Документ z1224-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 25.11.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.11.2009 N 1064
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2009 р.
за N 1224/17240

Про затвердження форм звітності
з питань діяльності дитячих будинків
і загальноосвітніх (спеціальних) шкіл-інтернатів
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.12.2006
N 1757 ( 1757-2006-п ), та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Форму звітності N 1-ДБШ "Звіт дитячого будинку,
загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування".
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ДБШ "Звіт
дитячого будинку, загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування".
1.3. Форму звітності N 1-ДБШ (зведена) "Зведений звіт дитячих
будинків, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (спеціальних
загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування" ( z1225-09 ).
1.4. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 1-ДБШ
(зведена) "Зведений звіт дитячих будинків, загальноосвітніх
шкіл-інтернатів (спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів) для
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"
( z1225-09 ).
2. Поширити форми та інструкції, зазначені в: підпунктах 1.1 та 1.2 цього наказу - на дитячі будинки,
загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, та спеціальні
загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які потребують корекції
фізичного та (або) розумового розвитку; підпунктах 1.3 та 1.4 цього наказу - на Міністерство освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій, відділи (управління) освіти районних державних
адміністрацій і виконавчих органів міських рад.
3. Установити, що забезпечення бланками форм та примірниками
інструкцій, зазначених у пункті 1 цього наказу, покладається на
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій забезпечувати в установлені
терміни збір, контроль, обробку звітності та подання зведеної
інформації відділенню інформаційних систем управління
науково-освітньою галуззю Інституту інноваційних технологій та
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Головним
управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях,
місті Києві та управлінню статистики в місті Севастополі в цілому
по території та в розрізі районів (за узгодженим колом
показників).
5. Департаменту економіки та фінансування забезпечувати
подання в установлені терміни Державному комітету статистики
зведеного звіту в цілому по Україні та в розрізі регіонів
(за узгодженим колом показників).
6. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра освіти і науки Кулікова П.М.
Міністр І.О.Вакарчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
дитячого будинку, загальноосвітньої школи-інтернату
(спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату)
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
(за станом на 1 січня 20___ року)

---------------------------------------------------- |Подають |Термін подання| Форма N 1-ДБШ |-----------------------------------+--------------| (1 раз на рік) |Дитячі будинки, загальноосвітні | не пізніше | Поштова |школи-інтернати для дітей-сиріт | 10 січня | ЗАТВЕРДЖЕНО |та дітей, позбавлених батьківського| | Наказ МОН |піклування, та спеціальні | | 25.11.2009 N 1064 |загальноосвітні школи-інтернати для| | |дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | за погодженням |батьківського піклування, які | | з Держкомстатом |потребують корекції фізичного | | |та (або) розумового розвитку, | | |незалежно від форми власності та | | |підпорядкування: | | |органу управління освітою за | | |місцезнаходженням; | | |своїй організації вищого рівня | | |(для державних закладів, | | |крім системи МОН) | | ----------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Респондент: | |Найменування ___________________________________________________| |________________________________________________________________| |Місцезнаходження _______________________________________________| |________________________________________________________________| | (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, | | район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | | | |________________________________________________________________| |----------------------------------------------------------------| |Тип місцевості (1 - міська місцевість, 2 - сільська місцевість) | |----------------------------------------------------------------| |Тип закладу (1 - дитячий будинок, 2 - загальноосвітня | | школа-інтернат для дітей-сиріт та дітей, | | позбавлених батьківського піклування, | | 3 - спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | | для дітей-сиріт та дітей, позбавлених | | батьківського піклування, які потребують корекції | | фізичного та (або) розумового розвитку) | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| |Дитячий будинок для дітей (1 - дошкільного, 2 - шкільного віку, | |3 - різновікових) | |----------------------------------------------------------------| |Форма власності | |----------------------------------------------------------------| |Орган, якому підпорядкований заклад | ------------------------------------------------------------------
