
молодіжної політики
Міністерства України
у справах сім'ї, молоді
та спорту О.Й.Ярема
Начальник юридичного управління
Державної спеціалізованої
фінансової установи "Державний
фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву" М.О.Лавріноквгору