Документ z1041-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.09.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.07.2011 N 530
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2011 р.
за N 1041/19779

Про затвердження Положення
про продовольче забезпечення
в Державній прикордонній службі України
на мирний час

Відповідно до підпункту 31 пункту 4 Положення про
Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого
Указом Президента України від 06.04.2011 N 399 ( 399/2011 ), з
метою організації продовольчого забезпечення в Державній
прикордонній службі України згідно з нормами, затвердженими
постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації" (із змінами),
від 15.02.2006 N 146 ( 146-2006-п ) "Про норми харчування осіб,
які перебувають у пунктах (місцях) тимчасового тримання та
спеціально обладнаних приміщеннях Державної прикордонної служби",
від 15.10.2001 N 1348 ( 1348-2001-п ) "Про норми годування штатних
тварин військових частин, закладів, установ і організацій Збройних
Сил, інших військових формувань, структурних підрозділів Державної
спеціальної служби транспорту, органів внутрішніх справ, органів і
підрозділів цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої
системи" (із змінами) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про продовольче забезпечення в
Державній прикордонній службі України на мирний час (додається).
2. Начальникам регіональних управлінь, органів Державної
прикордонної служби України організувати продовольче забезпечення
відповідно до норм цього Положення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту забезпечення Адміністрації Державної прикордонної
служби України генерал-лейтенанта Ліщинського О.І.
4. Управлінню тилового забезпечення разом з управлінням
правового забезпечення забезпечити подання цього наказу до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
5. Наказ надіслати до кожного органу Державної прикордонної
служби України.
6. Установити, що наказ набирає чинності з дня його
офіційного опублікування.
Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії України М.М.Литвин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
20.07.2011 N 530
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 вересня 2011 р.
за N 1041/19779

ПОЛОЖЕННЯ
про продовольче забезпечення в Державній
прикордонній службі України на мирний час

I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає завдання, організацію та порядок
продовольчого забезпечення в Державній прикордонній службі України
на мирний час.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні: органи - регіональні управління, органи охорони державного
кордону, розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної
служби України, Морська охорона, навчальні заклади,
науково-дослідні установи, підрозділи спеціального призначення та
органи забезпечення Державної прикордонної служби України; продовольство - продовольство та фураж; продовольчий відділ управління тилового забезпечення -
продовольчий відділ управління тилового забезпечення Департаменту
забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України; техніка та майно - техніка та матеріальні засоби (крім
продовольства), які застосовуються у продовольчому забезпеченні та
належать до номенклатури продовольчої служби.
1.3. Продовольче забезпечення включає: розроблення організаційно-мобілізаційних заходів з
продовольчого забезпечення; обрахування потреби, закупівлю, заготівлю, зберігання
продовольства, техніки та майна; планування і забезпечення органів продовольством, технікою та
майном, а також організацію експлуатації та ремонту техніки і
майна; організацію та здійснення харчування особового складу і
хлібопечення та виплати грошової компенсації замість харчування; організацію та здійснення харчування осіб, які перебувають у
пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних
приміщеннях; організацію та здійснення годування штатних тварин; керівництво діяльністю підсобних господарств органів та
контроль за використанням продукції підсобних господарств; організацію і ведення обліку, звітності та контролю з питань
продовольчого забезпечення.
1.4. До органів управління продовольчого забезпечення
належать: в Адміністрації Держприкордонслужби України - продовольчий
відділ управління тилового забезпечення; у регіональних управліннях - продовольча служба тилу
регіонального управління або особа, яка виконує обов'язки з
організації продовольчого забезпечення; в інших органах - продовольча служба або інша служба (відділ,
відділення), визначена штатом, що виконує функцію продовольчого
забезпечення органу. Продовольчий відділ управління тилового забезпечення має
право у межах своєї компетенції давати рекомендації та роз'яснення
регіональним управлінням і органам з питань продовольчого
забезпечення та здійснювати контроль за їх виконанням. Проекти наказів Адміністрації Держприкордонслужби України, що
містять питання продовольчого забезпечення, до подання на підпис
узгоджуються з продовольчим відділом управління тилового
забезпечення. Проекти продовольчих складів, овочесховищ, їдалень,
пекарень та підсобних господарств (далі - об'єкти продовольчої
служби), що будуються (реконструюються) у Державній прикордонній
службі України, повинні бути погоджені з продовольчим відділом
управління тилового забезпечення та санітарно-епідеміологічним
загоном Державної прикордонної служби України, на території
відповідальності якого розташовується цей об'єкт.
1.5. Забезпечення Державної прикордонної служби України
продовольством, технікою та майном здійснюється за схемами: а) продовольчий відділ управління тилового забезпечення -
центральна база зберігання та постачання - орган - підрозділ -
військовослужбовець; б) продовольчий відділ управління тилового забезпечення -
центральна база зберігання та постачання - орган -
військовослужбовець; в) продовольчий відділ управління тилового забезпечення -
орган - підрозділ - військовослужбовець; г) продовольчий відділ управління тилового забезпечення -
орган - військовослужбовець.
1.6. Розміри поточних запасів продовольства визначаються з
урахуванням їх призначення, особливостей розташування органів та
підрозділів (віддаленості їх від складів, умов підвезення тощо),
завдань, що виконуються, та можливостей із збереження (утримання)
продовольства і встановлюються Адміністрацією Держприкордонслужби
України.
1.7. Органи, що самостійно не ведуть військове господарство,
прикріплюються на продовольче забезпечення до найближчих органів,
що самостійно ведуть військове господарство, наказом Адміністрації
Держприкордонслужби України. Органи, що заново формуються, зараховуються на продовольче
забезпечення на підставі наказу Адміністрації Держприкордонслужби
України.
1.8. Органи, що заново формуються, на період формування
забезпечуються продовольством, тарою, технікою та майном органами,
на які покладено їх формування. На самостійне забезпечення продовольством, тарою, технікою та
майном органи, що заново формуються, зараховуються після
завершення формування на підставі наказу Адміністрації
Держприкордонслужби України та донесення начальників заново
сформованих органів щодо одержання в період формування необхідних
запасів продовольства, тари, техніки та майна.
1.9. Органи, що входять до складу регіонального управління та
вибувають до складу іншого регіонального управління, зобов'язані: надати до продовольчого відділу управління тилового
забезпечення остаточні звіти про рух продовольства, тари, техніки
та майна; здати зайве продовольство, тару, техніку та майно. Після перевірки поданих документів наказом Адміністрації
Держприкордонслужби України орган знімається з продовольчого
забезпечення та отримує атестат (на продовольство, тару, техніку
та майно). У разі переміщення підрозділу атестат видається в тому
випадку, якщо підрозділ вибуває до складу іншого органу.
1.10. Органи, які ліквідуються, зобов'язані: здати продовольство, тару, техніку та майно; надати до продовольчого відділу управління тилового
забезпечення остаточні звіти про рух продовольства, тари, техніки
та майна.
1.11. Військовослужбовці, які мають право на харчування за
рахунок держави, з прибуттям до органу зараховуються на
продовольче забезпечення наказом начальника органу. Підставою для видання наказу про зарахування на продовольче
забезпечення є атестат на продовольство, а також припис, або
посвідчення про відрядження, або відпускний квиток
військовослужбовця. Атестат на продовольство є документом, який засвідчує, до
якого числа і за якими нормами військовослужбовець або військова
команда (підрозділ) забезпечені харчуванням (грошовою компенсацією
замість норми харчування, загальновійськовим набором сухих
продуктів). Атестат на продовольство дає право військовослужбовцю,
військовій команді (підрозділу) на отримання харчування, або
грошової компенсації замість норми харчування, або
загальновійськового набору сухих продуктів як на новому місці
служби військовослужбовця, так і під час перебування у службовому
відрядженні, у відпустці і на стаціонарному лікуванні у закладах
охорони здоров'я Державної прикордонної служби України. Військовослужбовцям, які вибувають у санаторії та будинки
відпочинку за путівками, атестат на продовольство не надається. У разі втрати атестата на продовольство військовослужбовці
зараховуються на продовольче забезпечення наказом начальника
органу на підставі їх рапорту, у якому вказуються причина
відсутності атестата, до якого числа і за якими нормами харчування
вони були забезпечені продовольством (грошовою компенсацією,
загальновійськовим набором сухих продуктів), і акта, що
складається комісією, призначеною начальником органу, у двох
примірниках. Складений акт затверджується начальником органу та
скріплюється гербовою печаткою. Одночасно перший примірник акта із
запитом на дублікат атестата на продовольство надсилається до
органу, що видав атестат на продовольство. Орган, що отримав запит і перший примірник акта, протягом
доби з дня отримання запиту повинен надіслати дублікат атестата на
продовольство. У разі відсутності першого примірника акта дублікат
атестата на продовольство не видається. У разі встановлення факту
зловживання з атестатом на продовольство (приховування атестата,
його знищення тощо), невідповідності даних рапорту
військовослужбовця і даних дубліката атестата на продовольство,
виявлених фактів перевитрати норм харчування начальником органу
призначається службове розслідування. Особовий склад Державної прикордонної служби України
(далі - особовий склад), який вперше набув право на продовольче
забезпечення за рахунок держави, зараховується на продовольче
забезпечення наказом начальника органу без атестата на
продовольство. Особовий склад, який набуває право на харчування за нормами
харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових
формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і
підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального
зв'язку та захисту інформації, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 29.03.2002 N 426 ( 426-2002-п )
(далі - норми харчування), зараховується на продовольче
забезпечення наказом начальника органу або на підставі плану
охорони державного кордону зміною прикордонних нарядів (книги
прикордонної служби), витягу з графіка чергувань особового складу
оперативного пункту та звіту про несення чергувань. Без атестата на продовольство зараховуються на одержання
харчування хворі, які мають право на лікування або обстеження у
закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які
забезпечуються харчуванням за рахунок держави, після прибуття до
закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України
надають атестат на продовольство. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які
забезпечуються харчуванням за рахунок держави, доставлені до
закладів охорони здоров'я Державної прикордонної служби України
внаслідок раптових захворювань (травми, отруєння, інфекційні
хвороби тощо), зараховуються на харчування без атестата на
продовольство. У цих випадках заклад охорони здоров'я Державної прикордонної
служби України зобов'язаний витребувати атестат на продовольство з
відповідного органу, а останній - протягом доби надіслати його до
закладу охорони здоров'я Державної прикордонної служби України.
1.12. Військовослужбовці, які мають право на одержання
харчування за рахунок держави у вигляді гарячої їжі, у разі
вибуття з органу знімаються з продовольчого забезпечення з
будь-якого приймання їжі (сніданку, обіду або вечері) залежно від
часу вибуття на підставі наказу начальника органу про вибуття з
видачею атестата на продовольство. Під час звільнення військовослужбовці, які мають право на
одержання харчування за рахунок держави, забезпечуються
харчуванням по день виключення їх зі списків особового складу
органу. У разі вибуття військовослужбовців з органу в складі
військової команди (підрозділу) атестат на продовольство
виписується один на всю військову команду (підрозділ). До атестата на продовольство додається список
військовослужбовців, який підписується тими самими посадовими
особами, що й атестат на продовольство, а також командиром
підрозділу (старшим команди), що вибуває, і завіряється гербовою
печаткою органу.
1.13. У разі переміщення особового складу, який має право на
харчування за рахунок держави, та службових тварин у межах органу
виключення та зарахування на харчування здійснюються за
продовольчими довідками, що видаються продовольчою службою органу
або начальником підрозділу охорони державного кордону без видання
наказу начальника органу.
1.14. Особи, затримані органами Державної прикордонної служби
України в адміністративному порядку за порушення законодавства про
державний кордон України та за підозрою у вчиненні злочину,
зараховуються на продовольче забезпечення і знімаються з
будь-якого приймання їжі (сніданку, обіду, вечері) залежно від
часу їх прибуття і вибуття наказом начальника органу на підставі
рапорту начальника пункту тимчасового тримання або на підставі
запису в журналі реєстрації прибуття і вибуття затриманих осіб.
1.15. У разі переміщення штатних тварин та тварин відомчих
підсобних господарств з органу виключення та зарахування їх на
забезпечення здійснюються за атестатами на фураж, що видаються
продовольчою службою органу. Під час закупівлі штатних тварин та тварин відомчих підсобних
господарств зарахування проводиться на підставі приймального акта. Щенята, які народилися у розплідниках Державної прикордонної
служби України, зараховуються у місячному віці на підставі актів
на оприбуткування. Тварини відомчих підсобних господарств
оприбутковуються під час народження. Зняття з продовольчого забезпечення службових тварин та
тварин відомчих підсобних господарств здійснюється на підставі
відповідних актів.
II. Забезпечення особового складу
Державної прикордонної служби України продовольством
2.1. Забезпечення особового складу Державної прикордонної
служби України продовольством здійснюється за нормами харчування.
2.2. У Державній прикордонній службі України забезпечення
харчуванням військовослужбовців та працівників за нормами
харчування здійснюється за рахунок держави, а у визначених
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426
( 426-2002-п ) "Про норми харчування військовослужбовців Збройних
Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації" випадках - за
плату. Харчування видається через штатні їдальні. Замість норм
харчування виплачується грошова компенсація у розмірі вартості цих
норм згідно з чинним законодавством.
2.3. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом і безпосередньо
несуть службу з охорони державного кордону в мобільних
підрозділах, підрозділах охорони державного кордону, належні норми
харчування отримують за рахунок держави у вигляді харчування через
їдальні органів та підрозділів (закладів ресторанного
господарства), видачі загальновійськових наборів сухих продуктів
або грошової компенсації.
