Документ z1090-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.08.2019, підстава - v1623874-19

55) у рядку 22.3 «до газосховищ» зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до газосховищ, право користування якою було надано операторам газосховищ на звітний період відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими суб’єктами ринку природного газу та Оператором ГТС;

56) у рядку 23 «Середньорічна розподілена (договірна) потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:» зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний, квартальний, місячний та добовий періоди звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної розподіленої (договірної) потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано на звітний період;

розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях зазначається за мінусом потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців) та повторно не розподілено;

57) у рядках 23.1-23.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу та виходу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається середньорічний розмір потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний, квартальний, місячний та добовий періоди звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні розраховується як середнє арифметичне значень розмірів розподіленої (договірної) потужності на кожну газову добу протягом звітного періоду;

розмір розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні включає розмір потужності на гарантованій та на переривчастій основі по всіх замовниках послуг транспортування, право користування якою було надано на звітний період;

розмір розподіленої (договірної) потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні зазначається за мінусом потужності, яку було вилучено у замовників послуг транспортування (замовники використовували менше 80 % розподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях протягом 6-ти місяців) та повторно не розподілено.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з’єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з’єднання. Наприклад, рядок 23.1 «Германовичі (Польща - Україна)»;

58) у рядку 24 «Середньорічна використана потужність точок входу та виходу на міждержавних з’єднаннях, усього, у тому числі:» зазначається середньорічний розмір загальної потужності точок входу та виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

59) у рядках 24.-24.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається середньорічний розмір потужності кожної точки входу та виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

розмір середньорічної використаної потужності точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу/виходу на міждержавному з’єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з’єднання. Наприклад, рядок 24.1 «Германовичі (Польща - Україна)»;

60) у рядку 25 «Максимальна (пікова) використана потужність точок входу на міждержавних з’єднаннях, усього, у тому числі:» зазначається максимальний розмір загальної потужності точок входу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір загальної потужності точок входу на міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

61) у рядках 25.1-25.n (n - кількість точок входу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається максимальний розмір потужності кожної точки входу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір потужності кожної точки входу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

62) у рядку 26 «Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу на міждержавних з’єднаннях, усього, у тому числі:» зазначається максимальний розмір загальної потужності точок виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір загальної потужності точок виходу на міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

63) у рядках 26.1-26.n (n - кількість точок виходу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок виходу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається максимальний розмір потужності кожної точки виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, з урахуванням наступного:

максимальний розмір потужності кожної точки виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування, визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби звітного періоду;

64) у рядку 27 «Кількість замовників послуг транспортування, які замовляли потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС, усього, у тому числі:» відображається інформація щодо загальної кількості замовників послуг транспортування, яким Оператор ГТС здійснював розподіл потужності точок входу та виходу на міждержавних з’єднаннях відповідно до договору транспортування природного газу протягом звітного періоду;

65) у рядку 27.1 «які використовували потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях ГТС, усього, у тому числі:» відображається інформація щодо кількості замовників послуг транспортування, які використовували потужність, розподілену Оператором ГТС, відповідно до договору транспортування природного газу протягом звітного періоду;

66) у рядках 27.1.1-27.1.n (n - кількість замовників послуг транспортування, які використовували потужність точок входу та виходу на міждержавних з'єднаннях протягом звітного періоду) вказується повне найменування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи) кожного замовника послуг транспортування, який використовував потужність, розподілену Оператором ГТС, відповідно до договору транспортування природного газу протягом звітного періоду;

67) у рядку 28 «Кількість замовників послуг транспортування, яким надана потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, усього, у тому числі:» зазначається інформація щодо загальної кількості замовників послуг транспортування, яким надано потужність точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел згідно з договором транспортування природного газу протягом звітного періоду;

68) у рядку 28.1 «від виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел» відображається інформація щодо загальної кількості замовників послуг транспортування, яким надано потужність точок входу до ГТС від виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел згідно з договором транспортування природного газу протягом звітного періоду.

