Про затвердження Положення про Державний реєстр суб'єктів племінної справи у тваринництві
Мінагрополітики України; Наказ, Положення, Форма типового документа [...] від 13.06.2012358
Документ z1118-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.09.2019, підстава - z0945-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2012  № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1118/21430

Про затвердження Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної
політики та продовольства
№ 164 від 05.03.2013
№ 50 від 10.02.2017
№ 412 від 26.07.2019}

Відповідно до статті 11 Закону України “Про племінну справу у тваринництві” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві, що додається.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.), Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б.Р.) забезпечити ведення Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві та видання цього Положення.

3. Департаменту тваринництва забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату

Голова Державної служби статистики України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

В.о. президента Національної академії
аграрних наук України

В.П. Павленко

О.Г. Осауленко


В.С. Дроник


І.Ю. Бісюк


В.Ф. Петриченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства
України
13.06.2012 № 358


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2012 р.
за № 1118/21430

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві

{У тексті Положення слова “головні управління агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій” в усіх відмінках замінено словами “структурних підрозділів агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

I. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни та поняття вживаються у такому значенні:

племінне стадо - група чистопородних або одержаних за затвердженою програмою породного вдосконалення тварин, зареєстрованих в державних книгах племінних тварин, які мають порівняно вищу племінну (генетичну) цінність, можуть використовуватися в селекційному процесі відповідно до програм селекції;

свідоцтво - документ, що засвідчує дані суб’єкта племінної справи у тваринництві, факт і дату реєстрації в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві;

статус - певний стан (рівень) ведення селекційно-племінної роботи суб'єктами племінної справи у тваринництві.

1.2. Це Положення визначає порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництві (далі - Держплемреєстр).

1.3. Це Положення поширюється на суб'єктів племінної справи у тваринництві (крім власників неплемінних тварин) незалежно від їх організаційно-правової форми, яким у встановленому порядку присвоєно відповідний статус суб'єкта племінної справи у тваринництві:

у скотарстві, буйволівництві, свинарстві, вівчарстві і козівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у конярстві: кінний завод, племінний репродуктор, конюшня-репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної справи, заводська конюшня, іподром, трендепо, підприємство (лабораторія) генетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів;

у звірівництві і кролівництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції;

у птахівництві: племінний завод, племінний птахорепродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, контрольно-випробувальна станція з птахівництва;

у бджільництві: племінний завод, племінна пасіка, племінний бджолорозплідник, генофондне господарство, селекційний центр;

у рибництві: племінний завод, племінний репродуктор, генофондне господарство, селекційний центр, підприємство (лабораторія) генетичного контролю;

у шовківництві: гренажний завод, племінна станція із шовківництва, генофондне господарство, селекційний центр.

ункт 1.3 розділу І в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

1.4. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві проводиться з метою формування інформаційних автоматизованих баз даних про племінні (генетичні) ресурси та суб’єктів племінної справи у тваринництві, які є власниками племінних (генетичних) ресурсів або є суб'єктами підприємницької діяльності, які беруть участь у виробництві, збереженні, використанні, створенні, визначенні племінної цінності племінних (генетичних) ресурсів, торгівлі племінними (генетичними) ресурсами та надають послуги, пов'язані з племінною справою у тваринництві, для:

визначення заходів щодо удосконалення системи селекції у тваринництві;

ведення селекційно-племінної роботи за породами тварин;

оцінки діяльності суб'єктів племінної справи у тваринництві, пов'язаної з виконанням певних функцій у племінному тваринництві;

організації системи маркетингу в тваринництві;

підвищення достовірності сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення контролю за дотриманням законодавства про племінну справу у тваринництві.

II. Правила та порядок проведення державної реєстрації суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі

2.1. Державна реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві здійснюється шляхом занесення відповідних даних про них до Держплемреєстру.

2.2. Реєстрація суб’єктів племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі здійснюється за результатами присвоєння відповідного статусу суб’єктам племінної справи у тваринництві.

ункт 2.2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

2.3. Створення і ведення Держплемреєстру включає:

розробку організаційних і методологічних принципів ведення Держплемреєстру;

забезпечення державного обліку суб’єктів племінної справи у тваринництві, племінних стад, племінних (генетичних) ресурсів, що підлягають реєстрації в Держплемреєстрі;

накопичення та аналіз даних, що надходять від суб'єктів племінної справи у тваринництві;

присвоєння суб’єкту племінної справи у тваринництві реєстраційного номера;

видачу свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі;

формування та постійне зберігання автоматизованої бази даних про суб’єктів племінної справи у тваринництві, актуалізацію даних;

розробку й удосконалення технології та програмних засобів ведення Держплемреєстру;

інформаційно-довідкове обслуговування користувачів даними Держплемреєстру;

підготовку до друку та щорічне видання Держплемреєстру.

2.4. Ведення Держплемреєстру здійснюється з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Інформаційний фонд Держплемреєстру включає:

відомості про суб’єктів племінної справи у тваринництві, занесені до анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства;

{Абзац четвертий пункту 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

показники діяльності заводської конюшні, іподрому та трендепо, селекційного центру, підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів та підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, яким у встановленому порядку присвоєний статус;

дані про ветеринарно-санітарний стан суб’єкта племінної справи у тваринництві (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів);

реєстраційний номер суб’єкта племінної справи у тваринництві.

2.5. Для реєстрації в Держплемреєстрі суб'єкт племінної справи у тваринництві в місячний строк після присвоєння йому відповідного статусу повинен подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві (додаток 1);

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за наявності статусу племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінної станції з шовківництва та гренажного заводу, племінної пасіки та племінного бджолорозплідника, конюшні репродуктора, генофондного господарства станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій відповідно (додатки 2-13);

{Абзац третій пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017, № 412 від 26.07.2019}

кількісні та якісні показники виробничо-господарської діяльності/результати діяльності:

заводської конюшні (додаток 14);

{Абзац п'ятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

іподрому (додаток 15);

{Абзац шостий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

трендепо (додаток 16);

{Абзац сьомий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

селекційного центру (додаток 17);

{Абзац восьмий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві та  підприємства з племінної справи у тваринництві (додаток 18);

{Абзац дев'ятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

щодо одержання та використання спермопродукції плідників (додаток 19). Для бугаїв-плідників молочних та молочно-м’ясних порід - подається узагальнена та за породами;

{Абзац десятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

контрольно-випробувальної станції зі скотарства (додаток 20);

{Абзац одинадцятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

контрольно-випробувальної станції зі свинарства (додаток 21);

{Абзац дванадцятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності (додаток 22);

{Абзац тринадцятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

підприємства (лабораторії) генетичного контролю (додаток 23);

{Абзац чотирнадцятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів (додаток 24);

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції (додаток 25);

{Абзац шістнадцятий пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

ветеринарну довідку, що підтверджує ветеринарно-санітарний статус території (потужності) походження, благополуччя щодо гостроінфекційних захворювань, а також туберкульозу і лептоспірозу тварин, лейкозу великої рогатої худоби тощо.

