Документ z1086-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 06.10.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.08.2017  № 606


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1086/30954

Про внесення змін до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою

Відповідно до пункту 34 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Внести до Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною рейтинговою шкалою, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 січня 2016 року № 17, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 182/28312, такі зміни:

1) підпункти 7, 8 пункту 4 викласти у такій редакції:

«7) виявляти та усувати будь-які існуючі або потенційні конфлікти інтересів, які можуть впливати на роботу та висновки його рейтингових аналітиків, працівників, та будь-яких інших фізичних осіб, послугами яких користується рейтингове агентство, або будь-яких інших осіб, які прямо або опосередковано залучені  у присвоєння кредитних рейтингів, а також осіб, які затверджують кредитні рейтинги;

8) створити у своїй організаційній структурі рейтинговий комітет, який функціонує на підставі відповідного внутрішнього положення.»;

2) пункт 5 викласти у такій редакції:

«5. Рейтингова методологія та рейтингова процедура, а також зміни до них затверджуються уповноваженим рейтинговим агентством.»;

3) у пункті 6:

підпункт 2 після слів «відповідальних осіб» доповнити словами «, рейтингових аналітиків»;

підпункт 5 після слів «рейтингового агентства» доповнити словами «(рейтингового комітету)»;

4) підпункт 18 пункту 9 після слова «річні» доповнити словами «та квартальні».

2. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів  забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку О. Панченка.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниВ.П. Загороднійвгору