2.4. Військовослужбовці льотного складу, військовослужбовці
офіцерського складу, військовослужбовці рядового, сержантського і
старшинського складу, які проходять військову службу за
контрактом, постійно працюють на аеродромах і безпосередньо
обслуговують літальні апарати (літаки, вертольоти, планери,
екраноплани, мотодельтаплани тощо) та забезпечують їх польоти,
належне харчування отримують за рахунок держави у вигляді
харчування через їдальні органів, за винятком вихідних та
святкових днів (крім військовослужбовців офіцерського складу,
військовослужбовців військової служби за контрактом, які
забезпечують у зазначені дні бойове чергування).
2.5. Військовослужбовці та інші особи, які не входять до
льотного складу, але беруть участь у польотах на літальних
апаратах за планом льотної підготовки, у дні польотів
забезпечуються за рахунок держави харчуванням за льотною нормою
через їдальні органів.
2.6. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, парашутно-десантної
служби у дні здійснення стрибків з парашутом за планами
професійної підготовки, а також у дні участі в польотах та під час
стрибків, здійснених з парашутом з особовим складом органів,
забезпечуються за рахунок держави харчуванням за льотною нормою
через їдальні органів та підрозділів.
2.7. Льотний склад екіпажів перелітних літаків (вертольотів),
військовослужбовці інженерно-технічного складу авіації, які
залучаються до супроводження перелітних літаків (вертольотів) і
мають право на одержання харчування за рахунок держави під час
перельоту з посадками на цивільних аеродромах України або
аеродромах авіаційних заводів, а також під час приймання
(здавання) літаків на підприємствах авіаційної промисловості, у
разі неможливості отримувати харчування за атестатами на
продовольство отримують харчування за власний рахунок. В органах
за місцем їх постійної служби вищезазначеним військовослужбовцям
відшкодовується вартість норм харчування, установлена для льотного
та інженерно-технічного складу авіації.
2.8. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, у період перебування
на надводних кораблях і суднах забезпечення, за винятком вихідних
та святкових днів, крім військовослужбовців офіцерського складу,
військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського
складу, які проходять військову службу за контрактом і які несуть
у зазначені дні чергування або виконують інші завдання, пов'язані
із забезпеченням живучості корабля, отримують належні їм норми
харчування за рахунок держави під час перебування на кораблях
(суднах) у вигляді харчування через їдальні (камбузи) органів
(берегових (плавучих) баз), кают-компаній кораблів (суден).
2.9. Військовослужбовці, які не входять до штатного складу
екіпажів надводних кораблів і суден забезпечення, у період їх
участі у походах, проходження практики і стажування (у тому числі
керівники практики і стажування), проведення ходових випробувань,
ремонту (монтажу) озброєння і бойової техніки на зазначених
кораблях і суднах з дня прибуття на корабель (судно) отримують за
рахунок держави харчування через камбузи, кают-компанії кораблів
(суден). Військовослужбовці та працівники, які беруть участь (під час
виконання службових обов'язків) у закордонному плаванні,
забезпечуються харчуванням за нормою, затвердженою для екіпажів
цих суден.
2.10. Особи, які зазнали лиха на морі й прийняті на борт
корабля, забезпечуються за рахунок держави харчуванням за морською
нормою через камбузи, кают-компанії кораблів (суден) до доставки
їх у порт або на базу.
2.11. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, водолазних
підрозділів у дні виконання робіт під водою із застосуванням
підводних засобів пересування забезпечуються за рахунок держави
харчуванням за морською нормою через їдальні органів (берегових
(плавучих) баз).
2.12. Курсанти Національної академії Державної прикордонної
служби України (далі - академія), військовослужбовці, які
навчаються на курсах початкової підготовки, а також на курсах
підвищення кваліфікації за програмами підготовки (перепідготовки)
рядового, сержантського та старшинського складу, у навчальних
центрах, навчальних закладах Державної прикордонної служби
України, належні норми харчування отримують за рахунок держави у
вигляді харчування через їдальні академії, навчальних центрів,
навчальних закладів Державної прикордонної служби України (інших
органів у разі відрядження або лікування). Під час тимчасового перебування в інших органах по одному або
військовими командами (підрозділами) курсанти академії,
військовослужбовці, які перебувають на курсах початкової
підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації за
програмами підготовки (перепідготовки) рядового, сержантського та
старшинського складу, забезпечуються харчуванням за нормами,
передбаченими для військовослужбовців цього органу, крім курсантів
академії, які харчуються за іншими нормами під час проходження
стажування.
2.13. Курсанти академії весь період навчання до дня їх
випуску забезпечуються харчуванням за рахунок держави через
їдальні академії (інших органів у разі відрядження або лікування)
або грошовою компенсацією замість нього згідно з чинним
законодавством. Особи, які вступають до академії, крім військовослужбовців
строкової військової служби, сиріт та осіб, позбавлених
батьківського піклування, забезпечуються загальновійськовою нормою
за плату через їдальні академії в розмірі, що відповідає
розрахунку його вартості. Військовослужбовці строкової військової служби, сироти та
особи, позбавлені батьківського піклування, під час вступу до
академії забезпечуються харчуванням через їдальні академії за
рахунок держави.
2.14. Виплата встановленої вартості норм харчування за час
відпустки курсантам академії не проводиться, крім курсантів із
сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування або у яких один
із батьків загинув під час виконання обов'язків військової служби,
а також під час перебування зазначеної категорії громадян у
відпустці у зв'язку із хворобою. На шлях прямування до місця проведення відпустки і назад
виплачується грошова компенсація або видається загальновійськовий
набір сухих продуктів у порядку, вказаному в розділі VIII цього
Положення.
2.15. Військовозобов'язані в період проходження зборів
(під час практичного доукомплектування органів) забезпечуються
харчуванням за рахунок держави через їдальні органів. Військовозобов'язані з офіцерського складу в період
проходження зборів (під час практичного доукомплектування органів)
забезпечуються продовольством за нормами і в порядку, зазначеному
в примітках до норм харчування. Військовозобов'язані, які не мають
офіцерського звання, але перебувають на обліку офіцерського
складу, стосовно їхнього права на продовольче забезпечення в
період проходження зборів (під час практичного доукомплектування
органів) у органах прирівнюються до військовозобов'язаних
офіцерського складу.
2.16. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, призначені до складу
варти для охорони, оборони і супроводження військових і
спеціальних вантажів під час їх перевезення, а також під час
проїзду до місця здавання (приймання) цих вантажів та повернення
після їх здавання (приймання), забезпечуються харчуванням за
рахунок держави за відповідними нормами. За рішенням начальника органу на шлях прямування виплачується
грошова компенсація або видається загальновійськовий набір сухих
продуктів у порядку, указаному в розділі VIII цього Положення.
2.17. Військовослужбовці офіцерського складу,
військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу,
які проходять військову службу за контрактом, під час несення
бойового чергування, варти та у разі призначення до складу
добового наряду забезпечуються харчуванням за рахунок держави.
2.18. За лікувальною нормою за рахунок держави харчуванням
забезпечуються хворі, які відповідно до законодавства мають право
на лікування або обстеження у закладах охорони здоров'я,
медико-санітарних частинах та медичних пунктах органів Державної
прикордонної служби України, за винятком хворих, які
забезпечуються харчуванням за льотною нормою.
2.19. Військовослужбовці, які відбувають покарання на
гауптвахті, забезпечуються харчуванням за рахунок держави. Відшкодування витрат за харчування військовослужбовців, які
засуджені до арешту і відбувають покарання на гауптвахті,
здійснюється у десятиденний строк з дня надходження відповідних
рахунків від Міністерства оборони України.
2.20. За час, що минув, продукти згідно з нормами харчування
не видаються, грошова компенсація виплачується за термін, що не
перевищує загального строку позовної давності відповідно до
чинного законодавства.
2.21. Військовослужбовці та інші категорії мають право на
одержання тільки однієї норми харчування. Військовослужбовцям
офіцерського складу, військовослужбовцям військової служби за
контрактом, а також працівникам, які мають право на отримання
харчування за рахунок держави, за час перебування на лікуванні у
закладах охорони здоров'я, у тому числі за час перебування в
санаторіях та будинках відпочинку за путівками, наданими за
рахунок держави (повністю або частково), харчування за місцем
служби не видається.
III. Планування та організація забезпечення органів
продовольством і продуктами сезонної заготівлі
3.1. Забезпечення органів продовольством здійснюється згідно
з планами забезпечення. Плани забезпечення складаються: продовольчим відділом управління тилового забезпечення - для
регіональних управлінь та органів один раз на півроку; продовольчою службою органу - на потреби органу та приписаних
до неї на забезпечення інших органів і підрозділів один раз на
півроку. У органах складаються розрахунки-заявки на продовольство на
планований період.
3.2. Вихідними даними для складання планів забезпечення
продовольством є: чисельність особового складу за списком на початок
планованого періоду; чисельність осіб, які перебувають у пунктах (місцях)
тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях, за
списком на початок планованого періоду; норми харчування; чисельність за списком і норми годування штатних тварин; організаційні заходи, проведення яких передбачається у
планованому періоді; кількість добової видачі за нормами харчування, замість якої
виплачується грошова компенсація; розміри встановлених перехідних запасів продовольства; фактична кількість продовольства на початок планованого
періоду; кількість продовольства, яка надходить на планове
забезпечення від підсобних господарств органів; кількість і найменування продовольства, зекономленого за
попередній період; кількість продовольства, необхідна для дострокового завезення
у гірські та важкодоступні підрозділи, підрозділи на островах
Зміїний, Коса Тузла; кількість продовольства для заміни одних продуктів іншими під
час харчування; кількість продовольства, що необхідно освіжити та закласти на
довгострокове зберігання; кількість продовольства, яке йде на переробку; норми природних втрат продовольства під час транспортування,
переробки і зберігання; дані плану-графіка постачання продовольства централізованого
забезпечення.
3.3. Дані плану-графіка постачання продовольства
централізованого забезпечення надаються продовольчим відділом
управління тилового забезпечення регіональним управлінням та
органам відповідно до планів забезпечення із зазначенням обсягів і
термінів поставок.
3.4. Начальники продовольчих служб регіональних управлінь
здійснюють контроль рівня забезпечення органів продовольством на
підставі зазначених планів, а також донесень органів із наданням
пропозицій щодо перерозподілу продовольства в межах регіонального
управління.
3.5. Коригування плану забезпечення на планований період
проводиться у разі зміни чисельності за списком, норм харчування
та проведення раніше не передбачених організаційних заходів. Додаткове витребування продовольства від органу вищого рівня
продовольчої служби на потреби, не передбачені планом
забезпечення, а також на відшкодування збитків дозволяється лише в
тому разі, якщо забезпечення органів за рахунок наявних ресурсів
неможливе.
3.6. Закупівля продовольства для Державної прикордонної
служби України здійснюється відповідно до вимог законодавства про
державні закупівлі.
3.7. До продуктів сезонної заготівлі, які надходять для
забезпечення органів, належать: картопля, овочі й фрукти у свіжому
та переробленому вигляді та фураж. Потреба в продуктах сезонної заготівлі обчислюється з
урахуванням необхідності забезпечення органів протягом року до
нового урожаю.
3.8. План заготівлі картоплі та овочів органами складається
продовольчим відділом управління тилового забезпечення на підставі
річних розрахунків-заявок органів. Порядок складання та строки
подання розрахунків-заявок встановлюються Адміністрацією
Держприкордонслужби України.
3.9. Продовольчі служби органів складають плани забезпечення
продуктами сезонної заготівлі на підставі плану заготівлі картоплі
та овочів Адміністрації Держприкордонслужби України.
3.10. Для кораблів (суден) заготівля і зберігання картоплі та
овочів проводяться береговою базою органу. Якщо кораблі (судна) не
забезпечуються береговою базою, то вони забезпечуються картоплею й
овочами через продовольчі склади органів за місцем приписки на
забезпечення.
3.11. Заготівля фуражу силами органів для забезпечення тварин
підсобних господарств здійснюється за планом діяльності підсобних
господарств.
IV. Планування і організація
забезпечення технікою та майном
4.1. До техніки продовольчої служби належать: 4.1.1. Польові технічні засоби: технічні засоби для приготування і транспортування їжі в
польових умовах (кухні автомобільні, причіпні, переносні, газові,
кухні-їдальні пересувні, плити причіпні та переносні, їдальні
автомобільні й причіпні, кип'ятильники переносні, термоси,
термоси-ящики тощо); технічні засоби польового хлібопечення (хлібопекарні блоки
автомобільні та причіпні, хлібопекарні печі причіпні й переносні,
агрегати тістовиготовлення причіпні, машини просіювальні,
тісторозподільні й тістоформувальні переносні тощо); технічні засоби підвезення продовольства й води
(авторефрижератори, причепи-рефрижератори, автофургони і
причепи-фургони хлібні, ізотермічні й комбіновані, причепи-склади,
причепи-контейнери, автоводоцистерни, причепи-цистерни для води,
цистерни переносні для води тощо); польові холодильні засоби (причіпні холодильні машини,
розбірні холодильні камери тощо). 4.1.2. Технологічне устаткування (обладнання): теплове (печі конвекційні, фритюрниці, сковороди (жаровні),
сковороди перекидні, плити конфоркові, плити безпосереднього
смаження, плити (жаровні) - гриль, котли, кип'ятильники,
пекарські, кондитерські шафи і шафи для смаження тощо); роздавальне та барне (печі мікрохвильові, тостери, марміти
водяні й сухі, термостати, пристрої підігріву посуду,
каво(чає)варки, комбайни барні, соковижималки, блендери, міксери,
льодогенератори, охолоджувачі напоїв тощо); холодильне (модульні холодильні середньотемпературні та
низькотемпературні камери, холодильні середньотемпературні та
низькотемпературні шафи, ларі (прилавки) морозильні
(низькотемпературні), столи з охолоджувальними шафами тощо); механічне (машини чищення овочів, м'ясорубки, кутери,
овочерізки, машини для нарізки гастрономії (слайсери), машини
збивальні (планетарні), машини тістомісильні, тісторозподільні й
тістоокруглювальні, просіювачі, солерозчинники, цукророзчинники,
хліборізки тощо); мийне (спеціалізовані й універсальні мийні машини, ванни
мийні, столи з мийними ваннами тощо); ваговимірювальне та підйомно-транспортне устаткування (ваги
механічні й електронні (торговельні, порційні та товарні), візки
вантажні (платформи) та спеціальні, штабелери, стелажі пересувні
тощо). 4.1.3. Реєстратори розрахункових операцій (електронні
контрольно-касові апарати, комп'ютерно-касові системи, електронні
контрольно-касові реєстратори, автомати з продажу товарів). 4.1.4. Ремонтні засоби для ремонту польових технічних
засобів, холодильного, технологічного обладнання, інвентарю та
посуду.