2.6. Суб'єкти племінної справи у тваринництві, які зареєстровані в Держплемреєстрі, повинні подавати (надсилати) Міністерству аграрної політики та продовольства України такі документи:

2.6.1. Щороку до 1 лютого:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за попередній рік станом на 1 січня, погоджені в Міністерстві аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим чи структурних підрозділах агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій згідно з пунктом 2.5 цього розділу;

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.2. За півріччя до 10 липня:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві за півріччя станом на 1 липня (додатки 26-31);

{Абзац другий підпункту 2.6.2 пункту 2.6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

довідку районної служби ветеринарної медицини про ветеринарно-санітарний стан господарства (крім підприємств, що не є власниками племінних (генетичних) ресурсів).

2.6.3. Щокварталу до 10 числа наступного кварталу:

кількісні та якісні показники продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб'єкта племінної справи у тваринництві з початку року на звітну дату (додатки 32, 33);

{Абзац другий підпункту 2.6.3 пункту 2.6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

інформацію про корів з продуктивністю 10 000 кг і вище, що закінчили лактацію, за звітний квартал (додаток 34).

{Абзац третій підпункту 2.6.3 пункту 2.6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

2.7. У разі реєстрації суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі йому присвоюється реєстраційний номер і видається свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі (додаток 35).

{Абзац перший пункту 2.7 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

У разі втрати або пошкодження свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі суб’єкту племінної справи у тваринництві за зверненням протягом 30 днів видається дублікат.

{Пункт 2.7 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 164 від 05.03.2013}

2.8. Видача свідоцтва здійснюється Міністерством аграрної політики та продовольства України в місячний строк від дати надходження документів, зазначених у пункті 2.5 цього розділу, безпосередньо суб'єкту племінної справи у тваринництві. У разі якщо суб'єкту племінної справи у тваринництві присвоєно декілька статусів, свідоцтво видається на кожний присвоєний статус.

2.9. Матеріали, подані суб'єктами племінної справи у тваринництві відповідно до пунктів 2.5, 2.6 цього розділу, зберігаються протягом трьох років.

2.10. У разі зміни даних анкети суб'єкта племінної справи у тваринництві суб'єкт племінної справи у тваринництві зобов'язаний подати (надіслати) Міністерству аграрної політики та продовольства України в строки, зазначені в пункті 2.5 цього розділу:

анкету суб'єкта племінної справи у тваринництві із змінами;

заяву про зміну даних анкети.

2.11. Виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру та анулювання свідоцтва про реєстрацію в Держплемреєстрі проводяться за умови:

ліквідації суб’єкта господарювання, якому було присвоєно відповідний статус, та/або ліквідації племінного стада;

позбавлення суб'єкта племінної справи у тваринництві відповідного статусу;

{Абзац третій пункту 2.11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 50 від 10.02.2017}

надання недостовірної інформації або неподання документів, зазначених у пунктах 2.5, 2.6 цього розділу, понад 60 календарних днів.

Свідоцтво про реєстрацію в Держплемреєстрі анулюється з дня виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.12. Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій в 10-денний строк повідомляють суб’єкта племінної справи у тваринництві щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію суб’єкта племінної справи у тваринництві в Держплемреєстрі та виключення суб’єкта племінної справи у тваринництві з Держплемреєстру.

2.13. Дані Держплемреєстру є доступними для заінтересованих осіб.

Суб’єкти племінної справи у тваринництві мають право на безоплатний доступ до даних Держплемреєстру.

2.14. Забезпечення надання достовірних даних для занесення до Держплемреєстру та своєчасність їх подачі покладаються на суб'єкта племінної справи у тваринництві.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
Додаток 1
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

АНКЕТА
суб'єкта племінної справи у тваринництвіДодаток 2
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід станом
на ________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я на початок року, усього голів

010


у тому числі: бугаїв

020


корів

030


з них: чистопородних і IV покоління

040


нетелей

050


телиць до 1 року

060


телиць старше 1 року

070


Середня жива маса корів, кг: після першого отелення

080


після другого отелення

090


після третього отелення і старше

100


Середній удій молока від однієї корови, кг

110


Пробонітовано корів та їх молочну продуктивність за 305 днів останньої закінченої лактації,усього по стаду: голів

120


надій, кг

130


молочний жир: %

140


кг

150


молочний білок: %

160


кг

170


у тому числі: за I лактацію: голів

180


надій, кг

190


молочний жир: %

200


кг

210


молочний білок: %

220


кг

230


за II лактацію: голів

240


надій, кг

250


молочний жир: %

260


кг

270


молочний білок: %

280


кг

290


за III лактацію і старше: голів

300


надій, кг

310


молочний жир: %

320


кг

330


молочний білок: %

340


кг

350


Число корів з надоєм (кг) за 305 днів останньої закінченої лактації:
6001-7000


360


7001 - 8000

370


8001 - 9000

380


9001 - 10000

390


понад 10000

400


Число корів з надоєм (кг) за 305 днів найвищої лактації:
6001-7000


410


7001-8000

420


8001 - 9000

430


9001 - 10000

440


понад 10000

450


Жива маса телиць (кг) у віці, місяців: 6

460


12

470


18

480


Жива маса бугайців (кг) у віці, місяців: 6

490


12

500


Штучно осіменено: корів

510


телиць

520


у тому числі бугаями-поліпшувачами: корів

530


телиць

540


Вік телиць при першому осіменінні, днів

550


Жива маса телиць при першому осіменінні, кг

560


Середня тривалість сервіс-періоду, днів

570


Одержано телят, усього голів

580


у тому числі від корів

590


Вихід телят на 100 корів, голів

600


Число нетелей, переведених в основне стадо, голів

610


Реалізовано племінних тварин, усього голів

620


у тому числі: бугайців

630


з них на племпідприємства

640


телиць

650


нетелей

660


Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

670


у тому числі: бугайців

680


телиць

690


нетелей

700


Придбано племінних (генетичних) ресурсів: бугаїв, голів

710


телиць, голів

720


нетелей, голів

730


сперми, доз

740


у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

750


ембріонів, шт.

760


Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм. од.

770


Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку,
корм. од.