2. У розділі ІІ «Передача/відбір природного газу до/з газотранспортної системи» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, фізично переданого до точок входу газотранспортної системи з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці входу на міждержавному з’єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу та інших надходжень природного газу до ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду, а також інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, фізично відібраного з точок виходу газотранспортної системи з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, прямих споживачів, газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці виходу на міждержавному з’єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу, а також загальний об’єм/обсяг природного газу, який було спрямовано на покриття виробничо-технологічних витрат, втрат природного газу в газотранспортній системі, власних потреб Оператора ГТС та інших відборів природного газу з ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду, а саме:

1) у графах 1-12 зазначаються загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці входу на міждержавному з’єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу та інші надходження природного газу до ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду, а також загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраного з точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, прямих споживачів, газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці виходу на міждержавному з’єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу, а також загальний об’єм/обсяг природного газу, який було спрямовано на покриття виробничо-технологічних витрат, втрат природного газу в газотранспортній системі, власних потреб Оператора ГТС та інших відборів природного газу з ГТС у розрізі кожного місяця звітного періоду;

2) у рядку 1 «Об'єм/обсяг природного газу, фізично переданий до ГТС, усього, у тому числі:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом звітного періоду, та інших надходжень до ГТС без урахування транзиту природного газу протягом кожного місяця звітного періоду, що складається із суми показників рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 та 1.5;

3) у рядку 1.1 «від суміжних газовидобувних підприємств» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (газовидобувні підприємства, підключені до ГТС) відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

4) у рядку 1.2 «з газосховищ» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з підземних сховищ газу протягом кожного місяця звітного періоду;

5) у рядку 1.3 «через точки входу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (без урахування транзиту), усього, у тому числі:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

6) у рядках 1.3.1-1.3.n (n - кількість точок входу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких об’єм/обсяг природного газу, переданий до ГТС, вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично переданий до окремої точки входу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортної системи сусідньої країни без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду.

Назва кожного рядка складається з назви точки входу на міждержавному з’єднанні з визначенням фізичного напряму потоку природного газу такого міждержавного з’єднання. Наприклад, рядок 1.3.1 «Германовичі (Польща - Україна)»;

7) у рядку 1.4 «через точки входу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (транзит)» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично переданий до точок входу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, переміщений під митним контролем в митному режимі транзиту, протягом кожного місяця звітного періоду;

8) у рядку 1.5 «інше, усього, у тому числі:» зазначається інший загальний об’єм/обсяг природного газу, крім об’єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 1.1-1.4, який було фізично передано до ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

9) у рядках 1.5.1-1.5.n розшифровується інший загальний об’єм/обсяг природного газу, крім об’єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 1.1-1.4, який було фізично передано до ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

10) у рядку 2 «Об'єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з ГТС, усього, у тому числі:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, прямих споживачів, газосховищ, газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу (із розшифруванням по кожній точці виходу на міждержавному з’єднанні), газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду, а також загальний об’єм/обсяг природного газу, який було спрямовано на покриття виробничо-технологічних витрат, втрат природного газу в газотранспортній системі, власних потреб Оператора ГТС та інших відборів природного газу з ГТС протягом кожного місяця звітного періоду, що складається із суми показників рядків 2.1-2.8;

11) у рядку 2.1 «до газорозподільних систем» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

12) у рядку 2.2 «прямим споживачам» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

13) у рядку 2.3 «до газосховищ» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газосховищ, відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

14) у рядку 2.4 «через точки виходу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (без урахування транзиту), усього, у тому числі:» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням до газотранспортних систем сусідніх країн без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

15) у рядках 2.4.1-2.4.n (n - кількість точок виходу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок виходу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких об’єм/обсяг природного газу, відібраний з ГТС, вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з окремої точки виходу з фізичним розташуванням до газотранспортної системи сусідньої країни без урахування транзиту природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу протягом кожного місяця звітного періоду;

16) у рядку 2.5 «через точки виходу на міждержавних з'єднаннях із сусідніми країнами (транзит)» зазначається загальний об’єм/обсяг природного газу, фізично відібраний з точок виходу з фізичним розташуванням у підключеннях до газотранспортних систем сусідніх країн як транзит природного газу відповідно до підписаних актів приймання-передачі природного газу між замовниками послуг транспортування разом з відповідним оператором суміжної газотранспортної системи та оператором газотранспортної системи, переміщений під митним контролем у митному режимі транзиту, протягом кожного місяця звітного періоду;

