Документ z1274-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.09.2016  № 1061


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2016 р.
за № 1274/29404

Про внесення змін до Положення про електронні освітні ресурси

Відповідно до Рекомендацій парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України», схвалених постановою Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073, та з метою підвищення доступності та якості освіти, забезпечення організації навчально-виховного процесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про електронні освітні ресурси, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01 жовтня 2012 року № 1060, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за № 1695/22007, такі зміни:

1) абзац тринадцятий пункту 2.1 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«електронний підручник - електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі, може містити цифрові об’єкти різних форматів та забезпечувати інтерактивні режими взаємодії з усіма учасниками навчально-виховного процесу;»;

2) пункт 3.1 розділу ІІІ після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п’ятим такого змісту:

«відповідність міжнародним технічним стандартам (SCORM, Experience API тощо);».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

3) пункт 4.1 розділу ІV доповнити новим абзацом такого змісту:

«Для ЕОР, що створюються і використовуються у межах одного навчального закладу, достатньо пройти внутрішню експертизу цього закладу.».

2. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного забезпечення (Єрко І.А.) зробити відмітку у справах архіву в установленому порядку.

3. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю.Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра П.К. Хобзея.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Президент Національної академії
педагогічних наук України



В.Г.Кремень



вгору