Документ z1287-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2017
( Остання подія — Втрата чинності, відбудеться 01.01.2020, підстава - z0253-19. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017  № 3352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2017 р.
за № 1287/31155

Про затвердження Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію "Відповідальність починається з мене"

Відповідно до Указу Президента України від 06 січня 2010 року № 6 "Про деякі заходи щодо сприяння вирішенню актуальних питань молоді", підпункту 7 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію "Відповідальність починається з мене", що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства молоді та спорту України від 21 січня 2014 року № 104 "Про затвердження Положення про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію "Відповідальність починається з мене", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2014 року за № 219/24996.

3. Департаменту молодіжної політики забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України


А. РеваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
09.08.2017 № 3352


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 жовтня 2017 р.
за № 1287/31155

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнську інформаційно-профілактичну акцію “Відповідальність починається з мене”

1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене” (далі - Акція).

2. Акція проводиться щороку з метою забезпечення сприятливих умов розвитку молоді та підтримки ініціатив громадськості у цій діяльності.

3. Основними завданнями Акції є:

здійснення заходів щодо популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань, алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління, зокрема виявлення фактів порушень чинного законодавства щодо незаконного продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед торговельних закладів та населення щодо відповідальності за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім;

залучення молоді до набуття знань, умінь, навичок та інших компетентностей поза системою освіти;

створення та розміщення соціальної реклами з питань розвитку молоді;

залучення молоді до волонтерської діяльності, участі у суспільному житті місцевих громад, зокрема заходів з благоустрою, формування дбайливого ставлення до довкілля;

розвиток партнерських відносин органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства та органами місцевого самоврядування, приватними структурами, засобами масової інформації з метою виконання завдань Акції.

Інші завдання, спрямовані на забезпечення сприятливих умов розвитку молоді, можуть виконуватись за ініціативи місцевих органів виконавчої влади, громадських об’єднань.

4. Організаційне забезпечення проведення Акції та підбиття її підсумків здійснює Міністерство молоді та спорту України (далі - Організатор).

Для проведення Акції Організатор має право:

залучати партнерів та спонсорів;

створювати робочу групу з підготовки та проведення Акції;

формувати склад журі з метою визначення та відзначення найактивніших учасників Акції за підсумками року. До складу журі за згодою входять представники центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, засобів масової інформації та інших заінтересованих сторін.

5. Цільовою аудиторією Акції є молодь, яка залучається на добровільних засадах до реалізації відповідних заходів (ініціатив) Акції.

6. Координацію проведення Акції в адміністративно-територіальних одиницях здійснюють відповідні структурні підрозділи, що реалізують державну молодіжну політику, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи) за участю правоохоронних органів, територіальних органів Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та інших заінтересованих органів виконавчої влади, соціальних працівників, а також засобів масової інформації, громадських об’єднань, інших заінтересованих сторін (учасники Акції) (за згодою).

7. Для ефективної підготовки і проведення Акції структурні підрозділи:

вносять проведення Акції до річного плану роботи;

розробляють план заходів з реалізації Акції із зазначенням осіб, відповідальних за організацію й проведення Акції;

створюють робочу групу;

взаємодіють з іншими установами та організаціями, фізичними особами для реалізації Акції;

залучають партнерів та спонсорів за потреби;

створюють на сайтах місцевих організаторів Акції тематичний розділ "Відповідальність починається з мене" для наповнення інформаційними матеріалами.

8. Під час Акції проводяться інформаційно-просвітницькі, освітньо-виховні, культурологічні, експертно-аналітичні заходи тощо.

9. Акція проводиться на безоплатній основі, не маючи на меті одержання будь-якого матеріального або фінансового прибутку.

Фінансування Акції здійснюється за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством.

Під час проведення заходів може використовуватись логотип Акції.

10. Структурні підрозділи надсилають до Організатора в паперовому та електронному вигляді інформацію про результати проведення Акції щороку до 10 січня за формою згідно з  додатками 1, 2 до цього Положення.

11. Найактивніші учасники Акції можуть бути нагороджені спеціальними призами Організатора, журі, благодійних фондів, спонсорів тощо.

Заступник
директора департаменту
молодіжної політики -
начальник відділу підтримки
молодіжних та дитячих
громадських об'єднань


А.І. БілийДодаток 1
до Положення про Всеукраїнську
інформаційно-профілактичну акцію
“Відповідальність починається з мене”
(пункт 10)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”
у _________________________ області

Завдання

Кількість заходів

Кількість залученої молоді, рівень охоплення (% від кількості молоді в адміністративно-територіальній одиниці)

Кількість залучених волонтерів

Кількість задіяних під час проведення Акції громадських організацій

Кількість розповсюдженої поліграфічної продукції

Висвітлення проведення Акції у засобах масової інформації

Кількість залучених коштів

з місцевого бюджету

з інших джерел

Здійснення заходів щодо популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних захворювань, алкоголізму, наркоманії та тютюнопаління

Залучення молоді до волонтерської діяльності, участі у суспільному житті місцевих громад, зокрема заходів з благоустрою

Створення та розміщення соціальної реклами з питань розвитку молоді

Інші напрями, що є актуальними у регіоні (зазначити)

Усього:Додаток 2
до Положення про Всеукраїнську
інформаційно-профілактичну акцію
“Відповідальність починається з мене”
(пункт 10)

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”
у _________________________ області

Завдання

Обстежено місць продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Виявлено фактів порушень

Залучено представників правоохоронних органів

Кількість задіяних представників громадських організацій

Кількість проведених інформаційно-профілактичних бесід

Складено адміністративних протоколів

Виявлення фактів порушень чинного законодавства щодо незаконного продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед торговельних закладів та населення щодо відповідальності за продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім

вгору