Документ z1253-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.02.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
08.12.2008 N 263
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2008 р.
за N 1253/15944

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам текстильного (бавовняного) виробництва

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам текстильного (бавовняного) виробництва (далі - Норми),
що додаються.
2. Наказ набирає чинності з 01.02.2009.
3. З набранням чинності наказом уважати таким, що не
застосовується на території України, Розділ IX "Общие профессии
текстильной отрасли (хлопчатобумажная, льняная, пенькоджутовая,
шелковая, шерстяная, валяльно-войлочная, ватная,
текстильно-галантерейная, трикотажная, производство нетканых
материалов)" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и
служащим предприятий легкой промышленности", затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від
13 вересня 1979 N 394/II-9.
4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи М.Болотських
Заступник Міністра
промислової політики України В.В.Севернюк
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Заступник Голови Державного комітету
ядерного регулювання України -
Головний державний інспектор
з ядерної та радіаційної безпеки України М.Х.Гашев
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Богданов
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників текстильної
та легкої промисловості України О.І.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
08.12.2008 N 263
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2008 р.
за N 1253/15944

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
текстильного (бавовняного) виробництва

I. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
текстильного (бавовняного) виробництва незалежно від форм
власності та підпорядкування та на фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності (далі - підприємства), які виконують
роботи, пов'язані з переробкою бавовни та виготовленням
бавовняного текстилю.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор
професій ДК 003:2005" ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ). Класифікація та позначення захисних властивостей
засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосована відповідно
до ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация".
1.4. Працівники підприємств текстильного (бавовняного)
виробництва, які виконують роботи, що належать до інших видів
економічної діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми
нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и
отдельных производств, затвердженими постановою Держкомпраці СРСР
і Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ( v0047400-81 ).
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними
для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та
зберігання визначається Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (далі -
НПАОП 0.00-4.01-08).
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі
відсутності професійних спілок - уповноважені найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам
текстильного (бавовняного) виробництва
------------------------------------------------------------------------------ | N | Код згідно |Професійна назва | Найменування | Позначення | Строк | |з/п|з ДК 003:2005 | роботи | спецодягу, | захисних |носіння | | |( vb375609-05,| | спецвзуття та |властивостей,| в | | |vc375609-05 ) | | інших засобів | марка ЗІЗ |місяцях | | | | |індивідуального | | | | | | | захисту | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------------------| | Прядильне виробництво | |----------------------------------------------------------------------------| | 1 | 8264.2 |Апаратник |Халат бавовняний| Вп, Кк | 12 | | | |мерсеризації |Фартух | Вн, Кк | 12 | | | |(виробництво |прогумований з | | | | | |текстилю) |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 2 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 2 | 9333 |Вантажник |Костюм | З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 3 | 8142.2 |Варник бавовни |Халат бавовняний| Вп, Щ50 | 12 | | | | |Фартух | Вн, Щ50 | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Щ50 | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Щ50 | 2 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 4 | 8264.1 |Вибільник |Костюм | Вн, З | 12 | | | |(текстильне |бавовняний | | | | | |виробництво) |Фартух | Вп, Кк, Щ50 | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Оа | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 5 | 8261.3 |Вигрібальник пуху|Костюм | З | 12 | | | |та відходів |бавовняний | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 6 | 8264.3 |Виробник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |парафінових |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |кілець |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 7 | 8264.2 |Заготівник |Костюм | Вн, З, Кк | 12 | | | |хімічних розчинів|бавовняний | | | | | |та фарб |Чоботи гумові | В, Кк, Щ50 | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк, Щ50 | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Протигаз | - |до зносу| | | | |пилогазозахисний| | | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 8 | 9322 |Заливальник |Костюм | З | 12 | | | |голково-платинних|бавовняний | | | | | |виробів |Фартух | Вн, З | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| | 9 | 