Документ z0952-07, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.08.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.08.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.08.2007 N 666
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2007 р.
за N 952/14219

Про внесення змін
до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти
залізничним транспортом України

Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт"
( 273/96-ВР ) та Порядку обслуговування громадян залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 року N 252 ( 252-97-п ), та з метою поліпшення
обслуговування громадян при користуванні залізничним транспортом
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України
від 27 грудня 2006 року N 1196 ( z0310-07 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 4 квітня 2007 року за N 310/13577, що
додаються.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Козак В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з 31 серпня 2007 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Корнієнка В.В.
Міністр М.Рудьковський
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко
Заступник Голови
Держспоживстандарту України О.Ю.Пічугін
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету
України О.Мельниченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
03.08.2007 N 666
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 серпня 2007 р.
за N 952/14219

ЗМІНИ
до Правил перевезення пасажирів, багажу,
вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України,
затверджених наказом Міністерства транспорту
та зв'язку України від 27 грудня 2006 року N 1196
( z0310-07 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
4 квітня 2007 року за N 310/13577

1. Розділ 2 доповнити пунктом 2.58 такого змісту: "2.58. Під час оформлення проїзних документів квитковий касир
або інший працівник, який одержує гроші під час розрахунку з
пасажиром, повинен з'ясувати, чи згоден пасажир сплатити вартість
за користування у вагоні постільними речами. У разі сплати пасажиром за його власним бажанням у квитковій
касі вартості користування постільними речами відповідна
інформація зазначається у проїзному чи іншому документі".
2. У розділі 6 третє та четверте речення пункту 6.15 викласти
в такій редакції: "Для подальшого проїзду за пільговим проїзним документом
пасажир повинен придбати нову зі знижкою 50% плацкарту, проїзний
документ на весь шлях компостується і разом з плацкартою
віддається пасажиру для поїздки. Для подальшого проїзду за
безплатним проїзним документом оформляється новий безплатний
проїзний документ, а в касі для звіту залишається безкоштовний
проїзний документ на весь шлях прямування".
3. Розділ 7 доповнити пунктом 7.26 такого змісту: "7.26. Пасажири всіх вагонів зі спальними місцями, що
сплатили вартість користування постільними речами, забезпечуються
ними провідником вагона. Якщо вартість користування постільними речами сплачена в
квитковій касі, пасажир надає провіднику проїзний чи інший
документ, що підтверджує цю сплату. У випадках, коли пасажир не оплатив вартості користування
постільними речами у квитковій касі (при терміновому виїзді на
похорон, у зв'язку з нещасними випадками з рідними чи близькими, у
разі непередбаченої значної зміни графіка руху поїзда, у разі
зміни на шляху прямування поїзда категорії вагона, у якому
слідуватиме пасажир, тощо), він може сплатити за користування у
вагоні постільними речами начальнику поїзда або провіднику вагона,
який зобов'язаний видати пасажиру відповідний документ (квитанцію)
про сплату".
4. У розділі 10:
4.1. Абзац четвертий пункту 10.2 після слів "та може
включатись" доповнити словами "за бажанням пасажира".
4.2. У пункті 10.3 вилучити слово "залізниць".
4.3. У пункті 10.8 слова "типів вагонів" замінити словом
"вагонах".
4.4. У пункті 10.9 після слів "у вагоні 1-го класу"
доповнити словами в дужках "(крім електро- та дизель-поїздів
підвищеного комфорту)".
5. У розділі 12:
5.1. У пункті 12.1 абзацу дев'ять слова "проїзного документа"
замінити словом "замовлення".
5.2. Абзац другий пункту 12.2 вилучити.
5.3. У пункті 12.4 слова "безплатно, в обмін на талони"
замінити словами "в обмін на талони - безплатно та зі знижкою
вартості проїзду".
6. У розділі 13:
6.1. У пункті 13.6 доповнити реченням другим такого змісту:
"Умови проїзду обслуговуючого персоналу в цих вагонах визначається
договором".
7. У розділі 33:
7.1. В абзаці першому пункту 33.1 після слів "(пасажирській
будівлі)" додати слова "та на зупиночній платформі".
8. У розділі 34:
8.1. У пункті 34.2 слова та цифри "студентського та дитячого
- 20" та останнє речення вилучити.
8.2. В абзаці другому пункту 34.3 слова "визначених для
відповідного виду квитка" замінити словами "визначену для
пільгового абонементного квитка".
9. У додатку 1:
9.1. У колонці "Текст штемпеля" по тексту слово "чинність"
замінити словом "дійсність" у відповідних відмінках.
10. У додатку 2:
10.1. В абзаці першому колонки 3 позиції 12 слова "в період з
1 жовтня до 15 травня без обмеження кількості поїздок" вилучити.
10.2. В абзаці другому колонки 4 позиції 12 цифру "II"
вилучити, а слово "груп" замінити словом "групи".
10.3. Позицію 18 вилучити.
Директор департаменту розвитку
та координації систем
транспорту та зв'язку Г.Легенькийвгору