17) у рядку 2.6 «фактичні виробничо-технологічні втрати та витрати природного газу Оператора ГТС» зазначається загальний фактичний об’єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття виробничо-технологічних витрат та втрат природного газу в газотранспортній системі протягом кожного місяця звітного періоду;

18) у рядку 2.7 «витрати природного газу Оператора ГТС на власні потреби» зазначається фактичний об’єм/обсяг природного газу, спрямований на покриття власних потреб Оператора ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

19) у рядку 2.8 «інше, усього, у тому числі:» зазначається інший загальний об’єм/обсяг природного газу, крім об’єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 2.1-2.7, який було фізично відібрано з ГТС протягом кожного місяця звітного періоду;

20) у рядках 2.8.1-2.8.n розшифровується інший загальний об’єм/обсяг природного газу, крім об’єму/обсягу природного газу, зазначеного в рядках 2.1-2.7, який було фізично відібрано з ГТС протягом кожного місяця звітного періоду.

3. У розділі III «Використання потужності газотранспортної системи» зазначається інформація щодо максимальної (пікової) та середньомісячної використаної замовниками послуг транспортування потужності, встановленої на основі вимірювань, точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу/виходу на міждержавному з’єднанні), точок виходу з ГТС до ГРМ (із розшифруванням по точці виходу до кожної ГРМ), до прямих споживачів, до газосховищ, а також точок входу до ГТС з газосховищ та від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС) у розрізі кожного місяця звітного періоду, а саме:

1) у графах 1-12 зазначаються максимальна (пікова) та середньомісячна використана замовниками послуг транспортування потужність, встановлена на основі вимірювань, точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях (із розшифруванням по кожній точці входу/виходу на міждержавному з’єднанні), точок виходу з ГТС до ГРМ (із розшифруванням по точці виходу до кожної ГРМ), до прямих споживачів, до газосховищ, а також точок входу до ГТС з газосховищ та від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (суміжні газовидобувні підприємства, підключені до ГТС) протягом кожного місяця звітного періоду;

2) у рядку 1 «Максимальна (пікова) використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях» інформація не відображається;

3) у рядках 1.1-1.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається розмір потужності окремої точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

4) у рядку 2 «Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до ГРМ, усього, у тому числі:» зазначається розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

5) у рядках 2.1-2.n (n - кількість Операторів ГРМ) зазначається розмір потужності точок виходу з ГТС до окремої ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

6) у рядку 3 «Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до прямих споживачів» зазначається розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до прямих споживачів, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

7) у рядку 4 «Максимальна (пікова) використана потужність точок виходу з ГТС до газосховищ» зазначається розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

8) у рядку 5 «Максимальна (пікова) використана потужність точок входу до ГТС з газосховищ» зазначається розмір загальної потужності точок входу до ГТС з газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

9) у рядку 6 «Максимальна (пікова) використана потужність точок входу до ГТС від суміжних газовидобувних підприємств» зазначається розмір загальної потужності точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду, що визначається як максимальне значення серед значень загальної потужності, встановлених на основі вимірювань, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

10) у рядку 7 «Середньомісячна використана потужність точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:» зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

11) у рядках 7.1-7.n (n - кількість точок входу та виходу на всіх міждержавних з’єднаннях, визначених постановою НКРЕКП для звітного періоду, крім точок входу/виходу на міждержавних з’єднаннях з Молдовою, Білоруссю та Росією, по яких розмір потужності вказується в цілому по кожному міждержавному з’єднанню) зазначається середньомісячний розмір потужності окремої точки входу/виходу на міждержавному з'єднанні, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

12) у рядку 8 «Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до ГРМ, усього, у тому числі:» зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

13) у рядках 8.1-8.n (n - кількість Операторів ГРМ) зазначається середньомісячний розмір потужності точок виходу з ГТС до окремої ГРМ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

14) у рядку 9 «Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до прямих споживачів» зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до прямих споживачів, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

15) у рядку 10 «Середньомісячна використана потужність точок виходу з ГТС до газосховищ» зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок виходу з ГТС до газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

16) у рядку 11 «Середньомісячна використана потужність точок входу до ГТС з газосховищ» зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок входу до ГТС з газосховищ, яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду;

17) у рядку 12 «Середньомісячна використана потужність точок входу до ГТС від суміжних газовидобувних підприємств» зазначається середньомісячний розмір загальної потужності точок входу до ГТС від родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (газовидобувні підприємства, підключені до ГТС), яка використовувалась замовниками послуг транспортування протягом звітного періоду, що розраховується як середнє арифметичне значень потужності, встановлених на основі вимірювань, використаної всіма замовниками послуг транспортування протягом кожної газової доби відповідного місяця звітного періоду.

