Документ z1058-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2016  № 2675


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2016 р.
за № 1058/29188

Про затвердження Змін до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

Відповідно до статті 49 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», підпункту 29 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), та з метою удосконалення порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів), затвердженого наказом Міністерства молоді та спорту України від 13 січня 2014 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 січня 2014 року за № 180/24957, що додаються.

2. Департаменту олімпійського спорту подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Професійної спілки
працівників культури України

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів УкраїниГ.В. ОсовийО. Мірошниченко


Л.Ф. Перелигіна

А. Рева

Р. КачурЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
06.07.2016  № 2675


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 липня 2016 р.
за № 1058/29188

ЗМІНИ
до Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)

1. У пункті 1 розділу ІІ:

1) в абзаці сьомому слова "свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка" замінити словами "документа про підвищення кваліфікації";

2) абзац дев'ятий після слів "(тренера-викладача)" доповнити словами ", копії наказів та офіційних листів-направлень вихованців для підвищення спортивної майстерності до основного складу команди майстрів, до центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю та копії підтвердних документів щодо зарахування спортсменів до цих закладів".

2. У розділі ІІІ:

1) у пункті 1:

слова "відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" замінити словами "за спеціальністю "Фізична культура і спорт" та освітнім ступенем "бакалавр" чи "магістр";

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"Відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про вищу освіту" (далі - Закон) вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності Законом прирівнюється до вищої освіти за освітнім ступенем "магістр".";

2) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:

"наявність вищої освіти за спеціальністю "Фізична культура і спорт" та освітнім ступенем "бакалавр" чи "магістр";";

3) у пункті 5 слова "отримали базову або повну вищу освіту за напрямом підготовки "фізична культура і спорт" замінити словами "здобули вищу освіту за спеціальністю "Фізична культура і спорт" та освітнім ступенем "бакалавр" чи "магістр";

4) у пункті 8:

слова ", але не більше ніж" виключити;

після слів "рівень нижче" доповнити словами ", але не більше ніж один раз";

5) у пункті 10 слова "на момент виконання результативних показників" замінити словами "протягом останніх 4 років";

6) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Фахівцям, які перейшли на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують роботу за сумісництвом, характер якої визначено у додатку 2 до цього Порядку, присвоюються відповідні кваліфікаційні категорії.".

3. У розділі ІV:

1) абзац третій пункту 1 після слів "закладів фізичної культури і спорту" доповнити словами "незалежно від підпорядкування та форми власності, які розташовані у відповідній адміністративно-територіальній одиниці";

2) у пункті 4:

абзац четвертий після слова "присвоєння" доповнити словами "(або відмови у присвоєнні)";

доповнити новими абзацами такого змісту:

"Підставою для прийняття рішення щодо відмови у присвоєнні кваліфікаційної категорії тренеру (тренеру-викладачу) є:

невиконання вимог цього Порядку;

виявлення недостовірної інформації в документах, які подано для присвоєння кваліфікаційної категорії;

довічна спортивна дискваліфікація спортсмена, у тому числі за порушення антидопінгових правил.";

3) абзаци другий, третій пункту 11 після слова "присвоєння" доповнити словами "(або відмови у присвоєнні)".

4. Додатки 1, 2 викласти в новій редакції, що додаються.

5. Пункт 4 розділу І додатків 5, 6 викласти в такій редакції:

"4. Спеціальність, освітній ступінь".

Заступник директора
департаменту
олімпійського спорту -
начальник відділу циклічних
та швидкісно-силових літніх
олімпійських видів спорту


Л.М. МирськийДодаток 1
до Порядку проведення
атестації тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 2 розділу ІІІ)

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
роботи тренерів (тренерів-викладачів), які враховуються при присвоєнні кваліфікаційних категорій

№ з/п

Змагання

Мінімальна кількість спортсменів

Кваліфікаційна категорія за місце, яке посів спортсмен

вища

перша

друга

1

2

3

4

5

6

І. Міжнародні спортивні змагання

1

Олімпійські ігри

1

участь

-

-

2

Чемпіонати світу з олімпійських видів спорту, Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту, Всесвітня шахова олімпіада

