Документ z1013-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.07.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435

МЕДИЧНА ДОВІДКА
на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
29.05.2013 № 435


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 червня 2013 р.
за № 1013/23545

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 079/о «Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку» (далі - форма № 079/о).

2. Форма № 079/о є обов’язковим медичним документом для дітей, які від’їжджають в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

3. Форму № 079/о заповнюють медичні працівники шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарі-педіатри дитячих поліклінік, лікарі загальної практики-сімейні лікарі. Дані форми № 079/о забезпечують медичний персонал дитячого закладу оздоровлення та відпочинку інформацією про стан здоров’я дитини, що необхідно для правильної організації фізичного виховання і оздоровчих заходів у період відпочинку дитини.

4. У пункті 1 записуються прізвище, ім’я, по батькові дитини, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку.

5. У пунктах 2-4 зазначаються вік, місце проживання батьків (законних представників), контактний телефон та найменування загальноосвітнього навчального закладу і закладу охорони здоров’я, які відвідує дитина.

6. У пункті 5 описуються стан здоров’я дитини, наявність алергічних захворювань, зазначається перебування під диспансерним наглядом, проставляється код захворювання згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

7. У пункті 6 вказуються перенесені інфекційні захворювання (кір, скарлатина, кашлюк, паротит, вірусні гепатити, вітряна віспа, дизентерія тощо).

8. У пункт 7 записуються проведені щеплення проти дифтерії, правця, кашлюка, кору, вірусного гепатиту, БЦЖ, туберкулінові проби та дати їх проведення.

9. У пункті 8 зазначаються результати огляду на педикульоз і коросту.

10. У пункті 9 відмічається наявність довідки про відсутність контактів з інфекційними хворими.

11. У пункті 10 описується фізичний розвиток дитини, вказується її фізкультурна група.

12. У пункті 11 записуються рекомендації щодо режиму перебування  дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

13. Форма № 079/о після заповнення підписується лікарем закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини із зазначенням дати заповнення.

14. Зворотний бік форми № 079/о заповнюється і підписується лікарем оздоровчого табору.

14.1. У пункті 12 описуються стан здоров’я дитини та перенесені захворювання під час перебування в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.

14.2. У пункті 13 вказується наявність контактів з інфекційними хворими.

14.3. Пункт 14 відображає ефективність оздоровчих заходів у таборі: загальний стан дитини, вагу при надходженні та при від’їзді, динамометрію, спірометрію.

15. Після заповнення форма № 079/о повертається в заклад охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

16. У разі ведення форми № 079/о в електронному форматі в неї має бути включена вся інформація, яка міститься на затвердженому паперовому носії.

17. Строк зберігання форми № 079/о - 3 роки.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору