Про затвердження Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації
Мінсоцполітики України; Наказ, Положення, Акт [...] від 28.09.2015964
Документ z1262-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.11.2015. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2015  № 964


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1262/27707

Про затвердження Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації

Відповідно до пункту 27 Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації, що додається.

2. Департаменту соціального захисту інвалідів (Полякова О.Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02 червня 2009 року № 204 "Про затвердження Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за № 769/16785 (зі змінами).

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Шевченка В.В.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Президент Всеукраїнської спілки
громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"

Виконавчий директор
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об`єднань профспілок на національному рівніК. Ляпіна
В.О. МаслаковН. СкрипкаО. Мірошниченко
С.М. КондрюкЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
28.09.2015  № 964


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2015 р.
за № 1262/27707

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації

1. Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі – пункт прокату) створюється з метою надання особам послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі – засоби реабілітації).

2. Пункт прокату створюється, ліквідовується та реорганізовується за погодженням із Міністерством соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. При погодженні створення пункту прокату враховується чисельність осіб, адміністративно-територіальної одиниці, які потребують засобів реабілітації, та визначається територія обслуговування цього пункту прокату.

3. Пункт прокату може бути як юридичною особою, так і структурним підрозділом юридичної особи.

4. У своїй діяльності пункт прокату керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства соціальної політики України, органів місцевого самоврядування та цим Положенням.

5. Пункт прокату надає в користування такі засоби реабілітації:

повернуті до структурних підрозділів соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад згідно з переліком, затвердженим наказом Мінсоцполітики від 18 лютого 2015 року № 186 "Деякі питання забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 квітня 2015 року за № 452/26897;

передані до пункту прокату за рахунок місцевого бюджету, інших надходжень, зокрема благодійної або гуманітарної допомоги;

придбані пунктом прокату за кошти від провадження господарської діяльності.

6. Послуги з прокату надаються особам, які звернулися до пункту прокату й уклали з ним відповідний договір.

Договір оформляється у двох примірниках, що підписуються наймачем та уповноваженою особою пункту прокату. Один примірник залишається в пункті прокату, інший – видається наймачеві.

Оплата за користування засобом реабілітації здійснюється наймачем відповідно до вимог законодавства України та умов договору.

Особи, що мають право на безкоштовне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації відповідно до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами), забезпечуються такими засобами безоплатно до отримання ними нового виробу.

7. Контроль за діяльністю пункту прокату здійснюється контролюючими органами відповідно до законодавства України.

8. Представник пункту прокату формує особову справу кожного наймача, до якої входять оригінал договору, заява про забезпечення засобом реабілітації та копія паспорта.

9. Строк, на який видається засіб реабілітації, узгоджується сторонами та зазначається у договорі.

За згодою сторін користування засобом реабілітації може бути продовжене на новий строк шляхом внесення змін до договору.

10. Наймач має право у будь-який час повернути засіб реабілітації.

11. Тривалість використання засобу реабілітації розраховується у календарних днях. Якщо день повернення засобу реабілітації збігається з вихідним, то засіб реабілітації треба повернути в перший після нього робочий день.

12. Пункт прокату зобов’язаний видавати засоби реабілітації, придатні до експлуатації. Перевірка робочого стану засобів реабілітації, що видаються, здійснюється в присутності наймача.

13. При видачі засобів реабілітації відповідальний працівник пункту прокату ознайомлює наймача з правилами їх експлуатації, умовами використання та повернення.

14. Засоби реабілітації можуть передаватися наймачам у приміщенні пункту прокату. Якщо засіб реабілітації є великогабаритним і потребує окремого транспорту для перевезення, а наймач не має можливості самостійно його доставити, пункт прокату на договірних засадах може здійснювати таку доставку до місця проживання наймача та до пункту прокату (при поверненні після користування) власним транспортом (за наявності) або за допомогою найнятого ним перевізника. Послуги з перевезення отриманого засобу реабілітації оплачує наймач.

15. Наймач зобов’язаний користуватися засобом реабілітації відповідно до його призначення.

16. При виході з ладу засобів реабілітації, строк прокату яких не закінчився, наймач звертається до пункту прокату. Організацію ремонту таких засобів реабілітації забезпечує пункт прокату.

17. У разі наявності документів, що підтверджують факт пошкодження предмета прокату наймачем, ремонт оплачується за його рахунок.

18. На час ремонту наймачу за його заявою може бути надано рівноцінний засіб реабілітації (за наявності).

19. За час ремонту засобу реабілітації оплата за його прокат не проводиться, за винятком випадків, коли наймачу засіб реабілітації було замінено на рівноцінний.

20. Після закінчення строку прокату засобу реабілітації наймач повинен повернути його до пункту прокату в робочому стані (з урахуванням зносу за період перебування у нього засобу реабілітації).

21. При поверненні засобу реабілітації до пункту прокату після закінчення строку прокату через вихід його з ладу або при достроковому поверненні здійснюється перевірка його технічного стану, справності та зовнішнього вигляду уповноваженим працівником пункту прокату в пункті прокату в присутності наймача, а в разі доставки засобу реабілітації транспортним засобом – удома в наймача в його присутності.

22. Якщо в ході перевірки засобу реабілітації виявлено пошкодження або невідповідність інструкції з експлуатації, працівником пункту прокату складається акт виявлення пошкоджень засобу реабілітації (додаток 1). Якщо встановлено, що предмет прокату пошкоджено наймачем, це відображається в акті, до якого додаються наявні підтвердні документи та показання свідків. Акт складається у двох примірниках і завіряється підписами уповноваженого працівника пункту прокату та наймача або його уповноваженого представника. Один примірник акта передається наймачу.

23. Повернуті до пункту прокату не придатні до використання засоби реабілітації підлягають списанню.

24. У разі втрати наймачем засобу реабілітації складається акт про втрату засобу реабілітації (додаток 2).

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. ПоляковаДодаток 1
до Типового положення
про пункти прокату технічних
та інших засобів реабілітації
(пункт 22)

АКТ
виявлення пошкоджень засобу реабілітації

Заступник директора
Департаменту соціального
захисту інвалідів –
начальник відділу
С. Петруша


Додаток 2
до Типового положення
про пункти прокату технічних
та інших засобів реабілітації
(пункт 24)

АКТ
про втрату засобу реабілітації

Заступник директора
Департаменту соціального
захисту інвалідів –
начальник відділу
С. Петрушавгору