Про затвердження Порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти
Мінекономрозвитку України; Наказ, Порядок від 08.10.20151282
Документ z1309-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.02.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.10.2015  № 1282


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2015 р.
за № 1309/27754

Про затвердження Порядку формування та ведення бази даних про технічні регламенти

Відповідно до статті 6 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок формування та ведення бази даних про технічні регламенти, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Нефьодова М.Є.

Міністр

А. АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
08.10.2015  № 1282


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 жовтня 2015 р.
за № 1309/27754

ПОРЯДОК
формування та ведення бази даних про технічні регламенти

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру формування та ведення бази даних про технічні регламенти (далі - БДТР).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".

1.3. БДТР є електронною базою даних, що містить відомості про прийняті технічні регламенти, їх перегляд, унесення до них змін, визнання їх такими, що втратили чинність, їх скасування, а також відомості про стандарти, обов’язковість застосування яких установлена технічними регламентами та які мають інші визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ознаки технічного регламенту.

1.4. БДТР формує та веде Мінекономрозвитку.

1.5. Адміністратором БДТР є структурний підрозділ Мінекономрозвитку, до функцій якого належить упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, технічних засобів та програмного забезпечення, а також комплексної системи захисту інформації, який забезпечує технічну підтримку, захист і збереження відомостей, що містяться в БДТР, та обслуговування програмного забезпечення БДТР.

1.6. Розпорядником БДТР є Мінекономрозвитку, що збирає та узагальнює інформацію, надану центральними органами виконавчої влади, на які покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності (далі - відповідні центральні органи виконавчої влади), визначає організаційні засади ведення БДТР, забезпечує функціонування та інформаційне наповнення.

1.7. Відомості БДТР розміщено в систематизованому вигляді на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку, доступ до яких є відкритим і загальнодоступним.

ІІ. Унесення відомостей до БДТР

2.1. Відомості до БДТР уносяться на підставі наданих:

1) відповідними центральними органами виконавчої влади інформації про:

затвердження технічного регламенту, унесення до нього змін, його скасування чи визнання таким, що втратив чинність;

висновки, зроблені за результатами перегляду технічного регламенту;

перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об’єктів вимогам технічного регламенту (у разі затвердження), та внесення змін до нього;

методичні рекомендації із застосування технічного регламенту (у разі затвердження) та внесення змін до них;

2) національним органом стандартизації інформації про прийняття, перегляд, унесення змін, скасування та відновлення дії національних стандартів, обов’язковість застосування яких установлена відповідними технічними регламентами та які мають інші визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ознаки технічного регламенту.

2.2. Відповідні центральні органи виконавчої влади надають до Мінекономрозвитку інформацію згідно з підпунктом 1 пункту 2.1 цього розділу не пізніше двох робочих днів з дня офіційного опублікування відповідного нормативно-правового акта або зробленого відповідним центральним органом виконавчої влади висновку за результатами перегляду технічного регламенту.

2.3. Відомості з БДТР розміщуються на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку не пізніше п’яти робочих днів з дня офіційного опублікування відповідних нормативно-правових актів або з дня надання відповідними центральними органами виконавчої влади інформації про висновки, зроблені за результатами перегляду технічного регламенту.

2.4. Інформація згідно з пунктом 2.1 цього розділу надається відповідними центральними органами виконавчої влади та національним органом стандартизації до Мінекономрозвитку в паперовому та електронному вигляді.

ІІІ. Відомості, які містяться в БДТР

БДТР стосовно кожного технічного регламенту містить такі відомості:

назва технічного регламенту;

назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технічний регламент;

назва, номер та дата прийняття документа, на основі якого розроблено технічний регламент (у разі наявності);

найменування відповідного центрального органу виконавчої влади;

дата набрання чинності технічним регламентом;

термін (строк) перехідного періоду застосування технічного регламенту (у разі встановлення);

назва, номер, дата прийняття та набрання чинності нормативно-правовим актом, яким унесені зміни до технічного регламенту;

назва, номер, дата прийняття та набрання чинності нормативно-правовим актом, яким технічний регламент скасовано або визнано таким, що втратив чинність;

дата надання відповідними центральними органами виконавчої влади інформації про залишення без змін технічного регламенту за результатами його перегляду (у цьому випадку технічні регламенти позначаються у БДТР як такі, що за результатами перегляду були залишені без змін);

назва, номер та дата прийняття наказу та набрання ним чинності, яким затверджено перелік національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов'язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічного регламенту (у разі затвердження), а також назва, номер і дата прийняття наказу, яким унесено до нього зміни;

перелік призначених органів з оцінки відповідності (якщо технічним регламентом передбачено застосування процедур оцінки відповідності із залученням призначених органів з оцінки відповідності);

перелік визнаних незалежних організацій (стосовно технічного регламенту щодо обладнання, що працює під тиском);

назва, номер та дата прийняття наказу, яким затверджено методичні рекомендації із застосування технічного регламенту (у разі затвердження), а також назва, номер та дата прийняття наказу, яким унесено до нього зміни;

назва, номер та дата прийняття наказу, яким утворено (ліквідовано) секторальну (міжсекторальну) групу або групи призначених органів з оцінки відповідності (у разі, якщо це передбачено певним технічним регламентом);

позначення та назви стандартів, обов’язковість застосування яких установлена технічним регламентом та які мають інші визначені Законом України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" ознаки технічного регламенту.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л. Віткінвгору