Розділ I. Відомості
про кількість вихованців, Розділ II. Рух вихованців працівників, місць і груп протягом року
------------------------------------------- ------------------------------------ | Назва показника | N |Усього| | Назва показника | N |Усього| | |рядка| | | |рядка| | |----------------------------+-----+------| |---------------------+-----+------| | А | Б | 1 | | А | Б | 1 | |----------------------------+-----+------| |---------------------+-----+------| |Кількість вихованців (учнів)| 01 | | |Кількість вихованців,| | | |----------------------------+-----+------| |які перебували у | | | |з них мають вік: | | | |закладі, за станом | | | |6 років і молодші | 02 | | |на 1 січня 20__ року | 01 | | |----------------------------+-----+------| |---------------------+-----+------| |7-15 років | 03 | | |Прибуло до закладу | | | |----------------------------+-----+------| |протягом року | 02 | | |16 років і старші | 04 | | |---------------------+-----+------| |----------------------------+-----+------| |Вибуло протягом року | | | | З |учнів, які приходять в| | | |(сума даних рядків | | | |рядка|школи-інтернати | | | |04-12) | 03 | | | 01 |тільки на навчання | 05 | | |---------------------+-----+------| | |----------------------+-----+------| | у тому числі: | | | | |дівчат | 06 | | |до вищих навчальних | | | | |----------------------+-----+------| |закладів усіх | | | | |дітей-сиріт та дітей, | | | |рівнів акредитації | 04 | | | |позбавлених | | | |---------------------+-----+------| | |батьківського | | | |до професійно- | | | | |піклування | 07 | | |технічних навчальних | | | |----------------------------+-----+------| |закладів (крім | | | |Навчається в навчальних | | | |спеціальних) | 05 | | |закладах - усього | | | |---------------------+-----+------| |(сума даних рядків 09, 12) | 08 | | |до спеціальних | | | |----------------------------+-----+------| |професійно-технічних | | | | у |у загальноосвітніх | | | |навчальних закладів | 06 | | |тому |спеціальних) | | | |---------------------+-----+------| |числі|навчальних закладах - | | | |на роботу | 07 | | | |усього | 09 | | |---------------------+-----+------| | |----------------------+-----+------| |до інших дитячих | | | | |з них: у 1-х класах | 10 | | |будинків та | | | | |----------------------+-----+------| |шкіл-інтернатів | 08 | | | | у 11-12-х класах| 11 | | |---------------------+-----+------| | |----------------------+-----+------| |під опіку | 09 | | | |в інших навчальних | | | |---------------------+-----+------| | |закладах | 12 | | |на всиновлення | 10 | | |----------------------------+-----+------| |---------------------+-----+------| |Не навчається дітей | | | |до батьків | 11 | | |шкільного віку - усього | | | |---------------------+-----+------| |(сума даних рядків 14-16) | 13 | | |з інших причин | 12 | | |----------------------------+-----+------| |---------------------+-----+------| |через тривалу хворобу | 14 | | |Очікуваний випуск | | | |----------------------------+-----+------| |вихованців | | | |підлягають переведенню до | | | |у 20__ році | 13 | | |спеціальних дитячих установ | 15 | | ------------------------------------ |----------------------------+-----+------| |з інших причин | 16 | | |----------------------------+-----+------| |Кількість у закладі: | | | |місць | 17 | | |----------------------------+-----+------| |груп | 18 | | |----------------------------+-----+------| |Загальна кількість | 19 | | |працівників | | | |----------------------------+-----+------| |з них працюють за | 20 | | |сумісництвом | | | -------------------------------------------
Розділ III. Кількість і склад
педагогічних працівників
