Документ z1286-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.03.2017, підстава - z0205-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.07.2013  № 477


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2013 р.
за № 1286/23818

{Наказ втратив чинність на підставі  Наказу Міністерства оборони № 80 від 07.02.2017}

Про затвердження Положення з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час

Відповідно до вимог статті 16 Закону України “Про гідрометеорологічну діяльність” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Тимчасово виконуючий
обов’язки Міністра
оборони УкраїниО.М. Олійник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуаційМ. Болотських
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
11.07.2013 № 477


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2013 р.
за № 1286/23818

ПОЛОЖЕННЯ
з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час

І. Загальні положення

Це Положення врегульовує питання з організації, змісту, порядку гідрометеорологічного забезпечення та взаємодії Збройних Сил України з гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - ДСНС України) у мирний час.

ІІ. Організація гідрометеорологічного забезпечення

2.1. Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України організовується та координується Гідрометеорологічним центром Збройних Сил України (далі - ГМЦ Збройних Сил України).

2.2. Безпосереднє гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України здійснюють ГМЦ Збройних Сил України, гідрометеорологічні (метеорологічні) служби (підрозділи) видів Збройних Сил України та оперативних командувань.

2.3. До гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України у мирний час залучаються Український гідрометеорологічний центр ДСНС України (далі - УкрГМЦ), Центральна геофізична обсерваторія, Регіональний центр з гідрометеорології в Автономній Республіці Крим, Гідрометеорологічний центр Чорного і Азовського морів, Дніпропетровський, Донецький, Львівський, Харківський регіональні центри з гідрометеорології, Вінницький, Волинський, Житомирський, Закарпатський, Запорізький, Івано-Франківський, Кіровоградський, Луганський, Миколаївський, Полтавський, Рівненський, Сумський, Тернопільський, Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернівецький, Чернігівський обласні центри з гідрометеорології, Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія, підпорядковані УкрГМЦ, державне підприємство “Український авіаційний метеорологічний центр” (далі - ДП УАМЦ) та Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут (далі - УкрНДГМІ), підпорядковані ДСНС України.

2.4. Координацію діяльності УкрГМЦ, ДП УАМЦ та УкрНДГМІ з питань гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України здійснює Управління гідрометеорології ДСНС України.

2.5. Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України у мирний час здійснюється відповідно до Плану гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями ДСНС України (далі - План) за формою, наведеною у додатку до цього Положення.

План розробляється на п’ятирічний період не пізніше 1 жовтня року, що передує періоду планування.

Проект Плану відпрацьовується у двох примірниках в ГМЦ Збройних Сил України, підписується начальником Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України та директором УкрГМЦ. План затверджується заступником голови ДСНС України та заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Перший примірник Плану залишається у ГМЦ Збройних Сил України, другий примірник надається до УкрГМЦ.

Зміни до Плану розробляються та вносяться згідно з цим пунктом.

2.6. Під час розроблення Плану мають бути дотримані вимоги законодавства з питань захисту інформації з обмеженим доступом.

2.7. ГМЦ Збройних Сил України надсилає витяги з Плану до гідрометеорологічних (метеорологічних) служб (підрозділів) видів Збройних Сил України та оперативних командувань в частині, що їх стосується.

УкрГМЦ доводить витяги з Плану до гідрометеорологічних підприємств, установ та організацій ДСНС України, які залучаються до гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України.

ІІІ. Зміст гідрометеорологічного забезпечення

3.1. Для організації гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України УкрГМЦ, ДП УАМЦ та УкрНДГМІ надається така гідрометеорологічна інформація:

дані метеорологічних, гідрологічних, аерологічних, авіаметеорологічних, морських гідрометеорологічних спостережень, метеорологічних радіолокаційних станцій, розташованих на території України та інших країн,  метеорологічних супутників, які надходять до УкрГМЦ;

штормові оповіщення про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища;

інформація про поширення вулканічного попелу та радіологічні надзвичайні ситуації, отримана по глобальній системі телезв’язку Всесвітньої метеорологічної організації;

метеорологічні, гідрологічні, морські гідрологічні прогнози по території України та Азово-Чорноморського басейну;

попередження про небезпечні  та стихійні гідрометеорологічні явища на території України та Азово-Чорноморського басейну;

фактичні та прогностичні карти погоди і баричної топографії;

карти показників пожежної небезпеки (фактичні та прогностичні дані на 1 - 3 доби) у теплий період року;

синоптичні консультації, довідки (на запит);

інформація про гідрометеорологічні умови на території України у вигляді узагальнених оглядів, карт тощо;

інформація про стан високого та екстремально високого забруднення атмосферного повітря та поверхневих вод суші.

3.2. На підставі запитів ГМЦ Збройних Сил України УкрГМЦ надає документи у сфері гідрометеорології.

