Документ z0934-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.12.2014, підстава - z1559-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.07.2004 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 934/9533

Про затвердження Інструкції з оформлення Державною
екологічною інспекцією України та її територіальними
органами матеріалів про адміністративні правопорушення
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього природного середовища
N 346 ( z0952-06 ) від 24.07.2006
N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007
N 11 ( z0150-10 ) від 13.01.2010
N 552 ( z1311-10 ) від 07.12.2010
Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

Відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою дотримання
органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України законодавства при здійсненні провадження у справах
про адміністративні правопорушення Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з оформлення Державною екологічною
інспекцією України та її територіальними органами матеріалів про
адміністративні правопорушення, що додається. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
2. Начальнику Державної екологічної інспекції Г.Пузі: забезпечити подання наказу на державну реєстрацію
в установленому порядку до Міністерства юстиції України; після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України
забезпечити його тиражування в необхідній кількості та доведення
до органів Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України; забезпечити контроль за виконанням наказу органами
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
3. Державній екологічній інспекції України та її
територіальним органам дотримуватися вимог цієї Інструкції. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007; в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника
Державної екологічної інспекції Г.Пугу.
5. Скасувати наказ Мінекобезпеки України від 21.04.98 N 58
"Про затвердження Методичних вказівок про порядок притягнення
до адміністративної відповідальності порушників природоохоронного
законодавства".
Міністр С.Поляков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
05.07.2004 N 264
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2004 р.
за N 934/9533

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення органами Державної екологічної
інспекції України та її територіальними органами
матеріалів про адміністративні правопорушення
{ Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
{ У тексті Інструкції та відповідних додатків до неї
слова "відділу державної виконавчої служби" замінено
словами "органу державної виконавчої служби" згідно
з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 346 ( z0952-06 ) від 24.07.2006 }
{ У тексті та додатках Інструкції слова "Мінприроди України"
замінено словом "Мінприроди" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
{ У тексті Інструкції та додатках до неї слова "органи
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України", "органи Мінприроди" в усіх відмінках замінено
словами "органи Держекоінспекції України" у відповідних
відмінках згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

