Документ z1080-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.08.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.10.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.08.2014  № 576


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2014 р.
за № 1080/25857

Про затвердження Змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2012 року № 1140

Відповідно до підпункту 7.1 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення медичних вимог до якості та безпечності харчових продуктів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2012 року № 1140, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 року за № 88/22620, що додаються.

2. Відділу громадського здоров’я (А. Григоренко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

Міністр

О. Мусій

ПОГОДЖЕНО:

Т. в. о. Державної
санітарно-епідеміологічної служби України

Президент Національної академії
медичних наук України академік
О.П. Кравчук


А.М. Сердюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
18.08.2014 № 576


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
5 вересня 2014 р.
за № 1080/25857

ЗМІНИ
до Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»

1. Пункт 2.8 розділу II викласти в такій редакції:

«2.8. Для виготовлення харчових продуктів забороняється використовувати сировину, піддану повторному заморожуванню. Не допускається використання м’яса птиці механічного обвалювання, колагенвмісної сировини тваринного походження (шкура свиняча, жилка ковбасна, шкура птиці, яловичі рубці і губи тощо) для виробництва продуктів дитячого, дієтичного харчування та для харчування дітей в організованих дитячих колективах, а також як сировини для виробництва напівфабрикатів та кулінарних виробів у закладах ресторанного господарства. Не допускається використання м’яса птиці, крім охолодженого, для виробництва охолоджених напівфабрикатів та харчових продуктів, що не пройшли термічну обробку.».

2. Пункт 3.2 розділу III викласти в такій редакції:

«3.2. Текст для етикетування харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок підлягає обов’язковому затвердженню відповідно до статті 38 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів».».

3. У розділі IV:

у пункті 4.13:

перше речення абзацу першого виключити;

в абзаці другому слова «проводиться територіальними органами Державної санітарно-епідеміологічної служби України» замінити словами «здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпечності харчових продуктів.»;

у пункті 4.20 слово «К-нітрозамінів» замінити словом «N-нітрозамінів».

В. о. начальника
Відділу громадського здоров’я


А. Григоренковгору