1

1-6

7-8

участь

2

7-10

-

-

3

Чемпіонати світу з олімпійських ігрових видів спорту

1

участь у фінальних змаганнях

участь у відбіркових змаган нях

-

4

Кубок Девіса, змагання Великого шолому, Кубок Федерації з тенісу

1

1-16

17-32

-

5

Кубок світу з олімпійських видів спорту (загальний залік), Всесвітні ігри з єдиноборств, чемпіонати світу з неолімпійських видів спорту

1

1-3

4-6

участь

2

4-6

7-8

-

6

Юнацькі Олімпійські ігри

1

1-2

3-6

участь

7

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту серед молоді, юніорів

1

1-3

4-6

7-8

2

4-6

7-8

-

8

Чемпіонат світу з олімпійських видів спорту серед кадетів, юнаків

1

1

2-3

4-6

2

2-3

4-6

7-8

9

Чемпіонат світу серед молоді, юніорів з неолімпійських видів спорту

2

1-3

4-6

7-8

10

Кубок світу з неолімпійських видів спорту (загальний залік)

1

-

1-3

4-8

11

Чемпіонат Європи, Всесвітні універсіади

1

1-3

4-6

-

2

4-6

7-8

участь

12

Чемпіонат Європи серед молоді, юніорів

1

1

2-3

4-6

2

2-3

4-6

7-8

13

Чемпіонат Європи серед кадетів, юнаків

1

-

1-3

4-6

2

-

4-6

7-8

ІІ. Всеукраїнські спортивні змагання

1

Чемпіонат України серед дорослих з олімпійських видів спорту

1

1-2

3-4

5-8

2

Чемпіонат України серед дорослих з неолімпійських видів спорту

1

-

1

2-3

2

-

2-3

4-6

3

Кубок України серед дорослих:
особистий

командний (ігрові види спорту)

1

-

1

2-3


-

1

2-3

4

Чемпіонат України серед молоді та юніорів

2 3

- -

1-3 4-6

4-6 7-8

5

Чемпіонат України серед молоді та юніорів з неолімпійських видів спорту

2

-

1

2-3

3

-

2-3

4-6

6

Чемпіонат України серед кадетів, юнаків (крім молодших вікових груп)

3

-

1

2-3

4

-

2-3

4-6

ІІІ. Зарахування спортсменів

Найменування показника

Мінімальна кількість спортсменів

Кваліфікаційна категорія

вища

перша

друга

1

Зарахування до основного складу команди майстрів*:
прем’єр-ліга, суперліга, вища ліга
перша ліга
друга ліга


3

+

-

-

2

-

+

-

2

-

-

+

2

Направлення для підвищення рівня спортивної майстерності:


до центрів олімпійської підготовки

1

-

+

-

до школи вищої спортивної майстерності

1

-

+

-

до спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю

3

-

-

+

3

Стабільність контингенту вихованців груп початкової підготовки за 2 роки, базової підготовки 1-5 років у спортивних школах

згідно із затвердженими нормами наповнюваності груп для видів спорту на 80 %+

__________
* Зарахування спортсменів до основного складу команд майстрів здійснюється за умови їх участі в 50 % ігор і більше.Додаток 2
до Порядку проведення
атестації тренерів (тренерів-викладачів)
(пункт 14 розділу ІІІ)

ВИМОГИ
для присвоєння відповідних кваліфікаційних категорій фахівцям, які перейшли на роботу тренером (тренером-викладачем) або поєднують роботу за сумісництвом

№ з/п

Характер роботи

Мінімальний період роботи на посаді, необхідний для присвоєння кваліфікаційної категорії, років

вища

перша

друга

1

Штатна команда національних збірних команд України (тренери, спортсмен-інструктор)

4

2

-

2

Робота на посадах директора, заступника директора з основної діяльності, інструктора-методиста, методиста (у тому числі старшого), тренера-методиста:


у дитячо-юнацьких спортивних школах, спеціалізованих навчальних закладах спортивного профілю за умови роботи у зазначених закладах не менше 3 тренерів вищої та І категорії при виконанні одного із результативних показників згідно з додатком 1 до цього Порядку2

у школах вищої спортивної майстерності, центрах олімпійської підготовки


3

вгору