4.2. До майна продовольчої служби належать: столово-кухонний посуд та інвентар; немеханічне обладнання їдалень і продовольчих складів,
хлібопекарень (окремі елементи лінії для роздавання готових страв
(нейтральний елемент, прилавок для касира тощо), столи виробничі,
стелажі для посуду тощо); спеціальні намети і брезенти, що використовуються
продовольчою службою, а також скатерки, клейонки, серветки; запасні частини, матеріали, пристрої, інструменти і приладдя
для експлуатації та ремонту техніки продовольчої служби; комплекти інвентарю, інструменту, лабораторних приладів,
посуду й реактивів для продовольчих складів і хлібопекарень; тара всіх видів, піддони і контейнери; книги і бланки обліку та звітності, плакати та інша
документація з продовольчого забезпечення.
4.3. Технічне обслуговування і поточний ремонт техніки
продовольчої служби проводяться особовим складом, що безпосередньо
експлуатує техніку, або силами і засобами відділень технічного
обслуговування ремонтних підрозділів органів, спеціалізованими
підприємствами (фізичними особами-підприємцями) відповідно до
чинного законодавства. За технічний стан, готовність техніки продовольчої служби до
використання, організацію її технічного обслуговування і ремонту
відповідають начальник органу (підрозділу), заступник начальника
органу з тилу і начальник продовольчої служби органу.
4.4. Забезпечення органів технікою та майном здійснюється на
підставі штатів, табелів до них і норм забезпечення.
4.5. Забезпечення паровими, електричними, газовими котлами
для приготування їжі незалежно від їх ємності здійснюється
продовольчою службою. Монтаж, обслуговування, поточний та
капітальний ремонти покладаються на квартирно-експлуатаційну
службу. Їдальні органів, що заново будуються (реконструюються),
технологічним устаткуванням забезпечуються будівельними
організаціями або продовольчою службою.
4.6. Кораблі (судна) Морської охорони Державної прикордонної
служби України забезпечуються камбузним технологічним
устаткуванням продовольчою службою берегової бази загону морської
охорони тільки у тому разі, якщо це обладнання однотипне з
обладнанням їдальні (камбуза) органу (берегової бази). У разі якщо
зазначене устаткування є виробом спеціального морського
призначення (стаціонарне чи переносне), забезпечення, технічне
обслуговування та ремонт проводяться електромеханічною службою
загону морської охорони.
4.7. Забезпечення органів технікою та майном здійснюється за
планами забезпечення, які складаються: продовольчим відділом управління тилового забезпечення - для
регіональних управлінь та органів один раз на рік; продовольчою службою органу - на потреби органу та приписаних
до неї на забезпечення інших органів і підрозділів один раз на
рік. Вихідними даними для складання планів забезпечення технікою
та майном є: штати, табелі до них і норми забезпечення; штатна чисельність; стан фінансування з цих потреб; перехідні запаси; наявність техніки і майна згідно з обліком та їх якісний стан
з урахуванням строків експлуатації на початок планового періоду.
4.8. Начальники продовольчих служб регіональних управлінь
здійснюють контроль забезпечення органів технікою та майном на
підставі плану Адміністрації Держприкордонслужби України, а також
донесень органів. За необхідності ними своєчасно надаються
пропозиції щодо перерозподілу техніки та майна в межах
регіонального управління.
4.9. Техніка та майно, що мають заводські паспорти
(інструкції з експлуатації та використання), видаються у
користування разом з цими паспортами (інструкціями), про що
робиться відмітка у накладній на видачу майна зі складу. У
паспорті (інструкції) робляться відмітки про дату введення
обладнання в експлуатацію, переміщення між підрозділами, види та
обсяг ремонтних робіт з підписом та печаткою виконавця робіт.
Здійснення відміток у паспортах (інструкціях) про ремонт, технічне
обслуговування обладнання покладається на начальника продовольчої
служби органу. Паспорти (інструкції) зберігаються до завершення
експлуатації обладнання, після чого подаються разом з матеріалами
на його списання.
4.10. До роботи з технікою продовольчої служби допускаються
особи, які пройшли навчання та знають правила техніки безпеки під
час її експлуатації.
4.11. Для технічного обслуговування і проведення поточного
ремонту технологічного устаткування наказом начальника органу
призначаються штатні електромеханіки торговельного та холодильного
устаткування.
4.12. Заходи, що пов'язані з призовом на збори
військовозобов'язаних із запасу, забезпечуються технікою та майном
за рахунок наявної їх кількості в органах.
V. Одержання і відпускання продовольства,
тари, техніки та майна
5.1. Продовольство, тару, техніку та майно органи одержують: від Центральної бази зберігання та постачання; від органів; від постачальників різних форм власності; від підсобних господарств органів.
5.2. Відпуск продовольства, тари, техніки та майна органам
здійснюється: представником Центральної бази зберігання та постачання або
підприємства постачальника у разі централізованого підвезення; через представника органу в разі одержання на місці від
Центральної бази зберігання та постачання або підприємств
постачальника; шляхом відвантаження залізничним (водним, повітряним,
автомобільним) транспортом за місцезнаходженням органу.
5.3. Документами, які дають право на відпуск продовольства,
тари, техніки та майна з Центральної бази зберігання та
постачання, є наряди, з органів - рішення Директора Департаменту
забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби України.
5.4. Документом, який дає право на одержання матеріальних
цінностей органами, є довіреність.
5.5. Документальне оформлення приймання-передавання
матеріальних цінностей здійснюється відповідно до Закону України
"Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
( 996-14 ).
5.6. Продовольство, що надійшло від підсобних господарств
органів, оформляється актом. На планове забезпечення дозволяється
передавати продовольство, що належить за нормами харчування та
нормами заміни продуктів харчування військовослужбовців Збройних
Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 N 426
( 426-2002-п ) (далі - норми заміни).
5.7. Представник органу під час одержання продовольства,
техніки та майна зобов'язаний: перевірити вагу (кількість) та якість продовольства (техніки
та майна), а також тару, що приймається; перевірити наявність на м'ясних тушах клейм
ветеринарно-санітарного нагляду, що засвідчують придатність м'яса
для харчування особового складу і категорію вгодованості, та
документів, що засвідчують якість харчових продуктів; перевірити технічний стан техніки, який повинен відповідати
стану, зазначеному в документах, стан і комплектність належного до
неї приладдя, інструменту, запасних частин, експлуатаційної
документації; стежити за правильністю укладення і кріплення вантажу під час
його завантаження; вручати у разі підвезення продовольства, техніки та майна
кількома автомашинами супровідним особам або водію кожної
автомашини супровідний лист.
5.8. Продовольство, техніка та майно, доставлені до органу,
здаються начальнику продовольчого складу органу на підставі
супровідних документів. При цьому продовольство перевіряється
шляхом зважування або перерахування поштучно, у тому числі й
продовольство у мішках, розфасоване за стандартною вагою. Техніка
продовольчої служби перевіряється на наявність експлуатаційної
документації, правильність її оформлення, технічний стан та
укомплектованість. Тварини, які доставлені до органу, оглядаються
лікарем ветеринарної медицини, який після визначення
фізіологічного стану і вгодованості, вивчення супровідних
ветеринарних документів установлює порядок їх подальшого
утримання.
5.9. У разі виявлення невідповідності якості або найменування
продовольства, техніки та майна даним супровідних документів,
нестачі ваги або місць, псування, ушкодження вантажів, тари й
упаковки комісією, призначеною наказом начальника органу, того
самого дня складається акт про приймання матеріалів (акт
приймання-передавання основних засобів), який є підставою для
оприбуткування продовольства, техніки та майна, що надійшли до
органу. При цьому начальник органу призначає службове
розслідування. У цьому разі продовольство, техніка та майно оприбутковуються
на підставі первинних документів. У разі якщо виявлена нестача (невідповідність якісного стану)
продовольства (техніки та майна), доставленого до органу
представником Центральної бази зберігання та постачання,
начальником Центральної бази зберігання та постачання
призначається службове розслідування. Нестачі, що не перевищують норм природних втрат і норм
розходжень у показниках ваги, списуються з обліку за актом
списання, який затверджується начальником органу. Якщо під час приймання вантажу від органу залізничного
(водного, повітряного) транспорту виявлена нестача після
відрахування від неї природних втрат буде перевищувати допустиме
розходження у показниках ваги, тоді про всю нестачу складається
комерційний акт і одержувач вантажу пред'являє претензії
відправнику вантажу або органу транспорту (залежно від того, з
чиєї вини сталася нестача) про відшкодування збитків.
5.10. Продовольство, техніка та майно, що надійшли до органу
залізничним (водним, повітряним) транспортом, приймаються комісією
органу. Відправлення органами продовольства, техніки та майна
залізничним (водним, повітряним) транспортом проводиться за
правилами, чинними на транспорті.
5.11. Заступник начальника органу з тилу здійснює організацію
та контроль за підвезенням транспортом органу продовольства,
техніки та майна до підрозділів, розташованих окремо від свого
органу.
5.12. У разі закінчення строку придатності харчового продукту
до споживання, порушення умов транспортування та зберігання, зміни
якісних властивостей продукт підлягає вилученню з обігу. У кожному разі вилучення з обігу харчових продуктів
начальником органу призначається службове розслідування, за
результатами якого приймаються відповідні рішення.
VI. Організація зберігання
продовольства, техніки та майна
6.1. Зберігання продовольства, техніки та майна
організовується на Центральній базі зберігання та постачання,
складах органів та підрозділів.
6.2. Для зберігання продовольства, техніки та майна на
продовольчих складах обладнуються універсальні й спеціалізовані
сховища (навіси). До спеціалізованих сховищ належать: стаціонарні холодильники,
овочесховища, сховища для зберігання олії, пункти для квашення та
засолювання овочів і фруктів. Усі сховища повинні забезпечувати надійне зберігання
продовольства, техніки та майна, їх правильне розміщення і
використання засобів механізації вантажно-розвантажувальних робіт.
6.3. На продовольчому складі повинні бути: основне сховище; сховище (місце) для олії, солоних огірків і помідорів; овочесховище для зберігання свіжих картоплі та овочів; холодильник (морозильний ларь) з відділеннями для м'яса,
свіжої риби та інших продуктів, які швидко псуються; сховище (місце) для техніки продовольчої служби; навіси (місця) для перебирання і просушування картоплі й
переробки овочів, зберігання фуражу і тари. На кораблях (суднах) продовольство зберігається у спеціально
призначених для цього приміщеннях (камерах) за групами залежно від
установлених режимів зберігання продовольства.
6.4. У підрозділах, що розміщені окремо від управління
органу, обладнуються продовольчі склади (комори) з необхідним
холодильним обладнанням та овочесховищем, що повинні відповідати
всім вимогам, які пред'являються до продовольчих складів органів. Контроль за збереженням продовольства, тари, техніки та майна
покладається на начальника підрозділу. Обов'язки начальника
продовольчого складу (комірника) підрозділу охорони державного
кордону покладаються на старшину - начальника відділення логістики
підрозділу (або особу, яка виконує його обов'язки).