8261.3 |Змішувальник |Комбінезон | З | 12 | | | |волокна |бавовняний | | | | | | |Черевики | Ми, У | 12 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |10 | 9322 |Знімач виробів |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |11 | 8262.3 |Контролер |Халат бавовняний| З | 12 | | | |технологічного |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |процесу |Косинка | З | 6 | | | |(виробництво |бавовняна | | | | | |тканин) |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |12 | 9322 |Крутильник |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |13 | 8261.3 |Обчісувальник |Костюм | З | 12 | | | |барабанів |бавовняний | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |14 | 8261.2 |Оператор агрегата|Халат бавовняний| З | 12 | | | |оброблення |Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | |відходів |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |15 | 8262.2 |Оператор |Костюм | Вн, З | 12 | | | |ворсувального |бавовняний | | | | | |устаткування |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | | | | |Під час | | | | | | |ворсування | | | | | | |мокрої тканини | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух | Вн | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |16 | 8262.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |гребнечесального |Рукавиці | Мп, З | 3 | | | |устаткування |комбіновані | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |17 | 4112 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |комп'ютерного | | | | | | |набору | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |18 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |крутильного |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |19 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |мотального |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |20 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |рівничного |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |21 | 8261.2 |Оператор |Костюм | З | 12 | | | |розпушувально- |бавовняний | | | | | |тіпальної машини |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |22 | 8262.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |стрічкового |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |23 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |сукального |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування |Косинка | | | | | | |бавовняна | 3 | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |24 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |чесального |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування |Косинка | | | | | | |бавовняна | 3 | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |25 | 7431.2 |Перевіряльник |Костюм | З | 12 | | | |веретен |бавовняний | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |26 | 7431.2 |Перевіряльник |Костюм | З | 12 | | | |розводок |бавовняний | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |27 | 8261.3 |Пресувальник |Костюм | З | 12 | | | |відходів |бавовняний | | | | | |(виробництво |Рукавиці | Мп | 3 | | | |текстилю) |комбіновані | | | | | | |Напівчеревики | Ми, У | 12 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |28 | 8261.2 |Прядильник |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |29 | 7222.2 |Ремонтник |Костюм | З | 12 | | | |технологічного |бавовняний | | | | | |оснащення |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Напівчеревики | Ми, У | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |30 | 8261.3 |Розроблювач |Халат бавовняний| З | 12 | | | |відходів |Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |31 | 8261.2 |Сортувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |сировини та |Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | |волокна |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |32 | 9322 |Тасьмовик |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |33 | 7222.2 |Точильник |Костюм | З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Рукавиці | Мп | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 12 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |34 | 8333.3 |Транспортувальник|Костюм | З | 12 | | | |(обслуговування |бавовняний | | | | | |механізмів) |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |35 | 7215.2 |Транспортувальник|Костюм | З | 12 | | | |(такелажні |бавовняний | | | | | |роботи) |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |36 | 8261.2 |Укладальник |Костюм | З | 12 | | | |сировини |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, З | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці | Ми | 6 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики на | Ми, У | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |37 | 9322 |Укладальник- |Халат бавовняний| З | 12 | | | |пакувальник |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |38 | 8264.2 |Фарбувальник |Костюм | Вн, З | 12 | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |Фартух | Вн, З | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Оа | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Оа | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Косинка | З | 6 | | | | |бавовняна | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |39 | 8163.3 |Чистильник |Костюм | З | 12 | | | |вентиляційних |Окуляри захисні | - |до зносу| | | |установок |Респіратор | - |до зносу| | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | Ми, См, У | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |40 | 8262.3 |Чистильник |Костюм | З | 12 | | | |устаткування |бавовняний | | | | | |(виробництво |Окуляри захисні | - |до зносу| | | |текстилю) |Респіратор | - |до зносу| | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | Ми, См, У | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |41 | 7431.2 |Чистильник- |Костюм | З | 12 | | | |точильник |бавовняний | | | | | |чесальних |Окуляри захисні | - |до зносу| | | |апаратів |Респіратор | - |до зносу| | | | |Рукавиці | Мп | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 12 | |----------------------------------------------------------------------------| | Ткацьке виробництво | |----------------------------------------------------------------------------| |42 | 7432.2 |Ботанник |Костюм | З | 12 | | | | |Рукавиці | МП | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |43 | 9411 |Вагар |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |44 | 8152.3 |Емульсовар |Костюм | Вн, Кк | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, Кк | 3 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |45 | 8264.3 |Емульсувальник |Костюм | Вн, Кк | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, Кк | 3 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |46 | 7432.2 |Заправник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |текстильного |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |47 | 9322 |Здавач готової |Халат бавовняний| З | 12 | | | |продукції |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |48 | 9322 |Знімач сирової |Халат бавовняний| З | 12 | | | |тканини |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |49 | 7432.2 |Контролер |Халат бавовняний| З | 12 | | | |вимірювань |----------------+-------------+--------| | | |продукції |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |50 | 8262.3 |Контролер |Халат бавовняний| З | 12 | | | |технологічного |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |процесу | | | | | | |(виробництво | | | | | | |тканин) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |51 | 7432.1 |Контролер якості |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |52 | 8290.2 |Маркувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |53 | 8269.3 |Обліковець міри |Халат бавовняний| З | 12 | | | |та виробів |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |54 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |вузлов'язальної |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |машини | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |55 | 4112 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |комп'ютерного | | | | | | |набору | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |56 | 8261.2 |Оператор |Костюм | З | 12 | | | |снувального |бавовняний | | | | | |устаткування |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |57 | 8261.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |стригального |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |устаткування | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |58 | 8261.2 |Оператор |Костюм | Вн, Кк | 12 | | | |шліхтувального |бавовняний | | | | | |устаткування |Напівчеревики | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |59 | 8261.3 |Присукальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |основ |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |60 | 9322 |Пробиральник |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |61 | 7346.2 |Ракліст |Костюм | Вн, Кк | 12 | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |Рукавички гумові| Вн, Кк | 3 | | | | |Напівчеревики | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |62 | 9322 |Рихтувальник |Фартух | З | 12 | | | |голково-платинних|Рукавиці | Ми, З | 12 | | | |виробів |комбіновані | | | | | | |Напівчеревики | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |63 | 7311.2 |Сортувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |виробів, сировини|Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | |та матеріалів |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |64 | 8261.2 |Ставильник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |(виробництво |Тапочки | Ми, у | 9 | | | |текстилю) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |65 | 8262.2 |Ткач |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |66 | 7222.2 |Точильник |Костюм | З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |----------------+-------------+--------| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |Рукавиці | Мп | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |67 | 8333.3 |Транспортувальник|Костюм | З | 12 | | | |(обслуговування |бавовняний | | | | | |механізмів) |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |68 | 7215.2 |Транспортувальник|Костюм | З | 12 | | | |(такелажні |бавовняний | | | | | |роботи) |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |69 | 8163.3 |Чистильник |Костюм | З | 12 | | | |вентиляційних |бавовняний | | | | | |установок |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | В, Ми | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Мп, З | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |70 | 8269.3 |Чистильник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |тканини, виробів |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |71 | 8262.3 |Чистильник |Костюм | З | 12 | | | |устаткування |бавовняний | | | | | |(виробництво |Окуляри захисні | - |до