1. Загальні положення
1.1. Порядок провадження у справах про адміністративні
правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі КУпАП), цією
Інструкцією з оформлення органами Держекоінспекції України
матеріалів про адміністративні правопорушення (далі - Інструкція)
та іншими нормативними і законодавчими актами.
1.2. Ця Інструкція визначає порядок оформлення матеріалів
посадовими особами Державної екологічної інспекції України та її
територіальних органів (далі - органи Держекоінспекції України)
при провадженні у справах про адміністративні правопорушення, а
також встановлює порядок їх обліку. { Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007, Наказу
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
2. Оформлення матеріалів про адміністративні
правопорушення
2.1. При вчиненні громадянами і посадовими особами
адміністративних правопорушень у сфері охорони навколишнього
природного середовища уповноважені на те посадові особи органів
Держекоінспекції України та громадські інспектори з охорони
довкілля згідно зі статтею 255 КУпАП ( 80732-10 ) складають
протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол)
(додатки 1 та 2).
2.2. При виявленні порушень вимог природоохоронного
законодавства, які вчинені посадовими особами підприємств, установ
та організацій, їх структурних або відокремлених підрозділів,
незалежно від форм власності та видів господарської діяльності,
протокол про адміністративне правопорушення складається відносно
особи, яка вчинила порушення природоохоронного законодавства, а
якщо таку особу встановити неможливо, - то відносно посадової
особи, яка відповідає за стан охорони навколишнього природного
середовища на даному підприємстві, а у разі, якщо така особа не
призначена - стосовно керівника підприємства, установи чи
організації. { Пункт 2.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
2.3. Протокол складається на місці виявлення правопорушення.
У разі неможливості складення протоколу на місці вчинення
правопорушення, якщо складання протоколу є обов'язковим, посадові
особи органів Держекоінспекції України можуть доставляти
порушника(ів) до органів, визначених у статті 259 КУпАП
( 80732-10 ). { Абзац перший пункту 2.3 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 } В разі вчинення адміністративних правопорушень, визначених
статтею 258 КУпАП ( 80732-10 ), якщо розмір штрафу не перевищує
трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але порушник
оспорює стягнення, що на нього накладається за вчинення
правопорушення, то складається протокол про адміністративне
правопорушення.
2.4. При складанні протоколу вказується частина статті
та стаття КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), згідно з якою наступає
адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії. У протоколі обов'язково зазначаються: дата і місце його складання (число, місяць і рік складання
протоколу, найменування населеного пункту, де його складено); посада, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка
склала протокол; відомості про особу порушника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові; число, місяць, рік та місце народження; сімейний стан, у тому числі кількість утриманців (у разі
наявності інформації); { Абзац восьмий пункту 2.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 } фактичне місце проживання (поштова адреса); місце роботи (повна назва підприємства без застосування
абревіатур та його поштова адреса) або навчання особи, а якщо
особа не працює, то про це робиться відмітка; відомості щодо заробітної плати (у разі наявності
інформації); { Абзац одинадцятий пункту 2.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 } посада особи, що вчинила порушення (для посадових осіб); паспорт (серія, номер, ким і коли виданий) або інший
документ, що посвідчує особу; місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення.
Суть правопорушення повинна бути описана таким чином, щоб вона
найточніше відповідала термінології, що вживається у законах
України, які передбачають відповідальність; нормативно-правові акти, які передбачають відповідальність
за вчинене правопорушення (з обов'язковим зазначенням статей (їх
частин), пунктів, абзаців тощо); прізвища, ім'я та по батькові, адреси свідків, якщо вони є. У
протоколі може зазначатися як домашня адреса, так і адреса
службової особи або контактний телефон, за яким їх можна
викликати; пояснення порушника; інші відомості, необхідні для вирішення справи (відомості
про наявність актів обстеження підприємств, установ, організацій
і об'єктів, відмітки про наявність документів та речей, які
слугують доказами в справі, тощо); заподіяна матеріальна шкода (у разі наявності); відмітка про отримання особою, яка вчинила адміністративне
правопорушення, другого екземпляра протоколу. { Пункт 2.4
доповнено абзацом двадцятим згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України N 11 ( z0150-10 ) від
13.01.2010 }
2.5. У разі, якщо виявлено факт заподіяння шкоди
навколишньому природному середовищу, однак особу порушника
встановити неможливо (порушник вчинив правопорушення і зник з
місця події), посадовою особою органу Держекоінспекції України на
місці виявлення такого порушення складається акт (за формою,
наведеною у додатку 2 до Інструкції про порядок вилучення та
передання на зберігання до органів внутрішніх справ вилученої у
порушників природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої
зброї і боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів від
31.03.2003 N 56/м ( z0298-03 ), зареєстрованої в Мін'юсті
14.04.2003 за N 298/7619). Складений акт протягом трьох днів з моменту виявлення
правопорушення направляється до органу внутрішніх справ за місцем
його вчинення для встановлення особи правопорушника. Виявлені на місці вчинення правопорушення об'єкти тваринного
та рослинного світу вилучаються, про що зазначається в акті. { Пункт 2.5 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
2.6. Відповідно до статті 6 Закону України "Про засади
державної мовної політики" ( 5029-17 ) усі реквізити протоколу
заповнюються розбірливим почерком українською мовою. { Пункт 2.6 глави 2 в редакції Наказу Міністерства екології та
природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
2.7. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей,
що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів
після того, як протокол підписаний особою, на яку він складений.
2.8. При складанні протоколу слід чітко та розбірливо
викладати всі відомості, передбачені формою протоколу, звертаючи
особливу увагу на точність і повноту викладення складу порушення,
які саме речі, предмети і документи вилучені за фактом виявленого
порушення, їх індивідуальні ознаки, кількість, номери тощо. Відповідно до статті 265 КУпАП ( 80732-10 ) речі й документи,
що є знаряддям або безпосереднім об'єктом правопорушення, виявлені
під час огляду речей, вилучаються посадовими особами органів
Держекоінспекції України, про що в протоколі про адміністративне
правопорушення робиться запис, які саме речі, предмети, документи
вилучені у особи, вказуються їх індивідуальні ознаки, номери тощо,
а при потребі - місце та обставини їх виявлення, якщо це має
суттєве значення при розгляді справи. Вилучені речі і документи зберігаються до розгляду справи про
адміністративне правопорушення у місцях, що їх визначають органи
(посадові особи) Держекоінспекції України, яким надано право
провадити вилучення речей і документів. На вилучені речі та
документи порушнику видається опис (за формою, наведеною у додатку
1 до Інструкції про порядок вилучення та передання на зберігання
до органів внутрішніх справ вилученої у порушників
природоохоронного законодавства вогнепальної та іншої зброї і
боєприпасів, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від
31.03.2003 N 56/М ( z0298-03 ) і зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 14.04.2003 за N 298/7619). { Абзац третій пункту
2.8 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
2.9. Якщо правопорушення вчинено кількома особами,
то протокол складається на кожну особу окремо. Якщо однією особою вчинено два або більше адміністративних
правопорушень, то адміністративне стягнення накладається за кожне
правопорушення окремо. Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень,
справи про які одночасно розглядаються одним і тим самим органом
Держекоінспекції України (посадовою особою), стягнення
накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне
правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому
разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених
статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених
правопорушень.
2.10. Якщо правопорушення пов'язане зі шкодою, заподіяною
навколишньому природному середовищу (забруднення або засмічення
земель, вод тощо), то про це зазначається в протоколі.
2.11. Протокол підписується особою, яка його склала,
порушником (законними представниками) і свідками, якщо вони є. У разі відмови порушника від підписання протоколу в ньому
робиться запис про це. Порушник має право додати до протоколу пояснення і зауваження
щодо змісту протоколу, а також викласти мотиви відмови від його
підписання. У разі коли порушник пише пояснення на окремому
аркуші, в протоколі про це робиться відмітка.
2.12. Протокол складається в двох примірниках. У разі, якщо
матеріали про правопорушення надсилаються до прокурора, органу
досудового слідства чи дізнання, копія цих матеріалів, засвідчена
в установленому порядку, залишається у посадової особи, яка їх
склала. { Пункт 2.12 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України N 11 ( z0150-10 ) від
13.01.2010 }
2.13. Особа, яка склала протокол, роз'яснює порушнику його
права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та
статтею 268 КУпАП, ( 80732-10 ) про що порушник ставить свій
підпис, а в разі відмови від підпису робиться відмітка у
протоколі, та вручається чи надсилається повідомлення щодо
розгляду справи про адміністративне правопорушення (додаток 3). { Пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007 }
2.14. Протокол надсилається органу (посадовій особі),
уповноваженому розглядати справу про адміністративне
правопорушення. { Пункт 2.14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007 }
3. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
3.1. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються
посадовими особами Мінприроди згідно зі статтею 242-1 КУпАП
( 80732-10 ) та за місцем його вчинення (стаття 276 КУпАП). Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 80 і 81 КУпАП ( 80731-10 ), можуть також розглядатися
за місцем проживання порушників. В таких випадках матеріали
направляються до відповідного органу Держекоінспекції України
рекомендованим листом із повідомленням про вручення. При підготовці справи про адміністративне правопорушення
до розгляду посадова особа Мінприроди обов'язково вирішує питання,
визначені статтею 278 КУпАП ( 80732-10 ).
3.2. Справа про адміністративне правопорушення за статтями,
підвідомчими для розгляду органам Держекоінспекції України,
розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом
(посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи (стаття
277 КУпАП ( 80732-10 ).
3.3. Справа розглядається в присутності порушника або його
законного представника. Розгляд справи при відсутності порушника може бути лише
у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення порушника
про місце і час розгляду справи (наявність отриманого порушником
повідомлення про дату та місце розгляду справи, засвідченого
підписом порушника чи працівника поштового відділення) і якщо
від нього не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.
3.4. Посадова особа при розгляді справи про адміністративні
правопорушення зобов'язана з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення; чи винна дана особа у його вчиненні; чи підлягає вона адміністративній відповідальності; чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність; чи заподіяно майнову шкоду, а також з'ясувати інші обставини,
що мають значення для правильного вирішення справи.
3.5. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше
як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при
триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення. У
разі закриття кримінального провадження, але при наявності в діях
порушника ознак адміністративного правопорушення, адміністративне
стягнення може бути накладено не пізніше як через місяць з дня
прийняття рішення про закриття кримінального провадження (стаття
38 КУпАП ( 80731-10 ). { Пункт 3.5 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
3.6. Якщо при розгляді справи посадова особа прийде до
висновку, що у порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали
прокурору, органу досудового розслідування (стаття 253 КУпАП
( 80732-10 ). При цьому виноситься постанова про закриття справи
(додаток 4), яка передається разом з матеріалами та супровідним
листом. { Пункт 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
3.7. При закритті справи за наявності обставин, передбачених
статтею 247 КУпАП ( 80732-10 ), виноситься постанова про закриття
справи.
3.8. У разі отримання посадовою особою, яка розглядає
матеріали прокурора, органу досудового розслідування щодо закриття
кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак
адміністративного правопорушення, посадова особа під час розгляду
справи повинна керуватися вимогами пункту 8 статті 247 КУпАП
( 80731-10 ) (щодо неможливості розпочати провадження у справі про
адміністративне правопорушення, якщо є не скасована постанова про
закриття справи про адміністративне правопорушення по тому самому
факту щодо особи, яка притягається до відповідальності, а також
повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по
даному факту). Попередня постанова про закриття справи підлягає
обов'язковому скасуванню після чого провадження у справі про
адміністративне правопорушення підлягає відновленню. { Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
3.9. Усі матеріали на кожного правопорушника формуються
в окремі справи про адміністративне правопорушення. Справа
на правопорушника оформляється з моменту складання протоколу.