780


Записано корів до Державної книги племінних тварин,
усього голів


790


у тому числі з наявних

800


з них за звітний рік

810


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 3
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід станом
на _______________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я великої рогатої худоби на початок року,
усього голів


010


у тому числі:
бугаїв


020


з них:
чистопородних


030


класу “еліта-рекорд”

040


класу “еліта”

050


атестованих і допущених до відтворення

060


оцінених за власною продуктивністю

070


з них:
з А-індексом 100 і більше


080


оцінених за якістю потомства

090


з них:
поліпшувачів


100


нейтральних

110


корів

120


з них:
чистопородних і IV покоління


130


класів “еліта-рекорд” і “еліта”

140


I класу

150


бугайців

160


з них:
віком 6-12 місяців


170


у тому числі класів “еліта-рекорд” і “еліта”

180


віком 12-15 місяців

190


у тому числі класів “еліта-рекорд” і “еліта”

200


ремонтних телиць

210


з них:
віком 6-12 місяців


220


у тому числі класів “еліта-рекорд” і “еліта”

230


віком 12-18 місяців

240


у тому числі класів “еліта-рекорд” і “еліта”

250


старше 18 місяців

260


у тому числі класів “еліта-рекорд” і “еліта”

270


Жива маса телят при народженні, кг: бугайців

280


телиць

290


Жива маса телиць при першому осіменінні, кг

300


Вік телиць при першому осіменінні, днів

310


Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г:
на підсисанні


320


на вирощуванні

330


Середня жива маса корови, кг:
після першого отелення


340


після третього отелення і старше

350


Наявність телят на підсисанні, голів

360


Вік відлучення телят, днів

370


Молочність корів (за живою масою телят при відлученні в 210 днів), кг:
за I отеленням380


за III отеленням і старше

390


Розтелилось корів, голів

400


Уведено нетелей у стадо, голів

410


Одержано живих телят, усього голів

420


у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом 100 і більше

430


Одержано мертвонароджених телят, голів

440


Абортувало корів, голів

450


Вихід телят на 100 корів, голів

460


Загинуло телят від народження до відлучення на 100 корів, голів

470


Осіменено корів і телиць, усього голів

480


у тому числі штучно

490


Використано бугаїв-плідників, усього голів

500


у тому числі:
при штучному осіменінні


510


при ручному паруванні

520


при природному паруванні

530


Навантаження маток на плідника, голів:
при штучному осіменінні


540


при ручному паруванні

550


при природному паруванні

560


Термін використання плідників, років, місяців

570


Реалізовано племінних тварин, усього голів

580


у тому числі:
бугайців


590


з них класів “еліта-рекорд” і “еліта”

600


телиць

610


з них класів “еліта-рекорд” і “еліта”

620


Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

630


у тому числі:
бугайців


640


телиць

650


Придбано племінних (генетичних) ресурсів: бугаїв, голів

660


телиць, голів

670


нетелів, голів

680


сперми, доз

690


у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

700


ембріонів, шт.

710


Записано великої рогатої худоби до Державної книги племінних тварин, усього голів

720


у тому числі з наявних

730


з них за звітний рік

740


Згодовано кормів на 1 корову за рік, ц корм. од.

750


Використано пасовищ м’ясною худобою, га

760


Тривалість випасу, днів

770


Витрачено кормів на 1 ц приросту живої маси молодняку, корм. од.

780


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

Додаток 4
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи із свинарства станом
на ____________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я свиней на початок року, усього голів

010


у тому числі:
кнурів основних


020


з них класів “еліта-рекорд” та “еліта”

030


свиноматок основних

040


з них класів “еліта-рекорд” та “еліта”

050


кнурів, що перевіряються

060


свиноматок, що перевіряються

070


кнурців ремонтних старше 4 місяців

080


свинок ремонтних старше 4 місяців

090


Характеристика племінних тварин


кнурів

свиноматок

За розвитком
у віці 12 місяців: усього голів

100жива маса, кг

110довжина тулуба, см

120у віці 24 місяці (для свиноматок - після 1 опоросу):
усього голів


130жива маса, кг

140довжина тулуба, см

150За продуктивністю
за власною продуктивністю:
усього голів


160вік досягнення живої маси 100 кг, днів

170товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм

180за відтворними якостями (для кнурів - за спарованими свиноматками):
усього голів190багатоплідність, голів

200маса гнізда при відлученні у віці _____ днів, кг

210

х


середня жива маса потомків у віці ______ днів, кг

220


x

за відгодівельними та м’ясними якостями потомків:
усього голів


230вік досягнення живої маси 100 кг, днів

240витрати кормів на 1 кг приросту, корм. од.

250товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм

260довжина півтуші, см

270Розвиток ремонтного молодняку


кнурці

свинки

жива маса, кг:
у віці 4 місяці


280у віці 6 місяців

290у віці 9 місяців

300при першому паруванні

310довжина тулуба, см:
у віці 9 місяців


320при першому паруванні

330вік досягнення живої маси 100 кг, днів

340товщина шпику, мм

350Спаровано та штучно осіменено свиноматок, усього голів

360


у тому числі штучно осіменено

370


Опоросилося свиноматок, усього голів

380


у тому числі свиноматок, які перевіряються

390


Одержано приплоду, усього голів

400


у тому числі від основних свиноматок

410


Одержано приплоду на 100 основних свиноматок, голів

420


Кількість поросят при відлученні, голів

430


Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г

440


Реалізовано племінних тварин, усього голів

450


у тому числі:
кнурців


460


з них класу “еліта”

470


свинок

480


з них класу “еліта”

490


Наявність племінних тварин для реалізації, голів:
кнурців


500


свинок

510


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
кнурів, голів


520


свинок, голів

530


сперми, доз

540


Записано свиней до Державної книги племінних тварин, усього голів

550


у тому числі з наявних

560


з них за звітний рік

570


Згодовано кормів на 1 голову за рік, ц корм. од.

580


Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси, усього корм. од.

590


у тому числі концкормів

600


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

Додаток 5
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення овець (крім смушкових) станом
на ___________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я овець на початок року, усього голів

010


у тому числі:
баранів-плідників


020


з них класу “еліта”

030


ремонтних баранів

040


з них
класу “еліта”


050


вівцематок

060


з них: класу “еліта”

070


I класу

080


вівцематок селекційного ядра

090


ярок

100


з них:
класу “еліта”


110


I класу

120


ярок старше 1 року

130


Продуктивність овецьсередній настриг вовни на структурну вівцю, кг:
немитої


140


у митому волокні

150


середній настриг вовни на острижену вівцю, кг:
немитої


160


у митому волокні

170


Основні барани-плідникисередня жива маса, кг

180


середній настриг вовни, кг:
немитої


190


у митому волокні

200


Вівцематкисередня жива маса, кг

210


середній настриг вовни, кг: немитої

220


у митому волокні

230


Вівцематки селекційного ядрасередня жива маса, кг

240


середній настриг вовни, кг:
немитої


250


у митому волокні

260


Ремонтні баранисередня жива маса, кг

270


середній настриг вовни, кг: немитої

280


у митому волокні

290


Ремонтні яркиусього, голів

300


середня жива маса, кг

310


середній настриг вовни, кг:
немитої


320


у митому волокні

330


Спаровано та штучно осіменено маточного поголів’я, усього голів

340


у тому числі:
спаровано


350


з них з баранами-поліпшувачами

360


штучно осіменено

370


з них баранами-поліпшувачами

380


Одержано ягнят, усього голів

390


Вихід ягнят на 100 маток, голів

400


Середня жива маса ягнят при відлученні, кг

410


Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів

420


з них виявлено поліпшувачів

430


Настрижено вовни, усього ц

440


Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц

450


у тому числі нормальної, %

460


Вихід митого волокна, %

470


Реалізовано овець на м’ясо,
усього голів


480


у тому числі молодняку

490


середня жива маса однієї голови, кг

500


Реалізовано племінних тварин, усього голів

510


у тому числі баранів

520


з них
класу “еліта”


530


ярок

540


з них: класу “еліта”

550


І класу

560


Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

570


Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

580


у тому числі:
баранів


590


ярок

600


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів


610


маточного поголів’я, голів

620


сперми, доз

630


у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

640


Записано овець до Державної книги племінних тварин,
усього голів


650


у тому числі з наявних

660


з них за звітний рік

670


Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм. од.