---------------------------------------------------------------------------------------------- | Назва показника | N | Загальна| з | Із загальної кількості педагогічних працівників | | |ряд-|кількість|них| (з графи 1) мають | | | ка | педаго- |жі-|-------------------------------------------------------| | | | гічних |нок| освітньо-кваліфікаційний рівень |стаж педагогічної| | | | праців- | | (освіту) | роботи | | | | ників | |-------------------------------------+-----------------| | | | (з рядка| |спеці- |бака- |молодшого спеці-|пов- |до |від|від| від | | | |19 розді-| |аліста,|лавра |аліста (середню |ну | 3 | 3 |10 | 20 | | | | лу I) | |магіст-|(неза-| спеціальну) |зага-|ро-|до |до |років| | | | | | ра |кінче-|----------------|льну |ків|10 |20 | | | | | | |(вищу) |ну ви-|усього| з них |сере-| |ро-|ро-| | | | | | | | щу) | |педаго- |дню | |ків|ків| | | | | | | | | | гічну | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |Усього | 01 | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | |директор | 02 | | | | | | | х | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |заступник | | | | | | | | | | | | | |директора з | | | | | | | | | | | | | |навчально- | | | | | | | | | | | | | |виховної роботи | 03 | | | | | | | х | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |вихователі | 04 | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |соціальні | | | | | | | | х | | | | | |педагоги | 05 | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |практичний | | | | | | | | х | | | | | |психолог | 06 | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |інші педагогічні | | | | | | | | | | | | | |працівники | 07 | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |З рядка 01: | | | | | | | | | | | | | |працюють за | | | | | | | | х | | | | | |сумісництвом | 08 | | | | | | | | | | | | |-----------------+----+---------+---+-------+------+------+---------+-----+---+---+---+-----| |пенсіонерів | 09 | | | | | | | х | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------
Чи є в закладі юрисконсульт (10) _________________
(1 - так, 2 - ні)
Розділ IV. Матеріально-технічна база закладу
і літній відпочинок вихованців
------------------------------------------------------------------------------------------ | Назва показника | N |Усього| Назва показника | N |Усього| | |ряд-| | |ряд-| | | | ка | | | ка | | |-------------------------------------+----+------+--------------------------+----+------| |Загальна площа всіх приміщень (кв.м.)| 01 | |Кількість місць у їдальні | 07 | | |-------------------------------------+----+------+--------------------------+----+------| |у тому числі: | | |Кількість автотранспортних| | | |площа спалень | 02 | |засобів - усього (одиниць)| 08 | | |-------------------------------------+----+------+--------------------------+----+------| |площа кімнат для занять | 03 | |з них легкових | 09 | | |-------------------------------------+----+------+--------------------------+----+------| |Кількість майстерень | 04 | |Чи є в закладі (1 - так, | | | |-------------------------------------+----+------|0 - ні) | | | |у них місць | 05 | |фізкультурна зала | 10 | | |-------------------------------------+----+------+--------------------------+----+------| |Кількість книг, брошур, журналів | | |підсобне господарство | 11 | | |(уключаючи навчально-методичну | | |--------------------------+----+------| |літературу), примірників | 06 | |Кількість вихованців, які | | | | | | |в літній період відпочили | | | | | | |в усіх типах оздоровчих | | | | | | |закладів | 12 | | ------------------------------------------------------------------------------------------
___________________________________ ____________________________
(місце підпису керівника (власника) (П.І.Б.)
та/або осіб, відповідальних за заповнення форм звітності)
___________________________________ ____________________________
телефон: ________ факс: _________ електронна пошта: _____________
Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щеглова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН
25.11.2009 N 1064
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2009 р.
за N 1224/17240

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності N 1-ДБШ
"Звіт дитячого будинку,
загальноосвітньої школи-інтернату
(спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату)
для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування"

I. Загальні положення
1.1. Звітність за формою N 1-ДБШ "Звіт дитячого будинку,
загальноосвітньої школи-інтернату (спеціальної загальноосвітньої
школи-інтернату) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування" (далі - звіт) поширюється на дитячі
будинки, загальноосвітні та спеціальні загальноосвітні
школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, які потребують корекції фізичного та
(або) розумового розвитку незалежно від підпорядкування та форми
власності (далі - заклади). 1.2. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою.
