Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги
Наказ Міністерства юстиції України; Положення від 02.07.2012967/5
Документ z1091-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.08.2018, підстава - z0960-18
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2020, підстава - z0896-19. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2012  № 967/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2012 р.
за № 1091/21403

Про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1734/5 від 26.11.2012
№ 672/5 від 10.04.2013
№ 329/5 від 10.03.2015
№ 1487/5 від 24.05.2016
№ 3752/5 від 22.12.2016
№ 3540/5 від 10.11.2017
№ 2260/5 від 03.07.2018
№ 2745/5 від 21.08.2018}

Відповідно до частини п’ятої статті 16 Закону України "Про безоплатну правову допомогу" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних та міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування.

4. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити виконання цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ємельянову І.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
02.07.2012 № 967/5
(у редакції наказу
Міністерства юстиції України
24.05.2016  № 1487/5)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 липня 2012 р.
за № 1091/21403

ПОЛОЖЕННЯ
про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Міністерством юстиції України за пропозицією Координаційного центру з надання правової допомоги (далі - Координаційний центр) з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної правової допомоги і є територіальними відділеннями Координаційного центру.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

2. Центри діють на підставі положення, яке розробляється відповідно до цього Положення і затверджується Координаційним центром.

3. Діяльність центрів поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць).

4. Центри є неприбутковими організаціями, користуються правами юридичної особи, мають печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

5. У своїй діяльності центри керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства юстиції України та Координаційного центру, цим Положенням, а також своїми положеннями.

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної правової допомоги центри взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами надання безоплатної правової допомоги, органами адвокатського самоврядування, громадськими об’єднаннями.

7. Основними завданнями центрів є:

1) підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення (правопросвітництво);

2) надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги;

ідпункт 2 пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

3) забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України.

8. Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги (республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські) (далі - регіональні центри) відповідно до покладених на них завдань:

1) забезпечують участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, адміністративного затримання чи адміністративного арешту, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру, у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією), або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;

{Підпункт 1 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

2) забезпечують захист особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду;

{Підпункт 2 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

3) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214);

{Підпункт 3 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

4) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;

ідпункт 4 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016, № 3540/5 від 10.11.2017}

5) приймають і реєструють повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

6) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в наданні безоплатної вторинної правової допомоги;

7) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон), у разі необхідності скасовують їх в установленому порядку;

ідпункт 7 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

8) приймають рішення про заміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані цими центрами;

{Підпункт 8 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

9) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;

ідпункт 9 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

10) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

ідпункт 10 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

11) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

12) здійснюють моніторинг та оцінювання забезпечення підпорядкованими їм місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - місцеві центри):

{Абзац перший підпункту 12 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

проведення правопросвітницької роботи;

надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України;

ідпункт 12 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

13) здійснюють моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та у разі отримання згоди відповідного суб’єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу - оцінювання якості її надання;

ідпункт 13 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

14) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, працівників регіональних та місцевих центрів;

{Підпункт 14 пункту 8 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

15) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

{Підпункт 15 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2745/5 від 21.08.2018}

16) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;

17) надають місцевим центрам консультаційно-методичну допомогу з питань, пов’язаних з наданням безоплатної первинної правової допомоги у кримінальному процесі;

ункт 8 доповнено новим підпунктом 17 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

18) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;

19) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;

{Підпункт 19 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

20) збирають, узагальнюють та аналізують статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;

21) забезпечують організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;

22) спрямовують, координують та контролюють діяльність місцевих центрів;

23) проводять перевірки діяльності місцевих центрів у порядку, затвердженому Координаційним центром;

24) розробляють, затверджують та забезпечують виконання регіональних планів надання безоплатної правової допомоги.

9. Регіональний центр для виконання покладених на нього завдань має право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб регіонального центру і місцевих центрів у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

10. Регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 5 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

Директор регіонального центру може мати заступників (у тому числі першого), які призначаються на посади та звільняються з посад директором Координаційного центру.