680


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}

Додаток 6
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення каракульських, сокільських овець станом
на ____________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я овець на початок року, усього голів

010


у тому числі:
баранів-плідників


020


з них класу “еліта”

030


ремонтних баранів

040


з них класу “еліта”

050


вівцематок

060


з них класу “еліта”

070


I класу

080


вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства

090


у тому числі класу “еліта”

100


Спаровано та штучно осіменено маточного поголів’я,
усього голів


110


у тому числі:
спаровано


120


з них з баранами-поліпшувачами

130


штучно осіменено

140


з них баранами-поліпшувачами

150


Одержано ягнят, усього голів

160


з них:
забито для одержання каракулю і смушків


170


залишено на вирощування

180


у тому числі за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства: ярок

190


з них класу “еліта”

200


I класу

210


баранів

220


з них класу “еліта”

230


баранів (валушків) на м’ясо

240


Вихід ягнят на 100 маток, голів

250


Одержано каракулю і смушків, усього шт.

260


у тому числі першого сорту

270


з них жакетної групи

280


Вихід каракулю першого сорту за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, шт.

290


Вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.

300


Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів

310


з них виявлено поліпшувачів

320


Настрижено вовни, ц

330


Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної на початок року, кг

340


Реалізовано вовни в перерахунку на мите волокно, ц

350


Реалізовано овець на м’ясо, ц

360


Реалізовано племінних тварин, усього голів

370


у тому числі:
баранів


380


з них класу “еліта”

390


ярок

400


з них класу “еліта”

410


Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

420


Наявність племінних тварин для реалізації, усього голів

430


у тому числі:
баранів


440


ярок

450


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів


460


маточного поголів’я, голів

470


сперми, доз

480


у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

490


Записано овець до Державної книги племінних тварин, усього голів

500


у тому числі з наявних

510


з них за звітний рік

520


Згодовано кормів на вівцю за рік, ц корм.од.

530


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 7
до Положення про Державний
реєстр суб’єктів племінної справи
у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення кіз

{Положення доповнено новим Додатком 7 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}Додаток 8
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з конярства станом
на ___________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я коней на початок року, усього голів

010


у тому числі:
жеребців-плідників


020


конематок

030


ремонтного молодняку

040


чистопородних коней

050


з них:
жеребців-плідників


060


конематок

070


класу “еліта”

080


з них:
жеребців-плідників


090


конематок

100


Одержано лошат, голів

110


Вихід лошат на 100 конематок, голів

120


Реалізовано племінних коней, усього голів

130


у тому числі:
жеребців-плідників


140


з них: класу “еліта”

150


кобил

160


жеребчиків

170


кобилок

180


Реалізовано на 100 конематок, голів

190


Наявність племінних коней для реалізації, усього голів

200


у тому числі:
жеребців-плідників


210


кобил

220


жеребчиків

230


кобилок

240


Придбано племінних (генетичних) ресурсів, усього голів, доз

250


у тому числі:
жеребців-плідників, голів


260


кобил, голів

270


жеребчиків, голів

280


кобилок, голів

290


сперми, доз

300


Записано коней до Державної книги племінних тварин,
усього голів


310


у тому числі з наявних

320


з них за звітний рік

330


Витрати на утримання однієї голови, грн:
основного поголів’я


340


молодняку у віці 1 року

350


молодняку у віці 2 років

360


молодняку у віці 3 років і старше

370


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}Додаток 9
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з птахівництва станом
на _________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Вид птиці, порода, крос ____________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Середньорічне поголів'я дорослої птиці на початок року, тис. голів

010


Середня несучість однієї несучки в рік, шт.

020


Коефіцієнт обороту стада

030


Використання яєць на племінні цілі від валового виробництва

040


Вивід молодняку, %

050


Збереженість (без вибракування), %:
молодняку


060


дорослої птиці

070


Кількість селекційних гнізд у лінії, шт. *

080


Кількість молодняку від гніздової несучки (при лінійному розведенні), голів *

090


Кількість дочок, узятих на облік індивідуальної продуктивності від однієї гніздової несучки, голів *

100


Реалізовано на племінні цілі:
яєць, тис. шт.


110


добового молодняку, тис. голів

120


підрощеного молодняку, тис. голів

130


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
яєць, тис. шт.


140


добового молодняку, тис. голів

150


підрощеного молодняку, тис. голів

160


Вирощено племінного кондиційного ремонтного молодняку, тис. голів

170


__________
* Показники заповнюються тільки племінними заводами.

Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 10
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з хутрового звірівництва і кролівництва станом
на _________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода кролів, вид хутрових звірів _________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Чисельність кролів (хутрових звірів) на початок року, усього голів

010


у тому числі: самців основного стада

020


з них:
класу “еліта”


030


І класу

040


самок основного стада

050


з них:
класу “еліта”


060


І класу

070


ремонтного молодняку

080


з них:
самців


090


у тому числі:
класу “еліта”


100


І класу

110


самок

120


у тому числі:
класу “еліта”


130


І класу

140


молодняку для реалізації

150


з них:
самців


160


самок

170


Селекційна група, усього голів

180


у тому числі:
самців дорослих класу “еліта”


190


І класу

200


самців молодих класу “еліта”

210


І класу

220


самок дорослих класу “еліта”

230


самок молодих класу “еліта”

240


І класу

250


Користувальна частина стада, усього голів

260


у тому числі:
самців дорослих класу “еліта”


270


І класу

280


самців молодих класу “еліта”

290


І класу

300


самок дорослих класу “еліта”

310


І класу

320


самок молодих класу “еліта”

330


І класу

340


Ремонтного молодняку в 3-4-місячному віці класу “еліта”,
усього голів


350


у тому числі І класу

360


Вихід молодняку від основної самки, голів:
за окріл (щеніння)


370


за рік

380


Жива маса ремонтного молодняку, кг:
у 3-місячному віці (кролів)


390


у 4-місячному віці (кролів)

400


у 6-місячному віці (звірів)

410


Реалізовано племінних (генетичних) ресурсів, усього голів:

420


самців дорослих

430


самок дорослих

440


молодняку

450


Придбано племінних (генетичних) ресурсів, усього голів:

460


самців дорослих

470


самок дорослих

480


молодняку

490


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 11
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з рибництва станом
на __________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Вид риби, порода _________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Наявність маточного поголів’я на початок року, усього голів

010


у тому числі:
самок


020


самців

030


Розподіл плідників за класами (для коропа), %: І клас

040


ІІ клас

050


ІІІ клас

060


Середній приріст маси тіла за сезон, кг:
самки


070


самця

080


Робоча плодючість самок, тис. шт. на одну голову:
ікри


090


личинок, що перейшли на зовнішнє живлення

100


Кількість самців за якістю сперми, %:
5 балів


110


4 бали

120


3 бали

130


Отримано цьоголітків, усього тис. шт.