У справі накопичуються усі матеріали, які стосуються
правопорушення, а саме: протокол про адміністративне
правопорушення, протоколи лабораторно-аналітичних досліджень,
висновки експертиз, повідомлення про попередження особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, про час
та місце розгляду справи у разі відсутності відповідної відмітки
у протоколі про адміністративне правопорушення, засвідченої її
підписом, письмові пояснення, повідомлення, копії постанови
про накладення адміністративного стягнення, листування
з порушником, з органами державної виконавчої служби, суду,
внутрішніх справ, документи, які підтверджують сплату штрафу
порушником, у разі наявності майнової шкоди - документи
про відшкодування шкоди, а також інші документи та матеріали, які
мають відношення до згаданої справи. У справі оформлюється титульний лист, на зворотному боці
якого подається опис документів та матеріалів, що є у справі
(додаток 5).
4. Постанова по справі про адміністративне
правопорушення
4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення,
посадова особа виносить постанову по справі відповідно до статті
283 КУпАП ( 80732-10 ) (далі - постанова). Постанова оголошується
негайно після закінчення розгляду справи.
4.2. Копія постанови у триденний термін вручається
або надсилається поштою особі, щодо якої її винесено. Якщо копія
постанови вручатиметься особі, яка притягається
до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові
вказується дата вручення копії і ставиться підпис правопорушника.
У разі якщо копія постанови висилається рекомендованим листом
із поштовим повідомленням, про це робиться відповідна відмітка
у справі, до якої долучається корінець поштового повідомлення
про її отримання.
4.3. Посадова особа, яка розглядала матеріали справи, згідно
зі статтею 284 КУпАП ( 80732-10 ) виносить одну з таких постанов: про накладення адміністративного стягнення (додаток 6); про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1
КУпАП ( 80731-10 ) (додаток 7); про закриття справи (додаток 4).
4.4. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 )
та статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )
постанова повинна містити: найменування посадової особи (повну назву посади, прізвище,
ім'я та по батькові), яка винесла постанову; дату (число, місяць і рік) розгляду справи та номер
постанови; відомості про особу, щодо якої розглядається справа:
прізвище, ім'я та по батькові, дата і місце народження, адреса
місця проживання та місце роботи або навчання (назва і адреса
установи, організації, підприємства або навчального закладу),
посада (для посадових осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер
особи (у разі наявності); викладення обставин, установлених при розгляді справи
(обставини зазначаються із застосуванням термінології відповідних
статей КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ) законодавчих
та нормативно-правових актів, вимоги яких порушені); зазначення нормативно-правового акта, який передбачає
відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення; порядок виконання постанови; дату набрання чинності рішенням; строк пред'явлення виконавчого документа до виконання; вказівку про порядок і строк її оскарження.
4.5. При накладенні адміністративного стягнення у вигляді
штрафу прописом зазначається його сума та реквізити банківської
установи. Постанова за справою містить вказівку про порядок і строк її
оскарження, а також відомості про її виконання.
4.6. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення і особи
правопорушника, якщо до нього доцільно застосовувати захід
громадського впливу, то особа, яка вчинила адміністративне
правопорушення, звільняється від адміністративної відповідальності
з передачею матеріалів на розгляд громадської організації або
трудового колективу (стаття 21 КУпАП) ( 80731-10 ), у зв'язку з
чим виноситься постанова про закриття справи (стаття 284 КУпАП)
( 80732-10 ). { Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 552 ( z1311-10 ) від
07.12.2010 }
4.7. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а у разі
подання постанови до органу державної виконавчої служби
скріплюється печаткою. { Пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007 }
4.8. Постанова про накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення, якщо інше
не встановлено Кодексом України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) та іншими законами України (стаття 299
КУпАП). При оскарженні постанови про накладення адміністративного
стягнення або внесенні на неї подання прокурора постанова підлягає
виконанню після залишення скарги або подання прокурора без
задоволення, за винятком постанов про застосування заходу
стягнення у вигляді попередження, а також у випадках накладення
штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного
правопорушення. { Абзац другий пункту 4.8 глави 4 в редакції
Наказу Міністерства екології та природних ресурсів N 299
( z1559-14 ) від 02.10.2014 } Постанова про накладення адміністративного стягнення
звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс
постанову.
4.9. Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. У разі зупинення виконання
постанови відповідно до статті 291 КУпАП ( 80732-10 ) перебіг
строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У
разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 КУпАП
перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку
відстрочки. { Пункт 4.9 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
4.10. Постанову у десятиденний термін з дня винесення може
бути оскаржено особою, щодо якої її винесено, або потерпілою
особою у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в
суд, рішення якого є остаточним. { Пункт 4.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007 }
4.11. При оскарженні постанови по справі про адміністративне
правопорушення у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі)
скарга на постанову про накладення адміністративного стягнення
(надалі - скарга) подається посадовій особі, яка винесла
постанову. Подана скарга з необхідними матеріалами (копії протоколу,
постанови про накладення штрафу, акта обстеження, приписів тощо)
протягом трьох діб надсилається відповідним органом
Держекоінспекції України до вищестоящого органу (посадовій особі),
правомочному її розглядати (стаття 288 КУпАП ( 80732-10 ).
4.12. Скарга, повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові особи, яка оскаржує постанову
за справою; фактичне місце проживання; відомості щодо постанови, яка оскаржується (номер, дата
винесення, посаду особи, яка наклала стягнення); мотиви, з яких особа звернулась зі скаргою.
4.13. Скарга повинна бути розглянута посадовою особою
вищестоящого органу або його заступником у десятиденний термін
з дня її надходження, якщо інше не встановлено законами України. Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) орган
Держекоінспекції України (посадова особа) при розгляді скарги або
подання прокурора на постанову про адміністративне правопорушення
перевіряє законність і обгрунтованість винесеної постанови і
приймає одне з таких рішень: 1) залишає постанову без зміни, а
скаргу або подання прокурора - без задоволення; 2) скасовує
постанову і надсилає справу на новий розгляд; 3) скасовує
постанову і закриває справу; 4) змінює захід стягнення в межах,
передбачених нормативним актом про відповідальність за
адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб стягнення не
було посилено. { Абзац другий пункту 4.13 глави 4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та природних
ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
4.14. Копія рішення про розгляд скарги (подання прокурора)
на постанову про накладення адміністративного стягнення
(додаток 9) протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її
винесено. Про результати розгляду подання повідомляється
прокуророві (направляється копія рішення) в такий самий термін
(статті 295 КУпАП ( 80732-10 ). { Пункт 4.14 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
4.15. На постанову прокурором може бути внесено подання
протягом десяти днів з дня винесення постанови. Подання прокурора
на постанову розглядається правомочною особою органу
Держекоінспекції України в десятиденний строк з дня надходження
подання, якщо інше не встановлено законами України. Про результати розгляду подання повідомляють прокурора, який
вніс подання (додаток 9), а при зміні розміру штрафу або
скасуванні постанови - також особу, що притягалася до
адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідний
орган державної виконавчої служби. { Пункт 4.15 глави 4 в редакції Наказу Міністерства екології та
природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
4.16. Подана скарга або внесене подання прокурора у
встановлений законом строк зупиняє виконання постанови про
накладення адміністративного стягнення до розгляду скарги або
подання прокурора, за винятком постанов про застосування заходів
стягнення, передбачених статтями 26, 32 КУпАП ( 80731-10 ), а
також у випадках накладання штрафу, що стягується на місці
вчинення адміністративного порушення (стаття 291 КУпАП
( 80732-10 ). { Пункт 4.16 глави 4 в редакції Наказу Міністерства екології та
природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
4.17. Скасування постанови із закриттям справи
про адміністративне правопорушення тягне за собою повернення
стягнених грошових сум, оплатно вилучених предметів, а також
скасування інших обмежень, пов'язаних з цією постановою. У разі
неможливості повернення предмета повертається його вартість.
4.18. Порушник повинен сплатити штраф не пізніше п'ятнадцяти
днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі
оскарження або внесення на неї подання прокурора такої постанови -
не пізніше як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або подання без задоволення. { Пункт 4.18 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
4.19. У разі несплати правопорушником штрафу в строк,
зазначений у пункті 4.18 цієї Інструкції, постанова про накладення
штрафу надсилається для примусового виконання до органу державної
виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за
місцезнаходженням його майна у порядку, встановленому законом
(стаття 308 КУпАП ( 80732-10 ).
4.20. Про примусове стягнення суми штрафу до органів
державної виконавчої служби подається оригінал постанови про
накладення адміністративного стягнення та відповідна заява
(додаток 10). { Пункт 4.20 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
4.21. Контроль за виконанням постанови та вирішенням
пов'язаних з цим питань здійснюється посадовою особою, що винесла
постанову, або посадовою особою, яка відповідає за ведення
адміністративного провадження у відповідному органі
Держекоінспекції України. { Пункт 4.21 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007 }
4.22. У разі коли протокол про адміністративне правопорушення
не складається на місці вчинення адміністративного правопорушення,
порушникові видається квитанція встановленого зразка, яка є
документом суворої фінансової звітності (відповідно до Інструкції
щодо застосування і заповнення квитанцій при стягненні штрафів
(готівкою) на місці скоєння адміністративних правопорушень в
галузі охорони навколишнього природного середовища, затвердженої
наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України від 09.10.1997 N 162 ( z0027-98 ) і
зареєстрованої у Мін'юсті України 21.01.1998 за N 27/2467).
5. Діловодство у справах про адміністративні
правопорушення
5.1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення
повинні бути надруковані у друкарні, мати єдину наскрізну
нумерацію в межах відповідного органу Держекоінспекції України,
зареєстровані в бухгалтерії цих органів, видаватися і
обліковуватися у відповідному порядку. Облік виготовлених, виданих та використаних бланків
протоколів ведеться особою, яка відповідає за ведення
адміністративного провадження в органі Держекоінспекції України. Контроль за обліком виготовлених, виданих та використаних
бланків протоколів здійснюється посадовою особою органу
Держекоінспекції України, що призначається відповідним наказом. Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими
поясненнями знаходяться у відповідальної особи, що здійснює
контроль за їх обліком. { Пункт 5.1 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від
02.10.2014 }
5.2. Постанови мають наскрізну нумерацію органу або
підрозділу органу Держекоінспекції України, починаючи з першого
номера, в межах календарного року. Винесені за результатами
розгляду адміністративних справ постанови реєструються в Журналі
реєстрації постанов (додаток 8), сторінки якого пронумеровуються,
прошнуровуються, скріпляються гербовою печаткою та підписом
керівника органу Держекоінспекції України, в якому розглядалися
справи. Допускається ведення журналів в окремих структурних
підрозділах органу Держекоінспекції України. Ведення Журналу реєстрації постанов по справах про
адміністративні правопорушення здійснюється особою, визначеною
керівником органу Держекоінспекції України. { Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007 }
5.3. Облік постанов також здійснюється посадовою особою
органу Держекоінспекції України, яка розглядала справу, шляхом
реєстрації їх у Журналі реєстрації постанов по справах про
адміністративні правопорушення.
5.4. До Журналу реєстрації постанов по справам
про адміністративні правопорушення заносяться: номер та дата
винесення постанови; відомості про посадову особу, яка винесла
постанову; відомості про особу, яка притягається
до адміністративної відповідальності; номер та дата складання
протоколу про адміністративне правопорушення; відомості про особу,
яка склала протокол; зміст правопорушення та стаття КУпАП
( 80731-10, 80732-10 ) за протоколом; результати розгляду справи;
дата вручення копії постанови особисто чи відправлення поштою з
повідомленням про вручення; дата оплати штрафу; вид
адміністративного стягнення; відмітка про стягнення; номер
платіжного документа; примітка. { Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від
20.09.2007 }
5.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні
правопорушення встановлюється чинним законодавством.
Начальник Державної
екологічної інспекції Г.Пуга