Заступником директора регіонального центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Управління та адміністрування», «Право» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років (досвід роботи у сфері права є перевагою).

ункт 10 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

11. Директор регіонального центру:

1) здійснює керівництво діяльністю регіонального центру та координує діяльність місцевих центрів, відповідає за виконання покладених на них завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності регіонального центру, звітує перед Координаційним центром;

{Підпункт 1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

2) представляє інтереси регіонального центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів регіонального центру;

{Пункт 11 доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

3) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

4) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів - за погодженням з Координаційним центром, інших працівників регіонального центру;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

5) приймає рішення про:

заохочення заступника директора, працівників регіонального центру у межах фонду оплати праці регіонального центру;

притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників регіонального центру (крім заступників директора, які притягуються до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);

6) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора регіонального центру, директорів місцевих центрів та їх заступників;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

7) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи регіонального центру - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру регіонального центру у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;

{Підпункт 7 пункту 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

8) забезпечує цільове та ефективне використання коштів і майна регіонального центру, здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням коштів і майна місцевих центрів;

{Підпункт 8 пункту 11 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

9) забезпечує організацію ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання зведеної фінансової і бюджетної звітності регіонального центру та місцевих центрів;

ункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

10) організовує та забезпечує подання в установленому порядку до Координаційного центру узгоджених керівною радою проектів планів діяльності регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період і наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів зведеного кошторису і штатного розпису регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

11) затверджує кошторис, штатний розпис, помісячний план асигнувань місцевих центрів, вносить до них зміни;

ункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

12) уповноважує працівників регіонального центру, що здійснюють чергування, видавати від імені регіонального центру доручення черговим адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 3-7 частини першої та частиною другою статті 14 Закону;

{Підпункт пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

13) затверджує порядок розподілу справ між адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

ункт 11 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

14) затверджує графік цілодобового чергування:

працівників центру - для прийняття і реєстрації повідомлень про випадки затримання осіб для надання таким особам безоплатної вторинної правової допомоги з моменту їх затримання у встановленому порядку;

адвокатів, з якими укладено контракт про надання безоплатної вторинної правової допомоги, - для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги кожній затриманій особі з моменту її затримання;

15) визначає представників центру до складу конкурсної комісії з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги;

16) організовує роботу керівної ради та бере участь у її роботі з правом голосу;

17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

12. Директор регіонального центру підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

13. Місцеві центри відповідно до покладених на них завдань:

1) розповсюджують інформацію у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги;

2) проводять тематичні семінари, лекції, зокрема у навчальних закладах, закладах позашкільної освіти, в закладах післядипломної освіти, навчально-виховних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; для визначених категорій громадян, зокрема пенсіонерів, інвалідів, учасників антитерористичної операції, молоді, громадських активістів, вчителів та педагогічних працівників, медичних працівників, інших вразливих суспільних груп з метою підвищення правової свідомості, культури та освіченості населення, запобігання злочинності;

3) здійснюють особистий прийом та облік осіб, які звертаються до місцевого центру для отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги, роз’яснюють положення законодавства у сфері безоплатної правової допомоги та порядок отримання такої допомоги;

4) розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної правової допомоги протягом десяти днів з дня надходження зазначеного звернення;

5) надають правову інформацію, консультації і роз’яснення з правових питань;

6) забезпечують складення заяв, скарг та інших документів правового характеру;

7) забезпечують роботу бюро правової допомоги;

8) забезпечують роботу мобільних консультаційних пунктів;

9) забезпечують відвідування осіб, зокрема одиноких, похилого віку, з обмеженими фізичними можливостями, за місцем їх перебування, а також осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, на базі загальних та спеціальних служб підтримки постраждалих осіб з метою надання зазначеним особам безоплатної правової допомоги;

{Підпункт 9 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

10) забезпечують розвиток мережі дистанційних пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та їх функціонування на постійній основі;