140


у тому числі від однієї самки

150


Вихід цьоголітків, %:
від личинок


160


від мальків

170


Наявність племінного ремонтного поголів’я, шт.:
цьоголітки


180


дволітки

190


трилітки

200


_______ *

210


Середня жива маса племінного ремонтного поголів’я, г:
цьоголітків


220


дволітків

230


трилітків

240


________ *

250


Реалізовано поголів’я, усього тис. шт.

260


у тому числі:
племінних плідників


270


племінної молоді

280


у тому числі:
цьоголітків


290


річняків

300


ремонтного молодняку

310


Залишено ремонтного молодняку в господарстві на розширення маточного поголів’я, тис.шт.

320


Витрачено кормів на одиницю приросту живої маси, одиниць:
плідників


330


ремонтного молодняку

340


__________
* Для коропа - до 4-5 років;
для рослиноїдних - до 8 років;
для осетрових:
у ставових умовах -  від 4 до 14 років,
в індустріальних умовах - від 4 до 6 років.

Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 12
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності бджіл виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з бджільництва станом
на __________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість основних бджолиних сімей на початок року, шт.

010


Питома вага чистопородних сімей на пасіці, %

020


Кількість запасних маток на день атестації, шт.

030


Валовий вихід меду на бджолину сім'ю за останній рік, кг

040


Валовий вихід меду на бджолину сім'ю до середнього районного показника, %

050


Товарний вихід меду на бджолину сім'ю за звітний рік, кг

060


Кількість стільників, збудованих бджолосім'єю в останній сезон, шт.

070


Кількість сімей класу "еліта" і I класу від загальної кількості на пасіці на початок року, %

080


Було використано в останній сезон маткомісць для одержання племінних маток, шт.

090


Отримано плідних маток від одного маткомісця протягом сезону, шт.

100


Вироблено всього плідних маток за сезон, шт.

110


Досягнутий рівень умов утримання та годівлі бджолосімей за 5-бальною шкалою оцінки, балів

120


Кількість стільників з бджолами перед медозбором, шт.:на рамці 435 x 300 мм (стандартна)

130


на рамці 435 x 230 мм (багатокорпусна)

140


Відхід бджіл за період зимівлі, %

150


Реалізовано, шт.:племінних бджоломаток

160


племінних бджолопакетів

170


племінних бджолосімей

180


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 13
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи із шовківництва станом
на __________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода шовковичного шовкопряда _________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість яєць в одному грамі грени, шт.

010


Тривалість інкубації грени, діб

020


Масовий вихід гусені, діб

030


Вихід гусені із грени, %

040


Кількість гусені в одному грамі, шт.

050


Тривалість вигодівлі, діб

060


Завивка коконів, діб

070


Життєздатність гусені, %

080


Загальний урожай коконів з одного грама гусені, кг

090


Наявність, %:глухарів

100


кара-пачаха

110


Маса сортового кокона, г

120


Шовконовність живих коконів, %

130


Шпичасті кокони, %

140


Кокони з тонкими полюсами, %

150


Бездефектні кокони, %

160


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 14
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності заводської конюшні

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Породи __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я коней на 1 січня, усього голів

010


у тому числі:
жеребців-плідників, усього


020


за породами:
верхові


030


рисисті

040


ваговозні

050


Кількість чистопородних коней, усього голів

060


у тому числі:
жеребців-плідників, голів


070


Класний склад жеребців-плідників, голів

080


класу “еліта”

090


І класу

100


Вихід лошат на 100 конематок, голів

110


Навантаження маток на жеребця-плідника, голів:
при ручному паруванні


120


при штучному осіменінні за рік

130


Спаровано та осіменено конематок жеребцями-плідниками у визначеному регіоні, голів

140


%

150


у тому числі штучно

160


%

170


Кількість господарств, що працюють за угодою із заводською конюшнею

180


Кількість жеребців-плідників, записаних до Державної книги племінних тварин, голів

190


Кількість жеребців-плідників, оцінених за якістю потомства, усього голів

200


%

210


у тому числі, що одержали:
10-8 балів, голів


220


7 балів та нижче, голів

230


Наявність парувальних пунктів, шт.

240


Середня вартість парування, грн

250


за породами:верхові

260


рисисті

270


ваговозні

280


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційціїії
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 15
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності іподрому

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Види випробувань _______________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість споруд для утримання коней, одиниць

010


Кількість конемісць, одиниць

020


Наявність: доріжок:

030


бігових

040


скакових

050


водилок

060


лазарету

070


кузні

080


карантину

090


підсобного господарства

100


Наявність обладнання для проведення випробувань, одиниць:стартмашин

110


стартових боксів

120


фотофінішу

130


інформаційного світлового табло

140


Поголів’я коней на 1 січня, усього голів

150


у тому числі у віці 2-х років

160


Випробувано коней, усього голів

170


за породами, усього голів:
чистокровна верхова


180


українська верхова

190


орловська рисиста

200


російська рисиста

210


інші рисисті

220


у тому числі:
у віці 2-х років


230


чистокровна верхова

240


українська верхова

250


орловська рисиста

260


російська рисиста

270


інші рисисті

280


у віці 3-х років

290


чистокровна верхова

300


українська верхова

310


орловська рисиста

320


російська рисиста

330


інші рисисті

340


у віці 4-х років

350


чистокровна верхова

360


українська верхова

370


орловська рисиста

380


російська рисиста

390


інші рисисті

400


старшого віку

410


чистокровна верхова

420


українська верхова

430


орловська рисиста

440


російська рисиста

450


інші рисисті

460


Середня кількість голів у:
заїзді


470


скачках

480


Виявлено коней жвавого класу, усього голів (рисисті породи)

490


класу 2.10 і жвавіше:
орловська рисиста


500


російська рисиста

510


класу 2.05 і жвавіше:
орловська рисиста


520


російська рисиста

530


Рекордистів іподрому, голів:
чистокровна верхова


540


українська верхова

550


орловська рисиста

560


російська рисиста

570


інші рисисті

580


Рекордистів породи, голів:
чистокровна верхова


590


українська верхова

600


орловська рисиста

610


російська рисиста

620


інші рисисті

630


Довжина доріжки, м:
бігової


640


скакової

650


Кількість днів випробувань

660


Витрати на утримання однієї голови, грн.

670


Забезпеченість коней кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

680


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 16
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності трендепо

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Види тренінгу та  породи коней ____________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість споруд для утримання коней, одиниць

010


Кількість конемісць, одиниць

020


Наявність:
лазарету

030


кузні

040


карантину

050


підсобного господарства

060


Наявність споруд та обладнання для тренінгу коней, одиниць:
критого манежу, розмір, м

070


доріжок, м

080


шпрингартену

090


конкурного поля, розмір, м

100


водилок

110


Поголів’я коней на 1 січня, усього голів

120


у тому числі за породами:
чистокровна верхова

130


українська верхова

140


російська рисиста

150


орловська рисиста

160


ваговозні

170


інші породи

180


Поставлено для тренінгу і випробування молодняку коней, усього голів

190


у тому числі у віці:
до 2-х років


200


чистокровна верхова

210


українська верхова

220


орловська рисиста

230


російська рисиста

240


ваговозні

250


інші породи

260


3 роки

270


чистокровна верхова

280


українська верхова

290


орловська рисиста

300


російська рисиста

310


ваговозні

320


інші породи

330


4 роки і старше

340


чистокровна верхова

350


українська верхова

360


орловська рисиста

370


російська рисиста

380


ваговозні

390


інші породи

400


Оцінено за робочою продуктивністю, усього голів

410


з них: задовільно (6-7 балів)

420


добре (8 балів)

430


відмінно (9-10 балів)

440


Поголів’я коней, переданих або реалізованих для випробувань, усього голів

450


у тому числі для класичних видів кінного спорту

460


Поголів’я коней, відібраних з метою племінного використання, голів

470


Витрати на утримання однієї голови, грн.

480


Забезпеченість коней кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

490


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 17
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності селекційного центру за 20___рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Галузь _________________________

Вид діяльності

Код

Назва виконаної роботи, дата затвердження (проведення), кількість

1

2

3

Розробка та коригування: програм селекції, захисту та розвитку галузі, селекційних планів

010


Участь у спільних міжнародних проектах і програмах з племінного тваринництва

020


Участь у створенні селекційних досягнень

030


Методичні розробки, підготовка інформаційних матеріалів з питань селекції і відтворення

040


Створення автоматизованої бази даних племінних тварин

050


Участь у проведенні оцінки племінної (генетичної) цінності тварин

060


Участь у проведенні оцінки тварин на контрольно-випробувальних станціях

070


Участь у роботі з підготовки державних книг та каталогів племінних тварин (крім птахівництва, бджільництва, рибництва)

080


Участь у підготовці матеріалів для Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринництві

090


Участь у проведенні навчання, стажування та перепідготовки фахівців з питань селекції, відтворення й утримання тварин

100


Наявність висококваліфікованого, атестованого персоналу, необхідного для проведення робіт, визначених селекційному центру

110


Наявність лабораторного та технічного оснащення, необхідного для проведення робіт, визначених селекційному центру

120


Надання консультацій з питань розведення та утримання сільськогосподарських тварин суб’єктами племінної справи у тваринництві

130


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 17 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 18
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності підприємства (об’єднання) з племінної справи у тваринництві та підприємства з племінної справи у тваринництві

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Вид тварин ______________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів'я плідників, усього (подається за породами) на початок року, голів

010


у тому числі:
ремонтних, голів

020


допущених до використання, %

030


чистопородних і ІV покоління

040


класу “еліта-рекорд”

050


класу “еліта”

060


І класу і нижче

070


що пройшли генетичну експертизу походження, %

080


Одержано сперми:
нативної, усього тис. мл

090


на одного плідника, мл

100


Заморожено сперми /виготовлено, усього тис. доз

110


на одного плідника, доз

120


Наявність сперми в сховищах, усього тис. доз

130


у тому числі: сперми плідників-поліпшувачів, тис. доз

140


частка сперми плідників-поліпшувачів до загальної кількості, %

150


сперми плідників, оцінених за якістю потомства, тис. доз

160


частка сперми плідників, оцінених за якістю потомства, до загальної кількості, %

170


плідників, що перевіряються, тис. доз

180


ідентифікованої, тис. доз

190


частка ідентифікованої сперми до загальної кількості, %

200


Реалізація сперми, усього тис. доз:

210


реалізовано на одне плідне осіменіння, доз

220


Реалізація сперми від поліпшувачів: усього тис. доз

230


від усієї реалізованої сперми, %

240


Оцінка плідників за якістю потомства:
оцінюються плідники, усього голів

250


число стад, задіяних в оцінці

260


поставлено на оцінку в поточному році, голів

270


знято з оцінки в поточному році, голів

280


виявлено поліпшувачів, голів

290


Наявність маточного поголів’я в зоні обслуговування, голів

300


Обсяги штучного осіменіння маточного поголів’я в зоні обслуговування, усього голів

310


у тому числі голів:
осіменіння маточного поголів’я в господарствах усіх категоріях господарств, усього

320


у т.ч. корів/основних свиноматок

330


осіменіння маточного поголів’я, у господарствах населення

340


Осіменено поліпшувачами: голів

350


від усього осімененого поголів’я, %

360


Використання сперми плідників, атестованих та допущених для відтворення маточного поголів’я, %

370


Вихід молодняку на 100 корів/маток у сільськогосподарських підприємствах в усіх категоріях господарств в зоні обслуговування, голів

380


Придбання племінного молодняку, усього голів

390


у тому числі за імпортом

400


Придбання сперми, тис. доз

410


у тому числі за імпортом

420


Реалізовано плідників, голів

430


Забезпеченість кормами (згодовано на 1 голову за рік), ц корм. од.

440


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 19
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
виробничо-господарської діяльності щодо одержання та використання спермопродукції плідників за 20___ рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Показники

Порода

Наявність сперми у спермобанку на початок року, тис. доз

Одержано нативної сперми

Заготовлено сперми, тис. доз

Відправлено сперми на пункти штучного осіменіння зони обслуговування, тис. доз

Використано сперми для штучного осіменіння

Реалізовано сперми, тис. доз

Вибракувано сперми, тис. доз

Придбання сперми, тис. доз

Наявність сперми у спермобанку на кінець року, тис. доз

усього, тис. мл

на 1 плідника, мл

усього

на 1 плідника

усього, тис. доз

на 1 плідне осіменіння, доз

усього

у т.ч. за імпортом

усього

у т.ч. ідентифікованої

Код

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

///
Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 20
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності контрольно-випробувальної станції зі скотарства за 20___ рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Види послуг, що надає контрольно-випробувальна станція ___________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць

010


Кількість скотомісць, одиниць

020


Наявність поголів’я, що перебуває на оцінці, станом на _____, або перебувало на оцінці за звітний рік, або середньорічне поголів’я, усього голів

030


у тому числі: бугайців

040


телиць

050


Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування сперми, одиниць

060


Наявність лабораторії для одержання, оцінки і заморожування ембріонів, одиниць

070


Жива маса бугайців на оцінці (до стандарту породи), %

080


Жива маса телиць на оцінці (до стандарту породи), %

090


Середньодобові прирости живої маси бугайців на оцінці, г

100


Продуктивність первістків:

110


частка до стандарту породи (у молочному скотарстві), %

120


молочність (у м’ясному скотарстві), кг

130


Середня кількість накопиченої сперми на 1 голову ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомства, тис. доз

140


Поголів’я ремонтних бугаїв, що оцінюються за якістю потомства, з обсягом накопиченої сперми 30 тис. доз на 1 голову, %

150


Забезпеченість тварин кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

160


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 21
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності контрольно-випробувальної станції зі свинарства за 20___ рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість спеціально обладнаних приміщень для утримання і оцінки тварин, одиниць

010


Кількість місць для тварин, одиниць

020


Наявність поголів’я, що перебуває на оцінці, станом на ____, або перебувало на оцінці за звітний рік, або середньорічне поголів’я, усього голів

030


Вік досягнення тваринами живої маси 100 кг, днів

040


Витрати кормів на 1 кг приросту, корм. од.