Додаток 1
до Інструкції з оформлення
органами Держекоінспекції
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення
(у редакції наказу
Мінприроди
від 13.01.2010 N 11
( z0150-10 )
Перший екземпляр
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ _________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження ______________ Телефон ________ Факс ___________

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення

____ __________ 20____ року _________________________________
(місце складання протоколу)
Я, __________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи, яка склала протокол) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) _______________________ ________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
дата __________________ та місце народження _____________________ ________________________________________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________ _________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді _________________________________
________________________________________________________________,
(повна назва місця роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси)
сімейний стан ____________, кількість утриманців _______________,
заробітна плата _________________ грн.,
ідентифікаційний номер (за наявності) __________________________,
здійснив (ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за
яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що
о___ год. ___ хв. ____ ___________ 20____ року
_________________________________________________________________
(місце, суть правопорушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що є порушенням _________________________________________________
(назви закону та інших нормативно-правових актів із
зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушені)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства
державі заподіяна шкода __________________________________________
(суть заподіяної шкоди) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його
особу: ___________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий) _________________________________________________________________
У порушника виявлені: _______________________________________ _________________________________________________________________
і вилучені згідно з описом N ________ від _______________________ _________________________________________________________________
(на всі вилучені речі обов'язково видавати опис,
який підписує складач протоколу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
На місці правопорушення відібрані проби: ____________________ _________________________________________________________________
(час відбору проб, N акта чи протоколу) _________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________ _________________________________________________________________
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної
відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що,
обставини, що пом'якшують або обтяжують
відповідальність, тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи
мотиви відмови від його підписання: ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о _________ год. _________ хв. _____ _________ 20___ року в
приміщенні _______________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: _____________________________________________________
(повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
Додатки (якщо вони є): ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП,
зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати
рідною мовою і користуватися послугами переклаача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі; а також про те, що справа про адміністративне
правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, а у разі відсутності цієї
особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа
не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
_________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, якій роз'яснено права, та її підпис)
Підписи:
Посадової особи, яка склала протокол:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Свідків (за наявності):
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
________________ ____________________________,
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
Відмітка про отримання другого екземпляру протоколу
N __________ про адміністративне правопорушення:
_______________________________ __________________________
(підпис особи, яка вчинила (прізвище, ініціали)
адміністративне правопорушення)
Другий екземпляр
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
_________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження ____________ Телефон ________ Факс _________

