Документ z1173-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.08.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.06.2012  № 430


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2012 р.
за № 1173/21485

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Форму первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», що додається.

1.2. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», що додається.

1.3. Форму первинної облікової документації № 077-1/о «Журнал обліку довідок про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», що додається.

1.4. Інструкцію щодо заповнення форми первинної облікової документації № 077-1/о «Журнал обліку довідок про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», що додається.

2. Міністру охорони здоров’я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити виконання цього наказу.

3. Директору Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення (Осташко С.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Начальнику державного закладу "Центр медичної статистики МОЗ України" (Голубчиков М.В.) забезпечити територіальні органи охорони здоров’я затвердженими формами первинної облікової документації.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр


Р.В. Богатирьова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики УкраїниЛ. Дроздова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.06.2012  № 430

ДОВІДКА
про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді

Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства
та санаторного забезпечення
С.І. Осташко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
11.06.2012  № 430


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2012 р.
за № 1173/21485

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді» (далі - форма № 080-1/о).

2. Форма № 080-1/о заповнюється медичним персоналом закладу охорони здоров'я, відповідальним за видачу довідок, за умови надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» за формою «Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

3. Форма № 080-1/о надається для дитини (дитини-інваліда), яка потребує домашнього догляду, одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику дитини-інваліда, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати та фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії для звернення до органів праці та соціального захисту населення за отриманням надбавки на догляд за дитиною-інвалідом відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та жінці, батькові, бабці, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, для надання відпустки без збереження заробітної плати.

4. Форма № 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК).

5. У верхньому лівому куті зазначаються найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров’я, найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров’я, де заповнюється форма, та код за ЄДРПОУ.

6. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини.

7. У пункті 2 зазначається стать дитини: чоловіча - 2.1, жіноча - 2.2 (підкреслити).

8. У пункті 3 зазначається дата народження дитини (число, місяць, рік).

9. У пункті 4 зазначається місце проживання дитини.

10. У пункті 5 зазначається код захворювання, на яке хворіє дитина, згідно з Міжнародною класифікацією хвороб - 10 (далі - МКХ-10).

11. Пункти 5 та 6 заповнюються на підставі облікової форми № 112/о «Історія розвитку дитини», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року № 302 «Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)».

12. У пункті 6 зазначається дата, з якої дитина перебуває на диспансерному обліку або має статус «дитина-інвалід» (число, місяць, рік).

13. У пункті 7 зазначається дата, з якої дитина (дитина-інвалід) потребує домашнього догляду (число, місяць, рік).

14. Довідку підписують лікуючий лікар (пункт 8), завідуючий відділенням (пункт 9), голова ЛКК закладу охорони здоров'я (пункт 10).

15. У кінці форми ставиться дата видачі довідки (число, місяць, рік).

16. У пункті 11 зазначається дата, до якої довідка дійсна (число, місяць, рік).

17. Строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців.

18. Інформація, що міститься у формі № 080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню.

19. Форма № 080-1/о засвідчується печаткою закладу охорони здоров'я, яким вона видана.

Директор Департаменту
охорони материнства,
дитинства
та санаторного забезпечення
С.І. Осташковгору