Документ z1076-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.08.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.09.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2017  № 305


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1076/30944

Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», пункту 8 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, підпункту 51 пункту 4 Положення про Державне агентство водних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393 (із змінами), та з метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України (додається).

2. Державному агентству водних ресурсів України (Овчаренко І.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18 липня 2011 року № 255 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 серпня 2011 року за № 944/19682.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Кузя М.С.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Семерак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
водних ресурсів УкраїниІ ОвчаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
09.08.2017  № 305


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1076/30944

ПОРЯДОК
організації та проведення особистого прийому громадян у Державному агентстві водних ресурсів України

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Держводагентстві з питань, що належать до його компетенції.

2. Особистий прийом громадян Головою Держводагентства, його першим заступником та заступником проводиться у дні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим наказом Держводагентства.

Особистий прийом інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

3. У разі відсутності Голови Держводагентства або першого заступника або заступника Голови Держводагентства у день проведення особистого прийому громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснюють уповноважені ними посадові особи апарату Держводагентства.

4. Вхід до приміщення Держводагентства здійснюється за наявності у громадянина документа, що посвідчує його особу.

5. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Держводагентства розміщується на офіційному веб-сайті Держводагентства та у його приміщенні в доступному для вільного огляду місці, а також надсилається підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Держводагентства, для ознайомлення громадян.

ІІ. Організація особистого прийому громадян

1. Попередній запис на особистий прийом до Голови Держводагентства, його Першого заступника та заступника Голови Держводагентства здійснює відділ зв’язків з громадськістю та документообігу Держводагентства за поштовою адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 8, за електронною адресою: scwm@scwm.gov.ua, або за телефоном (044) 226-26-07 щодня (крім святкових та вихідних днів) з 9.00 до 18.00 (у п’ятницю з 9.00 до 16.45), обідня перерва з 13.00 до 13.45.

2. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, визначається структурний підрозділ апарату Держводагентства (відповідальна особа), до компетенції якого належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним.

3. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося у Держводагентстві, проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення.

4. Список громадян, що попередньо записалися на особистий прийом, формується не пізніше ніж за три дні до здійснення прийому.

5. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, та з питань, що не потребують прийняття рішень керівництвом Держводагентства (надання громадянам усних роз'яснень, консультацій тощо), здійснюють керівники (працівники) структурних підрозділів апарату Держводагентства. Організацію розгляду зазначених звернень проводить структурний підрозділ апарату Держводагентства.

6. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) один і той же громадянин звертається повторно з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

3) звернення особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє законний представник, повноваження якого оформлені у встановленому законодавством порядку).

Про відмову в записі та її причини громадянинові надається відповідне роз’яснення.

7. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.

8. Відповідальна посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

У разі якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянину може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви.

9. Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані під час особистого прийому, передаються до відповідального структурного підрозділу Держводагентства для реєстрації відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

10. Облік прийому громадян та контроль за дотриманням строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому, здійснюються відділом зв’язків з громадськістю та документообігу Держводагентства.

Директор Юридичного
департаменту


В.А. Бучковгору