ПРОТОКОЛ N ____
про адміністративне правопорушення

____ ____________ 20______ року __________________________
(місце складання протоколу)
Я, __________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи, яка склала протокол) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) _______________________
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
дата ___________________ та місце народження ____________________ ________________________________________________________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________ _________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді _________________________________
________________________________________________________________,
(повна назва місця роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси)
сімейний стан ____________, кількість утриманців _______________,
заробітна плата _________________ грн.,
ідентифікаційний номер (за наявності) __________________________,
здійснив (ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за
яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення, тим, що
о___год. ___ хв. ____ ___________ 20____ року ____________________
_________________________________________________________________
(місце, суть правопорушення) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що є порушенням _________________________________________________
(назви закону та інших нормативно-правових актів із
зазначенням статей та пунктів, вимоги яких порушені) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Унаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства
державі заподіяна шкода __________________________________________
(суть заподіяної шкоди) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його
особу: ___________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва документа, серія, номер, ким і коли виданий) У порушника виявлені: _______________________________________ _________________________________________________________________
і вилучені згідно з описом N ________ від _______________________
_________________________________________________________________
(на всі вилучені речі обов'язково видавати опис,
який підписує складач протоколу) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
На місці правопорушення відібрані проби: ____________________ _________________________________________________________________
(час відбору проб, N акта чи протоколу) _________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________
_________________________________________________________________
(чи притягувалася раніше особа до адміністративної
відповідальності, якщо так, то ким, коли і за що,
обставини, що пом'якшують або обтяжують
відповідальність, тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пояснення порушника та його зауваження до змісту протоколу чи
мотиви відмови від його підписання: ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться
о _________ год. _________ хв. _____ _________ 20___ року
в приміщенні _____________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою: _____________________________________________________
(повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
Додатки (якщо вони є): ______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП,
зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі; а також про те, що справа про адміністративне
правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, а у разі відсутності цієї
особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа
не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
_________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, якій роз'яснено права, та її підпис)
Підписи:
Посадової особи, яка склала протокол:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Свідків (за наявності):
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
________________ ____________________________,
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
{ Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007, N 11
( z0150-10 ) від 13.01.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 299
( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга

Додаток 2
до Інструкції з оформлення
органами Держекоінспекції
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення
(у редакції наказу
Мінприроди
від 13.01.2010 N 11
( z0150-10 )
Перший екземпляр
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
______________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

___ _____________ 20__ року N Г-00000
Місце складання протоколу ___________________________________ _________________________________________________________________
Я, громадський інспектор з охорони довкілля, ________________
_________________________________________________________________
(найменування території, прізвище, ім'я та по батькові
громадського інспектора) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
керуючись статтями 254-256 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) ________
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) народився (лась) ________________ року у _____________
(місце народження) ________________________________________________________________,
проживає за адресою: ____________________________________________ _________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді _________________________________
_________________________________________________________________
(посада, повна назва місця роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
сімейний стан _______________, кількість утриманців ________,
заробітна плата ______________ грн., ідентифікаційний номер (за
наявності) ______________________________________________________,
здійснив (ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за
яке передбачена ч. ____ статті ________, а також статтею(ями) _____________ Кодексу України про адміністративні правопорушення,
тим, що о ____ год .____ хв. ___ _______ 20___ року
_________________________________________________________________
(суть порушення відповідно до вимог законодавчих
та інших нормативно-правових актів) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що є порушенням _________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва закону та нормативно-правового акта,
вимоги яких порушені, їх статті) Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його
особу: __________________________________________________________,
(назва документа)
серія __________ N _____________, виданий _______________________ _________________________________________________________________
(дата видачі та назва органу, який видав документ) _________________________________________________________________
У порушника виявлені: _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пояснення порушника: ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП,
зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі, а також про те, що справа про адміністративне
правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, а під час відсутності цієї
особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа
не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
_________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, якій права роз'яснено, та її підпис)
Підписи:
Громадського інспектора з охорони довкілля, що склав
протокол:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Свідків (за наявності):
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
_________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
Відмітка про отримання другого екземпляру протоколу N _______ про
адміністративне правопорушення:
_______________________________ _________________________
(підпис особи, яка вчинила (прізвище, ініціали)
адміністративне правопорушення)
Другий екземпляр
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
______________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення

___ _____________ 20__ року N Г-00000
Місце складання протоколу ___________________________________ _________________________________________________________________
Я, громадський інспектор з охорони довкілля, ________________
_________________________________________________________________
(найменування території, прізвище, ім'я та по батькові
особи громадського інспектора) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
керуючись статтями 254-256 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, склав цей протокол про те, що гр. (гр-ка) _________________________________________________________________
________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
який (яка) народився (лась) _________ року у ____________________
(місце народження) ________________________________________________________________,
проживає за адресою: ____________________________________________ _________________________________________________________________
і працює (навчається) на посаді _________________________________
_________________________________________________________________
(посада, повна назва місця роботи чи навчання
із зазначенням поштової адреси) _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
сімейний стан _______________, кількість утриманців ________,
заробітна плата ______________ грн., ідентифікаційний номер (за
наявності) ______________________ _____________________________,
здійснив (ла) адміністративне правопорушення, відповідальність за
яке передбачена ч. __ статті ________, а також статтею(ями) _____________ Кодексу України про адміністративні правопорушення,
тим, що о _____ год. ____ хв. ___ _______ 20___ року
_________________________________________________________________
(суть порушення відповідно до вимог законодавчих
та інших нормативно-правових актів) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
що є порушенням _________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва закону та нормативно-правового акта,
вимоги яких порушені, їх статті)
Порушником пред'явлені такі документи, що засвідчують його
особу: __________________________________________________________,
(назва документа)
серія __________, N ____________, виданий _______________________
_________________________________________________________________
(дата видачі та назва органу, який видав документ) _________________________________________________________________
У порушника виявлені: _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Інші відомості, необхідні для вирішення справи: _____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Чи чинив порушник опір (описати докладно): __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Пояснення порушника: ________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушнику роз'яснено права відповідно до статті 268 КУпАП,
зокрема: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
галузі права, який за законом має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати
рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не
володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по
справі, а також про те, що справа про адміністративне
правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається
до адміністративної відповідальності, а під час відсутності цієї
особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про
своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від
неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Особа
не несе відповідальності за відмову давати свідчення або пояснення
щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
_________________________________________________________________
(П.І.Б. особи, якій права роз'яснено, та її підпис)
Підписи:
Громадського інспектора з охорони довкілля, що склав
протокол:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Особи, яка вчинила адміністративне правопорушення:
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
Свідків (за наявності):
________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
_________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________
(місце проживання)
{ Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007, N 11
( z0150-10 ) від 13.01.2010; із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства екології та природних ресурсів N 299
( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга

Додаток 3
до пункту 2.13 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державна екологічна інспекція України
_______________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження _______________ Телефон _____________________ ________________________________ Факс _____________________ ________________________________ Електронна пошта ____________
_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) _______________________________
(поштова адреса особи, яка
викликається) _______________________________
ПОВІДОМЛЕННЯ
щодо розгляду справи про адміністративне
правопорушення

"___" ____________ 200__року N _____________
Відповідно до статей 268, 276 і 278 Кодексу України
про адміністративні правопорушення повідомляю, що розгляд справи
про адміністративне правопорушення, яке Ви вчинили, відбудеться
о _________ год. ____________ хв. "____" _________ 200__ року
в приміщенні _____________________________________________________
(повна назва органу, в якому відбудеться розгляд справи)
за адресою:_______________________________________________________
(повна адреса місця, де відбудеться розгляд справи)
При собі Вам необхідно мати паспорт або документ,
що засвідчує особу, номер ідентифікаційного коду, а також __________________________________________________________________
(перелік документів, які необхідно мати з собою) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
та інші документи, необхідні для розгляду справи.
У разі Вашого нез'явлення (у випадках, визначених статтею 268
Кодексу України про адміністративні правопорушення), справу буде
розглянуто без вашої участі. __________________________________________________________________
(повна назва посади, прізвище, ім'я __________________________________________________________________
та по батькові особи, що викликає)
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга

{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

Додаток 4
до пункту 3.6 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державна екологічна інспекція України
________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження _______________ Телефон _____________________ ________________________________ Факс ________________________ ________________________________ Електронна пошта ____________

ПОСТАНОВА
про закриття справи

"___"_______________200__року N ______________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову) розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від
"___"______ 200_ року N ____, який склав "___"_________ 200__року __________________________________________________________________
(посада, _________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол)
про порушення вимог природоохоронного законодавства, вислухавши
осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ: Гр._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові __________________________________________________________________
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
дата _____________та місце народження __________________________,
який (яка) проживає за адресою ___________________________________
(місце проживання особи) __________________________________________ і працює (навчається)
на посаді ________________________________________________________
(посада, повна назва місця роботи чи навчання, _________________________________________________________________,
поштова адреса цього місця)
вчинив правопорушення, відповідальність за яке передбачена __________________________________________________________________
(назви законів та нормативно-правових актів __________________________________________________________________
та їх статті, що порушені) тим, що __________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення) __________________________________________________________________
При розгляді справи були встановлені такі обставини, що
передбачені пунктом __ статті 247 Кодексу України про
адміністративні правопорушення: __________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись ч. ____ статті _____ та статтями 242-1, 247, 253,
283, 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а
також ____________________________________________________________ (назва та статті інших законів та нормативно-правових актів, _________________________________________________________________,
якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:
1. Справу про адміністративне правопорушення, яке вчинив гр. __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, відносно якої ________________________________________________________, закрити.
розглядається справа) 2. Згідно зі статтею 265 КУпАП виявлені та вилучені для
тимчасового зберігання ___________________________________________
(вказати за протоколом перелік цінностей, __________________________________________________________________
документів, речей, що є знаряддям або безпосереднім об'єктом __________________________________________________________________
правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - __________________________________________________________________
місця та обставини виявлення, рішення, яке прийняте відносно них: __________________________________________________________________
повернути власникові, передати до органів внутрішніх справ тощо) __________________________________________________________________
Постанова може бути оскаржена у десятиденний строк у порядку,
що визначений статтями 287-289 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
________________________________ _____________________
(повна назва посади особи, яка (підпис)
винесла постанову, прізвище,
ім'я та по батькові
посадової особи)
Відмітка про доведення постанови до відома особи,
відносно якої її винесено: ------------------------------------------------------------------ |Копію постанови особа |Копія постанови надіслана | |отримала особисто: |рекомендованим листом з повідомленням: | |"___"_________200__ року|"___"_________200__ року N____ | |__________ |______________________________________ | |(підпис особи) |(повна назва посади, прізвище та | | |ініціали особи, яка відправила | | | постанову) | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

Додаток 5
до пункту 3.9 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державний Герб
України
Державна екологічна інспекція України
_________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України чи його
структурного підрозділу)

СПРАВА
про адміністративне правопорушення,
скоєне гр. __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка скоїла адміністративне правопорушення)
за статтею __________ Кодексу України про адміністративні
правопорушення

постанова N ___________ від "___" ______________ 200 __ року

Зворотний бік

ОПИС
документів, що знаходяться у справі
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування документа |Кількіс|Примітка| |з/п| | ть | | | | |аркушів| | |---+-------------------------------------------+-------+--------| | | | | | |---+-------------------------------------------+-------+--------| | | | | | |---+-------------------------------------------+-------+--------| | | | | | |---+-------------------------------------------+-------+--------| | | | | | |---+-------------------------------------------+-------+--------| | | | | | ------------------------------------------------------------------

Відомості щодо справи ------------------------------------------------------------------ |N з/п| Дії, вчинені в процесі | Дата, номер |Кількість | | | адміністративного | документа, | аркушів | | | провадження по справі |прізвище посадової| | | | | особи, яка | | | | | прийняла рішення | | |-----+----------------------------+------------------+----------| | | | | | |-----+----------------------------+------------------+----------| | | | | | |-----+----------------------------+------------------+----------| | | | | | |-----+----------------------------+------------------+----------| | | | | | |-----+----------------------------+------------------+----------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Заповнюється при передачі на зберігання до архіву:
Всього у справі _____ документів на ___ аркушах.
Опис документів склав ___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, _________________________________________________________________
яка розглядала справу) _________________________________________________________________
"____" ________________ 200 ___ року ________________
(підпис)
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

Додаток 6
до Інструкції з оформлення
органами Держекоінспекції
України матеріалів
про адміністративні
правопорушення
(у редакції наказу
Мінприроди
від 13.01.2010 N 11
( z150-10 )
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
_________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження ___________________ Телефон ____________________ ____________________________________ Факс _______________________ ____________________________________ Електронна пошта ___________