11) забезпечують представництво інтересів осіб, визначених пунктами 1-2-2, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі довіреності, виданої особою, яка звернулася за наданням безоплатної вторинної правової допомоги, а також надання інших видів правових послуг безоплатної вторинної правової допомоги таким особам;

{Підпункт 11 пункту 13 в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016, № 3540/5 від 10.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

12) забезпечують складання документів процесуального характеру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача), видають доручення адвокатам / уповноважують працівників місцевих центрів для надання безоплатної вторинної правової допомоги таким особам; скасовують у разі необхідності видані адвокатам доручення в установленому порядку;

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 12 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

13) залучають у встановленому порядку перекладача (сурдоперекладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1-2-2, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною мовою та/або є глухими, німими або глухонімими;

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017, № 2260/5 від 03.07.2018}

14) укладають контракти/договори з адвокатами, включеними до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року № 1214);

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

15) забезпечують надання доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України, зокрема шляхом надання доступу до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням; надають консультації, роз’яснюють правила пошуку та порядок отримання відомостей із зазначених сервісів;

{Підпункт 15 пункту 13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

16) розглядають звернення суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу та перевіряють належність особи до категорій осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, у встановленому порядку;

17) приймають рішення про надання безоплатної вторинної правової допомоги або про відмову в її наданні;

18) приймають рішення про припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги;

19) видають доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1-2-2, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, скасовують у разі необхідності такі доручення в установленому порядку;

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017, № 2260/5 від 03.07.2018}

20) уповноважують працівників місцевих центрів для здійснення представництва інтересів осіб, визначених пунктами 1-2-2, 8-13 частини першої та частиною другою статті 14 Закону, в суді у спорах, що виникають з трудових відносин, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, або для складення документів процесуального характеру;

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 20 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2745/5 від 21.08.2018}

21) приймають рішення про заміну адвоката / працівника місцевого центру, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених Законом;

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2745/5 від 21.08.2018}

{Підпункт 20 пункту 13 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

22) приймають подані адвокатами акти надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками, здійснюють перевірку їх комплектності, правильності розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у разі необхідності спільно з адвокатами приводять їх у відповідність до встановлених вимог, забезпечують підписання і затвердження прийнятих актів надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками;

{Підпункт пункту 13 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

23) забезпечують оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

24) забезпечують посвідчення довіреностей, виданих адвокатам/працівникам місцевих центрів суб’єктами права на безоплатну вторинну правову допомогу, за зверненнями яких прийнято рішення про надання такої допомоги;

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

25) отримують від адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, інформацію про надання такої допомоги;

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

26) взаємодіють з іншими суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, здійснюють їх координацію на відповідній території, надають органам місцевого самоврядування консультаційно-методичну допомогу з питань утворення спеціалізованих установ, які надають безоплатну первинну правову допомогу, залучення до її надання юридичних осіб приватного права та фізичних осіб;

27) організовують підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, та працівників місцевих центрів;

{Підпункт пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

28) подають клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2745/5 від 21.08.2018}

29) взаємодіють з іншими суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з урахуванням статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 28 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

30) узагальнюють, аналізують та поширюють практику надання безоплатної правової допомоги;

31) збирають за встановленою формою статистичні дані про надання безоплатної правової допомоги, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись по таку допомогу, а також щодо осіб, які скористались електронними сервісами Міністерства юстиції України;

32) забезпечують вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу, у тому числі здійснюють аналіз питань, з якими особи звертаються до місцевого центру, та готують відповідні консультаційні матеріали;

33) готують пропозиції до проектів регіональних планів надання безоплатної правової допомоги та забезпечують їх виконання у межах повноважень місцевого центру;

34) подають щоквартальні та річні звіти про свою діяльність регіональному центру.

ункт 13 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

14. Місцевий центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади директором Координаційного центру.