6.5. Залежно від призначення сховища (місця) продовольчого
складу обладнуються: підлоговими і поличними стелажами, ятками, контейнерами,
засіками, дошниками та іншим обладнанням; ваговимірювальними приладами; термометрами і психрометрами; інструментом для упаковування і розпаковування продовольства,
майна та ремонту тари; найпростішими приладами, інструментами для визначення якості
продовольства (щупи, лупи, магніти, ложки, тарілки, набір сит
тощо); інвентарем і спеціальним одягом для проведення робіт у
складському приміщенні, дошниках і бетонних ямах (драбина, гумові
чоботи, килимки гумові, протигази, вила луджені тощо); обладнанням для перебирання і просушування картоплі й
переробки овочів; інвентарем для прибирання приміщень; шафами для спеціального робочого одягу і господарського
інвентарю; набором обладнання для витратної комори (місця для видачі
продуктів у їдальню); колодами зі столом (дошками) для рубання м'яса; столами, стільцями і шафами для обладнання робочого місця
начальника складу; санітарно-технічним обладнанням для дотримання особистої
гігієни працівниками сховищ: раковиною (рукомийником), милом та
рушником. На кораблях (суднах) комори (камери) для зберігання
продовольства обладнуються згідно із санітарними вимогами і
правилами, які повинні узгоджуватися з органами
санітарно-епідеміологічної служби Державної прикордонної служби
України; засобами пожежогасіння; медичною аптечкою; природною або примусовою механічною припливно-витяжною
вентиляцією; комплектом тари для видачі продуктів до їдальні. Усі сховища обладнуються охоронно-пожежною сигналізацією. Кожне сховище містить таку документацію: посадові інструкції начальника (завідувача) складу; посадові інструкції комірника (за наявності посади); інструкції та плакати щодо утримання складських приміщень,
правил зберігання продовольства (техніки, майна), ведення боротьби
зі шкідниками продовольства та зерна, методики підтримання
оптимальної температури і вологості повітря; схеми розміщення продовольства, техніки, майна й обладнання у
приміщеннях сховища; інструкцію щодо правил експлуатації електросилових установок
і техніки безпеки під час роботи у сховищі (розробляється і
затверджується в органах); інструкцію щодо правил техніки безпеки під час роботи в
дошниках, або бетонних ямах, або квасильно-засолювальних пунктах; інструкцію, за якою діє особовий склад під час евакуації
майна в разі пожежі, стихійного лиха, отримання сигналів
оповіщення, а також радіоактивного, хімічного та бактеріологічного
ураження, і склад пожежного розрахунку (розробляється і
затверджується в органах); умови, терміни зберігання і реалізації продуктів, які швидко
псуються; паспорт сховища; стелажні (штабельні), дошникові, закромні ярлики; картку реєстрації температури і відносної вологості повітря у
сховищі; книгу складського обліку запасів; інвентарний список основних засобів; описи внутрішнього обладнання, інвентарю, інструменту,
закріплених за сховищем. Холодильні камери повинні мати: термометри, дерев'яні ґрати,
дека для збирання м'ясного соку, гачки з нержавіючої сталі
(луджені) для підвішування м'яса. Холодильні агрегати обладнуються
знімальною ґратчастою загорожею і повинні бути надійно заземлені. Техніка та майно для зберігання групуються за підрозділами,
за видами, типами, модифікаціями, цільовим призначенням та
обліком, строками виготовлення і категоріями. Техніка та майно довгострокового зберігання зберігаються
окремо від техніки та майна поточного утримання. Техніка та майно зберігаються комплектно. Допускається
зберігання комплектуючих виробів, які вимагають особливих умов
зберігання, окремо із зазначенням у штабельному ярлику місця
зберігання основного комплекту.
6.6. Складські приміщення, обладнання сховищ повинні
відповідати санітарно-гігієнічним вимогам і утримуватися із
забезпеченням протипожежної безпеки. Прибирання приміщень проводиться не рідше одного разу на добу
в кінці робочого дня. Після кожного відпускання продовольства або
майна прибираються продукти, які просипалися, сміття. Загальне прибирання складських приміщень з усуненням пилу зі
стін, стелі, тари з продовольством, стелажів проводиться за
потреби, але не рідше одного разу на тиждень. Перевірка з метою визначення ураження продовольства
шкідниками проводиться не рідше одного разу на місяць у холодний
період року і не рідше одного разу на тиждень при температурі
повітря вище 10 град.C. Перед прийняттям продовольства на зберігання проводиться
профілактична дезінфекція (дезінсекція, дератизація). Надалі за
потреби проводиться дезінфекція за епідемічними показниками. Поточний ремонт складських приміщень проводиться не рідше
одного разу на рік. Особи, які працюють на продовольчих складах, мають контакт з
харчовими продуктами в процесі їх виробництва, зберігання,
реалізації, у тому числі працівники, які здійснюють санітарну
обробку і ремонт інвентарю та обладнання, водії, які залучаються
до транспортування продовольства, допускаються до роботи за умови
своєчасного та повного проходження обов'язкових профілактичних
медичних оглядів (попереднього в разі прийняття на роботу та
періодичних) та складання заліку із санітарного мінімуму. Контроль
за проходженням обов'язкових профілактичних медичних оглядів та
складанням заліків із санітарного мінімуму покладається на
начальника служби охорони здоров'я органу. У разі ускладнення епідемічної ситуації начальником
санітарно-епідеміологічного загону Державної прикордонної служби
України у межах території (зони) відповідальності обсяг і терміни
медичних оглядів змінюються. Документом, що підтверджує проходження медичних
профілактичних оглядів, є особиста медична книжка.
VII. Організація харчування та забезпечення хлібом
7.1. В органах Державної прикордонної служби України для
забезпечення харчуванням (гарячою їжею) особового складу Державної
прикордонної служби України передбачаються відповідні їдальні та
персонал. Харчування особового складу кораблів (суден) Морської охорони
Державної прикордонної служби України організовується через
камбузи та кают-компанії кораблів (суден), їдальні (морські клуби)
берегових баз.
7.2. Особовий склад, який має право на харчування за рахунок
держави за основними нормами, у тих випадках, якщо немає
можливості готувати гарячу їжу або особливості несення служби не
дають змоги організувати її своєчасну та повну видачу,
забезпечується загальновійськовими наборами сухих продуктів. При
цьому термін такого харчування не повинен перевищувати більше
трьох діб підряд.
7.3. З дозволу директора Департаменту забезпечення
Адміністрації Держприкордонслужби України, якщо умови несення
служби і розквартирування не дають змоги забезпечувати окремі
команди (підрозділи) військовослужбовців і працівників гарячою
їжею через їдальні органів, а створення нових їдалень економічно
недоцільне, можлива організація харчування цих осіб через заклади
ресторанного господарства. За умови організації харчування на давальницьких умовах
сплачуються тільки витрати за приготування їжі й обслуговування
особового складу.
7.4. У разі якщо умови несення служби і розквартирування не
дають змоги забезпечувати військовослужбовців гарячою їжею через
їдальні органів, організація харчування через закупівлю послуг у
закладах ресторанного господарства неможлива або економічно
недоцільна, необхідний безперервний термін забезпечення перевищує
3 доби, особовому складу, який має право на харчування за рахунок
держави, замість установлених норм харчування виплачується грошова
компенсація у розмірі вартості цих норм згідно з чинним
законодавством. З метою своєчасного та повного освіження встановлених запасів
продовольства граничні показники співвідношення чисельності осіб,
які отримують грошову компенсацію замість установлених норм
харчування, до чисельності осіб, які харчуються, визначаються
щороку.
7.5. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України, які не мають права на одержання норм харчування за
рахунок держави, за їх бажанням забезпечуються харчуванням через
штатні їдальні за плату. З дозволу директора Департаменту забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби України працівники інших установ та
організацій у період їх роботи в органах та підрозділах, що
розташовані у місцевостях, де поблизу немає закладів ресторанного
господарства, за їх бажанням забезпечуються харчуванням через
штатні їдальні за плату.
7.6. Розрахунки за харчування здійснюються за готівку із
застосуванням реєстраторів розрахункових операцій (електронний
контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий
реєстратор, комп'ютерно-касова система тощо) або
прибутково-касових ордерів ф. КО-1 ( z0040-05 ). Розрахунки за харчування в їдальнях підрозділів, які
розташовані окремо від управління органу, здійснюються шляхом
відрахування з грошового забезпечення (заробітної плати)
військовослужбовців (працівників). Військовослужбовець (працівник)
завчасно подає на ім'я начальника органу рапорт (заяву) з
проханням про забезпечення харчуванням за плату, в якому
обов'язково зазначається його згода на здійснення відрахування з
грошового забезпечення (заробітної плати).
7.7. За дієтичною нормою за рахунок держави забезпечуються
військовослужбовці інженерно-технічного складу, які безпосередньо
обслуговують літальні апарати, курсанти та слухачі, які не мають
офіцерських звань, військовослужбовці, які проходять службу на
надводних кораблях, військовослужбовці, які проходять службу в
місцевості із складними кліматичними умовами на висоті понад
1000 метрів над рівнем моря (відділ прикордонної служби "Шибени",
прикордонний пост "Перкалаб"), які страждають на хвороби органів
травлення і харчуються в їдальнях органів. Їжа для них готується за окремою розкладкою продуктів, а для
приймання їжі їм виділяються окремі столи (місця). Зарахування на дієтичне харчування здійснюється наказом
начальника органу на підставі висновків начальника служби охорони
здоров'я органу. Термін отримання дієтичного харчування не повинен
перевищувати трьох місяців. Одночасно на дієтичне харчування зараховується не більше 2%
особового складу, який отримує харчування через їдальні органу.
7.8. Працівники Державної прикордонної служби України,
зайняті на роботах з особливо шкідливими умовами праці, у робочі
дні забезпечуються безоплатним лікувально-профілактичним
харчуванням за лікувально-профілактичною нормою харчування за
результатами атестації робочих місць за умовами праці. Харчування
організовується через їдальні органів відповідно до розкладки
продуктів за списками, які щомісяця оголошуються наказом
начальника органу про зарахування працівників на
лікувально-профілактичне харчування згідно з Переліком виробництв,
професій та посад, робота в яких дає право на безплатне отримання
лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо
шкідливими умовами праці, раціонів цього харчування, норм
безплатної видачі вітамінних препаратів та правил безплатної
видачі лікувально-профілактичного харчування, затвердженим
Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по праці та соціальним
питанням, Президією Всерадянської Центральної Ради Професійних
Спілок від 07.01.77 N 4/П-1 ( v0004400-77 ). Меню-розкладка гарячих сніданків лікувально-профілактичного
харчування за раціоном N 3 обов'язково передбачає щоденну видачу
страв з овочів, які не підлягають термічній обробці (салати,
вінегрети тощо). Видача спецій здійснюється у разі потреби і тільки за
раціонами N 2 і N 3. Пекарям щодоби безоплатно видаються такі вітамінні препарати:
вітамін A - 2 мг, вітамін B - 3 мг, вітамін B - 3 мг,
1 2 вітамін C - 150 мг, вітамін PP - 20 мг.
7.9. Працівники Державної прикордонної служби України, які
зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, забезпечуються
безоплатним молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами
(кефір, простокваша, кисляк, мацоні) (далі - молоко). Молоко видається з розрахунку 0,5 літра на особу за зміну
незалежно від її тривалості в дні фактичної зайнятості працівника
на роботах, пов'язаних із виробництвом або застосуванням хімічних
речовин, передбачених Переліком хімічних речовин, при роботі з
якими у профілактичних цілях рекомендується вживання молока або
інших рівноцінних харчових продуктів, затвердженим Міністерством
охорони здоров'я СРСР від 04.11.87 N 4430-87 ( v4430400-87 ). Видача та споживання молока здійснюються у буфетах, їдальнях
або у спеціально обладнаних відповідно до санітарно-гігієнічних
вимог приміщеннях. Не дозволяється сплата молока коштами, заміна іншими
продуктами, крім рівноцінних, а також видача молока за одну або
кілька змін наперед або за минулі зміни і видача його додому. Працівникам, які забезпечуються безоплатним
лікувально-профілактичним харчуванням за лікувально-профілактичною
нормою харчування, молоко не видається.
7.10. Кожна їдальня (камбуз) органу (корабля, судна) повинна
мати необхідні виробничі, допоміжні, побутові й технічні
приміщення, обідній зал, технологічне, холодильне та інше
устаткування, які забезпечують нормальні умови для приготування
їжі та її приймання особовим складом.
7.11. У їдальнях забезпечується належний санітарний стан
виробничих, торговельних і складських приміщень відповідно до
вимог СанПиН 42-123-5777-91 "Санитарные правила для предприятий
общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия,
вырабатывающие мягкое мороженое" ( n0001400-91 ), затверджених
Міністерством охорони здоров'я СРСР від 19.03.91) (далі -
санітарні правила), а також прилеглої до їдальні території, її
упорядкування та озеленіння. Працівники, які постійно працюють на об'єктах продовольчої
служби і мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх
виробництва, транспортування, зберігання, реалізації (начальники
їдалень та складів, кухарі, коки, комірники, постійні кухонні
працівники, працівники хлібопекарень та складів, спеціалісти з
ремонту холодильного та технологічного устаткування, експедитори,
водії спеціальних автомобілів, призначених для підвезення
продуктів і хліба, у тому числі працівники, які здійснюють
санітарну обробку і ремонт інвентарю та обладнання, а також
старшини - начальники відділень логістики відділів прикордонної
служби та боцмани або баталери кораблів (суден)), забезпечуються
спеціальним одягом і допускаються до роботи за умови своєчасного
та повного проходження обов'язкових профілактичних (попередньо під
час вступу на роботу) та періодичних профілактичних медичних
оглядів та складання заліку із санітарного мінімуму. У разі ускладнення епідемічної ситуації головним державним
санітарним лікарем Державної прикордонної служби України обсяг і
терміни профілактичних медичних оглядів змінюються. Документом, що засвідчує стан здоров'я військовослужбовця
(працівника), діяльність якого пов'язана з обслуговуванням
персоналу, є особиста медична книжка. Засоби вимірювальної техніки, що використовуються в їдальнях,
повинні бути у справному стані та мати чіткий відбиток
перевірочного тавра.
7.12. За збереження, технічний стан і правильну експлуатацію
технологічного та холодильного устаткування, а також інвентарю і
столово-кухонного посуду відповідає начальник (завідувач) їдальні
(старшина - начальник відділення логістики, боцман, баталер,
помічник командира катера) або особа, на яку покладено виконання
його обов'язків.
7.13. Кожна одиниця устаткування наказом начальника органу
закріплюється за визначеною особою, яка зобов'язана виконувати
правила експлуатації, технічного обслуговування і техніки безпеки
під час роботи з ним, стежити за своєчасним проведенням поточного
ремонту і виконувати санітарно-гігієнічні вимоги щодо його
утримання.
