Документ z0956-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.04.2018, підстава - z0272-18

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2017 № 992


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 956/30824

Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
№ 141 від 13.02.2018}

Відповідно до плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2020 роки, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 415-р, та з метою запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі на місцевому рівні НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", що додається.

2. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С.В.) у встановленому законодавством порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Л.М. Гриневич

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансівС.М. МарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.07.2017  № 992
(у редакції наказу
Міністерства освіти
і науки України
13.02.2018 № 141)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 серпня 2017 р.
за № 956/30824

ТИПОВИЙ ПЕРЕЛІК
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"*

Програма

Надання дошкільної освіти
(Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу
(далі - ТПКВКМБ / ТКВКБМС))
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1010)

Мета

Забезпечення надання дошкільної освіти


Завдання

Результативні показники


Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

Показники затрат:
кількість закладів дошкільної освіти, од.;
кількість груп, од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.

Показники продукту:
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти, осіб;
кількість дітей від 0 до 6 років, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 дитину, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів;
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою, %

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (у тому числі школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1020)

Мета

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти


Завдання

Результативні показники


Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1030)

Мета

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді


Завдання

Результативні показники


Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1040)

Мета

Забезпечення надання освіти в закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах


Завдання

Результативні показники


Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, санаторних школах-інтернатах

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
чисельність учнів, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1050)

Мета

Забезпечення надання освіти у закладах загальної середньої освіти - школах-інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування


Завдання

Результативні показники


Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів в інтернатах для дітей-сиріт

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
чисельність учнів, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (у тому числі сімейного типу, прийомних сімях, сімях патронатного вихователя)
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1060)

Мета

Забезпечення надання освіти в дитячих будинках


Завдання

Результативні показники


Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
кількість вихованців, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 вихованця, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1070)

Мета

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку


Завдання

Результативні показники


Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями) од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), од.

Показники продукту:
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців), осіб;
середньорічна кількість дітей пільгових категорій (хлопців/дівчат), осіб;
кількість випускників усього, з них:
випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців), осіб;
випускників 11-12 класів, (дівчат/хлопців, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (дівчат/хлопців), яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 вихованця (дівчину /хлопця), грн;
середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця (дівчину/хлопця), грн;
середні витрати на харчування 1 вихованця, грн.

Показники якості:
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти;
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти;
у закладах вищої освіти

Програма

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1080)

Мета

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти - спеціалізованими школами-інтернатами з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей у галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою


Завдання

Результативні показники


Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти з поглибленим вивченням окремих предметів

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл), од.;
кількість класів (за ступенями шкіл), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
чисельність учнів, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1090)

Мета

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання


Завдання

Результативні показники


Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

Показники затрат:
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування), од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків), од.

Показники продукту:
cередньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту,
у тому числі за напрямами діяльності гуртків, осіб;
кількість гуртків за напрямами діяльності, од.;
кількість заходів з позашкільної роботи, од.;
кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), грн,
у тому числі за напрямами діяльності гуртків;
середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи, грн.

Показники якості:
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, та місцем проживання, %;
відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків, %

Програма

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1110)

Мета

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної ) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці


Завдання

Результативні показники


Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

Показники  затрат:
кількість закладів, од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
майстрiв виробничого навчання, од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), од.

Показники продукту:
середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),
у тому числі за напрямами підготовки, осіб;
середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;
кількість випускників за напрямами підготовки (жінок/чоловіків), осіб;
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня,
у тому числі за напрямами підготовки, грн.

Показники якості:
відсоток учнів ( жінок/чоловіків), які отримають документ про освіту, %;
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, %

Програма

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1100)

Мета

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)


Завдання

Результативні показники


Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Показники затрат:
кількість закладів (за ступенями шкіл) од.;
кількість класів (за ступенями шкіл) од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од.;
робітників, од.

Показники продукту:
кількість учнів у музичних школах, осіб;
кількість учнів у художніх школах, осіб;
кількість учнів у хореографічних школах, осіб;
кількість учнів у театральних школах, осіб;
кількість учнів у хорових школах, осіб;
кількість учнів у мистецьких школах, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 учня, грн;
діто-дні відвідування, днів.

Показники якості:
кількість днів відвідування, днів

Програма

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I - II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1120)

Мета

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)


Завдання

Результативні показники


Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти  у закладах вищої освіти  (коледжах, технікумах, училищах)

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.
Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), од.

Показники продукту:
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за  галузями знань, осіб;
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за  галузями знань, осіб; середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання за  галузями знань, осіб;
середньорічна  кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, осіб;
середньорічна кількість пільгових категорій  студентів (жінок/чоловіків), осіб;
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань;
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знань;
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на вечірню форму навчання за галузями знань;
кількість випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань, осіб;
кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 приведеного студента,
у т.ч. за  галузями знань, грн.

Показники якості:
відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримають  документ про освіту, %;
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань, %

Програма

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації (університетами, академіями, інститутами)
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1130)

Мета

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)


Завдання

Результативні показники


Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
середньорічна кількість студентів денної форми навчання, осіб;
середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, осіб;
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, осіб;
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, осіб;
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні, осіб;
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, осіб;
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб;
середньорічна кількість докторантів, осіб;
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання;
кількість випускників, осіб;
кількість випускників, які будуть працевлаштовані, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 приведеного студента, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн;
середні витрати на 1 докторанта, грн.

Показники якості:
відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту, %;
відсоток працевлаштованих випускників, %

Програма

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1140)

Мета

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти


Завдання

Результативні показники


Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку, осіб;
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, осіб;
середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва, осіб;
середньорічна кількість докторантів, осіб.

Показники ефективності:
середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку, грн;
середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва, грн;
середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва, грн;
середні витрати на 1 докторанта, грн.

Показники якості:
відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту, %

Програма

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1150)

Мета

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти


Завдання

Результативні показники


Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

Показники затрат:
кількість закладів, од.;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од.;
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;
спеціалістів, од;
робітників, од.

Показники продукту:
кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури, од.

Показники ефективності:
середня вартість виготовлення одного примірника навчально-методичної літератури, грн.

Показники якості:
забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою, %

Програма

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(ТПКВКМБ / ТКВКБМС 1160)

Мета

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти


Завдання

Показники виконання програми


Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

Показники затрат:
кількість закладів, од;
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од.,
у тому числі:
педагогічного персоналу, од;
спеціалістів, од.;
робітників, од.;
видатки, пов’язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти (розшифрувати), тис. грн.

__________
* При складанні бюджетних програм перелік завдань та результативних показників може бути уточнений і розширений.

{Типовий перелік в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 141 від 13.02.2018}

Директор Департаменту
економіки та фінансування
Міністерства освіти
і науки України
С. Даниленковгору