Звіт підписується керівником або його заступником і скріплюється
печаткою закладу. 1.3. Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни,
то потрібно терміново повідомити про це адресатів.
II. Порядок та строки подання звіту
2.1. Звіт щорічно складається закладами за станом на 1 січня
та подається не пізніше 10 січня: органу управління освітою за місцезнаходженням; своїй вищій організації (для державних закладів, крім
системи МОН). 2.2. Дані про заклади, які розташовані в селищах міського
типу, ураховуються по міській місцевості.
III. Порядок складання звіту
3.1. При визначенні типу закладу необхідно керуватися нормами
законодавства, зокрема Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ),
положеннями про відповідний тип закладу, затвердженими в
установленому законодавством порядку, та статутом цього закладу. 3.2. У найменуванні респондента (того, хто складає звітність)
необхідно зазначити повне найменування закладу. 3.3. В адресній частині бланка необхідно заповнити всі
реквізити.
IV. Заповнення розділу I
"Відомості про кількість вихованців,
працівників, місць і груп"
4.1. У розділі І дані рядка 01 дорівнюють сумі даних
рядків 02-04. 4.2. Дані рядка 08 дорівнюють сумі даних рядків 09, 12. 4.3. Дані рядка 13 дорівнюють сумі даних рядків 14-16. 4.4. У рядку 18 наводяться дані про фактичну кількість груп у
закладі. 4.5. Для визначення кількості місць (рядок 18) потрібно площу
спалень для вихованців шкільного віку поділити на 5 кв.м., а для
вихованців дошкільного віку - на 2,4 кв.м. 4.6. До рядка 19 включаються дані про всіх працівників
закладу, зайнятих і не зайнятих педагогічною діяльністю, включаючи
працівників, прийнятих на роботу за сумісництвом, дані про яких
наводяться в рядку 20.
V. Заповнення розділу II
"Рух вихованців протягом року"
5.1. У розділі II дані рядка 01 повинні дорівнювати
відповідним даним розділу I звіту за попередній рік. 5.2. Дані рядка 03 дорівнюють сумі даних рядків 04-12. 5.3. Сума даних рядків 01 та 02 мінус дані рядка 03 дорівнює
даним рядка 01 розділу I. 5.4. До рядка 13 включають дані про випуск вихованців, для
яких необхідно передбачити в бюджеті асигнування на забезпечення
одягом, взуттям та на виплати, передбачені чинним законодавством.
VI. Заповнення розділу III
"Кількість і склад педагогічних працівників"
6.1. У розділі III наводяться дані про педагогічних
працівників закладу, які мають основну роботу в цьому закладі. Дані про педагогічних працівників, які перебувають у
декретній відпустці та у відпустці для догляду за дитиною віком
до 6-ти років, до звіту не включаються. 6.2. Дані рядка 01 дорівнюють сумі даних рядків 02-07 за
всіма графами. 6.3. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 3-5, 7, а також
сумі даних граф 8-11 за всіма рядками.
VII. Заповнення розділу IV
"Матеріально-технічна база закладу
і літній відпочинок вихованців"
7.1. До рядка 01 включається площа всіх приміщень, які
належать закладу, у тому числі площа квартир персоналу закладу,
які розташовані в ньому. У загальну площу включається й площа
надвірних будівель. 7.2. До рядка 03 не включається площа класних кімнат
шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування. 7.3. До рядка 04 включаються дані про навчальні,
навчально-виробничі та інші майстерні, які є у закладі. Майстерня,
розміщена в двох приміщеннях, ураховується як одна майстерня. 7.4. Кількість місць у майстернях (рядок 05) визначається за
кількістю верстатів, агрегатів, машин, механізмів. 7.5. Рядок 06 заповнюють заклади, які мають бібліотечний фонд
у кількості не менше 300 примірників. Дані про бібліотечний фонд,
який розміщується в приміщенні закладу, але йому не належить, до
звіту не включаються.
Начальник відділу праці
та нормативно-інформаційного
забезпечення О.М.Щегловавгору