7.14. Їжа в їдальнях органів готується відповідно до
розкладки продуктів. В органах, де особовий склад одержує харчування за рахунок
держави, гаряча їжа готується і видається, як правило, тричі на
добу - на сніданок, обід і вечерю, а також готується друга вечеря
для військовослужбовців у дні призначення їх для несення варти
(продукти видаються окремо для приготування їжі (другої вечері)),
яка повинна складатися із гарячої другої м'ясної страви, гарячого
солодкого чаю, хліба і масла. Заміну одних продуктів на інші
дозволяється проводити згідно з нормами заміни. У разі якщо умови несення служби не дають змоги організувати
видачу гарячої їжі тричі на добу, одночасно з ранковою або
вечірньою видачею гарячої їжі (залежно від часу заступання на
службу з охорони державного кордону) особовому складу видається
проміжне харчування (у вигляді сухих продуктів) за рахунок норм
харчування. Час приймання їжі особовим складом визначається начальником
органу (підрозділу охорони державного кордону). У разі зменшення протягом доби начальником підрозділу охорони
державного кордону службового навантаження на військовослужбовця
менше ніж 12 годин добовий набір продуктів у повному обсязі не
доводиться. У таких випадках норми харчування (грошова компенсація
замість норм харчування) розподіляються таким чином: сніданок -
30%, обід - 45%, вечеря - 25%. Забезпечення окремими прийманнями їжі здійснюється залежно
від загального часу перебування військовослужбовця на службі.
7.15. Розкладка продуктів складається начальником
продовольчої служби за участю начальника служби охорони здоров'я
органу, начальника (завідувача) їдальні та старшого інструктора
(старшого кухаря, кока). Розкладка продуктів за лікувальною та дієтичною нормами
харчування складається начальником служби охорони здоров'я
(дієтсестрою) за участю начальника продовольчої служби, начальника
(завідувача) їдальні та старшого інструктора (старшого кухаря,
кока). Розкладка продуктів підписується заступником начальника
органу з тилу, начальником продовольчої служби, начальником служби
охорони здоров'я органу і затверджується начальником органу. Розкладка продуктів складається окремо за кожною нормою
харчування у трьох примірниках, а для підрозділів, які розташовані
(діють) окремо від управління органу, - в одному примірнику і
додатково в копіях залежно від кількості цих підрозділів.
Розкладка, як правило, складається на тиждень і діє протягом
місяця. Перший примірник (оригінал) залишається у діловодстві
продовольчої служби і є підставою для виписування продуктів з
продовольчого складу в їдальню (на камбуз), а два примірники
передаються в їдальню. Один з них вивішується в обідньому залі для
ознайомлення з ним осіб, які харчуються, а другий вивішується у
гарячому цеху для керівництва під час приготування їжі. У підрозділах, які розташовані (діють) окремо від управління
органу, отриманий примірник розкладки продуктів вивішується в
їдальні. Під час складання розкладки продуктів ураховуються
особливість і характер несення служби, пора року, установлений
режим харчування, наявність і асортимент продуктів, норми
харчування, а також бажання військовослужбовців (осіб), які
харчуються в їдальні. Розкладка продуктів для харчування варти другою вечерею
складається окремо на тиждень у трьох примірниках. Перший
примірник (оригінал) залишається у діловодстві продовольчої служби
і є підставою для виписування продуктів з продовольчого складу в
їдальню (на камбуз), другий примірник передається в їдальню і
зберігається у старшого інструктора (старшого кухаря (кока),
інструктора-кока) для керівництва під час приготування їжі, а
третій вивішується у вартовому приміщенні для ознайомлення з ним
осіб, які харчуються під час несення вартової служби.
7.16. З метою урізноманітнення харчування або в разі
відсутності встановлених продуктів на складі дозволяється під час
складання розкладки продуктів проводити заміну одних продуктів на
інші відповідно до норм заміни. Вносити зміни в затверджену розкладку продуктів без дозволу
начальника органу забороняється. Після кожного внесення змін
начальник органу зобов'язаний підтвердити свій дозвіл підписом у
розкладці продуктів. У підрозділах, які розташовані (діють) окремо від управління
органу, заміна відповідних продуктів проводиться з дозволу
начальника підрозділу. Про проведену заміну робиться відмітка в
пояснювальній записці зошита обліку продовольства, фуражу, тварин,
продукції підсобного господарства і тари ф. N 22 прод.
(далі - зошит обліку), що засвідчується підписом начальника
підрозділу.
7.17. У разі використання для додаткового харчування
особового складу продуктів з підсобного господарства чи продуктів,
закуплених за рахунок коштів спеціального фонду бюджету органу, у
розкладці продуктів окремою графою на приймання їжі (сніданок,
обід, вечеря) вказується кількість продуктів, які відпускаються на
додаткове харчування. Видача продуктів для додаткового харчування
проводиться на підставі накладної. У разі якщо в підрозділах, розташованих окремо від управління
органу, є в наявності продукти, отримані з підсобного
господарства, використання цих продуктів здійснюється згідно з
рішенням начальника підрозділу із зазначенням кількості виданих
продуктів у зошиті обліку. Використовувати продовольство планового забезпечення на
додаткове харчування військовослужбовців забороняється.
7.18. Харчування в підрозділах охорони державного кордону. 7.18.1. У підрозділах охорони державного кордону (відділах
прикордонної служби, прикордонних, інспекторських, радіотехнічних,
на контролерських постах, прикордонних заставах) харчування
особового складу організовується відповідно до умов несення служби
та їх розквартирування. 7.18.2. Начальники підрозділів встановлюють режим і час
приймання їжі. Керівництво і контроль за організацією продовольчого
забезпечення підрозділів здійснюються начальником продовольчої
служби органу. 7.18.3. Харчування особового складу підрозділів, розміщених у
стаціонарних умовах, здійснюється через штатні їдальні з
урахуванням несення служби особовим складом, у тому числі й у
нічний час, згідно з розкладкою продуктів, затвердженою
начальником органу. 7.18.4. З дозволу начальника органу підрозділи залежно від
обстановки організовують тимчасові їдальні, що обслуговуються
особовим складом підрозділу. Особовий склад, який обслуговує
тимчасові їдальні, підлягає профілактичному медичному огляду у
порядку, передбаченому пунктом 7.11 цього розділу. 7.18.5. Отримання і видача продуктів у підрозділі
обліковуються в зошиті обліку, який в установлений термін
надається в продовольчу службу органу. Продукти зі складу отримує старший кухар (кухар). Сухі
продукти видаються на кухню один раз на добу. Швидкопсувні
продукти (свіже м'ясо, риба) видаються окремо на сніданок, обід і
вечерю. Продукти, які потребують тривалої обробки (солона,
морожена риба, морожене м'ясо, солонина, сухі овочі, бобові тощо),
видаються на кухню з урахуванням часу, потрібного для їх обробки. Випечений хліб здається в комору, а потім його частина за
вагою (з розрахунку потреби на добу) отримується кухарем для
видачі на харчування особовому складу. Під час отримання продуктів зі складу кухар повинен їх
оглянути, перевірити якість. Забороняється отримувати зі складу
недоброякісні продукти. За отримані продукти кухар розписується у
зошиті обліку. Контроль за повнотою видачі продуктів у їдальню здійснюється
начальником підрозділу або за його дорученням заступником шляхом
перевірки кількості фактично отриманих кухарем продуктів.
Результати перевірки записуються у зошит обліку. 7.18.6. Кухар забезпечує доставку продуктів зі складу в
їдальню з дотриманням необхідних санітарно-гігієнічних вимог.
Продукти доставляються в закритій тарі. Тара повинна мати
відповідне маркування. Після використання тара ошпарюється
окропом. Забороняється отримувати на кухню продукти в ящиках,
мішках, бочках, що надходять від постачальників. 7.18.7. До початку обробки продукти розподіляються відповідно
до розкладки окремо на сніданок, обід і вечерю. Під час кулінарної обробки продуктів кухар у присутності
старшини - начальника відділення логістики або особи, яка виконує
його обов'язки, визначає відсотки відходів, масу закладених
продуктів у котел, фактичну масу однієї порції першої та другої
страв, м'ясної та рибної порції, фактичний об'єм приготованих
перших страв, а також масу других страв, м'ясних і рибних порцій. Отримані результати кухар записує у відповідні графи книги
обліку контролю за якістю приготування їжі. 7.18.8. Їжа має бути готова за 20-30 хвилин до роздачі. До
початку видачі готової їжі на кожен прийом її якість обов'язково
перевіряється відповідними посадовими особами підрозділу. 7.18.9. Кухар зобов'язаний перевірити якість приготованої
їжі, кількість порцій м'яса, риби, отриману масу перших і других
страв. Маса м'ясних, рибних порцій, перших та других страв має
відповідати нормам виходів, вказаним у розкладці продуктів. 7.18.10. Фельдшер підрозділу зобов'язаний перевіряти якість
продовольства і приготованої їжі, санітарний стан об'єктів
продовольчої служби та виконання санітарних вимог і правил
особистої гігієни кухарями, пекарями та робітниками їдальні. У
разі відсутності в підрозділі медичного працівника ці функції
покладаються на старшину - начальника відділення логістики або
особу, яка виконує його обов'язки. Результати оцінки якості готової їжі та санітарного стану
їдальні записуються у книгу обліку контролю за якістю приготування
їжі. Після визначення якості їжі та санітарного стану їдальні
фельдшером (начальником відділення логістики) дозвіл на її видачу
особовому складу надається старшим зміни прикордонних нарядів. 7.18.11. Видача приготовленої їжі забороняється у разі
відсутності запису фельдшера або особи, яка виконує його
обов'язки, щодо якості приготовленої їжі, санітарного стану
їдальні та дозволу старшого зміни прикордонних нарядів на видачу
їжі. 7.18.12. Начальник підрозділу (або за його дорученням один із
заступників) згідно із затвердженим графіком перевіряє якість
приготованої їжі, повноту видачі готових порцій і страв та оцінює
кожну зі страв. Результати перевірки записуються у книгу обліку
контролю за якістю приготування їжі. 7.18.13. Контроль за своєчасним прибуттям особового складу
для приймання їжі покладається на старшого зміни прикордонних
нарядів.
7.19. Харчування в управліннях органів. 7.19.1. Продукти, що зі складу органу надійшли в їдальню
управління органу для приготування їжі, зважуються і відпускаються
старшому інструктору (старшому кухарю, кухарю, коку) за
меню-вимогою, виписаною продовольчою службою спільно із
фінансово-економічним відділом (службою) у двох примірниках.
Діловодом продовольчої служби на підставі розкладки продуктів та
даних книги обліку руху осіб, які харчуються, заповнюються графи
меню-вимоги щодо чисельності осіб, назв страв за прийманнями їжі,
найменувань та кількості продуктів, що підлягають закладці на одну
особу. Бухгалтером фінансово-економічного відділу (служби)
здійснюється перевірка облікових даних щодо наявності зазначених
продуктів, розцінювання та реєстрація меню-вимоги. Меню-вимога
підписується зазначеними посадовими особами, а також начальниками
продовольчої служби та фінансово-економічного відділу (служби) та
затверджується начальником органу (заступником з тилу). Видача продуктів у їдальні навчальних центрів та навчальних
закладів Державної прикордонної служби України здійснюється при
обов'язковій присутності чергового їдальні. На продовольчому складі органу після видачі продовольства
залишається перший примірник меню-вимоги, який повертається до
фінансово-економічного відділу (служби). Другий примірник меню-вимоги залишається в одержувача
продуктів для контролю у процесі роботи і наступного робочого дня
здається у діловодство продовольчої служби. Продукти, які потребують тривалої теплової обробки (солона та
морожена риба, морожене м'ясо), видаються з урахуванням часу,
необхідного для їх вимочування чи розморожування. 7.19.2. Черговий їдальні та добовий наряд їдальні
призначаються наказом начальника органу. Обов'язковим є
призначення чергового їдальні у навчальних центрах та навчальних
закладах Державної прикордонної служби України. Черговий їдальні виконує свої статутні обов'язки згідно з
вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України. Особи, допущені до несення служби чергового їдальні,
оголошуються наказом начальника органу. Черговий зобов'язаний
прийняти згідно з описом устаткування, що є в їдальні, меблі,
столово-кухонний посуд та інвентар. У разі їх нестачі чи псування
проводиться розслідування. Призначати начальників їдалень, старших інструкторів (старших
кухарів, коків) та начальників продовольчих складів до складу
добового наряду органу забороняється. 7.19.3. До початку видачі готової їжі її якість перевіряється
посадовими особами органу згідно зі Статутом внутрішньої служби
Збройних Сил України. Перевірка начальником органу або його заступниками якості
приготування їжі полягає у визначенні харчових якостей їжі й
об'єму, маси м'ясних (рибних) порцій, холодних закусок, перших,
других і третіх страв, оцінці кожної страви. У разі виявлення невідповідності маси порцій та страв,
виданих особовому складу, у бік їх зменшення щодо розрахункових
даних, указаних у розкладці продуктів, вживаються заходи щодо
усунення цих невідповідностей (довидача продуктів зі складу). Якщо
продукти повинні проходити теплову обробку, за рішенням начальника
органу приймання їжі переноситься. Під час приймання їжі особовим складом у їдальнях навчальних
центрів та навчальних закладів Державної прикордонної служби
України повинні бути присутні чергові (помічники чергових) цих
органів. Відвідування їдальні органу сторонніми особами допускається
лише з дозволу начальника органу чи особи, яка його заміщає.
