Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки
Мінагрополітики України; Наказ, Порядок, Форма від 10.07.2017348
Документ z1142-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.07.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2017  № 348


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1142/31010

Про затвердження Порядку маркування та пакування партій насіння і форми етикетки

Відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал», пункту 22 Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Порядок маркування та пакування партій насіння;

2) форму етикетки для маркування партії насіння.

2. Державному підприємству «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (код за ЄДРПОУ 39394238) організувати друк етикеток, що використовуються при маркуванні партій насіння сільськогосподарських рослин, та забезпечити їх облік.

3. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 22 червня 2009 року № 426 «Про затвердження Правил пакування та маркування насіння сільськогосподарських культур в Україні», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 липня 2009 року за № 639/16655.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниС.І. Кубів
А. Жук


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10.07.2017 № 348


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 вересня 2017 р.
за № 1142/31010

ПОРЯДОК
маркування та пакування партій насіння

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до маркування та пакування партій насіння сільськогосподарських рослин, призначеного для зберігання, сівби та реалізації.

2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб’єктів насінництва та розсадництва, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб (далі - суб’єкти), що здійснюють виробництво, доробку та реалізацію насіння.

3. Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про насіння і садивний матеріал».

4. Обов’язковому пакуванню та маркуванню підлягають усі партії добазового та базового насіння незалежно від призначення, а також партії сертифікованого насіння першої генерації, призначені для реалізації.

5. Партії сертифікованого насіння нижчих генерацій, які призначені для реалізації, допускається зберігати без пакування (у засіках, буртах), але з обов’язковим маркуванням.

6. Основними видами упаковок, що застосовують в насінництві, є мішки, торбинки, пакети, контейнери та бігбеги різної місткості, що забезпечують надійну цілісність їх вмісту під час зберігання і транспортування та унеможливлюють зміни їх вмісту після закриття упаковок.

7. Для виготовлення упаковок використовують матеріали із натурального або штучного волокна, щільний папір, картон, пластик, металеву фольгу та інші матеріали, придатні для пакування насіння.

8. Упаковка повинна бути цілою, міцною, чистою, сухою і знезараженою від шкідників і збудників хвороб. Для пакування насіння, призначеного для реалізації, використовують лише нові упаковки.

9. Насіння, призначене для роздрібної торгівлі, фасують у дрібну споживчу тару з можливим подальшим пакуванням у мішки, коробки, ящики, пачки та інші контейнери, що відповідають вимогам пунктів 6, 7 цього Порядку.

10. У процесі пакування насіння використовують призначені для цього ваги, ваги-дозатори та інше ваговимірювальне обладнання. При застосуванні ваговибійних апаратів, що входять до складу насіннєочисних ліній, відхилення від зазначеної маси насіння в упаковці не повинно перевищувати 1 % для дрібнонасінних культур, 3 % - для інших культур.

11. Насіння олійних, ефіроолійних, кормових і медоносних культур упаковують у подвійну мішкотару або багатошарові паперові мішки та пакети. Допускається використовувати як зовнішню упаковку тканинні мішки, а як внутрішню - поліетиленові мішки або вкладення, виготовлені з поліетиленової плівки або поліпропілену.

12. Мішки, торбинки та пакети з насінням зашивають переважно машинним способом, використовуючи нитки згідно з чинними нормативними документами, що забезпечують механічну міцність зашивання.

Допускається ручне зав’язування, зашивання, заклеювання або термічне зварювання упаковок, виготовлених з відповідних матеріалів, що забезпечує надійність їх закриття.

13. Обов’язковому опломбовуванню підлягають лише упаковки, закриті зав’язуванням або іншим способом, який дозволяє здійснювати вільний доступ до вмісту упаковки після остаточного закриття без видимих порушень його цілісності.

14. Етикетка повинна містити усю необхідну інформацію про партію насіння. Особливості маркування залежать від призначення насіння, виду упаковки і способів його транспортування.

15. Залежно від категорії (генерації) насіння та його призначення упаковку з насінням маркують етикетками (ярликами) відповідної форми, кольору та змісту.

16. Маркування партій насіння здійснюється суб’єктами в процесі доробки та пакування насіння.

17. Перед відбором проб аудитор із сертифікації (агроном-інспектор) здійснює огляд сформованих партій насіння та зазначає кількість використаних етикеток, їх номери та особливості маркування в «Акті відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей».

Невикористані у поточному році етикетки суб’єкти мають право використовувати для маркування насіння, яке буде вироблене у наступному році.

18. Усі надписи на етикетках та упаковках здійснюються відповідно до вимог статті 26 Закону України «Про засади державної мовної політики». Крім основного тексту, упаковка може містити додаткові позначки (абревіатури, надписи, логотипи, малюнки), що не впливають на зміст інформації про насіння, які можуть наноситись безпосередньо на упаковку.

Нанесення таких позначень може бути здійснене заздалегідь типографським способом або спеціальною водостійкою фарбою за допомогою трафарету.