зносу| | | |текстилю) |Респіратор | - |до зносу| | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | В, Ми | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Мп, З | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |72 | 8264.2 |Шліхтовар |Напівкомбінезон | Вн, Кк | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Сорочка | З | 12 | | | | |Фартух | Вн, Кк | 3 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 3 | | | | |Протигаз | - |до зносу| | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Напівчеревики | Ми, У | 9 | |----------------------------------------------------------------------------| | Фарбувально-оздоблювальне виробництво | |----------------------------------------------------------------------------| |73 | 8264.3 |Апаратник |Костюм | Вн, Кк | 12 | | | |каустифікації |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, Кк | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Протигаз | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |74 | 8264.2 |Апаратник |Халат бавовняний| Вн, Кк | 12 | | | |мерсеризації |Фартух | Вн, Кк | 12 | | | |(виробництво |прогумований з | | | | | |текстилю) |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк | 6 | | | | |Рукавички | Вн, Кк | 2 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |75 | 8265.2 |Апретурник |Костюм | З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |76 | 8264.2 |Апаратник |Костюм | З | 12 | | | |апретування |бавовняний | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |77 | 8153.2 |Апаратник |Костюм | Вп, З | 12 | | | |промивання |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, З | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |78 | 8264.3 |Апаратник |Костюм | З | 12 | | | |термооброблення |бавовняний | | | | | |тканини |Черевики | Ми | 12 | | | | |----------------+-------------+--------| | | | |Рукавиці | Ми, З | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |79 | 8154.1 |Апаратник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |розкладання |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |80 | 9411 |Вагар |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Рукавиці | Ми, З | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |При зважуванні | | | | | | |фарбників | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавички гумові| Вн, Оа | 3 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |81 | 9333 |Вантажник |Костюм | З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Рукавиці | Мп, З | 6 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики на | З, Ми | 9 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |82 | 8264.2 |Варник апрету |Костюм | Вн, З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, З | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Протигаз | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |83 | 8142.2 |Варник бавовни |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Фартух | Вн | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |84 | 8264.3 |Віджимач |Костюм | Вн, З | 12 | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |Фартух | Вн, О | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн | 3 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |85 | 8264.1 |Вибільник |Костюм | Вн, З | 12 | | | |(текстильне |бавовняний | | | | | |виробництво) |Фартух | Вп, Кк, Щ50 | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Оа | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |86 | 8131.2 |Випалювач |Костюм | То, З | 12 | | | |матеріалів |бавовняний | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Черевики | Ми, Ти | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |87 | 7346.2 |Гравер |Костюм | З | 12 | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |Фартух | Вп, Кк, Щ50 | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові| Кк, Щ50 | 3 | | | | |Напівчеревики | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |88 | 8264.3 |Декатирувальник |Костюм | Вн, З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, З | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики на| Ми, У | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |89 | 8264.2 |Заготівник |Костюм | Вн, Кк, Щ50 | 12 | | | |хімічних розчинів|бавовняний | | | | | |та фарб |Фартух | Вп, Кк, Щ50 | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк, Щ50 | 6 | | | | |Рукавички гумові| Ми, З, У | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Протигаз | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |90 | 8264.3 |Запарювач тканини|Костюм | Вн, З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Напівчеревики | Ми, У | 12 | | | | |шкіряні на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |91 | 7432.2 |Заправник |Напівкомбінезон | З | 12 | | | |текстильного |бавовняний | | | | | |устаткування |Сорочка | З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |92 | 9322 |Здавач готової |Халат бавовняний| З | 12 | | | |продукції |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |93 | 8264.3 |Каландрувальник |Костюм | Вн, З | 12 | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |Черевики на | Ми, Ти | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |94 | 7346.2 |Копіювальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |малюнків та карт |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |95 | 3471 |Колорист |Костюм | Вн, З | 12 | | | |(художник) |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вп | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички гумові| Вн | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Чоботи гумові | В, Оа | 6 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |96 | 7432.2 |Комплектувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |пряжі, тканини й |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |виробів | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |97 | 8262.3 |Контролер |Халат бавовняний| З | 12 | | | |технологічного |Рукавички гумові| Вн | 3 | | | |процесу |Черевики шкіряні| См | 12 | | | |(виробництво |на мікропористій| | | | | |тканин) |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |98 | 7432.1 |Контролер якості |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн | 3 | | | | |Черевики шкіряні| Ми, У | 9 | | | | |на мікропористій| | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |99 | 8159.1 |Лаборант |Халат бавовняний| Вн, З, Оа | 12 | | | |хімічного аналізу|Фартух | Вп, Кк, Щ50 |черговий| | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк, Щ50 | 6 | | | | |Рукавички гумові| Кк, Щ50 | 1 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |100| 8290.2 |Маркувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |101| 7346.2 |Набивальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |малюнків |Фартух | Вп | 6 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |102| 7346.2 |Накатник малюнків|Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |103| 8264.3 |Накатник тканини,|Халат бавовняний| З | 12 | | | |полотна |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |104| 8262.2 |Оператор |Напівкомбінезон | З | 12 | | | |ворсувального |бавовняний | | | | | |устаткування |Куртка бавовняна| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |105| 8251.2 |Оператор |Костюм | Вп, О, З | 12 | | | |друкарського |бавовняний | | | | | |устаткування |Черевики шкіряні| Ми, О | 12 | | | | |Рукавички гумові| Оа | 1 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |106| 8290.2 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |електронно- | | | | | | |обчислювальних та| | | | | | |обчислювальних | | | | | | |машин | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |107| 4112 |Оператор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |комп'ютерного | | | | | | |набору | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |108| 8262.3 |Оператор |Фартух | Тп100 | 12 | | | |прасувально- |бавовняний | | | | | |сушильного |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |агрегата | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |109| 8264.2 |Оператор |Напівкомбінезон | З | 12 | | | |промивального |бавовняний | | | | | |устаткування |Куртка бавовняна| Вн, Кк | 12 | | | | |Фартух | Вн, Кк | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавички | Вн, Кк | 6 | | | | |Боти | Вн | 6 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |110| 8261.2 |Оператор |Комбінезон | З | 12 | | | |стригального |бавовняний | | | | | |устаткування |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |111| 8261.2 |Оператор |Костюм | З | 12 | | | |сушильного |бавовняний | | | | | |устаткування |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |112| 8223.2 |Оператор |Халат бавовняний| Вн, З | 12 | | | |фарбувально- |Фартух | Вп, О | 6 | | | |сушильної лінії |прогумований з | | | | | |та агрегата |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, О | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Оа | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |113| 8262.3 |Оператор |Костюм | З | 12 | | | |ширильного |бавовняний | | | | | |устаткування |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |114| 8261.2 |Пресувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |готової продукції|Фартух | З | 6 | | | |та відходів |бавовняний з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Рукавиці | Мп | 6 | | | | |комбіновані | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |115| 8261.3 |Пресувальник |Костюм | З | 12 | | | |відходів |бавовняний | | | | | |(виробництво |Рукавиці | Ми, З | 3 | | | |текстилю) |комбіновані | | | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Черевики | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |116| 9322 |Приймальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |матеріалів, |Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | |напівфабрикатів | | | | | | |та готових | | | | | | |виробів (легка | | | | | | |промисловість) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |117| 8262.2 |Різальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |матеріалів та |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |виробів | | | | | | |(виробництво | | | | | | |текстилю) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |118| 8261.3 |Розправляч |Костюм | Вн, З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, З | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Напівчеревики на| Ми, У | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |119| 8286.2 |Складальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |виробів |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |120| 7442.1 |Сортувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |виробів, |Напівчеревики | Ми, У | 9 | | | |напівфабрикатів |Окуляри захисні | - |до зносу| | | |та матеріалів |Респіратор | - |до зносу| | | | |На зовнішніх | | 12 | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |121| 7432.2 |Стригаль ворсу |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |122| 8264.2 |Сушильник |Костюм | З | 12 | | | |(виробництво |бавовняний | | | | | |текстилю) |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Рукавиці | Ми, З | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |123| 7346.2 |Травильник валів |Костюм | Вн, Кк | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Фартух | Вн, Кк | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Кк | 6 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Кк | 2 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |124| 8333.3 |Транспортувальник|Костюм | З | 12 | | | |(обслуговування |бавовняний | | | | | |механізмів) |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |125| 7215.2 |Транспортувальник|Костюм | З | 12 | | | |(такелажні |бавовняний | | | | | |роботи) |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | | | | |Черевики | Ми, У | 9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена | Тнв | 36 | | | | |Брюки утеплені | Тнв | 36 | | | | |Чоботи | Ми, З | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |126| 8286.2 |Укладальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |виробів |Черевики на | Ми, У | 12 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |127| 8264.2 |Фарбувальник |Халат бавовняний| Вн, З | 12 | | | |(виробництво |Фартух | Вп, О | 6 | | | |текстилю) |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Чоботи гумові | В, Оа | 12 | | | | |Рукавички гумові| Вн, Оа | 3 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |128| 8163.3 |Чистильник |Костюм | Пм, О, З | 12 | | | |вентиляційних |бавовняний | | | | | |установок |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | Ми, См, У | 9 | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |129| 8269.3 |Чистильник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |тканин, виробів |Тапочки | Ми, У | 9 | | | | |Окуляри захисні | - |до зносу| | | | |Респіратор | - |до зносу| |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |130| 8262.3 |Чистильник |Костюм | Пм, О, З | 12 | | | |устаткування |бавовняний | | | | | |(виробництво |Окуляри захисні | - |до зносу| | | |текстилю) |Респіратор | - |до зносу| | | | |На роботах у | | 9 | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | Ми, См, У | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві | | | | | | |Рукавиці | Ми | | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |131| 7346.2 |Шаблонник |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Фартух | Вн, З | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Черевики шкіряні| Ми, У | 12 | | | | |Рукавички | Ми |до зносу| | | | |комбіновані | | | | | | |В залежності від| | | | | | |виду робіт: | | | | | | |Рукавички гумові| Вн | 1 | | | | |Чоботи гумові | Вн | 12 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |132| 8263.2 |Швачка |Халат бавовняний| З | 12 | | | | |Фартух | Вн, З | 12 | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником | | | | | | |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |133| 8262.3 |Шліфувальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |полотна |Тапочки | Ми, У | 9 | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |134| 8290.3 |Штемпелювальник |Халат бавовняний| З | 12 | | | |етикеток |Тапочки | Ми, У | 9 | |----------------------------------------------------------------------------| | Загальні професії бавовняного виробництва | |----------------------------------------------------------------------------| |135| 7432.2 |Бригадир на |Халат бавовняний| З | 12 | | | |дільницях |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |основного | | | | | | |виробництва | | | | | | |(текстильне | | | | | | |виробництво) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |136| 3340 |Інструктор |Халат бавовняний| З | 12 | | | |виробничого |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |навчання | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |137| 8269.1 |Помічник майстра |Халат бавовняний| З | 12 | | | |(текстильні, |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |хутряні та | | | | | | |шкіряні вироби) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |138| 8264.1 |Помічник майстра |Халат бавовняний| З | 12 | | | |(вибілювання, |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |фарбування та | | | | | | |чищення) | | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |139| 8262.1 |Помічник майстра |Костюм | З | 12 | | | |(ткацькі верстати|бавовняний | | | | | |та в'язальні |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |машини) |Шумозахисні | - |8 годин | | | | |вкладки (беруші)| | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |140| 8261.1 |Помічник майстра |Костюм | З | 12 | | | |(оброблення |бавовняний | | | | | |волокна та |Тапочки | Ми, У | 9 | | | |перемотування |Шумозахисні | - |до зносу| | | |нитки) |вкладки (беруші)| | | | | | |Рукавиці | Ми | 3 | | | | |комбіновані | | | |---+--------------+-----------------+----------------+-------------+--------| |141| 7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм | З | 12 | | | | |бавовняний | | | | | | |Туфлі | См | 12 | ------------------------------------------------------------------------------
Допускається застосування спеціального одягу, виготовленого з
інших типів тканин, сертифікованого в установленому порядку.
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній сфері В.С.Ткачоввгору