Посадові особи, які перевіряють організацію харчування, під час
відвідування об'єктів продовольчої служби органу зобов'язані
дотримуватися санітарних правил. 7.19.4. Контроль за своєчасним прибуттям особового складу
навчальних центрів та навчальних закладів Державної прикордонної
служби України для приймання їжі покладається на чергових
(помічників чергових) цих органів. 7.19.5. Для військовослужбовців, які у зв'язку з виконанням
різних завдань відсутні на сніданку, обіді чи вечері, залишається
відповідна кількість їжі. Заявки на залишення їжі подаються
старшинами підрозділів (черговими по підрозділах) черговому
органу, який дає дозвіл черговому їдальні із зазначенням часу
прибуття військовослужбовців до їдальні. Їжа, залишена для відсутніх військовослужбовців, зберігається
в окремому закритому посуді в холодильній шафі не більше 4 годин,
а в разі відсутності холодильних засобів - не більше 2 годин. При
цьому м'ясні та рибні порції зберігаються окремо від гарніру.
Видача їжі дозволяється тільки після повторної теплової обробки
(кип'ятіння не менше 15 хвилин) та перевірки лікарем (фельдшером). Для особового складу, який не має можливості прибути до
їдальні до закінчення встановленого строку зберігання їжі,
продукти у казан не закладаються. За рішенням чергового їдальні
їжа для відсутніх військовослужбовців готується окремо до часу їх
прибуття до їдальні.
7.20. Хліб органи отримують власного випікання. Випікання
здійснюється у власних хлібопекарнях (місцях випікання хліба).
Випікання організовується в кожному органі та підрозділі Державної
прикордонної служби України. У разі неможливості випікання хліба в
органах та підрозділах вони забезпечуються ним з найближчих
органів та підрозділів. Випікання хліба здійснюється штатними
кухарями (пекарями).
7.21. У разі неможливості або економічної недоцільності
організації власного хлібопечення за письмовим рішенням директора
Департаменту забезпечення органи отримують хліб з хлібопекарських
підприємств.
7.22. На кораблях, що мають відповідне устаткування,
випікання хліба проводиться під час відриву корабля від бази.
Кораблі, що стоять на базі чи на рейді, забезпечуються хлібом з
продовольчого складу берегової бази. Заміна хліба сухарями проводиться лише в разі неможливості
забезпечення особового складу кораблів звичайним хлібом власної
випічки або хлібом з хлібопекарських підприємств.
7.23. Організація харчування в особливих умовах. 7.23.1. Харчування в польових умовах. Харчування особового складу органів у польових умовах
організовується начальником продовольчої служби органу з польових
кухонь. Підрозділи, що не мають польових кухонь, заступником
начальника органу з тилу прикріплюються на харчування до
підрозділів, які їх мають. Військовослужбовці та працівники, які не мають права на
безоплатне забезпечення харчуванням, під час перебування в
польових умовах та в інших випадках у разі відсутності підприємств
ресторанного господарства забезпечуються харчуванням через їдальні
органів (з польових кухонь) за загальновійськовою нормою за плату
в сумі, що відповідає розрахунку його вартості. Підставою для
зарахування на забезпечення в цьому випадку є наказ начальника
органу. Розкладка продуктів складається єдина для всіх підрозділів
органу. Гаряча їжа видається особовому складу залежно від умов
несення служби. У польових умовах та в інших особливих умовах несення служби
для харчування військовослужбовців разом зі свіжими продуктами
використовуються концентровані та консервовані продукти, а також
раціони харчування з цих продуктів. 7.23.2. Харчування військовослужбовців та працівників, які
перебувають у відрядженні, та осіб добового наряду. Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом та мають право на безоплатне
забезпечення харчуванням, під час перебування у відрядженні
забезпечуються харчуванням за атестатами на продовольство через
їдальні органів за передбаченими для них нормами харчування. Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом та не мають права на безоплатне
забезпечення харчуванням, під час перебування у відрядженні
забезпечуються харчуванням через їдальні органів за нормою
харчування, передбаченою для військовослужбовців цього органу, за
плату в сумі, що відповідає розрахунку його вартості. Під час перебування зазначених осіб в Адміністрації
Держприкордонслужби України, регіональних управліннях, управліннях
органів Державної прикордонної служби України порядок розрахунків
за харчування здійснюється відповідно до пункту 7.6 цього розділу. У разі забезпечення харчуванням за плату через їдальні
підрозділів розрахунок проводиться безпосередньо в касі
фінансово-економічного відділу (служби) органу, в якому перебуває
у відрядженні військовослужбовець, за період, визначений службовим
завданням, про що начальником підрозділу (особою, яка його
заміщає) у бланку відрядження робиться відповідна відмітка. Наприклад: "Забезпечено харчуванням за плату на сніданок
(обід, вечерю)" або "Забезпечено харчуванням за плату з ___
по ___.___.20___ року" (вказуються дати забезпечення особи
харчуванням за плату через їдальню підрозділу). Особи добового наряду, які мають право на харчування за
рахунок держави, приймають їжу за окремими столами до початку
загального приймання їжі особовим складом. Особи, які призначені до складу добового наряду і які не
мають права на харчування за рахунок держави, у разі приймання їжі
під час несення служби через їдальню органу сплачують вартість
харчування. 7.23.3. Витрати на харчування військовослужбовців та
працівників, які беруть участь у спортивних змаганнях та
навчально-тренувальних зборах здійснюються відповідно до Норм
витрат на проведення спортивних змагань та навчально-тренувальних
зборів, затверджених наказом Державного комітету України з
фізичної культури і спорту від 06.05.98 N 917 ( z0456-98 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14.07.98 за
N 456/2896. 7.23.4. Харчування особового складу кораблів (суден). Харчування особового складу кораблів (суден) організовується
через камбузи та кают-компанії кораблів, їдальні (морські клуби)
берегових (плавучих) баз. Час приймання їжі особовим складом
установлюється командиром корабля. Особовий склад катерів, що не мають камбузів, отримує
харчування через їдальню (морський клуб) берегової бази. У разі
якщо малий катер, що не має спеціального камбуза і штатного кока,
виходить у море, приготування їжі для особового складу катера
покладається на одного з матросів за рішенням командира катера. Плавальний склад малих катерів, що не мають камбузів, у
період несення служби з відривом від берегової бази свого загону і
тимчасового базування у підрозділах охорони кордону харчування
отримує в їдальні за нормою, згідно з якою забезпечується особовий
склад цього підрозділу. Куштування готової їжі до початку її роздачі здійснюється
лікарем, черговим корабля і командиром корабля чи одним із його
заступників (помічників). Результати куштування їжі записуються в
книгу обліку контролю за якістю приготування їжі. Дозвіл на видачу їжі особовому складу з відома командира
корабля дає черговий корабля (на ходу - вахтовий офіцер). У разі аварії, вимушених затримок у морі, віддалення від
берегових баз кораблів та катерів їх особовий склад забезпечується
загальновійськовим набором сухих продуктів. Загальновійськовий набір сухих продуктів зберігається на
бойових постах у спеціально обладнаних місцях і витрачається лише
з дозволу командира корабля, катера після повного використання
продовольства за основною нормою харчування. На рятувальних шлюпках та плотах кораблів морської охорони
Державної прикордонної служби України утримуються раціони
харчування для особового складу, який зазнав лиха на морі та
перебуває на рятувальних засобах колективного користування. Підставою для списання загальновійськового набору сухих
продуктів є виписки з вахтового журналу, завірені штабом загону
морської охорони, до складу якої входять зазначені кораблі. Під час організації харчування особового складу екіпажів
кораблів, що несуть бойову службу за межами територіальних вод
України, дозволяється здійснювати заміну продуктів відповідно до
норм заміни. Водолази, які виконують спеціальні завдання з відривом від
баз на добу і більше, забезпечуються автономним харчуванням.
Скомплектовані норми зпаковуються у спеціальні водонепроникні
мішки, прийняті на забезпечення водолазів, які виконують
спеціальні завдання. 7.23.5. Харчування льотного та інженерно-технічного складу
авіації. Харчування льотного та інженерно-технічного складу авіації
Державної прикордонної служби України організовується через
відповідні їдальні (льотного, інженерно-технічного складу). Під час перебування у відпустці харчування льотного складу не
здійснюється, грошова компенсація замість харчування не
нараховується та не виплачується. Якщо забезпечення харчуванням військовослужбовців льотного та
інженерно-технічного складу авіації через їдальні за специфікою
виконання завдань неможливе, то за рішенням директора Департаменту
забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби України вказана
категорія військовослужбовців знімається з котлового забезпечення
з видачею грошової компенсації згідно з чинним законодавством
замість норми харчування у розмірі її вартості. Категорії військовослужбовців льотного та
інженерно-технічного складу авіації, яким передбачається видача
грошової компенсації замість норми харчування, затверджуються
наказами командирів авіаційних частин. У дні польотів за заявкою начальника штабу (авіаційного
підрозділу окремого базування) авіаційної частини харчування
льотного та інженерно-технічного складу організовується
безпосередньо на аеродромах. Для цього приготовлена їжа вивозиться
у термосах, а на аеродромах обладнуються спеціальні приміщення для
підігрівання та приймання їжі. На харчування за льотною нормою зараховуються: військовослужбовці льотного складу, які входять до штатного
складу екіпажів літальних апаратів, у тому числі дублери, змінний
льотний склад - у період проходження перепідготовки в авіаційних
частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, на
курсах і в авіаційних центрах, слухачі і ад'юнкти військових
академій з льотного складу в період проходження льотної практики і
стажування - з дня початку по день закінчення польотів,
військовослужбовці та інші особи, які не входять до льотного
складу, але беруть участь у польотах на літальних апаратах за
планом льотної підготовки, а також у випробуваннях авіаційної
техніки та майна в повітрі, - у дні польотів, наказом командира
авіаційної частини; військовослужбовці льотного складу, які не входять до
штатного складу екіпажів літальних апаратів, але здійснюють
польоти за планом льотної підготовки, бойового чергування, а також
випробування авіаційної техніки у повітрі, яким визначена норма
нальоту, - авіаційного управління Інженерно-технічного
департаменту Адміністрації Держприкордонслужби України, секторів
застосування авіації регіональних управлінь та авіаційних частин -
один раз на квартал відповідно наказами Адміністрації
Держприкордонслужби України, начальників регіональних управлінь,
командирів авіаційних частин згідно зі списками, які подаються за
підпорядкованістю командирами авіаційних частин, начальниками
секторів застосування авіації, начальником авіаційного управління; військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом, парашутно-десантної служби
(команди) - у дні здійснення стрибків з парашутом, а також у дні
участі в польотах та під час стрибків, здійснених з парашутом з
особовим складом органу, наказом командира авіаційної частини, на
базі якої відбуваються стрибки з парашутом. Якщо в призначені дні
стрибки не проводились або відмінені, зараховані на харчування
військовослужбовці із забезпечення у цей день не знімаються. Зарахування військовослужбовців інженерно-технічного складу
авіації на харчування проводиться наказом командира авіаційної
частини. Надання льотному та інженерно-технічному складу авіації
харчування за відповідними нормами харчування за рахунок держави
припиняється у разі: розформування (переформування) авіаційних частин; заміни матеріальної частини з припиненням польотів; переведення військовослужбовців з однієї авіаційної частини в
іншу; усунення інженерно-технічного складу від обслуговування
літальних апаратів за рішенням командування; усунення льотного складу від льотної роботи за рішенням
командування або за медичними показниками у разі винесення
льотно-лікарською комісією постанови про непридатність до льотної
роботи; переведення на роботу, не пов'язану з польотами або
обслуговуванням літальних апаратів. Військовослужбовці льотного складу зараховуються на
харчування за льотною нормою харчування за рахунок держави з дня,
коли приступили до виконання обов'язків у складі екіпажу
літального апарату, вказаного в наказі начальника органу. Їжа в їдальнях льотного й інженерно-технічного складу авіації
готується згідно з попередніми замовленнями на підставі розкладки
продуктів. Льотний склад забезпечується гарячою їжею 4 рази на добу.
Проміжки між прийманням їжі в усіх випадках не повинні
перевищувати 5 годин. У дні, коли польоти не здійснюються,
приймання їжі зменшується до 3 разів на добу з розподілом
продуктів норми харчування за енергетичною цінністю відповідно до
приймань їжі: на сніданок - 30%, на обід - 50%, на вечерю - 20%. У дні польотів льотний склад їжу приймає за 1,5-2 години до
початку польотів. Продукти за нормою харчування N 2 (льотна) за енергетичною
цінністю у дні польотів розподіляються згідно з нижчезазначеною
таблицею.
