Документ z1266-13, действует, текущая редакция — Редакция от 11.01.2018, основание - v0972874-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

23.07.2013  № 1009


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 липня 2013 р.
за № 1266/23798

Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
№ 1405 від 05.11.2013
Постановами Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2561 від 08.10.2015
№ 972 від 27.07.2017}

Відповідно до статті 12 Закону України «Про електроенергетику», статті 13 Закону України «Про природні монополії», Указів Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» та від 12 березня 2013 року № 128 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Встановити на перший регуляторний період (3 роки) параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання для суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, та суб’єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіати), на рівні:

1) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, – 0,125 відносних одиниць;

{Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1405 від 05.11.2013, Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 972 від 27.07.2017}

2) регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, – 0,125 відносних одиниць;

{Підпункт 2 пункту 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 972 від 27.07.2017}

3) загальний показник  ефективності на перший рік першого регуляторного періоду - 0 %, на другий та третій роки першого регуляторного періоду - 1 %;

{Підпункт 3 пункту 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

4) індивідуальний показник ефективності - 0%;

5) показник ефективності технологічних витрат електроенергії на 1 класі напруги - 0,01 відносних одиниць;

6) показник ефективності технологічних витрат електроенергії на 2 класі напруги - 0,035 відносних одиниць;

7) цільовий показник якості послуг для міської території - 150 хвилин;

{Підпункт 7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

8) цільовий показник якості послуг для сільської території - 300 хвилин;

{Підпункт 8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

9) параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільового показника якості послуг для міської території - 5 відносні одиниці;

{Підпункт 9 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

10) параметр коригування необхідного доходу за недотримання цільового показника якості послуг для сільської території - 5 відносні одиниці;

{Підпункт 10 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

11) рік з початку переходу на стимулююче регулювання, у якому має бути досягнуто встановлений цільовий показник якості послуг, - 8-й рік;

{Підпункт 11 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

12) коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання - 0,7 відносних одиниць;

13) коефіцієнт поправки на зміну кількості споживачів електричної енергії - 0,7 відносних одиниць.

{Пункт 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2561 від 08.10.2015}

2. Управлінню цінової політики в електроенергетиці подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В. о. Голови Комісії

О. Рогозін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвиту підприємництва
М.Ю. Бродськийвверх