050


Товщина шпику на рівні 6-7 грудних хребців, мм

060


Довжина туші, см

070


Забезпеченість тварин кормами (витрачено кормів на 1 голову за рік), ц корм. од.

080


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}Додаток 22
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності контрольно-випробувальної станції з птахівництва для курей яєчного напряму продуктивності
за 20___рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода (крос) курей ______________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Період вирощування (до 18 тижнів)

010


Збереженість, %

020


Споживання корму на 1 голову, кг

030


Жива маса у 18 тижнів, кг

040


Продуктивний період (до 80 тижнів)

050


пік продуктивності, %

060


Несучість однієї курки-несучки, шт.

070


у віці:
до 60 тижнів


080


до 80 тижнів

090


Збереженість, %

100


у віці:
до 60 тижнів


110


до 80 тижнів

120


Вік досягнення 50 % несучості, днів

130


Середня маса одного яйця, г

140


у віці до:
60 тижнів


150


80 тижнів

160


Загальна маса яєць від курки-несучки, кг

170


у віці до:
60 тижнів


180


80 тижнів

190


Жива маса, кг

200


у віці:
52 тижні


210


80 тижнів

220


Конверсія корму на 10 штук яєць, кг

230


у віці до:
60 тижнів


240


80 тижнів

250


Конверсія корму на 1 кг яєчної маси, кг

260


у віці до:
60 тижнів


270


80 тижнів

280


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 23
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності підприємства (лабораторії) генетичного контролю
за 20___ рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Види тварин _____________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість угод про проведення досліджень, усього одиниць

010


Проведено досліджень, усього одиниць

020


у тому числі:
тестування тварин за еритроцитними антигенами


030


проведення цитогенетичної експертизи

040


визначення поліморфних білкових та ферментних систем

050


тестування тварин за ДНК-маркерами

060


Наявність банку реагентів

070


Обладнання і реактиви для проведення тестування тварин за еритроцитними антигенами

080


Обладнання і реактиви для проведення цитогенетичної експертизи

090


Обладнання і реактиви для визначення поліморфних білкових та ферментних систем і тестування тварин за ДНК-маркерами

100


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 24
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів
за 20___ рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Вид тварин _________________________ порода ___________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Середньорічне поголів’я донорів, усього голів

010


Середньорічне поголів’я донорів в інших організаціях суб’єктів господарювання, усього (за угодами) голів

020


Наявність кріоконсервованих ембріонів на початок року, штук

030


Одержано ембріонів для використання, штук

040


без заморожування

050


в кріоконсервованому вигляді

060


Реалізація ембріонів, штук

070


Проведено ембріотрансплантацій

080


Приживлення ембріонів, %

090


Закупівля маточного поголів'я, голів

100


Закупівля генетичного матеріалу:

110


сперми, доз

120


ембріонів, штук

130


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 24 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 25
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

РЕЗУЛЬТАТИ
діяльності підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції за 20___ рік

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Види послуг, що надає підприємство (лабораторія )___________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Кількість угод про проведення досліджень, усього

010


Проведено досліджень з оцінки якості тваринницької продукції,
одиниць


020


молока

030


м’яса

040


вовни

050


Наявність обладнання для проведення оцінки якості продукціїмолока

060


м’яса

070


вовни

080


Вартість 1 дослідження, грн:
молока


090


м'яса

100


вовни

110


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року
ПОГОДЖЕНО
Міністерство аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим,
структурний підрозділ агропромислового розвитку
обласної державної адміністраційції
__________________________________
                  (підпис, печатка)


{Додаток 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 26
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи із свинарства станом
на ______________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я свиней на звітну дату, усього голів

010


у тому числі:
кнурів основних


020


свиноматок основних

030


кнурів, що перевіряються

040


свиноматок, що перевіряються

050


кнурців ремонтних старше 4 місяців

060


свинок ремонтних старше 4 місяців

070


Спаровано та штучно осіменено свиноматок, усього голів

080


у тому числі штучно осіменено

090


Опоросилося свиноматок, усього голів

100


у тому числі свиноматок, які перевіряються

110


Одержано приплоду, усього голів

120


у тому числі від основних свиноматок

130


Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г

140


Реалізовано племінних тварин, усього голів

150


у тому числі:
кнурців


160


з них класу “еліта”

170


свинок

180


з них класу “еліта”

190


Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, голів:
кнурців


200


свинок

210


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
кнурів, голів


220


свинок, голів

230


сперми, доз

240


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 26 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 27
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення овець (крім смушкових) станом
на ______________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода _________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я овець на звітну дату, усього голів

010


у тому числі:
баранів-плідників


020


ремонтних баранів

030


вівцематок

040


з них вівцематок селекційного ядра

050


ярок

060


з них ярок старше 1 року

070


Середній настриг вовни на структурну вівцю, кг:
немитої


080


у митому волокні

090


Середній настриг вовни на острижену вівцю, кг:
немитої


100


у митому волокні

110


Спаровано та штучно осіменено маточного поголів’я, усього голів

120


у тому числі:
спаровано


130


з них з баранами-поліпшувачами

140


штучно осіменено

150


з них баранами-поліпшувачами

160


Одержано ягнят, усього голів

170


Вихід ягнят на 100 маток, голів

180


Середня жива маса ягнят при відлученні, кг

190


Настрижено вовни, усього ц

200


Реалізовано племінних тварин, усього голів

210


у тому числі:
баранів


220


з них класу “еліта”

230


ярок

240


з них:
класу “еліта”


250


І класу

260


Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

270


Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

280


у тому числі:
баранів


290


ярок

300


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів


310


маточного поголів’я, голів

320


сперми, доз

330


у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

340


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 27 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 28
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта з племінної справи з розведення каракульських, сокільських овець станом
на ______________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода _________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я овець на звітну дату, усього голів

010


у тому числі:
баранів-плідників


020


ремонтних баранів

030


вівцематок і ярок старше 1 року

040


з них вівцематок і ярок старше 1 року за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства

050


у тому числі класу “еліта”

060


Спаровано та штучно осіменено маточного поголів’я, усього голів

070


у тому числі:
спаровано


080


з них з баранами-поліпшувачами

090


штучно осіменено

100


з них баранами-поліпшувачами

110


Одержано ягнят, усього голів

120


з них:
забито для одержання каракулю і смушків


130


залишено на вирощування

140


у тому числі за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства:
ярок150


баранів

160


баранів (валушків) на м’ясо

170


Вихід ягнят на 100 маток, голів

180


Одержано каракулю і смушків, усього шт.