Таблиця
------------------------------------------------------------------ | Приймання | Під час | Під час |Під час нічних | | їжі | польотів | польотів | польотів | | |з 3 до 5 годин | з 8 до 9 та з | | | | |14 до 16 годин | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Перший сніданок | 10-15 | 20-25 | 20-25 | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Другий сніданок | 25-20 | 15-10 | - | |----------------+---------------+---------------+---------------| | Обід | 35-40 | 35-40 | 40-35 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | Перша вечеря | 30-25 | 30-25 | 25-30 | |----------------+---------------+---------------+---------------| | Друга вечеря | - | - | 15-10 | ------------------------------------------------------------------
Другий сніданок (друга вечеря) видається у перерві між
польотами або після їх закінчення. Зарахування льотного складу Державної прикордонної служби
України на дієтичне харчування проводиться наказом командира
авіаційної частини на підставі висновку начальника служби охорони
здоров'я. Дієтичне харчування організовується на основі льотної норми
та додаткових продуктів для екіпажів реактивних і турбореактивних
літаків з урахуванням замін одних продуктів іншими. Під час виконання тривалих безпосадочних польотів особовий
склад екіпажів літаків і вертольотів забезпечується харчуванням за
нормою бортового харчування для екіпажів літаків і вертольотів. Заявки на необхідну кількість бортового харчування начальник
штабу авіаційної частини подає начальнику тилу авіаційної частини
не пізніш як за 10 годин до вильоту літаків (вертольотів). Бортове харчування комплектується їдальнями авіаційних частин
на кожного члена екіпажу окремо. Бортові сумки з укладеними в них бортовим харчуванням і
термосами з гарячим чаєм та кавою доставляються на аеродроми до
часу, який зазначений у заявці начальника штабу авіаційної
частини, і видаються під підпис у накладній на кожний літак
(вертоліт) одному з членів екіпажу. Видане бортове харчування
записується членам екіпажів літаків в атестати на продовольство. У разі відміни або перенесення на добу і більше тривалих
безпосадочних польотів, повернення літака (вертольота) раніше
призначеного строку видані екіпажу літака продукти за бортовим
харчуванням підлягають здаванню до їдальні, члени екіпажу в цьому
разі забезпечуються харчуванням через їдальні в установленому
порядку. Забезпечення харчуванням екіпажів перелітних літаків у
їдальнях льотного та інженерно-технічного складу за маршрутом
перельоту здійснюється на підставі атестата на продовольство. Під час продовження перельоту продовольча служба
забезпечувальної авіаційної частини знімає членів екіпажу з
продовольчого забезпечення та виписує їм атестат на продовольство. Після повернення екіпажів перелітних літаків у свою авіаційну
частину або після прибуття їх в іншу авіаційну частину для
подальшого проходження служби атестат на продовольство здається до
продовольчої служби авіаційної частини. У разі посадок перелітних літаків (вертольотів) на аеродромах
цивільної авіації або на аеродромах авіаційних заводів і отримання
харчування за плату особовому складу екіпажів за цю кількість
приймань їжі виплачується грошова компенсація. Підставою для виплати грошової компенсації є засвідчені
начальником штабу авіаційної частини виписки з бортового журналу
літака про посадку літака (вертольота) на цивільному аеродромі. У такому самому порядку забезпечуються харчуванням за льотною
нормою харчування військовослужбовці льотного складу авіаційного
управління Інженерно-технічного департаменту Адміністрації
Держприкордонслужби України та секторів застосування авіації
регіональних управлінь під час перебування у службових
відрядженнях в авіаційних частинах. Їжу в їдальнях льотного та інженерно-технічного складу на
військових аеродромах за маршрутом перельоту льотний та
інженерно-технічний склад літаків, які здійснюють перельоти,
отримує згідно з розкладками продуктів за встановленими нормами
харчування для льотного й інженерно-технічного складу авіації. У разі аварії та вимушених посадок екіпажі літаків і
вертольотів забезпечуються за нормою, якою визначено аварійний
запас харчування для екіпажів літаків та вертольотів. У рятувальних засобах колективного користування, які
містяться на борту літаків та вертольотів, що несуть чергування на
виконання завдання пошуково-рятувального забезпечення польотів, а
також у рятувальному майні наземних пошуково-рятувальних команд та
рятувальних парашутно-десантних групах є раціони харчування для
особового складу, який зазнав лиха на морі і перебуває на
рятувальних засобах колективного користування. Витрачання комплекту аварійного запасу харчування
допускається тільки в разі аварій і вимушених посадок у
малонаселеній місцевості та в морі, а раціонів харчування - у разі
проведення пошуково-рятувальних робіт для рятування особового
складу, який зазнав лиха на морі. Списання продуктів аварійного
запасу харчування та раціонів харчування здійснюється за актами,
що затверджуються командиром авіаційної частини, з поданням звіту
начальника пошуково-рятувальної та парашутно-десантної служб
(груп) про проведення пошуково-рятувальних робіт. Під час виконання завдань льотним складом екіпажів авіації в
органах і підрозділах, де через різні умови приготування їжі за
льотною нормою неможливе, вони забезпечуються харчуванням
відповідно до пункту 3 приміток до зазначеної норми. 7.23.6. Харчування хворих і донорів. Харчування хворих з особового складу Державної прикордонної
служби України, які перебувають на стаціонарному лікуванні в
закладах охорони здоров'я, медико-санітарних частинах та медичних
пунктах органів Державної прикордонної служби України, за винятком
санаторіїв і будинків відпочинку, організовується згідно з
лікувальною нормою. Загальне керівництво і організація лікувального харчування
покладаються: у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної
служби України - на начальника госпіталю та його заступника -
начальника медичної частини, у медико-санітарних частинах та
медичних пунктах органів - на начальника служби охорони здоров'я.
У відділеннях госпіталю ці функції покладені на начальників
(завідуючих) відділеннями. Організаційне і науково-методичне керівництво лікувальним
харчуванням у госпіталях забезпечує лікар-дієтолог (особа, яка
виконує його обов'язки), йому особисто підпорядковані дієтсестри. Господарчі питання організації лікувального харчування
покладені на заступника начальника госпіталю - начальника відділу
матеріально-технічного забезпечення. Керівництво приготуванням їжі для хворих і правильність
складання розкладки продуктів у закладах охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України покладаються на заступника
начальника госпіталю - начальника медичної частини. Для зарахування новоприбулих хворих на харчування
приймальними відділеннями закладів охорони здоров'я Державної
прикордонної служби України в час, визначений начальником
госпіталю, до продовольчої служби надаються службові записки із
зазначенням у них таких даних: найменування органу, з якого прибув
хворий, час прибуття; прізвище, ім'я, по батькові хворого; назва
лікувального відділення, до якого направлено хворого; N та дата
атестата на продовольство (за наявності), порядок харчування
(безоплатно, за плату); приймання їжі (дата зарахування на
продовольче забезпечення). Службова записка в закладі охорони здоров'я Державної
прикордонної служби України підписується начальником приймального
відділення, в органі - начальником служби охорони здоров'я. У закладах охорони здоров'я, медико-санітарних частинах та
медичних пунктах органів Державної прикордонної служби України
хворі зараховуються на харчування залежно від часу їх надходження: прибулі до 8.00 - зі сніданку; прибулі з 8.00 до 13.00 - з обіду; прибулі з 13.00 до 19.00 - з вечері; прибулі з 19.00 до 24.00 отримують разове харчування:
хліб - 150 г, масло тваринне - 20 г, цукор - 20 г, чай - 0,3 г. Зняття з харчування під час виписки організовується після
сніданку, обіду чи вечері з видачею атестата на продовольство
(тим, кому належить його видавати). Підставами для цього є
службова записка приймального відділення закладу охорони здоров'я
Державної прикордонної служби України (медико-санітарної частини
органу) та витяг з наказу про виключення хворого із списку
госпіталю (для особового складу Державної прикордонної служби
України) і зняття з продовольчого забезпечення. Режим харчування хворих повинен складатися індивідуально,
залежно від характеру захворювання та особливостей його
протікання, наявності апетиту, методів терапії, загального режиму. Приготування їжі проводиться згідно з розкладкою продуктів,
яка у госпіталях складається лікарем-дієтологом (дієтсестрою)
спільно з начальником продовольчої служби та старшим інструктором
(старшим кухарем) за дієтами, призначеними лікарями і зазначеними
в ординаторських вимогах. Розкладка продуктів складається на тиждень для кожної дієти
окремо. Під час складання розкладки використовується картотека
страв, яка розробляється за всіма дієтами. Підписується розкладка заступником начальника госпіталю -
начальником медичної частини, заступником начальника госпіталю -
начальником відділу матеріально-технічного забезпечення,
начальником продовольчої служби і затверджується начальником
госпіталю. Розкладка продуктів за лікувальною нормою в органі
складається начальником служби охорони здоров'я за участю
начальника продовольчої служби та старшого інструктора (старшого
кухаря (кока)), підписується посадовими особами згідно з
пунктом 7.15 цього розділу і затверджується начальником органу. У медико-санітарних частинах (медичних пунктах) органів
облаштовуються самостійні їдальні. Якщо такої їдальні немає, їжа
готується в їдальні органу за лікувальною нормою в окремому посуді
під контролем лікаря (фельдшера) і доставляється в
медико-санітарну частину (медичний пункт). У медико-санітарних
частинах (медичних пунктах) виділяється окреме приміщення для
приймання їжі хворими. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України, які здають кров та (або) її компоненти
спеціалізованим установам, закладам переливання крові та
відповідним підрозділам закладів охорони здоров'я, що належать до
сфери управління Міністерства оборони України, у день здавання
крові забезпечуються додатковим харчуванням за нормою N 8. 7.23.7. Харчування осіб під час проведення представницьких
заходів Державної прикордонної служби України. Продовольче забезпечення організовується через гаряче
харчування (сніданок, обід, вечеря), а також буфетне
обслуговування. 7.23.8. Харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях)
тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях
Державної прикордонної служби України. Харчування осіб, які перебувають у пунктах (місцях)
тимчасового тримання та спеціально обладнаних приміщеннях
Державної прикордонної служби України, здійснюється безкоштовно
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2006
N 146 ( 146-2006-п ) "Про норми харчування осіб, які перебувають у
пунктах (місцях) тимчасового тримання та спеціально обладнаних
приміщеннях Державної прикордонної служби".
VIII. Забезпечення продовольством на шлях прямування
8.1. Військовослужбовці у складі військових ешелонів, команд
і в одиночному порядку на шлях прямування забезпечуються: гарячою їжею з польових кухонь військових ешелонів; загальновійськовим набором сухих продуктів або раціонами
харчування відповідно до приміток до цих норм (раціонів
харчування); грошовою компенсацією згідно з чинним законодавством.
8.2. Органи (підрозділи), що перевозяться у складі військових
ешелонів, забезпечуються продовольством на шлях прямування,
виходячи з норм пересування військових ешелонів за добу,
установлених військовими та вивантажувальними (не менше ніж на
5 діб) запасами продовольства, польовими кухнями, а також
необхідним інвентарем та іншим майном.
8.3. Військовослужбовці та працівники Державної прикордонної
служби України під час перебування в дорозі у складі органів
(підрозділів), які перевозяться військовими ешелонами з польовими
кухнями, забезпечуються гарячою їжею з цих кухонь.
Військовослужбовці та працівники, які не мають права на харчування
за рахунок держави, забезпечуються харчуванням за плату.
8.4. Забезпечення гарячою їжею особового складу з польових
кухонь проводиться тричі на добу. Їжа готується за єдиною
розкладкою продуктів для всього особового складу військового
ешелону. Про відпуск продовольства з вагона-складу на кухню у
військовому ешелоні, а також загальновійськових наборів сухих
продуктів для кожного вагона (судового приміщення) окремо
складаються накладні під підпис чергових кухні, вагона (судна).
8.5. Військовослужбовці, які мають право на отримання
харчування за рахунок держави та перебувають на шляху прямування у
складі військових команд і в одиночному порядку, у разі
неможливості отримати гарячу їжу забезпечуються загальновійськовим
набором сухих продуктів або грошовою компенсацією згідно з чинним
законодавством.
8.6. Грошова компенсація замість харчування на шлях
прямування виплачується за місцем служби військовослужбовця. При
цьому загальний час перебування у дорозі, за який нараховується
грошова компенсація замість норм харчування, не повинен
перевищувати строку, обчисленого з розрахунку норм пересування
(з урахуванням пересадок) на добу. Час перебування в дорозі обчислюється як повна доба, при
цьому час понад 6 годин вважається повною добою.
8.7. Військовослужбовці, призначені до складу варт (команд),
у тому числі провідники (механіки) для охорони, оборони й
супроводу військових і спеціальних вантажів під час перевезення і
на шляху прямування до місця приймання цих вантажів або повернення
після їх здачі, забезпечуються загальновійськовим набором сухих
продуктів або гарячим харчуванням за загальновійськовою нормою з
видачею в обох випадках додаткових продуктів із заміною м'яса на
м'ясні консерви, риби на рибні консерви. Приготування їжі
організовується власними силами. Під час прямування пасажирськими поїздами військовослужбовці
забезпечуються грошовою компенсацією замість належних норм
харчування. Виплата грошової компенсації замість належних норм харчування
особовому складу варти (команд) проводиться за фактичний час
перебування на шляху прямування, у тому числі й за час затримки в
дорозі. У місцях одержання або здавання вантажів особовий склад варт
(команд) забезпечується харчуванням за атестатами на продовольство
через їдальні найближчих органів за нормами харчування, належними
військовослужбовцям цього органу. Ці органи забезпечують варти (команди) продовольством
(загальновійськовим набором сухих продуктів) на шлях прямування до
місця здавання вантажу або повернення після його здавання. У разі одержання вантажів у пунктах, де немає їдалень
органів, особовий склад варт на весь шлях прямування
забезпечується продовольством (загальновійськовим набором сухих
продуктів, грошовою компенсацією) органами, які відряджають ці
варти.
8.8. В органі про виплату військовослужбовцям, вказаним у
пункті 8.7 цього розділу, грошової компенсації замість норм
харчування робиться запис в атестаті на продовольство. За час затримки в пунктах відряджень або на шляху прямування
виплата військовослужбовцям грошової компенсації замість норм
харчування проводиться з дозволу начальника органу на підставі
документів, які підтверджують затримку військовослужбовця через не
залежні від нього причини.
IX. Утворення і використання зекономлених продуктів
9.1. Економія продовольства за рахунок погіршення харчування
або зменшення встановлених норм забороняється. У разі коли в
органах при організації харчування утворюється економія,
нижчезазначені види продовольства витрачаються на планове
забезпечення особового складу: хліб за рахунок подачі його до столу дрібними шматочками
вагою 50-75 г з урахуванням потреби тих, хто харчується, згідно з
нормами; сіль і спеції з урахуванням індивідуальних смаків тих, хто
харчується.
