Документ z1136-08, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.11.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ
Н А К А З
10.11.2008 N 240
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2008 р.
за N 1136/15827

Про затвердження Норм безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття
та інших засобів індивідуального захисту
працівникам вовняного виробництва

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам вовняного виробництва (далі - Норми), що додаються.
2. Наказ набирає чинності з 01.01.2009.
3. З набранням чинності наказом уважати таким, що не
застосовується на території України, Розділ III "Шерстяная
промышленность" Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты
рабочим и служащим предприятий легкой промышленности, затверджених
постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і
Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від
13.09.79 N 394/II-9.
4. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та
соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п'яти днів
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного
забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру
нормативно-правових актів з охорони праці ( v0102516-06 ) та
розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.
6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та
спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах
масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.
Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Першого заступника Міністра
охорони здоров'я України,
головного державного санітарного
лікаря України А.М.Пономаренко
Заступник Міністра
промислової політики України С.Г.Грищенко
Заступник Міністра України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи М.Болотських
Директор Національного
науково-дослідного інституту
промислової безпеки та охорони праці Ю.І.Шульга
В.о. директора виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України С.Нестеров
Голова Центрального комітету
Профспілки працівників текстильної
та легкої промисловості України О.І.Єфіменко
Голова Державного комітету
ядерного регулювання України О.А.Миколайчук
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з промислової
безпеки, охорони праці
та гірничого нагляду
10.11.2008 N 240
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 листопада 2008 р.
за N 1136/15827

НОРМИ
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам вовняного виробництва

I. Загальні положення
1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про
охорону праці" ( 2694-12 ).
1.2. Норми поширюються на підприємства, установи, організації
вовняного виробництва незалежно від форм власності та
підпорядкування та на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності (далі - підприємства), які виконують роботи, пов'язані
з переробкою вовни.
1.3. Норми розроблено для професій працівників, зайнятих на
виконанні робіт, наведених у пункті 1.2 цих Норм, перелік яких
відповідає Національному класифікатору України "Класифікатор
професій ДК 003:2005" ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженому
наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375
( v0375609-05 ). Класифікація та позначення захисних властивостей
засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ) залежно від
небезпечних і шкідливих виробничих факторів застосовані відповідно
до ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие
требования и классификация" та ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда
специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук.
Классификация".
1.4. Працівники підприємств вовняного виробництва, які
виконують роботи, що належать до інших видів економічної
діяльності, забезпечуються ЗІЗ згідно з Типовыми нормами
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных
профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и
отдельных производств, затвердженими постановою Державного
комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної
Центральної Ради Професійних Спілок від 12.02.81 N 47/П-2
( v0047400-81 ).
1.5. Порядок забезпечення працівників підприємств необхідними
для трудового процесу ЗІЗ, а також порядок їх тримання та
зберігання визначаються Положенням про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого
нагляду від 24.03.2008 N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП
0.00-4.01-08).
1.6. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення
працівників ЗІЗ здійснюють органи державного нагляду за охороною
праці та служби охорони праці підприємств.
1.7. Громадський контроль за повним та своєчасним
забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові
колективи через обрані ними професійні спілки, а в разі
відсутності професійних спілок - уповноважені найманими
працівниками особи з питань охорони праці.