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення

"___" ____________ 20___ року N _____________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи,
яка виносить постанову) розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від
"___"_______ 20___року N _______, який склав
_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я
________________________________________________________________,
та по батькові особи, яка склала протокол) про порушення вимог природоохоронного законодавства, вислухавши
осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Гр. (гр-ка) ________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
ідентифікаційний номер _________________________________________,
дата ________________ та місце народження ______________________,
який (яка) проживає за адресою __________________________________
(місце проживання особи) _________________________________ і працює (навчається) на посаді
________________________________________________________________,
(посада, повна назва місця роботи
чи навчання із зазначенням поштової адреси)
вчинив (ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена
_________________________________________________________________
(назви законів та нормативно-правових актів
________________________________________________________________,
та їх статті, що порушені)
тим, що _________________________________________________________
(короткий виклад обставин та суть правопорушення)
Керуючись ч. ____ статті ______ та статтями 242-1, 283, 284
Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також
________________________________________________________________,
(статті інших законів та нормативно-правових актів,
якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати гр. (гр-ку) __________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) винним (ою) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена ч. __ статті __ Кодексу
України про адміністративні правопорушення, та накласти на нього
(неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
_________________________________________________________________
(цифрами та словами)
2. Згідно зі статтею 265 КУпАП вилучені для тимчасового
зберігання _______________________________________________________
(вказати перелік цінностей, документів, речей, що є знаряддям
_________________________________________________________________
або безпосереднім об'єктом правопорушення, їх індивідуальні
_________________________________________________________________
ознаки, а за потреби - місця та обставини виявлення, рішення,
_________________________________________________________________
яке прийняте щодо них: повернути власникові, передати
до органів внутрішніх справ тощо)
3. Роз'яснити гр. (гр-ці) ___________________________________, що
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
згідно зі статтею 307 КУпАП штраф ним (нею) має бути сплачений не
пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому (їй)
постанови про накладення адміністративного стягнення, а в разі
оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж
через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або
протесту без задоволення. У разі несплати штрафу в установлений законом строк постанова
про накладення адміністративного стягнення буде надіслана для
примусового виконання до органу державної виконавчої служби за
місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його
майна. Штраф повинен бути внесений через установу банку України
на: ________________________________________________________________.
(реквізити установи банку, на які необхідно
сплатити вказану суму)
4. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати
_________________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП,
при примусовому виконанні цієї постанови органами державної
виконавчої служби з правопорушника стягнути у примусовому порядку
подвійний розмір штрафу в розмірі _______________________________.
(цифрами та словами)

Копію платіжного документа подати (надіслати) до
_________________________________________________________________
(найменування та адреса відповідного органу _________________________________________________________________
Держекоінспекції України, що виніс постанову про адміністративне
правопорушення)
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення у порядку,
визначеному статтями 287-289 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, до _______________________________________________
(указати орган Держекоінспекції України і його
адресу або посадову особу вищого рівня) або до суду.
Дата набрання чинності "___" __________ 20____ року.
Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до
"___" _____________20 ____ року (протягом трьох місяців з дня її
винесення).
_______________________________ ___________________
(повна назва посади, прізвище, (підпис)
ім'я, та по батькові особи,
яка винесла постанову)
М.П.
Відмітка про доведення постанови до відома особи, щодо якої
її винесено:
------------------------------------------------------------------ |Копію постанови особа |Копія постанови надіслана | |отримала під розписку |рекомендованим листом | |особисто: |з повідомленням: | | |"___" _________ 20 ___ року | |"___" __________ 20___ року|N _______ | | |___________________________ | |____________________ | (посада, прізвище | | (підпис особи) | та ініціали особи, | | | яка відправила постанову) | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 11 ( z0150-10 ) від 13.01.2010; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 552 ( z1311-10 ) від
07.12.2010; Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга

Додаток 7
до пункту 4.3 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державна екологічна інспекція України
____________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження _________________ Телефон ___________________ __________________________________ Факс_______________________ __________________________________ Електронна пошта __________

ПОСТАНОВА
про застосування заходів впливу,
передбачених статтею 24-1 КУпАП

"___"_______________ 200__ року N __________________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, __________________________________________________________________
яка виносить постанову)
розглянувши протокол про адміністративне правопорушення від
"___"________200__ року N ___, який склав "___"_________ 200_ року __________________________________________________________________
(посада, _________________________________________________________________,
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала протокол) про порушення вимог природоохоронного законодавства, вислухавши
осіб, що брали участь у розгляді справи, та дослідивши докази,
ВСТАНОВИВ:
Неповнолітній(ня) ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові неповнолітньої особи)
дата ________________ та місце народження _______________________,
який (яка) проживає за адресою: __________________________________
(місце проживання особи) _________________________________________________________________,
вчинив(ла) правопорушення, відповідальність за яке передбачена __________________________________________________________________
(назви законів та нормативно-правових актів __________________________________________________________________
та їх статті, що порушені) тим, що __________________________________________________________
(викладається суть правопорушення відповідно до протоколу про __________________________________________________________________
адміністративне правопорушення, а також обставини, __________________________________________________________________
встановлені при розгляді справи) __________________________________________________________________
У результаті чого порушенням заподіяно шкоду на суму ________грн., що розрахована за: _________________________________
(назва методик та інших __________________________________________________________________
нормативних актів, відповідно до яких виконано розрахунок збитків) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
За згадане правопорушення відповідальність передбачена ч.___
статті____ Кодексу України про адміністративні правопорушення. Керуючись ч.____ статті____ та статтями 24, 24-1, 242-1, 283,
284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також __________________________________________________________________
(назва та статті інших законів та нормативно-правових актів, _________________________________________________________________,
якими керується посадова особа)
ПОСТАНОВИВ:
1. Визнати неповнолітнього (неповнолітню) ___________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) винним (винною) у вчиненні адміністративного правопорушення,
відповідальність за яке передбачена ч._____ статтею _______
Кодексу України про адміністративні правопорушення та застосувати
до нього (неї) такий захід впливу: _______________________________
(вид впливу відповідно __________________________________________________________________
до статті 24-1 КУпАП) __________________________________________________________________
2. Вилучені у неповнолітнього для тимчасового зберігання __________________________________________________________________
згідно зі статтею 265 КУпАП _____________________________________
(вказати за протоколом перелік цінностей, __________________________________________________________________
документів, речей, що являються знаряддям або безпосереднім __________________________________________________________________
об'єктом правопорушення, їх індивідуальні ознаки, а за потреби - __________________________________________________________________
місця та обставини виявлення, рішення, яке прийняте відносно них: __________________________________________________________________
повернути власникові, передати до органів внутрішніх справ тощо)
3. Питання про відшкодування майнової шкоди, заподіяної
адміністративним правопорушенням, вирішити у судовому порядку
згідно з законом. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може
бути оскаржено протягом десяти днів з дня її винесення
до вищестоящого органу (вищестоящій посадовій особі) або в
районний (міський) суд.
_________________________________ ________________________
(повна назва посади, яка винесла (підпис)
постанову, прізвище, ім'я
та по батькові посадової особи)
Відмітка про доведення постанови до відома особи,
щодо якої її винесено:
------------------------------------------------------------------ |Копію постанови особа |Копія постанови надіслана | |отримав(ла) особисто: |рекомендованим листом з повідомленням: | |"___"_________200__ року|"___"_________200__ року N____ | |______________ |______________________________________ | |(підпис особи) | (повна назва посади, прізвище та | | | ініціали особи, яка відправила | | | постанову) | | | | ------------------------------------------------------------------
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