4. У розділі IV «Алокація обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування, та врегулювання небалансів» зазначається інформація щодо наданих Оператором ГТС послуг балансування газотранспортної системи замовникам послуг транспортування в тис. м3 та алокацій об’ємів/обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування (без урахування об’ємів/обсягів транзиту природного газу):

на віртуальній точці входу, в якій відбувається передача природного газу (віртуальна торгова точка);

на точках входу з родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, у тому числі приєднаних до газорозподільних систем, газосховищ та від газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем;

на точках виходу до прямих споживачів, газосховищ та газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальній точці виходу, в якій відбувається передача природного газу (віртуальна торгова точка);

на віртуальній точці виходу до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувних підприємств;

у розрізі кожного замовника послуг транспортування (із зазначенням його EIC-коду та повного найменування) у цілому протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 «EIC-код замовника послуг транспортування» зазначається EIC-код замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об’ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Назва замовника послуг транспортування» вказується повне найменування замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об’ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Надання послуг балансування Оператором ГТС» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, який було передано Оператором ГТС замовникам послуг транспортування в рамках надання послуг балансування газотранспортної системи протягом звітного періоду (включаючи січень місяць наступного звітного періоду для врегулювання небалансів, які виникли у замовників послуг транспортування в попередньому місяці звітного періоду) у розрізі замовників послуг транспортування;

4) у графі 4 «в якій відбулася передача природного газу (віртуальна торгова точка)» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці входу, в якій відбувається передача природного газу, протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

5) у графі 5 «від суміжних газовидобувних підприємств» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено газовидобувними підприємствами на замовників послуг транспортування на точках входу від газовидобувних підприємств, з урахуванням наданої Операторами ГРМ Оператору ГТС інформації про алокацію обсягів природного газу, поданого в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств, підключених до газорозподільної системи, та направленого на віртуальну точку входу від газорозподільної системи протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

6) у графі 6 «на міждержавних з’єднаннях» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках входу від газотранспортних систем сусідніх країн протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

7) у графі 7 «з газосховищ» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на точках входу з газосховищ протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

8) у графі 8 «до ГРМ (віртуальна торгова точка)» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Операторами ГРМ на замовників послуг транспортування на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем, з урахуванням інформації про алокацію обсягів природного газу, поданого в газорозподільну систему від газовидобувних підприємств, підключених до газорозподільної системи, та направленого на віртуальну точку входу від газорозподільної системи протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

9) у графі 9 «до прямих споживачів» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено прямими споживачами на замовників послуг транспортування на точках виходу до прямих споживачів протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

10) у графі 10 «на міждержавних з’єднаннях» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено операторами газотранспортних систем сусідніх країн на замовників послуг транспортування на точках виходу до газотранспортних систем сусідніх країн протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

11) у графі 11 «до газосховищ» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором газосховищ на замовників послуг транспортування на точках виходу до газосховищ протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

12) у графі 12 «в якій відбулася передача природного газу (віртуальна точка)» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці виходу, в якій відбувається передача природного газу, протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

13) у графі 13 «до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувного підприємства (віртуальна точка)» зазначається інформація щодо загального об’єму/обсягу природного газу, алокацію якого було здійснено Оператором ГТС на замовників послуг транспортування на віртуальній точці виходу до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувних підприємств, протягом звітного періоду в розрізі замовників послуг транспортування;

14) у рядках 1 - n (де n - кількість замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об’ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду) вказується інформація щодо EIC-коду та найменування замовників послуг транспортування, на яких здійснювались алокації об’ємів/обсягів природного газу протягом звітного періоду, наданих Оператором ГТС послуг балансування газотранспортної системи замовникам послуг транспортування в тис. м3 та алокацій об’ємів/обсягів природного газу, здійснених на замовників послуг транспортування (без врахування об’ємів/обсягів транзиту природного газу):

