Документ z1032-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.06.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.06.2013 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за N 1032/23564

Про внесення змін до наказу МВС України
від 07 грудня 2003 року N 1490

Відповідно до Закону України "Про участь України в
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" ( 613-14 ),
пунктів 57, 58 Положення про Міністерство внутрішніх справ
України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня
2011 року N 383 ( 383/2011 ), та з метою приведення
нормативно-правових актів МВС України у відповідність до
законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України
від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ) "Про організаційне
забезпечення миротворчої діяльності МВС України", зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 277/8876,
такі зміни:
1.1. У заголовку наказу ( z0277-04 ) слова та абревіатуру
"миротворчої діяльності МВС України" замінити словами та
абревіатурою "діяльності МВС України з підтримання миру і
безпеки".
1.2. У тексті наказу ( z0277-04 ): слова "миротворчих операціях" у всіх відмінках замінити
словами "операціях з підтримання миру і безпеки" у відповідних
відмінках; слова "відібраних для відрядження для участі в міжнародних
миротворчих операціях" у всіх відмінках замінити словами
"відібраних для участі в міжнародних операціях з підтримання миру
і безпеки" у відповідних відмінках; слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінити
словами "національний персонал" у відповідних відмінках; слова та абревіатуру "перебувають у відрядженні у складі
миротворчих підрозділів МВС України та підрозділів міжнародної
цивільної поліції в миротворчих місіях Організації Об'єднаних
Націй, Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі,
Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або тих, що
створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних
договорів України" замінити словами "направлені для участі в
міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".
1.3. Підпункт 1.5 пункту 1 виключити. У зв'язку з цим підпункт 1.6 пункту 1 наказу уважати
підпунктом 1.5.
2. Затвердити:
2.1. Зміни до Положення про миротворчий персонал МВС України,
затвердженого наказом МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490
( z0277-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
03 березня 2004 року за N 277/8876, що додаються.
2.2. Зміни до Порядку відбору та направлення працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ
МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях
( z0278-04 ), затвердженого наказом МВС України від 07 грудня
2003 року N 1490 ( z0277-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03 березня 2004 року за N 278/8877, що додаються
( z1033-13 ).
2.3. Зміни до Положення про Комісію МВС України з відбору та
направлення працівників органів внутрішніх справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в
міжнародних миротворчих операціях ( z0279-04 ), затвердженого
наказом МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня
2004 року за N 279/8878, що додаються ( z1034-13 ).
2.4. Зміни до Інструкції щодо організації проходження служби
працівниками органів внутрішніх справ, військовослужбовцями
внутрішніх військ МВС України, які перебувають у відрядженні у
складі миротворчих підрозділів МВС України та підрозділів
міжнародної цивільної поліції в миротворчих місіях Організації
Об'єднаних Націй, Організації з Безпеки та співробітництва в
Європі, Європейського Союзу, інших міжнародних організацій або
тих, що створені на підставі двосторонніх чи багатосторонніх
міжнародних договорів України ( z0280-04 ), затвердженої наказом
МВС України від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року
за N 280/8879, що додаються ( z1035-13 ).
2.5. Зміни до Положення про нагрудний знак миротворчого
персоналу МВС України "POLICE OF UKRAINE" та персоніфікаційну
табличку ( z0282-04 ), затвердженого наказом МВС України
від 07 грудня 2003 року N 1490 ( z0277-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 03 березня 2004 року за N 282/8881,
що додаються ( z1036-13 ).
3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Комісію
з питань організації та правового забезпечення міжнародної
миротворчої діяльності органів внутрішніх справ України
( z0281-04 ), затвердженого наказом МВС України від 07 грудня
2003 року N 1490 ( z0277-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03 березня 2004 року за N 281/8880.
4. Департаменту кадрового забезпечення МВС України
(Дивак М.М.) забезпечити в установленому порядку подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Професійної спілки
атестованих працівників органів
внутрішніх справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
03.06.2013 N 544
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 червня 2013 р.
за N 1032/23564

ЗМІНИ
до Положення про миротворчий персонал
МВС України
( z0277-04 )

1. У заголовку та тексті Положення ( z0277-04 )
слова "миротворчий персонал" у всіх відмінках замінити словами
"національний персонал" у відповідному відмінку.
2. У тексті Положення ( z0277-04 ): слова "миротворча операція" та "миротворча місія" в усіх
відмінках замінити словами "операція з підтримання миру і безпеки"
у відповідних відмінках; слова "Національна академія внутрішніх справ України" в усіх
відмінках замінити словами "Національна академія внутрішніх справ"
у відповідних відмінках; слово та абревіатуру "Центру НАВСУ" в усіх відмінках замінити
абревіатурою "СМЦ НАВС"; слова та абревіатуру "Департамент роботи з персоналом МВС" у
всіх відмінках замінити словами та абревіатурою "Департамент
кадрового забезпечення МВС" у відповідному відмінку; абревіатуру "ДРП МВС" замінити абревіатурою "ДКЗ МВС".
3. У розділі 1:
3.1. Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Національний персонал - це працівники органів
внутрішніх справ України та військовослужбовці внутрішніх військ,
що направлені Україною для участі в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки і не входять до складу національного
контингенту.".
3.2. У підпункті 1.3.3 пункту 1.3 слова "у відрядженні"
виключити.
3.3. У пункті 1.6 слова "на час відрядження" виключити.
3.4. У пункті 1.7 слово "відрядження" замінити словами
"участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки".
3.5. Пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Порядок організації проходження служби національним
персоналом МВС України на час участі в міжнародних операціях з
підтримання миру і безпеки визначається згідно з Інструкцією щодо
організації проходження служби працівниками органів внутрішніх
справ, військовослужбовцями внутрішніх військ МВС України, які
направлені для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки, затвердженою наказом МВС України від 07 грудня 2003 року
N 1490, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 03 березня
2003 року за N 280/8879.".
4. У розділі 3:
4.1. У пункті 3.15 слово "відрядження" замінити
словами "складі національного персоналу".
4.2. У пункті 3.17 слова "службового відрядження" замінити
словами "строку перебування в міжнародній операції з підтримання
миру і безпеки".
5. У пункті 4.4 розділу 4 слова "припинення відрядження та"
виключити.
6. У розділі 5:
6.1. В абзаці шістнадцятому пункту 5.4 слово "відрядження"
замінити словами "міжнародної операції".
6.2. У пункті 5.7 слово "відрядження" замінити
словами "участі в міжнародній операції з підтримання миру і
безпеки".
Начальник
Департаменту кадрового
забезпечення МВС України
генерал-майор міліції М.М.Диваквгору