II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
вовняного виробництва
------------------------------------------------------------------------------ | N | Код згідно з |Професійна назва | Найменування | Позначення | Строк | |з/п| ДК 003:2005 | роботи | спецодягу, | захисних | носіння | | |( vb375609-05,| | спецвзуття та |властивостей,|в місяцях| | | vc375609-05 )| | інших | марка ЗІЗ | | | | | | засобів | | | | | | |індивідуального| | | | | | | захисту | | | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------------------------------------------------------------------| | ПРЯДИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО | |----------------------------------------------------------------------------| |1 |8153.2 |Апаратник |Костюм |Вн, З |12 | | | |промивання |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |2 |8261.3 |Вигрібальник пуху|Костюм | | | | | |та відходів |бавовняний |З |12 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |3 |8264.3 |Емульсувальник |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Вн, Кк, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |3 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |4 |8264.2 |Заготівник |Костюм | | | | | |хімічних розчинів|бавовняний з | | | | | |та фарб |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Вн, Кк, З |12 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |5 |8261.3 |Змішувальник |При роботі | | | | | |волокна |вручну: | | | | | | |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, З |12 | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |6 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |6 |8261.2 |Контролер |Халат | | | | | |технологічного |бавовняний |З |12 | | | |процесу |Тапочки |Ми, У |9 | | | |(виробництво | | | | | | |пряжі) | | | | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |7 |7432.1 |Контролер якості |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |8 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |крутильного |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |9 |8261.3 |Оператор |Халат | | | | | |механізованого |бавовняний |З |12 | | | |подавання суміші |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |10 |8261.3 |Обчісувальник |Костюм | | | | | |барабанів |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |11 |8261.2 |Оператор агрегата|Халат | | | | | |оброблення |бавовняний |З |12 | | | |відходів |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |12 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |мотального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |13 |8262.2 |Оператор |Халат | | | | | |стрічкового |бавовняний з | | | | | |устаткування |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |14 |8139.3 |Оператор |Халат | | | | | |розпушувально- |бавовняний |З |12 | | | |щипальних машин |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |15 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |рівничного |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |16 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |чесального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |17 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |розпушувально- |бавовняний |З |12 | | | |тіпального |Тапочки |Ми, У |9 | | | |агрегата |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |18 |7431.2 |Перевіряльник |Халат | | | | | |веретен |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |19 |7431.2 |Перевіряльник |Костюм | | | | | |розводок |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |20 |8261.2 |Прядильник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |21 |8261.3 |Пресувальник |Костюм | | | | | |відходів |бавовняний |З |12 | | | |(виробництво |Рукавиці | | | | | |текстилю) |комбіновані |Ми |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Черевики |Ми, У |9 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |22 |8266.2 |Різальник |Халат | | | | | |матеріалів та |бавовняний |З |12 | | | |виробів (легка |Тапочки |Ми, У |9 | | | |промисловість) |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |23 |8261.3 |Розправляч |Халат | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Напівчеревики | | | | | | |на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, З |12 | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |24 |8261.3 |Розроблювач |Халат | | | | | |відходів |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |25 |8261.2 |Сортувальник |Халат | | | | | |сировини та |бавовняний |З |12 | | | |волокна |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |26 |9322 |Знімач виробів |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |27 |9322 |Тасьмовик |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |28 |8333.3 |Транспортувальник|Під час | | | | | |(обслуговування |завантаження та| | | | | |механізмів) |розвантаження | | | | | | |вовни: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Плащ |Вн |черговий | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | | | | |Черевики |Ми |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |29 |7215.2 |Транспортувальник|Під час | | | | | |(такелажні |завантаження та| | | | | |роботи) |розвантаження | | | | | | |вовни: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Плащ |Вн |черговий | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |30 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |сукального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |31 |8286.2 |Укладальник |Халат | | | | | |виробів |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |З, Ми |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |32 |8261.2 |Укладальник |Халат | | | | | |сировини |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |З, Ми |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |33 |8264.2 |Фарбувальник |Халат | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |текстилю) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, О |6 | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Оа |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |34 |8163.