на віртуальній точці входу, в якій відбувається передача природного газу;

на точках входу з родовищ природного газу, виробництва біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, у тому числі приєднаних до газорозподільних систем, газосховищ та від газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальних точках виходу до газорозподільних систем;

на точках виходу до прямих споживачів, газосховищ та газотранспортних систем сусідніх країн;

на віртуальній точці виходу, в якій відбувається передача природного газу;

у розрізі кожного замовника послуг транспортування в цілому протягом звітного періоду;

на віртуальній точці виходу до споживачів, приєднаних до мереж газовидобувних підприємств.

5. У розділі V «Врегулювання фізичних перевантажень» зазначається інформація щодо дати виникнення фізичного перевантаження, внаслідок якого Оператором ГТС було здійснено обмеження гарантованої потужності на точках входу та виходу до/з ГТС у звітному періоді, причини виникнення такого фізичного перевантаження, величини гарантованої потужності, яку було обмежено внаслідок відповідного фізичного перевантаження, а також тривалості обмеження гарантованої потужності, а саме:

1) у графі 1 «Дата виникнення фізичного перевантаження» зазначається кожна дата виникнення фізичного перевантаження на точці входу/виходу до/з ГТС, внаслідок якого Оператором ГТС було здійснено обмеження гарантованої потужності точки входу/виходу до/з ГТС протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Причина виникнення фізичного перевантаження» зазначається інформація щодо причини виникнення фізичного перевантаження на точці входу/виходу до/з ГТС, яке призвело до обмеження гарантованої потужності відповідної точки ГТС протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «на точці входу» зазначається величина гарантованої потужності кожної точки входу до ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

4) у графі 4 «на точці виходу» зазначається величина гарантованої потужності кожної точки виходу з ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

5) у графі 5 «на точці входу» зазначається тривалість обмеження гарантованої потужності кожної точки входу до ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

6) у графі 6 «на точці виходу» зазначається тривалість обмеження гарантованої потужності кожної точки виходу з ГТС, яка була обмежена протягом звітного періоду внаслідок фізичних перевантажень, які виникали на відповідних точках;

7) у рядках 1 - n (де n - кількість фізичних перевантажень, що призвели до обмеження гарантованої потужності відповідних точок входу/виходу до/з ГТС) зазначається інформація щодо дати виникнення фізичного перевантаження, внаслідок якого Оператором ГТС було здійснено обмеження гарантованої потужності на точках входу та виходу до/з ГТС у звітному періоді, причини виникнення такого фізичного перевантаження, величини гарантованої потужності, яку було обмежено внаслідок відповідного фізичного перевантаження, а також тривалості обмеження гарантованої потужності.

6. У розділі VІ «Перелік постачальників, які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам)» вказуються EIC-код постачальників та їх повне найменування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), кількість активних прямих споживачів, які здійснювали споживання природного газу в таких постачальників, та об’єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками активним прямим споживачам протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 «EIC-код постачальника» вказується EIC-код постачальників, які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Повна назва постачальника (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)» вказується повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Кількість активних споживачів» зазначається загальна кількість споживачів природного газу, приєднаних до газотранспортної системи, яким щонайменше один раз протягом звітного періоду підтверджувався обсяг природного газу (включався до підтвердженої номінації постачальників таких споживачів) на відповідний розрахунковий період із ресурсу постачальників таких споживачів;

4) у графі 4 «Об’єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником прямим споживачам протягом звітного періоду відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та прямими споживачами;

5) у рядках 1 - n (де n - кількість постачальників природного газу прямим споживачам) зазначаються повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи) природного газу споживачам, приєднаним до ГТС (прямим споживачам), кількість активних прямих споживачів, які здійснювали споживання природного газу в таких постачальників, та об’єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками прямим споживачам відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та прямими споживачами протягом звітного періоду.