ІV. Порядок гідрометеорологічного забезпечення

4.1. УкрГМЦ, ДП УАМЦ та УкрНДГМІ забезпечують доведення гідрометеорологічної інформації до ГМЦ Збройних Сил України, гідрометеорологічних (метеорологічних) служб (підрозділів) видів Збройних Сил України та оперативних командувань відповідно до передбачених у Плані обсягів, строків та способів передачі.

4.2. Гідрометеорологічне забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями ДСНС України одноразових заходів, не передбачених Планом, здійснюється УкрГМЦ за заявками ГМЦ Збройних Сил України.

4.3. У випадку розробки і впровадження новітніх технологій, методик, форм і способів передачі гідрометеорологічної інформації, що може вплинути на якість здійснення  гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, УкрГМЦ інформує ГМЦ Збройних Сил України.

V. Взаємодія Гідрометеорологічного центру Збройних Сил України та Українського гідрометеорологічного центру

5.1. ГМЦ Збройних Сил України:

забезпечує взаємодію з УкрГМЦ, ДП УАМЦ та УкрНДГМІ стосовно виконання покладених на них функцій з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

сприяє УкрГМЦ, підпорядкованим йому гідрометеорологічним організаціям, ДП УАМЦ та УкрНДГМІ у вирішенні питань стосовно удосконалення гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України, виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт в інтересах

оборони держави, забезпечення надійного функціонування системи гідрометеорологічних спостережень та передачі і отримання даних  в особливий період;

забезпечує інформування  УкрГМЦ, ДП УАМЦ та УкрНДГМІ про розробку нормативних документів з питань, що входять до їх компетенції в частині гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

здійснює контроль за виконанням Плану гідрометеорологічними (метеорологічними) службами (підрозділами) видів Збройних Сил України та оперативних командувань;

за запитами УкрГМЦ організовує доведення до прогностичних підрозділів гідрометеорологічних організацій ДСНС України інформації з гідрометеорологічних станцій і постів Збройних Сил України;

враховує інтереси УкрГМЦ під час проведення гідрометеорологічною службою Збройних Сил України заходів, пов’язаних з організацією пунктів гідрометеорологічних спостережень, виконанням науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт зі створення гідрометеорологічних засобів спостережень, збору, обробки та розповсюдження інформації, прогнозування гідрометеорологічних ситуацій та погодних умов;

передає в установленому законодавством порядку до ДСНС України технічні засоби, керівництва, метеорологічні розробки та інші матеріали з гідрометеорології, що необхідні для здійснення гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

забезпечує сумісність телекомунікаційних систем і комплексів Збройних Сил України з телекомунікаційною системою збору, обробки та передачі гідрометеорологічної (у тому числі супутникової та радіолокаційної) інформації УкрГМЦ;

забезпечує в установленому порядку участь фахівців гідрометеорологічних організацій, підприємств та установ ДСНС України у роботі науково-методичних та координаційних органів (рад, комісій) з питань гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України;

аналізує якість гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними організаціями, підприємствами та установами ДСНС України, вносить пропозиції до УкрГМЦ щодо його вдосконалення.

5.2. Заходи з гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України УкрГМЦ передбачає під час:

складання планів і програм перспективного розвитку державної системи спостережень за гідрометеорологічними умовами, геофізичними процесами в атмосфері та базових спостережень за рівнем забруднення навколишнього природного середовища, автоматизованих систем збору, обробки, передачі даних спостережень;

міжнародної науково-технічної співпраці, пов’язаної з участю України у Всесвітній Метеорологічній Організації, Програмі ООН з навколишнього середовища, Міждержавній раді з гідрометеорології країн-членів СНД та інших міжнародних організаціях;

розробки проектів законодавчих на інших нормативно-правових актів стосовно гідрометеорологічної діяльності, планів збору і передачі інформації, програм співробітництва з національними гідрометеорологічними службами інших держав;

відпрацювання технічних завдань і вимог до нових зразків гідрометеорологічних приладів і обладнання;

проведення нарад, семінарів, засідань науково-технічної  ради УкрГМЦ з питань, що стосуються гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України.

5.3. ГМЦ Збройних Сил України спільно з УкрГМЦ проводять наради стосовно виконання Плану, здійснення заходів для підвищення якості гідрометеорологічного забезпечення підрозділів Збройних Сил України тощо.

Начальник Головного
управління оперативного
забезпечення Збройних
Сил України
полковник

М.І. Кравчук
Додаток
до Положення з гідрометеорологічного
забезпечення Збройних Сил України
у мирний час
(пункт 2.5)

ПЛАН
гідрометеорологічного забезпечення Збройних Сил України гідрометеорологічними підприємствами, установами та організаціями Державної служби України з надзвичайних ситуаційвгору