Документ z1051-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.08.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2016  № 612/679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1051/29181

Про порядок обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, пункту 5 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 7 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою приведення нормативно-правових актів у сфері діяльності Національної поліції у відповідність до вимог чинного законодавства, забезпечення повноти обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів і підрозділів поліції для вжиття заходів з перевірки обставин їх отримання НАКАЗУЄМО:

1. Керівникам закладів охорони здоров’я забезпечити:

1) повноту обліку фактів звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру;

2) невідкладне інформування органів і підрозділів поліції про всі факти звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру (вогнепальних, колотих, різаних, рубаних, забитих поранень), а також визначити працівників, відповідальних за цю роботу.

Міністрові охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити заклади охорони здоров’я, які надають медичну допомогу особам, журналами в необхідній кількості.

2. Відомості про факти звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру записуються в журналі обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції (далі - журнал), форма якого наведена в додатку до цього наказу.

3. Затвердити Інструкцію щодо заповнення в журналі обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції, що додається.

4. Начальникам головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:

1) забезпечити своєчасну реєстрацію в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 листопада 2015 року № 1377, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01 грудня 2015 року за № 1498/27943, повідомлень закладів охорони здоров’я про заподіяння особам тілесних ушкоджень кримінального характеру та негайне на них реагування;

2) організувати проведення щокварталу звірок записів у журналах із записами в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відповідно до Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та аналіз їх результатів.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 10 травня 1993 року № 307/105 «Про порядок обліку випадків звернення до закладів охорони здоров’я і міськрайлінорганів внутрішніх справ громадян з тілесними ушкодженнями кримінального характеру», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 червня 1993 року за № 67 (із змінами).

6. Директорові Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України та заступника Міністра охорони здоров’я України відповідно до розподілу обов’язків.

8. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
внутрішніх справ України


А.Б. Аваков

В.о. Міністра охорони
здоров’я України


В.В. Шафранський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України


Х. ДеканоідзеДодаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України,
Міністерства охорони
здоров’я України
06.07.2016 № 612/679

ЖУРНАЛ
обліку фактів зверненняЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства охорони
здоров’я України
06.07.2016 № 612/679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 липня 2016 р.
за № 1051/29181

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення в журналі обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції

1. Журнал обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції (далі - журнал) ведеться в лікарнях, госпіталях, профілакторіях, клініках, травмпунктах та інших закладах охорони здоров’я.

2. Журнал ведеться та зберігається цілодобово в приймальних пунктах закладів охорони здоров’я.

3. За правильність ведення журналу відповідають медичні працівники закладів охорони здоров’я, що здійснюють прийом та огляд осіб, які звернулися та доставлені із заподіяними тілесними ушкодженнями кримінального характеру. Контроль за веденням спеціального журналу покладається на працівника закладу охорони здоров’я, визначеного наказом керівника цього закладу.

Аркуші в журналі повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою закладу охорони здоров’я. Записи проводяться розбірливо, повністю, охайно і тільки чорнилом чорного або синього кольору. Виправлення і підчистки не допускаються.

4. Працівник закладу охорони здоров’я після закінчення огляду постраждалої особи, яка звернулася або була доставлена із тілесними ушкодженнями кримінального характеру, інформує телефоном про це чергову частину органу та підрозділу поліції.

5. При заповненні граф спеціального журналу працівнику закладу охорони здоров’я необхідно зазначати:

1) у графі 1 - порядковий номер;

2) у графі 2 - дату і час звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб із тілесними ушкодженнями кримінального характеру;

3) у графі 3 - прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження особи, яка отримала тілесні ушкодження кримінального характеру;

4) у графі 4 - місця проживання/перебування, роботи та номер контактного телефону  (мобільний, стаціонарний) постраждалого;

5) у графі 5 - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/перебування та номер контактного телефону (мобільний, стаціонарний) особи, яка доставила постраждалого;

6) у графі 6 - обставини отримання тілесних ушкоджень (дата, час, місце отримання, способи нанесення ушкоджень, відомості про особу (осіб), яка (які) їх нанесла(ли), застосування вогнепальної або холодної зброї), а також інші відомості щодо отримання тілесних ушкоджень;

7) у графі 7 - прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання/перебування особи (осіб), яка(і) зі слів постраждалого завдала(ли) йому тілесних ушкоджень кримінального характеру;

8) у графі 8 - дату, час, прізвище, ім’я, по батькові працівника закладу охорони здоров’я, який телефоном повідомив чергову частину органу чи підрозділу поліції;

9) у графі 9 - прізвище, ім’я, по батькові уповноваженого працівника органу чи підрозділу поліції, який отримав повідомлення;

10) у графі 10 - характер та локалізацію тілесних ушкоджень кримінального характеру (місце розташування тілесних ушкоджень на тілі постраждалого, їх види (вогнепальні, колоті, різані, рубані, забиті поранення));

11) у графі 11 - до якого закладу охорони здоров’я та відділення направлено постраждалого, вид призначеного лікування (стаціонарне, амбулаторне) або відмова від лікування.

6. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою та зареєстрований у канцелярії закладу охорони здоров’я.

7. Журнал зберігається в архіві закладу охорони здоров’я протягом трьох років, після чого знищується комісією, утвореною керівником закладу охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства.

8. Працівники закладів охорони здоров’я на вимогу уповноваженого працівника органу чи підрозділу поліції надають для ознайомлення журнал.

Директор Медичного
департаменту


В.В. Кравченко

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


В.Є. Боднарвгору