190


у тому числі першого сорту

200


з них жакетної групи

210


Вихід каракулю першого сорту за забарвленням відповідно до спеціалізації господарства, шт.

220


Вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.

230


Перевірено баранів за якістю потомства, усього голів

240


з них виявлено поліпшувачів

250


Настрижено вовни, ц

260


Середній настриг вовни з однієї вівці, наявної на початок року, кг

270


Реалізовано племінних тварин, усього голів

280


у тому числі:
баранів


290


з них класу “еліта”

300


ярок

310


з них класу “еліта”

320


Реалізовано племінного молодняку на 100 вівцематок, голів

330


Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

340


у тому числі:
баранів


350


ярок

360


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
баранів, голів


370


маточного поголів’я, голів

380


сперми, доз

390


у тому числі сперми баранів-поліпшувачів

400


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 28 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 29
до Положення про Державний
реєстр суб’єктів племінної справи
у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення кіз

{Положення доповнено новим Додатком 29 згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}Додаток 30
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з конярства станом
на ______________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода__________________________________________________________________

Показники

Код

20__ рік

1

2

3

Поголів'я коней на звітну дату, усього голів

010


у тому числі:
жеребців-плідників


020


конематок

030


ремонтного молодняку

040


чистопородних коней

050


з них: жеребців-плідників

060


конематок

070


Одержано лошат, голів

080


Вихід лошат на 100 конематок, голів

090


Реалізовано племінного молодняку, усього голів

100


у тому числі:
жеребців


110


з них:
класу “еліта”


120


І класу

130


кобил

140


з них:
класу “еліта”


150


I класу

160


Реалізовано на 100 конематок, голів

170


Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

180


у тому числі:
жеребців


190


кобил

200


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
жеребців, голів


210


кобил, голів

220


сперми, доз

230


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 30 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 31
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи у тваринництві з птахівництва станом
на ______________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Вид птиці, порода, крос ___________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Середнє поголів’я дорослої птиці на звітну дату, тис. голів

010


Середня несучість однієї несучки за звітний період, шт.

020


Коефіцієнт обороту стада

030


Використання яєць на племінні цілі від валового виробництва, %

040


Вивід молодняку, %

050


Збереженість (без вибракування), %:
молодняку


060


дорослої птиці

070


Кількість селекційних гнізд у лінії, шт. *

080


Кількість молодняку від гніздової несучки (при лінійному розведенні), голів *

090


Кількість дочок, узятих на облік індивідуальної продуктивності від однієї гніздової несучки, голів *

100


Реалізовано на племінні цілі: яєць, тис. шт.

110


добового молодняку, тис. голів

120


підрощеного молодняку, тис. голів

130


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
яєць, тис. шт.


140


добового молодняку, тис. голів

150


підрощеного молодняку, тис. голів

160


__________
* Показники заповнюються тільки племінними заводами

Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 32
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби молочних і молочно-м’ясних порід станом
на ________________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я на звітну дату, усього голів

010


у тому числі: бугаїв

020


корів

030


з них чистопородних і IV покоління

040


Середній надій від однієї корови по стаду, кг

050


Штучно осіменено: корів

060


телиць

070


у тому числі бугаями-поліпшувачами: корів

080


телиць

090


Вік телиць при першому осіменінні, днів

100


Одержано телят, усього голів

110


у тому числі від корів

120


Вихід телят на 100 корів, голів

130


Реалізовано племінних тварин, усього голів

140


у тому числі: бугайців

150


з них на племпідприємства

160


телиць

170


нетелів

180


Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

190


у тому числі:
бугайців


200


телиць

210


нетелей

220


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
бугаїв, голів


230


телиць, голів

240


нетелей, голів

250


сперми, доз

260


у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

270


ембріонів, шт.

280


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 32 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 33
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
продуктивності стада й виробничо-господарської діяльності суб’єкта племінної справи з розведення великої рогатої худоби м’ясних порід станом
на ________________________ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

Порода __________________________________________________________________

Показники

Код

20___ рік

1

2

3

Поголів’я великої рогатої худоби на звітну дату, усього голів

010


у тому числі: бугаїв

020


з них: чистопородних

030


атестованих і допущених до використання

040


корів

050


з них чистопородних і IV покоління

060


бугайців віком: 6-12 місяців

070


12-15 місяців

080


ремонтних телиць віком: 6-12 місяців

090


12-18 місяців

100


старше 18 місяців

110


Вік телиць при першому осіменінні, днів

120


Наявність телят на підсисанні на звітну дату, голів

130


Відлучено телят, голів

140


Вік відлучення телят, днів

150


Середньодобовий приріст живої маси молодняку, г:
бугайців


160


телиць

170


Розтелилось корів, голів

180


Уведено нетелів у стадо, голів

190


Одержано живих телят, усього голів

200


у тому числі від бугаїв-поліпшувачів з А-індексом 100 і більше

210


Одержано мертвонароджених телят, голів

220


Абортувало корів, голів

230


Вихід телят на 100 корів, голів

240


Загинуло телят від народження до відлучення на 100 корів, голів

250


Спаровано та осіменено корів і телиць, усього голів

260


у тому числі штучно

270


Реалізовано племінних тварин, усього голів

280


у тому числі:
бугайців


290


з них класів “еліта-рекорд” і “еліта”

300


телиць

310


з них класів “еліта-рекорд” і “еліта”

320


Наявність племінних тварин для реалізації на звітну дату, усього голів

330


у тому числі:
бугайців


340


телиць

350


Придбано племінних (генетичних) ресурсів:
бугаїв, голів


360


телиць, голів

370


нетелів, голів

380


сперми, доз

390


у тому числі сперми бугаїв-поліпшувачів

400


ембріонів, шт.

410


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 33 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 34
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

ІНФОРМАЦІЯ
про корів з продуктивністю 10000 кг і вище, що закінчили лактацію,
за _________ квартал _______ р.

Область:

____________________________________________________

Район:

____________________________________________________

Суб’єкт господарювання

___________________________________________________
(скорочене найменування/прізвище, ім’я, по батькові)

Код згідно з ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної влади і мають відмітку у паспорті):


_________________

№ з/п

Кличка корови

Ідентифікацій ний номер

Дата народ ження

Батько корови

Молочна продуктивність тварини, кг

кличка

ідентифікацій ний номер

за найвищу лактацію

за останню закінчену лактацію

лактація

надій за 305 днів

% жиру

% білка

лактація

надій за 305 днів

% жиру

% білка

1


2


...


Керівник

______________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

“____”_______ 20____року

{Додаток 34 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 412 від 26.07.2019}
Додаток 35
до Положення про Державний реєстр
суб’єктів племінної справи у тваринництві

СВІДОЦТВО
про реєстрацію в Державному реєстрі суб’єктів племінної справи у тваринництвівгору