Додаток 8
до пункту 5.2 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державна екологічна інспекція України
____________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)

ЖУРНАЛ
реєстрації постанов по справах
про адміністративні правопорушення,
винесених ___________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)

N ___________________ __________________
Розпочатий ___ ________ 200__ року
Закінчений ___ ________ 200__ року
(зворотний бік)
Зразок журналу
Ліва сторінка журналу __________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ |N та дата| Посада, |Відомості |Номер та | Посада, | Суть | |винесення|прізвище,|про особу,| дата |прізвище,|порушення за | |постанови| ім'я та |яка притя-|складання| ім'я та |протоколом та| | | по |гається до|протоколу| по |посилання на | | |батькові |відпові- | про |батькові |нормативно- | | | особи, |дальності |адміні- | особи, | правовий | | | яка | |стративне| яка | акт | | | винесла | | право- | склала | | | |постанову| |порушення|протокол | | | | | | | | | |---------+---------+----------+---------+---------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---------+---------+----------+---------+---------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Права сторінка журналу __________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------- |Результат| Результати | Направлено | Накладені | Відмітки | |розгляду | оскарження | для | адміністративні | про стягнення | | справи |(опротестування)|примусового | стягнення | | | (розмір | постанови | стягнення | | | |штрафу), |(заповнюється за|------------+-----------------------+---------------------| | санкції | наявності | | |поперед-|штраф,|майнова| штрафу, | майнової | | або | такого) | | | ження |(грн.)|шкода, | (грн.), | шкоди, | |відмітки | | | | | |(грн.) |реквізити | (грн.), | | про | | | | | | |платіжного|реквізити | |закриття | | | | | | |документа |платіжного| | справи | | | | | | | |документа | |---------+----------------+-----+------+--------+------+-------+----------+----------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |---------+----------------+-----+------+--------+------+-------+----------+----------| | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Керівник органу Держекоінспекції України ______________________ __________ (прізвище та ініціали) (підпис)
Примітка. Журнал пронумеровується, прошнуровується та
скріплюється гербовою печаткою.
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 488 ( z1154-07 ) від 20.09.2007; із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства екології та
природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }
Начальник Держкоінспекції Г.Пуга

Додаток 9
до пункту 4.14 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державна екологічна інспекція України
_____________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження ________________ Телефон ___________________ _________________________________ Факс ______________________ _________________________________ Електронна пошта __________

РІШЕННЯ
за скаргою (протестом прокурора) на постанову
(потрібне підкреслити)
про адміністративне правопорушення

"____"______________ 200__ року N____________
Я, _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, __________________________________________________________________
яка розглядала скаргу) _________________________________________________________________,
розглянувши скаргу від "___"____________ 200__ року гр. __________ _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу) який (яка) проживає за адресою ___________________________________
(місце проживання особи) _________________________________________________________________,
протест прокурора ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові прокурора, __________________________________________________________________
яким опротестовано постанову, найменування органу прокуратури)
на постанову _____________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України, що виніс __________________________________________________________________
постанову про адміністративне правопорушення, __________________________________________________________________
та посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, __________________________________________________________________
яка винесла постанову) про накладення адміністративного стягнення від "___" _____________
200__ року N ___________ та наявні матеріали цієї справи,
ВСТАНОВИВ:
__________________________________________________________________
(суть скарги та суть справи про адміністративне правопорушення) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Керуючись ч. ___ статті ____ і статтями 287 - 289, 293, 295
Кодексу України про адміністративні правопорушення,
ВИРІШИВ:
1. __________________________________________________________
(прийняте рішення відповідно до статті 293 КУпАП): __________________________________________________________________
(залишив постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення, __________________________________________________________________
скасував постанову і надіслав справу на новий розгляд, скасував __________________________________________________________________
постанову і закрив справу, зменшив суму штрафу)
2. Надіслати копії цього рішення в триденний термін: ________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу, __________________________________________________________________
чи прокурора, який опротестував постанову, __________________________________________________________________
найменування органу прокуратури) та _______________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України, який виніс __________________________________________________________________
постанову про адміністративне правопорушення)
_________________________________ _________________________________ ________________________
(повна назва посади особи, яка (підпис)
прийняла рішення,
прізвище, ім'я та по батькові
посадової особи)
М.П.

Начальник Держекоінспекції Г.Пуга
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }

Додаток 10
до пункту 4.20 Інструкції
з оформлення органами
Держекоінспекції України
матеріалів
про адміністративні
правопорушення

Державна екологічна інспекція України
_____________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України)
Місцезнаходження _______________ Телефон ______________________ ________________________________ Факс _________________________ ________________________________ Електронна пошта _____________
"___"_______ 200_ року N ________ органу державної виконавчої
служби _______________________
(найменування області,
Щодо примусового виконання ______________________________
постанови про стягнення міста, району, повна адреса)
штрафу

Постановою __________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи органу __________________________________________________________________
Держекоінспекції України, якою накладено стягнення)
про накладення адміністративного стягнення від "___" ___________
200__ року N ______ на гр. ______________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) який працює _____________________________________________________,
(найменування підприємства, установи, організації, __________________________________________________________________
іншої юридичної особи) проживає _________________________________________________________
(повна адреса місця проживання, роботи _________________________________________________________________,
або місце знаходження майна) за порушення вимог природоохоронного законодавства накладено штраф
на суму __________________________________________________________
(сума штрафу словами в грн.) У встановлений законодавством строк _________________________ __________________________________________________________________
(строк, до якого штраф мав бути сплачений) штраф добровільно не сплачено, постанова про накладення
адміністративного стягнення в установленому порядку не оскаржена
(не опротестована прокурором). На підставі викладеного та керуючись статтею 308 Кодексу
України про адміністративні правопорушення та статтею 3 Закону
України "Про виконавче провадження", прошу примусово стягнути з
гр. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) штраф у сумі _____________________________________________________
(сума штрафу словами в грн.) і перерахувати його на поточний рахунок до Державного бюджету
України. Постанову з відміткою про виконання прошу відповідно до
статті 310 Кодексу України про адміністративні правопорушення
повернути ________________________________________________________ __________________________________________________________________
(найменування органу Держекоінспекції України та його поштова
адреса)
Додаток: постанова про накладення адміністративного стягнення
від "___"__________ 200__ року N ______ на _________ аркушах.
Підпис
Керівника органу
Держекоінспекції України ______________________ _________
(прізвище та ініціали) (підпис)
Начальник Держекоінспекції Г.Пуга
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 299 ( z1559-14 ) від 02.10.2014 }вгору