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |вентиляційних |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |установок |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |35 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |(виробництво |Окуляри захисні|- |до зносу | | | |текстилю) |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | |----------------------------------------------------------------------------| | ТКАЦЬКЕ ВИРОБНИЦТВО | |----------------------------------------------------------------------------| |36 |7432.2 |Заправник |Костюм | | | | | |текстильного |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |37 |9322 |Знімач сирової |Халат | | | | | |тканини |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |38 |7432.1 |Контролер якості |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |39 |7432.2 |Килимарниця |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |40 |8261.3 |Насаджувач валів |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |41 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |снувального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |42 |8261.2 |Оператор |Костюм | | | | | |шліхтувального |бавовняний з | | | | | |устаткування |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, Кк |12 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |43 |9321 |Перемотувальник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |44 |7346.2 |Травильник валів |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Кк |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Кк |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк |2 | | | | |Чоботи гумові |Кк |6 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |45 |7431.2 |Пробиральник |Халат | | | | | |(вовняне |бавовняний |З |12 | | | |виробництво) |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |46 |8264.3 |Проклеювач |При роботі в | | | | | | |килимовому | | | | | | |виробництві: | | | | | | |Халат | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |47 |8261.3 |Присукальник |Халат | | | | | |основ |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |48 |7332.2 |Реставратор |Халат | | | | | |тканин, гобеленів|бавовняний |З |12 | | | |та килимів |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |49 |8261.2 |Ставильник |Халат | | | | | |(виробництво |бавовняний |З |12 | | | |текстилю) |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |50 |8262.2 |Ткач |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |51 |8333.3 |Транспортувальник|Під час | | | | | |(обслуговування |завантаження та| | | | | |механізмів) |розвантаження | | | | | | |вовни: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | | | | |Плащ |Вн |черговий | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |52 |7215.2 |Транспортувальник|Під час | | | | | |(такелажні |завантаження та| | | | | |роботи) |розвантаження | | | | | | |вовни: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | | | | |Плащ |Вн |черговий | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |53 |8112.2 |Флотатор |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |6 | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |54 |8163.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |вентиляційних |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |установок |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ти |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |55 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |(виробництво |Окуляри захисні|- |до зносу | | | |текстилю) |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ти |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |56 |8264.2 |Шліхтовар |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Кк, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Кк |3 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |Протигаз |- |до зносу | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Черевики |Ми, У |9 | |----------------------------------------------------------------------------| | ФАРБУВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО | |----------------------------------------------------------------------------| |57 |8153.2 |Апаратник |Костюм | | | | | |промивання |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |З, Вн |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |12 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |58 |8264.3 |Апаратник |Костюм | | | | | |термооброблення |бавовняний |З |12 | | | |тканини |Черевики |Ми, З |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ти |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |59 |8265.2 |Апретурник |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |60 |9411 |Вагар |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | | | | |Черевики |Ми, У |9 | | | | |При зважуванні | | | | | | |фарби | | | | | | |додатково: | | | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вп, Оа |3 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |61 |8264.2 |Варник апрету |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп |6 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Протигаз |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |62 |8264.3 |Віджимач |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |текстилю) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп |12 | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Он |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |63 |8264.1 |Вибільник |Костюм | | | | | |(текстильне |бавовняний з | | | | | |виробництво) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Оа |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |64 |8131.2 |Випалювач |Костюм | | | | | |матеріалів |бавовняний з | | | | | | |вогнезахисним | | | | | | |просоченням |То |12 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |65 |8139.3 |Готувач розчинів |Халат | | | | | |та мас |бавовняний |З |12 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |4 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |66 |7346.2 |Гравер |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний |З |12 | | | |текстилю) |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |3 | | | | |Напівчеревики |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |67 |8264.3 |Декатирувальник |Костюм | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |6 | | | | |Напівчеревики | | | | | | |на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |68 |8264.3 |Заварник |Халат | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |69 |8264.2 |Заготівник |Костюм | | | | | |хімічних розчинів|бавовняний з | | | | | |та фарб |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Вн, Кк, Щ50 |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Чоботи гумові |В, Кк, Щ50 |6 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Ми, З, У |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Протигаз |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |70 |8264.3 |Каландрувальник |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |текстилю) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, Ти |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |71 |8264.2 |Карбонізаторник |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |вовни) |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Кк, Щ50 |9 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |12 | | | | |Чоботи гумові |Кк, Щ50 |2 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |2 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |72 |7432.1 |Контролер якості |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |73 |7346.2 |Копіювальник |Халат | | | | | |малюнків та карт |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |74 |8159.1 |Лаборант |Халат | | | | | |хімічного аналізу|бавовняний |З, Оа |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп, Кк, Щ50 |черговий | | | | |Напівчеревики |Ми, У |9 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Кк, Щ50 |1 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |75 |8290.2 |Маркувальник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |76 |8264.3 |Машиніст |Халат | | | | | |ратинувальної |бавовняний |З |12 | | | |машини |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |77 |7346.2 |Набивальник |Халат | | | | | |малюнків |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп |6 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |78 |7346.2 |Накатник малюнків|Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |79 |8264.3 |Накатник тканини,|Халат | | | | | |полотна |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |80 |8262.2 |Оператор |Костюм | | | | | |ворсувального |бавовняний з | | | | | |устаткування |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Напівчеревики |Ми, У |9 | | | | |Під час | | | | | | |ворсування | | | | | | |мокрої тканини | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |6 | | | | |Чоботи гумові |В |6 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |81 |8261.2 |Оператор |Халат | | | | | |стригального |бавовняний |З |12 | | | |устаткування |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |82 |7346.2 |Ракліст |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |текстилю) |кислотозахисним| | | | | | |просоченням |Кк, Щ50 |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вп, Кк, Щ50 |3 | | | | |Черевики |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |83 |8261.3 |Розправляч |Халат | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Напівчеревики | | | | | | |на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См |12 | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вп |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |84 |7442.1 |Сортувальник |Халат | | | | | |виробів, |бавовняний |З |12 | | | |напівфабрикатів |Черевики |Ми, У |9 | | | |та матеріалів |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На зовнішніх | |12 | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |85 |8262.2 |Сукновал |Халат | | | | | | |бавовняний з | | | | | | |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн |12 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |86 |8264.2 |Сушильник |Костюм | | | | | |(виробництво |бавовняний |З |12 | | | |текстилю) |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Рукавиці | | | | | |комбіновані |Ми, З |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |87 |8333.3 |Транспортувальник|Під час | | | | | |(обслуговування |завантаження та| | | | | |механізмів) |розвантаження | | | | | | |вовни: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | | | | |Плащ |Вн |черговий | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |88 |7215.2 |Транспортувальник|Під час | | | | | |(такелажні |завантаження та| | | | | |роботи) |розвантаження | | | | | | |вовни: | | | | | | |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Ми, У |9 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | | | | |Плащ |Вн |черговий | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тнв |36 | | | | |Брюки утеплені |Тнв |36 | | | | |Чоботи |Ми, З |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |89 |8264.2 |Фарбувальник |Халат | | | | | |(виробництво |бавовняний з | | | | | |текстилю) |водонепроникним| | | | | | |просоченням |Вн, З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, О |6 | | | | |Чоботи гумові |В |12 | | | | |Рукавички | | | | | | |гумові |Вн, Оа |3 | | | | |Окуляри захисні|- |до зносу | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |90 |8286.2 |Укладальник |Костюм | | | | | |виробів |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух |З |6 | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми |12 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |91 |8163.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |вентиляційних |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |установок |Окуляри захисні|- |до зносу | | | | |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |92 |8269.3 |Чистильник |Халат | | | | | |тканини, виробів |бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |93 |8262.3 |Чистильник |Костюм | | | | | |устаткування |бавовняний |Пм, О, З |12 | | | |(виробництво |Окуляри захисні|- |до зносу | | | |текстилю) |Респіратор |- |до зносу | | | | |На роботах у | | | | | | |вологому | | | | | | |середовищі | | | | | | |додатково: | | | | | | |Черевики на | | | | | | |мікропористій | | | | | | |підошві |Ми, См, У |12 | | | | |Рукавиці | | | | | | |комбіновані |Ми |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |94 |7346.2 |Шаблонник |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, З |12 | | | | |Напівчеревики |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |95 |8263.2 |Швачка |При зшиванні | | | | | | |мокрої тканини,| | | | | | |м'якої тари | | | | | | |з-під вовни: | | | | | | |Халат | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Фартух | | | | | | |прогумований з | | | | | | |нагрудником |Вн, З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | | | | |Рукавички |Вн |3 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |96 |8269.3 |Штампувальник |Халат | | | | | |(текстильна |бавовняний |З |12 | | | |галантерея) |Тапочки |Ми, У |9 | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |97 |9322 |Реставратор |Халат | | | | | |готової продукції|бавовняний |З |12 | | | | |Тапочки |Ми, У |9 | |----------------------------------------------------------------------------| | ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ | |----------------------------------------------------------------------------| |98 |8262.1 |Помічник майстра |Костюм | | | | | |(ткацькі верстати|бавовняний |З |12 | | | |та в'язальні |Напівчеревики |Ми, У |12 | | | |машини) | | | | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |99 |8269.1 |Помічник майстра |Костюм | | | | | |(текстильні, |бавовняний |З |12 | | | |хутряні та |Напівчеревики |Ми, У |12 | | | |шкіряні вироби) | | | | |---+--------------+-----------------+---------------+-------------+---------| |100|7233.1 |Слюсар-ремонтник |Костюм | | | | | | |бавовняний |З |12 | | | | |Черевики |Мп, Ми, Мун50|12 | | | | |На зовнішніх | | | | | | |роботах узимку | | | | | | |додатково: | | | | | | |Куртка утеплена|Тн |36 | ------------------------------------------------------------------------------
Допускається застосування у спеціальному одязі, окрім
бавовняних, інших тканин і матеріалів, сертифікованих в
установленому порядку.
Начальник відділу організації
державного нагляду в АПК
та соціально-культурній
сфері В.С.Ткачоввгору