9.2. Вартість зекономлених продуктів зараховується до
показників економічної роботи.
X. Продовольча тара
10.1. Органи забезпечуються продовольчою тарою за рахунок її
надходження з продовольством з Центральної бази зберігання та
постачання і від підприємств-постачальників.
10.2. Продовольча тара за належністю поділяється на зворотну
і власну. До зворотної належить тара, одержана з продовольством
або майном, що підлягає обов'язковому поверненню до Центральної
бази зберігання та постачання, постачальникам або реалізації. До власної тари належить тара, одержана органами на первинне
обзаведення або виготовлена (придбана) органами. Строки експлуатації всіх видів продовольчої тари не
встановлені. Тара експлуатується до повного зносу з урахуванням
ремонту, проведеного в період її експлуатації.
10.3. Уся тара з-під продовольства незалежно від її
призначення та джерел надходження підлягає обліку.
10.4. Категорійність тари. 10.4.1. Мішки з тканини (лляні, напівлляні, лляно-джутові,
джутові) мають три категорії: 1-а - мішки нові, вітчизняні чи імпортні, а також ті, що були
в користуванні, сухі, не прілі, без латок, штопок і дірок; 2-а - мішки, що були в користуванні, сухі, не прілі, які
мають або потребують не більше трьох латок чи заштопаних місць; 3-я - мішки, що були в користуванні, сухі, не прілі, які
мають або потребують не більше п'яти латок чи заштопаних місць. Категорія мішків з-під цукру не знижується: у разі наявності
на їх поверхні цукрової кірки, а мішків з-під борошна -
борошнистої кірки (клейстеру); після зривання паперових ярликів та
замокання мішків площею до 200 кв.см; у разі забруднення мішків
для хлібопродуктів фарбою для маркування; у разі наявності
розпоротого шва завдовжки не більше 20 см без пошкодження тканини
мішка. Мішки, що не відповідають 3-й категорії, належать до тарного
матеріалу. 10.4.2. Сітчасті мішки з-під картоплі й овочів мають дві
категорії: 1-а - мішки нові, а також ті, що були в користуванні, сухі,
не прілі, без латок, штопок і дірок; 2-а - мішки, що були в користуванні, сухі, непрілі, які мають
або потребують не більше трьох латок чи штопок не більше ніж у
трьох місцях; при цьому площа однієї латки не повинна бути більша
за три чарунки або 3 кв.см. Сітчасті мішки, що не відповідають 2-й категорії, належать до
тарного матеріалу і обліковуються як ганчір'я. 10.4.3. Дерев'яні ящики (дощаті, комбіновані, фанерні, з ДВП)
мають дві категорії: 1-а - ящики дерев'яні відремонтовані. У відремонтованих
ящиках повинні бути ліквідовані всі пошкодження. У них допустимі
відхилення від нормативно-технічної документації на їх
виготовлення, що не впливають на якість і зберігання запакованої
продукції; 2-а - ящики, що потребують ремонту. Це ящики, які були в
користуванні і мають такі пошкодження: розхитаність; ламані або відсутні дощечки чи планки в кількості до 4-х на
одному ящику, за винятком вертикальних планок; відсутність двох дощечок, що передбачені замість кришки; пошкодження металевих кріплень не в місцях відкривання
ящиків. 10.4.4. Дерев'яні бочки мають дві категорії: 1-а - бочки дерев'яні відремонтовані. У відремонтованих
бочках допускаються такі відхилення від нормативно-технічної
документації, за якою вони були виготовлені: деформація окремих деталей основи і дна до 5 мм, якщо це не
впливає на їх герметичність; прирізка бочок до меншої місткості, що передбачена
стандартами; використання сталевих обручів, що були в користуванні; поверхнева корозія обручів. У відремонтованій тарі допускається потемніння деревини без
ознак загнивання і плісняви; 2-а - бочки, що потребують ремонту. Вони повинні мати не
менше трьох обручів і обидва дна, одне з яких розібране в деталях.
Допускаються такі пошкодження: ламані, у кількості до двох, деталі основи бочки; пошкодження упорного паза. Бочки дерев'яні, що за своїм якісним станом не відповідають
вищезазначеним категоріям, вважаються тарним матеріалом. Дерев'яним тарним матеріалом вважаються: обшивка, обрешітка, опалубка, щити, а також дерев'яні ящики,
виготовлені за технічними умовами; дерев'яні ящики й бочки, що мають пошкодження більші, ніж
передбачені в цьому пункті; деталі дерев'яних бочок. У дерев'яному тарному матеріалі допускаються: наявність отворів від вийнятих цвяхів по всій поверхні
дощечок; наявність металевих кріплень; забруднення поверхні тарного матеріалу рештками запакованої
продукції площею до 100 кв.см. 10.4.5. Картонні ящики, що були в користуванні, мають дві
категорії: 1-а - ящики, що потребують ремонту, картонні ящики з цілими
деталями, у яких деформація двох боків складає до 15% їх площі,
без пошкодження клапанів. Допускаються наявність двох наскрізних
пошкоджень до 3 см і забруднення внутрішньої поверхні ящиків
залишками продукції, яка в них містилася, у межах до 50 кв.см; 2-а - ящики картонні відремонтовані. Допускаються такі
відхилення від нормативно-технічної документації на їх
виготовлення: деформація двох боків до 15% їх площі; заклеєні наскрізні дірки; інші відхилення, що не впливають на якість і кількість
запакованої продукції. Картонні ящики, що були в користуванні і за своїм якісним
станом мають більші пошкодження, ніж передбачені для ящиків, що
потребують ремонту, належать до тарного матеріалу і здаються на
тарні підприємства за цінами на макулатуру. 10.4.6. Паперові (крафтові) мішки мають дві категорії: 1-а - мішки паперові нові й ті, що були в користуванні під
харчовими продуктами, сухі, чисті, придатні для повторного
використання без ремонту. Допускається наявність отворів у верхній
частині мішка від прошивання його під час упаковки харчових
продуктів; 2-а - мішки паперові, що були в користуванні під харчовими
продуктами, гумово-технічними виробами, сипучими матеріалами, що
не є отруйними і агресивними за хімічним складом, які не
забруднюють мішків, сухі, чисті, придатні для повторного використання без ремонту. Допускається наявність отворів у
верхній частині мішка від його прошивання під час упаковки
харчових продуктів. Мішки паперові, що за своїм якісним станом не відповідають
1-й і 2-й категоріям, належать до макулатури та здаються на тарні
підприємства за цінами на макулатуру. 10.4.7. Пропіленові мішки, а також інша тара з пластмас
(бочки, коробки, ящики, тара ґратчаста, сітки тощо) мають одну
категорію: мішки та сітки пропіленові нові й ті, що були в користуванні
під харчовими продуктами, сухі, чисті, придатні для повторного
використання без ремонту. Допускається наявність отворів у верхній
частині мішка від прошивання його під час упакування харчових
продуктів; бочки, коробки, ящики, тара ґратчаста, бутилі нові й ті, що
були в користуванні під харчовими продуктами, які не мають щербин
і тріщин корпусу та придатні для повторного використання. Тара з пластмаси, що за своїм якісним станом не відповідає
вищезазначеним вимогам, за необхідності використовується для
господарських потреб органів, а після використання списується з
обліку. 10.4.8. Банки скляні мають одну категорію - банки скляні нові
й ті, що були в користуванні під харчовими продуктами, які не
мають наскрізних щербин у верхній частині горла, а також із
зовнішнього й внутрішнього боків, щербин і тріщин на зовнішньому
боці горла, дна та корпусу та придатні для повторного
використання. Допускається наявність етикеток, кольореток і
залишків харчових рідин. Бій банок скляних, що утворився під час їх транспортування та
зберігання, списується з обліку в межах установлених норм.
XI. Забезпечення тварин кормами
11.1. Корми відпускаються безкоштовно для забезпечення в
органах, де штатом передбачені тварини.
11.2. Забезпечення годуванням штатних тварин здійснюється
згідно з Нормами годування штатних тварин військових частин, закладів,
установ і організацій Збройних Сил, інших військових формувань,
органів структурних підрозділів Державної спеціальної служби
транспорту, органів внутрішніх справ, органів і підрозділів
цивільного захисту та установ кримінально-виконавчої системи,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2001
N 1348 ( 1348-2001-п ).
11.3. Службові собаки, які прибули з військовослужбовцями,
прийнятими на військову службу за контрактом, з дня їх прибуття і
до вибуття з органів зараховуються на всі види забезпечення в
межах штатної чисельності, передбаченої для штатних службових
собак Державної прикордонної служби України.
XII. Підсобні господарства органів
12.1. Підсобні господарства органів створюються для
виробництва сільськогосподарської продукції з метою планового
забезпечення особового складу органів продовольством за нормами,
організації його додаткового харчування під час несення служби,
варти та у разі призначення до складу добового наряду, перебування
на надводних кораблях і суднах забезпечення, у період проведення
навчань та інших заходів, у святкові дні, курсантів академії,
військовослужбовців, які перебувають на курсах початкової
підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації, за
програмами підготовки (перепідготовки) рядового, сержантського та
старшинського складу, у навчальних центрах, навчальних закладах
Державної прикордонної служби України, хворих з числа особового
складу Державної прикордонної служби України, які перебувають на
стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я,
медико-санітарних частинах та медичних пунктах органів Державної
прикордонної служби України, за винятком санаторіїв і будинків
відпочинку, а також забезпечення службових тварин кормами. Продукція підсобних господарств використовується на
харчування тільки для осіб, які мають право на харчування за
рахунок держави.
12.2. Керівництво підсобним господарством здійснює начальник
органу через свого заступника з тилу і начальника продовольчої
служби органу.
12.3. Виробництво продукції здійснюється згідно з планами
діяльності підсобних господарств. Плани діяльності підсобних
господарств складаються: продовольчим відділом управління тилового забезпечення - для
регіональних управлінь та органів один раз на рік; продовольчою службою органу - для підрозділів органу один раз
на рік.
12.4. Для посадки картоплі підсобному господарству з дозволу
директора Департаменту забезпечення відпускається насіння з
планового забезпечення органу з обов'язковим поверненням його з
урожаю того самого року. За рішенням директора Департаменту забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби України дозволяється відпускати підсобним
господарствам для годівлі тварин картоплю, вибракувану під час
періодичних перебирань у розмірах, що не перевищують 15% обсягу,
заготовленого органом на планове забезпечення.
XIII. Облік, звітність, контроль
господарської діяльності продовольчої служби
і порядок списання продовольства, техніки та майна
13.1. Органи ведуть облік та звітність щодо наявності, руху і
якісного стану продовольства, техніки та майна.
13.2. Облік осіб, які харчуються, ведеться: в органі - у книзі обліку продовольчих дободач ф. N 11 прод.
(далі - книга обліку продовольчих дободач); в підрозділі охорони державного кордону, підрозділі, що
розташований або діє окремо від управління органу, - у зошиті
обліку. Якщо зазначені підрозділи забезпечуються продовольством зі
складу управління органу на термін від 1 до 3 діб, то облік осіб,
які харчуються, цього підрозділу ведеться у продовольчій службі
органу. Записи в книзі обліку продовольчих дободач здійснюються у
разі прибуття або вибуття особового складу та службових тварин на
підставі атестатів на продовольство і фураж, проддовідок та
витягів з добової відомості про кількість особового складу, який
перебуває на продовольчому забезпеченні, витягів з наказів
начальника органу про зарахування військовослужбовців на
продовольче забезпечення та виключення з нього (у визначених
випадках), які щодня надаються штабом органу. У разі зарахування окремих військовослужбовців на постачання
без атестатів або продовольчих довідок до книги обліку
продовольчих дободач ф. N 11 прод. додається витяг з наказу про
зарахування на забезпечення. Книга обліку продовольчих дободач ф. N 11 прод. не рідше ніж
один раз на тиждень (за потреби - щодня) звіряється з книгою
обліку особового складу органу та наказами начальника органу, про
що в ній робиться відповідна відмітка представником штабу, який
відповідає за ведення обліку особового складу.
13.3. Закінчення встановлених строків експлуатації техніки та
майна не є підставою для їх списання, якщо техніка та майно за
своїм якісним станом придатні для подальшого використання за
прямим призначенням.
13.4. Ступінь зношення втраченої (що не вистачає) техніки, що
достроково стала не придатною для застосування, визначається
залежно від тривалості експлуатації з урахуванням проведеного
ремонту, а майна - від установлених строків експлуатації.
13.5. Посуд та інвентар їдалень дозволяється списувати після
закінчення строку експлуатації лише за дійсним (фактичним) зносом,
не перевищуючи кількості, яка списується за рік, виходячи з
установлених строків експлуатації. Розрахунок на списання посуду
проводиться відповідно до кількості посуду, який є в наявності в
їдальні органу станом на 1 січня, норм забезпечення та кількості
осіб, що харчуються. Час, протягом якого посуд зберігається і не експлуатується,
до строків експлуатації не зараховується. Посуд дозволяється списувати кожного місяця в межах
фактичного зносу, але не більше 1/12 кількості, яка підлягає
списанню за рік за встановленими нормами експлуатації.
13.6. Списання посуду через фактичний знос понад кількість,
що підлягає списанню за рік, проводиться лише в разі, якщо за
попередні роки списання посуду проведено в меншій кількості, ніж
передбачалось строками експлуатації. При цьому загальна кількість
списаного посуду за встановлений строк експлуатації не повинна
перевищувати кількості посуду, який належало списати за рік.
Директор Департаменту
забезпечення Адміністрації
Держприкордонслужби України
генерал-лейтенант О.І.Ліщинськийвгору