19. Зовнішні етикетки можуть виготовлятися з матеріалів на паперовій основі з полівінілхлоридним покриттям чи іншого водостійкого міцного паперу, що забезпечує достатню міцність і не піддається легкому розриванню. Допускається використовувати інші полімерні чи текстильні матеріали, які поряд з міцністю забезпечують якість відображення основної інформації на етикетці. Спосіб закріплення зовнішньої етикетки залежить від виду упаковки та способу його закриття, залежно від чого етикетки пришивають, наклеюють або прив’язують до упаковки.

20. Внутрішня етикетка, яка вкладається за бажанням суб’єкта  всередину упаковки або закріплюється (приклеюється) на її внутрішній бік, повинна відтворювати зміст зовнішньої і може бути виготовлена з матеріалів меншої щільності та міцності.

21. Для насіння, доробленого і запакованого на насіннєвих заводах, а також для фасованого насіння, призначеного для реалізації, на упаковці зазначаються найменування суб’єкта, його місцезнаходження, де запаковано або розфасовано насіння, із зазначенням реквізитів, а також відомості про перепакування або перемаркування (якщо такі дії мали місце).

22. Упаковку з насінням гібрида (F1) та насінням батьківських форм гібридів кукурудзи або соняшнику маркують додатковими позначеннями, які наносять безпосередньо на упаковку, згідно з додатком до цього Порядку.

23. На упаковках з протруєним (обробленим) насінням ставлять напис «Протруєно» або «Оброблено», на упаковках з дражованим або інкрустованим насінням - «Інкрустоване» або «Дражоване».

24. Перепакування та перемаркування партії насіння можливе у разі виникнення необхідності на вимогу суб’єктів відповідно до чинного законодавства. При цьому попередня етикетка видаляється, а нова повинна відтворювати первинну інформацію про партію насіння та містити відмітку про перемаркування та перепакування.

Насіння, яке імпортовано та потребує доробки з подальшим використанням в Україні, підлягає перепакуванню та перемаркуванню.

Перепакування та перемаркування партії насіння, яке було вироблено в іншій країні, проводяться за погодженням з уповноваженим органом країни виробництва, якщо перемаркування проводиться для сертифікації як іншої категорії насіння.

При перепакуванні та перемаркуванні попередня етикетка та пломби видаляються, а нова етикетка повинна відтворювати первинну інформацію про партію насіння. До етикетки включаються інформація про країну-виробника та вказівка, що стосується перепакування та перемаркування.

Усі операції проводять за участю аудитора із сертифікації (агронома-інспектора).

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ. ТопчійДодаток
до Порядку маркування та пакування
партій насіння
(пункт 22)

ПОЗНАЧКИ,
які наносяться безпосередньо на упаковку з гібридним насінням та насінням батьківських форм соняшнику та кукурудзи

Насіння соняшнику

«А»

Материнська форма - стерильний аналог

«Б»

Материнська форма - фертильна (закріплювач стерильності пилку)

«В»

Відновлювач фертильності

«F1»

Гібрид першого покоління

Насіння кукурудзи

«М»

Носій молдавського типу стерильності

«С»

Носій «сі» - типу стерильності

«зМ»

Має здатність давати стерильне потомство у разі схрещування з носіями молдавського типу стерильності

«зС»

Має здатність давати стерильне потомство у разі схрещування з носіями «сі» - типу стерильності

«МВ»

Має здатність відновлювати фертильність у потомстві у разі схрещування з носіями молдавського типу стерильності

«СВ»

Має здатність відновлювати фертильність у потомстві у разі схрещування з носіями «сі» - типу стерильності

«УВ»

Має здатність відновлювати фертильність у потомстві у разі схрещування з носіями молдавського і «сі» - типу стерильності

«F1»

Створений за схемою відновлення фертильності або змішування із застосуванням молдавського чи «сі» - типу стерильності або повного видалення волотейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10.07.2017 № 348

ФОРМА
етикетки для маркування партії насіння

__________
Примітки:

1. Форма етикетки прямокутна, мінімальний розмір (довжина х ширина) - 110 х 67 мм. Текст друкується чорним кольором.

2. На лицьовому боці етикетки лівий край з написом «Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» обкантовано чорною смугою завширшки 30 міліметрів, решта лицьового боку етикетки фарбується таким кольором:
для добазового насіння - білим з фіолетовою смужкою завширшки 10 міліметрів, розміщеною по діагоналі з лівого нижнього кута етикетки;
для базового насіння - білим;
для сертифікованого насіння першої генерації, гібридів першого покоління - блакитним;
для сертифікованого насіння другої генерації, наступних генерацій - червоним, для суміші насіння - зеленим;
для неостаточно сертифікованого насіння - сірим.

3. По центру лицьового боку етикетки наведено фоновою сіткою дві великі літери «UA».

4. У нижній частині етикетки зазначається її індивідуальний номер, визначений державним підприємством «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Директор Департаменту
землеробства та технічної
політики в АПКВ. Топчійвгору