Директором місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Право», «Соціальна робота», «Управління та адміністрування» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 3 років, досвід роботи на керівних посадах не менше 1 року (досвід роботи у сфері права або соціальної роботи є перевагою).

Директор місцевого центру може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Координаційного центру.

Заступником директора місцевого центру може бути особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магiстерського) рівня (вища освіта за спеціальностями галузей знань «Право», «Соціальна робота», «Управління та адміністрування» є перевагою), загальний трудовий стаж не менше 1 року (досвід роботи у сфері права або соціальної роботи є перевагою).

ункт 14 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

15. Директор місцевого центру:

1) здійснює керівництво діяльністю місцевого центру, забезпечує виконання покладених на нього завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, звітує перед відповідним регіональним центром;

{Підпункт 1 пункту 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

2) представляє інтереси місцевого центру у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, укладає договори, видає довіреності на представництво інтересів місцевого центру;

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом 2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

3) видає в межах компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, контролює їх виконання;

4) відповідно до визначених Координаційним центром кваліфікаційних вимог призначає на посади та звільняє з посад:

керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів місцевого центру - за погодженням з регіональним центром (крім керівників та заступників керівників бюро правової допомоги, які призначаються на посаду та звільняються з посади директором місцевого центру за погодженням з Координаційним центром);

{Абзац другий підпункту пункту 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

інших працівників місцевого центру;

{Абзац третій підпункту пункту 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3752/5 від 22.12.2016}

5) приймає рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників місцевого центру (крім заступника директора, який притягається до дисциплінарної відповідальності директором Координаційного центру);

6) подає пропозиції директорові Координаційного центру щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступника директора місцевого центру;

7) приймає рішення про заохочення заступника директора та працівників місцевого центру у межах фонду оплати праці місцевого центру;

{Підпункт 7 пункту 15 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 3540/5 від 10.11.2017}

8) затверджує:

положення про самостійні структурні підрозділи місцевого центру - відповідно до типових положень, затверджених Координаційним центром;

структуру місцевого центру у межах штатної чисельності працівників - відповідно до типової структури, що затверджується Координаційним центром;

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

9) забезпечує цільове та ефективне використання коштів та майна місцевого центру, організовує ведення бухгалтерського і статистичного обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності в установленому порядку;

{Підпункт 9 пункту 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

10) подає в установленому порядку регіональному центру пропозиції до бюджетного запиту, кошторису, помісячного плану асигнувань, штатного розпису місцевого центру та щодо внесення змін до них;

{Підпункт 10 пункту 15 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

11) бере участь у роботі керівної ради з правом голосу;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

16. Директор місцевого центру безпосередньо підпорядкований директору відповідного регіонального центру, підзвітний і підконтрольний директору Координаційного центру.

17. З метою узгодження питань, пов’язаних з підготовкою проектів планів діяльності регіонального центру та місцевих центрів, пропозицій до бюджетного запиту на плановий бюджетний період та наступні за плановим два бюджетні періоди, проектів кошторису, помісячного плану асигнувань, штатного розпису регіонального центру та місцевих центрів та щодо внесення змін до них, а також інших питань діє керівна рада, до складу якої входять директор регіонального центру і директори місцевих центрів відповідного регіону. Регламент роботи керівної ради затверджується Координаційним центром.

{Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2260/5 від 03.07.2018}

18. Джерелами формування майна центрів є:

1) майно, передане Координаційним центром та регіональним центром, - для місцевого центру;

2) майно, придбане за рахунок власних коштів або інших не заборонених законодавством джерел;

3) майно, передане юридичними та фізичними особами.

19. Центри фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, інших не заборонених законодавством джерел.

20. Для виконання покладених на центри завдань центри мають право виступати реципієнтом проектів та програм міжнародної технічної допомоги, виконавцем регіональних та місцевих програм.

{Положення в редакції Наказів Міністерства юстиції № 329/5 від 10.03.2015, № 1487/5 від 24.05.2016}

В.о. директора
Координаційного центру
з надання правової допомогиА. Вишневськийвгору