7. У розділі VIІ «Перелік постачальників, які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до ГРМ» зазначаються EIC-код постачальників та їх повне найменування (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу активним споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та об’єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками споживачам протягом звітного періоду, а саме:

1) у графі 1 «EIC-код постачальника» вказується EIC-код постачальників, які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ, протягом звітного періоду;

2) у графі 2 «Повна назва постачальника (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи)» вказується повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи), які здійснювали постачання природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ, протягом звітного періоду;

3) у графі 3 «Кількість активних споживачів» зазначається загальна кількість споживачів природного газу, приєднаних до газорозподільної системи, яким щонайменше один раз протягом звітного періоду підтверджувався обсяг природного газу (включався до підтвердженої номінації постачальників таких споживачів) на відповідний розрахунковий період із ресурсу постачальників таких споживачів;

4) у графі 4 «Об'єм/обсяг постачання» наводиться інформація щодо фактичного об’єму/обсягу поставленого природного газу відповідним постачальником споживачам протягом звітного періоду відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та відповідними Операторами ГРМ;

5) у рядках 1 - n (де n - кількість постачальників природного газу споживачам, приєднаним до ГРМ) зазначаються повне найменування постачальників (із зазначенням місцезнаходження юридичної особи) природного газу споживачам, приєднаним до газорозподільної системи, кількість активних споживачів, приєднаних до газорозподільної системи, та об’єми/обсяги постачання природного газу такими постачальниками споживачам протягом звітного періоду відповідно до оформлених актів приймання-передачі природного газу між Оператором ГТС та відповідними Операторами ГРМ.

IV. Порядок виправлення звітних даних

1. Якщо виявлено недостовірність звітних даних, зазначених у формі № 6а за минулий звітний період, їх виправлення здійснюється Оператором ГТС.

2. Виправлена або уточнена форма № 6а направляється Оператором ГТС окремим листом з відповідними примітками та поясненнями щодо причин таких виправлень до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m7gas@nerc.gov.ua.

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

{Інструкція із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха

{Постанову доповнено Інструкцією згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
07.07.2016  № 1234

ЗВІТ
про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях
(Форма № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг)

{Форма із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

Директор
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сферіТ. Рябуха

{Постанову доповнено Формою згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 603 від 27.04.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
07.07.2016  № 1234

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) «Звіт про розподіл потужності та управління перевантаженнями на міждержавних з'єднаннях»

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів ринку природного газу, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування природного газу (далі - Оператор ГТС). Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6б-НКРЕКП-газ-моніторинг (газовий рік) (далі - форма № 6б) та термін її подання до НКРЕКП.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до законів України «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493.

II. Порядок та термін надання інформації

1. Форма № 6б складається Оператором ГТС станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП не пізніше 20 листопада газового року, наступного за звітним. Датою подачі форми № 6б вважається дата її реєстрації в НКРЕКП.

2. Звітним періодом є газовий рік.

3. Форма № 6б направляється Оператором ГТС до НКРЕКП на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: m6@nerc.gov.ua або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

4. Форма № 6б підписується керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою. У формі звітності зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, а також прізвище, електронна адреса та номер контактного телефону виконавця.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 17 від 09.01.2018}

5. Усі дані форми № 6б мають бути наведені в тих одиницях виміру, які вказані в затвердженій формі звітності.

6. Оператор ГТС не має права вносити зміни до затвердженого зразка форми звітності.

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 6б

1. У розділі I «Розподіл та використання потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях» зазначається інформація щодо розміру розподіленої (договірної), середньомісячної використаної, а також нерозподіленої потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях у цілому та по кожному міждержавному з’єднанню окремо в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) за кожен місяць звітного періоду, а саме:

1) у графах 1-12 зазначається розмір розподіленої (договірної), середньомісячної використаної, а також нерозподіленої потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях в цілому та окремо по кожній точці входу/виходу на міждержавному з’єднанні в розрізі періодів розподілу потужностей (рік, квартал, місяць, доба) за кожен газовий місяць відповідного звітного періоду;

2) у рядку 1 «Розмір розподіленої (договірної) потужності точок входу/виходу на міждержавних з'єднаннях, усього, у тому числі:» зазначається загальний розмір потужності точок входу/виходу на всіх міждержавних з'єднаннях, право користування якою було надано замовникам послуг транспортування за результатами процедури розподілу потужності (у тому числі шляхом аукціону) відповідно до укладених договорів транспортування природного газу між такими замовниками та Оператором ГТС на річний період звітного періоду в розрізі кожного місяця, з урахуванням наступного:вгору